Login  |  Registreer  |  Wijzig            Nieuwsbrief  |   Nieuws   |   Agenda   |   Vacatures   |   Forum   |   Advies   |   Adverteren   |   Zoeken
Smartphone layout - grote letters
Bron: Procesverbeteren.nl
Inspiratie voor flow op het werk
Wilt u organisatiebreed slimmer én prettiger werken?
Procesverbeteren.nl is het enige 100% onafhankelijkeProcesverbeteren.nl is een 100% onafhankelijke website, met een onafhankelijke redactie:

1. Wij geven zelf geen betaald advies.
2. Elk adviesbureau en elke leverancier kan bij ons adverteren
3. Adverteerders hebben geen invloed op de inhoud van onze redactionele artikelen.
4. Geregistreerden ontvangen 2-maandelijks een artikeloverzicht, en geen andere e-mail.
 kennisplatform op dit gebied! Denk daarbij aan verbetermethodes die letterlijk én figuurlijk zorgen voor flow! Bijvoorbeeld Lean, Six Sigma, TOC, QRM en TPM. Wij doen geen consultancy, zie daarvoor deze lijstjes.

Wilt u gratis overal toegang, en elke 2 maanden samenvattingen van onze nieuwe artikelen? Registreer u. Onze missie: Inspireren met diepgaande praktijkverhalen! Wij bestaan inmiddels 10 jaar, lees enkele aanbevelingen!

Op deze site staan nu 280 business cases. Hoofdredacteur is business-journalist Dr Ir Jaap van Ede .
Er zijn 4528 nieuwsbrief ontvangers en 3581 geregistreerden. Laatste registrant (Naam_Bedrijf)Rianne_SVn.
Online nu 6 bezoekers.  Volg ons en deel uw ervaringen via Registreren procesverbeteren.nl  Nieuwsbrief procesverbeteren.nl   RSS-feed procesverbeteren.nl Volg procesverbeteren.nl via Twitter
Bouwproject Dura Vermeer Bouwproject Dura Vermeer
Sneller, beter, goedkoper én leuker bouwen
28 november 2016, categorie Lean  |Bij bouwprojecten zijn veel verschillende partijen betrokken. Vaak hebben die enkel oog voor hun eigen bijdrage. Het gevolg is veel verspilling in tijd, materialen en capaciteit. Dura Vermeer gooide het roer om: bouwen moest sneller, beter, goedkoper en leuker kunnen. Bouwprojecten worden nu gezamenlijk gepland, gemonitord, en continu verbeterd. Dit gebeurt op basis van Lean en de Last Planner methode. Die methode komt neer op snel opeenvolgende planningscycli, rond de vragen: wat zóu je doen, wat kún je doen, en wat beloof je te doen. Huizen worden nu 40% sneller gebouwd!

Agile en Lean zijn als yin en yang Agile en Lean zijn als yin en yang
Agile versus Lean ?!
15 november 2016, categorie Agile  |Agile oftewel wendbaar willen zijn, lijkt het tegendeel van Lean, efficiënt willen zijn. Inmiddels bestaan er allerlei tools om Agile te worden, zoals Scrum, Lean Startup en Holacracy. Al die methodes werken volgens sense and respond: je signaleert verander-opties, onderneemt actie om deze te verzilveren, en je checkt het resultaat . Lean-specialisten zal dat bekend in de oren klinken! Er is immers een sterke overlap met de bekende plan-do-check-act cyclus. Agile en Lean zijn daardoor als Yin en Yang of als keerzijden van één medaille. Daarbij is de hamvraag: hoe houd je de juiste balans?

 Forum    U kunt, zonder tijdslimiet, uw bijdragen altijd zélf wijzigen of wissen!
Make-to-order productie bij Philips Lighting Make-to-order productie bij Philips
De Lean transformatie van Philips Lighting
01 november 2016, categorie Lean  |Een Lean transformatie afdwingen werkt niet: Zien is pas geloven, en geloven is (na)doen! Aldus Bart Evers, productiemanager bij Philips Lighting. Hij vertelt hoe de teamleiders bewerkingsstappen beter op elkaar gingen afstemmen, nadat hij ze het effect van samenwerking had laten ervaren. Ook laat hij zien hoe hij het belang van standaardisatie demonstreerde via Leader Standard Work. Vrijwel zijn hele, openlijk zichtbare, agenda bestaat nu uit timeslots. Bij Philips Lighting Winterswijk worden lichtarmaturen nu make-to-order gemaakt, op een ‘gewone’ Lean assemblagelijn.

Dick Theisens en zijn boek Lean Six Sigma Black Belt Boek: Lean Six Sigma Black Belt
Routekaart en uitgebreide set analytische tools voor Lean Six Sigma
17 oktober 2016, categorie Lean Six Sigma  |Ir Dick Theisens bracht, onder de overkoepelende titel Climbing the Mountain, een serie boeken uit voor (aankomende)  Lean Six Sigma Black, Green en Yellow Belts. Wij lazen het boek Lean Six Sigma Black Belt. Na een inleidend gedeelte volgen vijf hoofdstukken, aansluitend bij de niveaus van het Continuous Improvement Maturity Model (CIMM). Met name op het gebied van Six Sigma worden zeer uitgebreide sets proces-analytische en statistische tools besproken. Ondanks een paar kanttekeningen is dit diepgaande boek een prima gereedschapskist voor (aankomende) Black Belts.

Lean projectbeheer maakt flow zichtbaar Lean projectbeheer maakt flow zichtbaar
Lean projectmanagement: Elf Tips voor flow
04 oktober 2016, categorie Lean  |De essentie van de drie logistieke verbetermethodes, Lean, QRM en TOC, is streven naar flow. Hoe gemakkelijker uw producten of diensten naar de klanten stromen, des te meer waarde toevoeging en des te minder verspilling. Maar wat als uw producten een klantspecifiek zijn, en u dus projectmatig werkt? De lage herhaalbaarheid maakt het dan moeilijk om de doorstroom te beheersen, zichtbaar te maken, en vervolgens steeds verder te verbeteren. In de tien jaar dat deze site bestaat, zagen wij hiervoor diverse oplossingen de revue passeren. Op basis daarvan elf tips voor Lean projectmanagement!

Agile of wendbaar worden: goed idee? Agile of wendbaar worden: goed idee? 
Agile: de wendbare organisatie!
20 september 2016, categorie Agile  |Vandaag starten wij met een nieuw site-gedeelte over Agile en bijpassende definitie. Daarin hebben we al onze bestaande artikelen over wendbare organisaties samengebracht. Agile maakt bedrijven "lenig", zodat ze snel kunnen reageren op veranderingen. Zelfsturende teams, die hun doelen continu bijstellen, staan centraal. Verder kan agility twee verschillende dingen omvatten. Ten eerste zelforganisatie, en ten tweede wendbare productontwikkeling. Agile worden heeft niet alleen voordelen, de chaos neemt erdoor toe. Wanneer is agility eigenlijk zinvol? In ons introductie-artikel gaan we daarop in!

KPN wil de beste dienstverlener worden  KPN wil de beste dienstverlener worden 
KPN vergroot aantal fans met Lean Six Sigma
08 september 2016, categorie Lean Six Sigma  |Wil je resultaten met Lean Six Sigma, dan is zoveel mogelijk Green en Black Belts opleiden niet de manier. Dit ontdekten ze bij KPN. Alignment van de verbeteracties blijkt belangrijker. Elk verbeterproject voldoet daartoe aan twee zaken. Ten eerste draagt het project bij aan de bedrijfsmissie, met als belangrijkste prestatie-indicator het percentage klanten dat KPN aan anderen aanbeveelt, de zogenaamde Net Promotor Score. Ten tweede draagt het project bij aan een lokaal afdelingsdoel, hetgeen zorgt voor een groot draagvlak. Hierbij past een nieuwe managementstijl: Ons Nieuwe Samenwerken.

Missie als magneet vervangt afdelingskaders Missie als magneet vervangt kaders 
'Ontmanagen' maakt management zo Lean mogelijk
23 augustus 2016, categorie Agile  |Organisaties willen wendbaarder worden. Ze streven daarom naar méér zelfsturing, méér autonomie, méér democratie. Hierdoor wordt de rol van de traditionele manager kleiner. Hoe voorkom je dat je daardoor overbodig wordt, en welke andere taken kun je op je nemen? Thom Verheggen schreef op basis van zijn eigen ervaringen daarover een boek: “Ontmanagen voor managers”. De belangrijkste tip: Verwonder u elke dag hoe zaken worden gemanaged. En als daar overbodige of zelfs contraproductieve acties bij zitten, laat ze weg! Ook het management wordt dan Lean oftewel verspillingsarm.

Lean teams kunnen leren van OS hockeyersLean teams kunnen leren van OS hockeyers
Lean Event 2016: Gouden tips voor verandermanagement (2/2)
09 augustus 2016, categorie Lead & Change  | Verandermanagement in vele vormen was het thema van het Lean Event 2016. In deel 1 van een tweeluik hierover gingen we in op het belang van helder waarnemen, wendbaarheid en innovatie. In dit vervolgartikel aandacht voor coaching. “Klantengoeroe” Jos Burgers legt uit hoe je medewerkers aanmoedigt om klanten centraal te stellen, en ex-hockey coach Marc Lammers vertelt wat Lean teams kunnen leren van het gouden '"zelfsturende"  hockeyteam van 2008! Vervolgens laat Henk-Jan Beltman, eigenaar van Tony’s Chocolonely, zien hoe je als bedrijf kunt bijdragen aan een betere wereld.

Professor Jack van der Veen en Hans Bax, MBAProf. Jack van der Veen & Hans Bax, MBA
De supply chain als familie!
18 juli 2016, categorie Procesoriëntatie  |Iedereen heeft het ineens over supply chain management (SCM)! Echte supply chain managers zijn er echter nog nauwelijks. SCM betekent namelijk niet jóuw afdeling optimaal runnen, maar intern en extern samenwerken. Om daarbij synergie te benutten en snel op marktveranderingen in te spelen, is het tijd om de traditionele verhoudingen op basis van geld, macht en controle in te ruilen voor meer familiaire samenwerking. Dit betoogt Jack van der Veen, hoogleraar aan de Nijenrode Business Universiteit. Kan een supply chain inderdaad een soort van familie worden? Hans Bax, hoofd inkoop bij het UMCG, reageert.

HAN-docenten rondom een prestatie-bord HAN-docenten rondom een prestatie-bord
Een hogeschool of universiteit ‘Lean’ maken: kán dat?
05 juli 2016, categorie Lean  |Universiteiten en hogescholen doceren wel óver Lean, maar passen die verbetermethode zelf niet toe! Het tij keert echter, onder meer bij de Universiteit Twente, de Hanzehogeschool en de HAN. Het primaire proces, het lesgeven zélf, wordt daarbij meestal nog niet verbeterd. Het probleem is, dat Lean normaliter wordt ingezet om stappen met een éénduidige output op elkaar af te stemmen. Niet alle studenten leren echter hetzelfde, er vindt tijdens college's gelijktijdig productie en consumptie plaats, en er is zelfs sprake van co-creatie. Toch ging de HAN de uitdaging aan om ook de didactiek te verbeteren. Wie volgt?

AWL-medewerkers spelen een Lean spel AWL-medewerkers spelen Lean spel
Car Assembly Game leert AWL-Techniek ketenbreed denken
21 juni 2016, categorie Lean  |De afgelopen jaren maakte AWL-Techniek, producent van lasmachines op maat, veel werk van standaardisatie met methoden zoals 5S en Training Within Industry. Hierdoor werden de processen op afdelingsniveau Lean. Straks neemt de standaardisatie nog verder toe. Engineer-to-order moet, waar mogelijk, plaats gaan maken voor configure-to-order.  Dit maakt de weg vrij voor Lean op een ketenbreed niveau. De medewerkers moeten daartoe afdelingsoverschrijdend leren denken: niet mijn "eilandje" is belangrijk, maar het resultaat overall. Het spelen van een spel, de car assembly game, bracht hen dat inzicht bij!

Oskar-Paul Roemeling en zijn proefschrift Oskar-Paul Roemeling en zijn proefschrift
Lean beyond Waste - Ziekenhuizen focussen teveel op verspillingsreductie
08 juni 2016, categorie Lean  |Lean ziekenhuizen beperken zich teveel tot het terugdringen van (lokale) verspillingen. Daardoor worden kortere doorlooptijden nauwelijks gerealiseerd. Oskar-Paul Roemeling legt hiermee in zijn proefschrift Lean beyond waste de vinger op een zere plek. Roemeling stelt voor dat ziekenhuizen zich gaan concentreren op het terugdringen van tijds- en capaciteitsbuffers, maar daarbij plaatsen wij wel een kanttekening. Na enige tijd kan dat net zoals verspillingsreductie weer een soort trucje worden. Een echte Lean definitie plaatst de bedoeling voorop: meer flow, meer waardetoevoeging voor de eindklant.

Natuur als inspiratie netwerkeconomie Natuur als inspiratie netwerkeconomie
Hoe floreer je in de netwerkeconomie?
06 juni 2016, categorie Lead & Change  |De huidige manier van organiseren is te inflexibel en te geisoleerd van de buitenwereld. Om in te spelen op de vraaggestuurde netwerkeconomie, waarin burgers verregaand méédenken en zelfs mee produceren, moeten organisaties op de schop. Enerzijds om vakvolwassen medewerkers meer ruimte te geven, anderzijds om optimaal alle kennis rondom de organisatie te gebruiken. Hierover ging het Nationaal Kwaliteitscongres, dat plaatsvond in Burgers' Zoo. Een passende locatie, want de natuur is een welkome inspiratiebron. Een verhaal over klimplanten, roedels en zingeving!

Margriet Sitskoorn en haar boek Ik2 Margriet Sitskoorn en haar boek Ik2
Meer lezen?
Op deze openingspagina staan introducties van artikelen uit de laatste maanden. Eerdere publicaties vindt u via ons nieuwsarchief. Er zijn inmiddels honderden bedrijfscases, vele overzichtsartikelen, en tientallen boekbesprekingen waar u op verschillende manieren naar kunt zoeken.