Login / Reg                    Nieuwsbrief  |   Agenda   |   Vacatures   |   Forum   |   Advies   |   Adverteer   |   Zoek
Nieuwsarchief 2006 en 2007
Bron: Procesverbeteren.nl

Hieronder vindt u de belangrijkste artikelen die in 2006/2007 op procesverbeteren.nl verschenen
[’08] [’09] [’10] [’11] [’12] [’13] [’14] [’15] [’16] [’17] [’18] [’19] [’20] [’21] [’22] [’23] [’24]

Zie ook onze agenda voor congressen, symposia en opleidingen, en meldt u aan voor onze gratis nieuwsbrief als u op de hoogte wilt blijven van nieuws en nieuwe artikelen!

18 december 2007:
Proces-oriëntatie:  SqEME maakt uw bedrijf even flexibel en zelflerend als een voetbalteam !

Boek SqEME
     
 
Voetballers voeren autonoom hun taak uit, werken samen aan één doel, leren voortdurend van eerdere ervaringen, en stellen als het goed is het belang van het team boven hun persoonlijke gewin.
Bedrijven zijn tot nu toe echter anders georganiseerd. Taken zijn vaak dusdanig ingeperkt, dat de mensen die min of meer ‘machinaal’ uitvoeren. Het denken wordt overgelaten aan de managers.
Nogal hiërarchisch én niet leuk voor de werknemers, maar wel helder. In het tijdperk van de massaproductie werkte dit bovendien behoorlijk goed. Nu de markt vraagt om flexibele productie, is de functie-georiënteerde organisatie echter achterhaald.

Het wordt tijd voor bedrijven met de slagvaardigheid van een voetbalteam ! SqEME® biedt een handleiding om uw bedrijf daartoe om te vormen tot een procesgerichte organisatie. Alle werknemers werken daarin op een afdelingsoverschrijdende manier samen, waarbij er sprake is van leverancier-klant relaties.
Hierbij hebben de werknemers voldoende vrijheid om actief bij te dragen aan continue verbeteringen, maar het topmanagement blijft ‘in control’.
> lees verder

18 december 2007:
TOC:   Goldratt pleit voor gebruik “Strategy and tactics tree” bij change management
Van de drie vragen ‘Wat is cruciaal om te veranderen’, ‘Hoe ga je dat doen’ en ‘Hoe ga je die verandering in gang zetten’, is die derde vraag misschien wel de moeilijkste.
Dit betoogde Dr Eliyahu Goldratt, de grondlegger van de Theory of Constraints vandaag in een live webcast.

Dr Eliyahu Goldratt

Veel mensen denken dat hoe groter de verandering is, des te groter de weerstand. Dat klopt niet, stelt Goldratt. ‘Als je 10 miljoen aangeboden krijgt zonder dat je daarvoor een tegenprestatie moet leveren, dan neem je dit hoogstwaarschijnlijk aan, ook al is de verandering in je leven dan zeer groot. Kortom, mensen evalueren veranderingen. Is de uitkomst goed, dan volgt acceptatie.’
Voor change management in organisaties houdt dit in, dat het cruciaal is om te communiceren waarom verandering nodig is.

Goldratt stelt voor om daarbij zijn Strategy and Tactics tree (S&T tree) te gebruiken als communicatiemiddel. Zo’n S&T tree is opgebouwd uit tweelaags blokjes van steeds een strategie en een bijbehorende tactiek om die strategie te verwezenlijken. Het waarom en het hoe zijn dus op alle niveaus in de S&T tree met elkaar verbonden.
Helemaal bovenaan staat de bedrijfsmissie, de top-strategie. Die vertakt zich vervolgens tot substrategieën en bijbehorende tactieken. Daarna komen sub-sub strategieën en tactieken enzovoorts.

Procesverbeteren.nl vroeg aan Goldratt of iedereen in een organisatie zo’n S&T tree begrijpt. ‘Een goede vraag’, was zijn reactie. ‘Een paar jaar geleden had ik je het antwoord schuldig moeten blijven. Inmiddels weet ik dat iedereen de logica begrijpt, als je het maar goed uitlegt.’
Daarnaast is het belangrijk dat elke veranderingsstap meteen een verbetering oplevert. Als voorbeeld noemt Goldratt de invoering van werklastbeheersing bij projectmanagement. ‘Vergelijk het met olifanten die je naar een uitgang moet leiden. Dat gaat het snelst als de olifanten in een rijtje lopen. Hetzelfde geldt voor projecten. Start je er te veel tegelijk op, dan worden er minder opgeleverd, omdat de werknemers dan steeds van de hak op de tak moeten springen. Minder projecten tegelijk werkt prettiger én sneller, dat zullen je werknemers al na een week ervaren.’

12 december 2007:
TOC:   St. Antonius ziekenhuis verkort opnameduur met percentages tot 34%!
Spoor de bottleneck op in een proces, en stel vervolgens alles in het werk om deze zwakste schakel optimaal te laten functioneren. Dit is de Theory of Constraints in een notendop.

Maar hoe pas je die theorie toe op een ziekenhuisafdeling, om de ligduur van de patiënten te verkorten? De diagnose is dan bij opname immers nog niet eens bekend !
De oplossing is om de TOC als het ware achteraf toe te passen. Een registratie- en monitoringsysteem wordt gebruikt om vast te leggen wat de oorzaak is van overschrijdingen van de ligtijd. De meest voorkomende oorzaak wordt aangewezen als huidige bottleneck, dit kan bijvoorbeeld het wachten op een vervangend bed in een verpleeghuis zijn. Nadat de actuele bottleneck is vastgesteld wordt alle aandacht gegeven aan het opheffen daarvan. Daarna begin de cyclus van bottleneck vaststellen en opheffen opnieuw.
Dankij de TOC-aanpak is de ligduur op de afdelingen neurologie en interne/reumatologie in het St Antonius te Nieuwegein met respectievelijk 19 en 34% gedaald. Eigenlijk is er maar één probleem: de lege bedden worden opgevuld met patiënten van andere afdelingen, waardoor de werkdruk lokaal toeneemt !
> lees verder

> zie ook: Six Sigma in ziekenhuizen
> zie ook: Lean in klinische laboratoria

10 december 2007:
WCM:   Heinz-team wint small group activity (SGA) verkiezing Blom Consultancy
Het SGA-team "solid solutions" van Heinz Turnhout (B) was in 2007 het beste team van de bedrijven die zich lieten adviseren door Blom Consultancy. Het onderwerp van de SGA van het betreffende team was het borgen van de goede gelering van jam.

Het winnende SGA-team van Heinz

Vroeger werd dit gedaan op basis van ervaring en gewoonte, nu zijn er minder variaties in de kwaliteit van de gelering dankzij standaardisatie.

05 december 2007:
TPM / RCM:   Onderhoud van Wereldklasse !
Onderhoud maakt tegenwoordig een integraal onderdeel uit van een ‘hoger’ bedrijfsdoel: productie van wereldklasse.
Multidisciplinaire teams verbeteren daartoe stapsgewijs de efficiëntie van aan hen toegewezen productielijnen, via methodes zoals Total Productive Maintenance (TPM) en Reliability Centered Maintenance (RCM). Tegelijkertijd verbeteren ook de vaardigheden van de werknemers zélf, waardoor de grenzen tussen technici en operators steeds verder vervagen.

 Inregelen installatie bij BASF Resins

Jan van Noord (Unilever) vertelt hoe hij zijn eigen Technische Dienst als zelfstandige eenheid ophief in een fabriek van Unilever, tot twee keer toe. René Baron ( BASF) wijst op het toenemende belang van software.  Met behulp van simulaties kan het onderhoud bijvoorbeeld flexibel worden afgestemd op het productieplan
> lees verder

05 december 2007:
SixSigma:   Wat gebeurt er met de DMAIC-kennis binnen ABN-AMRO?
Door de overname van ABN-AMRO haalt het bankentrio Royal Bank of Scotland, Banco Satander en Fortis, kennis in huis over het procesmatig (afdelingsoverschrijdend) inrichten van bedrijfsprocessen.
Dit berichtte de Automatiseringsgids op 30 november.
Binnen ABN-AMRO wordt al enige jaren een eigen variant van Lean Six Sigma toegepast, waarbij wordt gesproken van DMAI2C. Aan de bekende fasen Define, Measure, Analyse, Improve en Control is hierbij een kwadraatteken toegevoegd, hetgeen staat voor implementatie.
ABN-AMRO gebruikt naast DMAI2C een softwaretool voor bedrijfsprocesmodellering (BPM), te weten Aris van IDS Scheer. Dit maakt het mogelijk om bedrijfsprocessen te bekijken als end-to-end ketens, met als doel: zo effectief en efficiënt mogelijk 'klanttevredenheid genereren'.
Om spraakverwarring te voorkomen implementeerde ABN-AMRO een concernbrede standaardtaal voor bedrijfsprocessen.
Hamvraag is natuurlijk: Wat gebeurt er na de overname van ABN-Amro door door Santander/Fortis/Royal Bank of Scotland? Onduidelijk is welke rol de bovengenoemde tools en de afdeling BMP in de toekomst zullen spelen.

16 november 2007:
De procesgerichte organisatie!  Wat betekent dit voor uw ERP-pakket?
Of het nu gaat om Lean, TPM, SixSigma, QRM of de TOC: al deze methoden gaan ervan uit dat uw organisatie wordt omgesmeed van een afdelingsgerichte naar een procesgerichte organisatie. Om maar één voorbeeld te noemen: Vaak is het de bedoeling om multidisciplinaire teams te vormen, die van het begin tot het eind verantwoordelijk worden voor een compleet bedrijfsproces.

Trouw Nutrition

Vanaf vandaag is deze site uitgebreid met een sectie proces-oriëntatie, die ingaat op de omvorming naar een afdelings-overschrijdende organisatie.
Bij de aftrap twee artikelen over ERP en de holistische organisatie:

> lees verder (artikel 1): cases Trouw Nutrition International, Primagaz & Emotron
> lees verder (artikel 2): cases Denkavit & ASEP

09 november 2007:
Start WEBLOG eerste POLCA-implementatie in Nederland!
Het metaalbewerkende bedrijf BOSCH Scharnieren durfde het aan om als eerste in Nederland POLCA in te voeren. Dit is een Kanban-variant, voor bedrijven die klantspecifiek produceren. Allereerst moest de fabriek een lang weekend worden gesloten, om de werkvloer om te bouwen.
Directeur Godfried Kaanen vertelt in zijn weblog, exclusief op deze site, wat er daarna gebeurt!  Wat gaat er goed en wat kan nog beter? En nog belangrijker: Wordt de verwachte doorlooptijdverkorting van 5 naar 2 weken werkelijkheid?
> naar Godfried's weblog!

Weblog BOSCH Scharnieren

Procesverbeteren.nl wil méér van dit soort lang-lopende weblogs gaan starten, onder het motto "van de werkvloer gegrepen". Wilt u dit ook (en vinden wij uw weblog nuttig voor onze bezoekers) dan richten wij speciaal voor u een eigen bedrijfspagina in! Zo'n pagina kan de betrokkenheid van uw werknemers vergroten en laat zien dat uw bedrijf het streven naar operational excellence serieus neemt !
Mail ons
voor meer informatie.

22 oktober 2007:
Boekrecensie  "Operational Excellence Nieuwe Stijl"

Boekcover Operational Excellence Nieuwe Stijl

Operational Excellence Nieuwe Stijl, zo heet het nieuwe boek van Marcel van Assen, Roel Notermans en Joes Wigman. Het boek handelt over manieren waarop je niet alleen kostenefficiënt kunt produceren, maar ook nog eens flexibel kunt inspelen op de wens van de klant.
Twee zaken worden daaroe centraal gesteld: (1) doorlooptijdverkorting en (2) reductie van variatie.
Daarnaast proberen de auteurs een antwoord te geven op de vraag hoe je (strategisch) richting kunt geven aan de toepassing van de vele verbetertools uit onder meer de Lean, de SixSigma de TPM en de QRM-toolbox.

> lees onze boek-recensie

> Wilt u uw boek ook gerecenseerd zien op onze site?
   Neem contact op

15 oktober 2007:
World Class Manufacturing (WCM):   Lean + TPM + SixSigma

Unilever past WCM toe

De slanke, efficiënte én perfecte fabriek, kan dat?

De term ‘World Class Manufacturing’ (WCM) wordt steeds populairder. Toch is dit niet meer dan een containerbegrip. De drie populairste verbeter-methoden, Lean Manufacturing, TPM en SixSigma, worden bij WCM namelijk simultaan toegepast. 

WCM staat dus voor tegelijk afslanken (Lean), het productieapparaat optimaliseren (TPM), én streven naar perfectie in kwaliteit (SixSigma)

Bedrijven met veel ervaring, zoals Unilever en Daikin, bewijzen dat dit mogelijk is.
Nieuwkomers riskeren echter een flinke uitglijder, als ze WCM willen invoeren zonder duidelijke invalshoek.

Dr Ir Jaap van Ede, de initiatiefnemer van deze site, onderzocht wat WCM is, en hoe dit wordt toegepast. De resultaten van dit onderzoek werden gepubliceerd in PT Industrieel Management van juni. Na kostenloze registratie kunt u dit artikel lezen.

> lees verder (na registratie)

15 oktober 2007:
Lean bij Moba:   volharding loont
Moba, een producent van eiersorteersystemen in Barneveld, bewijst dat volharding loont bij Lean Manufacturing.
Na vijf jaar is de doorlooptijd meer dan gehalveerd, is de productiviteit 40% gestegen, en werken in het magazijn nog maar 9 in plaats van 21 mensen.
Dit blijkt uit een artikel in oktober-nummer van In Logistiek.

Drie opvallende aspecten:
1. Zelfsturende groepen zijn verantwoordelijk gemaakt voor de productie van complete onderdelen, hierdoor zijn de routings eenvoudiger geworden.
2. Gereed plaatwerk voor klantspecifieke behuizingen wordt tegenwoordig per order verzameld op een kar. Die kar gaat rechtstreeks door naar de assemblage.

Kanban-bakken bij Moba

3. Voor maar liefst 6000 artikelen (!) wordt gebruik gemaakt van een two-bin Kanban-systeem. De kleur van de bakjes geeft aan om welk type onderdelen het gaat, bijvoorbeeld materialen die 'in huis'  zijn gemaakt of artikelen van toeleveranciers.

20 september 2007:
Quick Response Manufacturing (QRM):
Hoe
sterk is de kracht van time-based competition ?
Rajan Suri
De aandacht voor QRM leeft op, nu er steeds meer bedrijven zijn die klant-specifiek willen produceren.
Op 18 september bezocht professor Rajan Suri Nederland, om uit te leggen hoe QRM werkt. Procesverbeteren.nl was erbij.
Quick Response Manufacturing (QRM) is een methode om systematisch de totale doorlooptijd te versnellen, van bestellen tot afleveren. Hiermee zou je twee vliegen in één klap slaan: een snellere levertijd én lagere productiekosten. Een kortere doorlooptijd betekent namelijk óók minder onderhanden werk, dus minder fouten, minder logistieke handling, minder telefoontjes over te late leveringen...
Werkt dat écht, of is dit te mooi om waar te zijn?
Dr Ir Jaap van Ede publiceert zijn bevindingen in het december-nummer van het vakblad PT Industrieel Management, en later ook op deze site.

14 september 2007:
Quick Response Manufacturing (QRM) en POLCA:
De
cellulaire fabriek!
Polca-loop

Rajan Suri is de grondlegger van Quick Response Manufacturing (QRM), een procesverbetermethode voor bedrijven die flexibel willen produceren. ‘Wachttijdbekorting’ is daarbij de heilige graal.
Een belangrijk onderdeel van QRM is POLCA, een Kanban-variant voor een fabriek die is opgedeeld in flexibele werkcellen.
> lees verder

29 augustus 2007:
Six Sigma:  Hoe rol je dit uit naar je toeleveranciers?
Omdat je als bedrijf slechts zo goed kunt zijn als je toeleveranciers, ontkom je er niet aan om hen bij je eigen Six Sigma projecten te betrekken. Maar, hoe pak je dat aan ?
> lees verder

25 juni 2007:
LEAN en AGILE?
Lean én toch flexibel (conform de klantwens) produceren? Dat kan!
Vlastuin
Een bedrijf zoals Vlastuin Sheet Metal Constructions bewijst dit, want zij produceren volgens het ontwerp van de klant. Minder geschikt voor Lean kan niet, zou je zeggen! Toch bleek Value Stream Mapping juist bij Vlastuin een winstverdubbelaar! Deze site besteedt het komende half jaar regelmatig aandacht aan het zeer actuele dilemma: Lean of Agile?
> lees verder

31 juli 2007:
Aardbeving verstoort Lean supply chain Toyota
Ten gevolge van de aardbeving in noordwest Japan op 16 juli kwam de gehele Japanse auto-industrie vrijwel tot stilstand, meldt SCM Online. Doordat Riken werd getroffen, een toeleverancier van onderdelen van motoren, moest Toyota in twaalf afnemende fabrieken de productie stoppen. Dit toont de kwetsbaarheid van door Lean afgeslankte logistieke ketens, waarin nauwelijks voorraadbuffers aanwezig zijn.
Het goede nieuws: Op 23 juli was tweederde van de assemblagelijnen van Toyota al weer operationeel, en het bedrijf handhaaft zijn verkoopdoelen voor dit jaar.
> lees verder over risico-management van logistieke ketens.

25 juni 2007:
LEAN én AGILE in ketens?
Principieel kiezen tussen Lean (kosten-efficiënt) of Agile (wendbaar) is lastig, nu de productcycli steeds onvoorspelbaarder worden.
Supply chains zijn vermoedelijk meer gebaat bij een mix.
Professor Ad van Goor omschrijft dergelijke hybride ketens als Leagile.
Het is waarschijnlijk het beste als in het begin van de keten het accent ligt op operational efficiency en aan het eind, dicht bij de klant, op customer intimacy.
Van Goor ontwikkelde een tool om te meten welke ketenschakels meer lean zijn en welke meer agile.
> lees verder

25 juni 2007:
LEAN met ISA-95?
Op het eerste gezicht lijkt de koppeling tussen ISA-95, ontwikkeld in de procesindustrie, en Lean, ontwikkeld in de stuksgewijs producerende industrie, onlogisch. Toch zijn er wel degelijk overeenkomsten: In beide modellen staat het stroomgewijs denken voorop, grenzen tussen afdelingen en business-partners worden daarbij overschreden.
Lees in hoeverre toepassing van ISA-95 kan bijdragen aan een 'agile'  en 'lean' fabriek!
> lees verder

13 juni 2007:
Processen robuuster maken met Six Sigma
Six Sigma is niet alleen geschikt is voor technische processen. Ook het reduceren van de variatie in de doorlooptijd kan heel goed een Six Sigma project zijn. Dit benadrukte Werner Timans, lid van de kenniskring QMQE van de Hogeschool Drenthe, op een bijeenkomst georganiseerd door de Kwaliteitskring Noord Nederland. Om processen robuust te maken, is Design of Experiments (DOE) volgens Timans heel geschikt
> lees verder

5 juni 2007:
TPM in de praktijk
Lees het verslag van Nederlandse managers vanuit Heinz, DAF Trucks, NDC, Farmfrites, FEI en Mars, eind mei en begin juni op bedrijfsbezoek in Japan!
> lees verder

1 juni 2007:
WCM / TPM :  Mission Foods verbetert Overall Equipment Effectiveness (OEE) met 6%.
Dit meldt het blad Voedingsmiddelenindustrie (mei 2007). Begonnen werd met een pilot bij een nieuwe productielijn voor tortilla’s in de bedrijfsvestiging in Roermond. De Overall Equipment Effectivenss (OEE) van deze lijn was met 66% al beter dan gemiddeld in de branche, maar is nu 72% dankzij een verbeterde communicatie en het verplaatsen van hulpstukken naar een positie dicht bij de lijn.
De OEE verbeterde na een SMED-analyse, waarbij de werkzaamheden tijdens het omstellen werden gefilmd. Het ultieme doel is een OEE van 85%, oftewel world class manufacturing (WCM) niveau.

22 mei 2007:
Lean:  Risico’s in de logistieke keten !
Door outsourcing en voorraadreductie, onder meer in het kader van Lean Manufacturing, zijn logistieke ketens steeds complexer, langer én dunner geworden. 
Nu rijst de prangende vraag: Hoe veerkrachtig zijn die ketens nog bij rampspoed?

Supply Chain Risk Management (SCRM)
heeft tot doel om alle risico’s, gevolgen en coping-mogelijkheden in kaart te brengen.
Six Sigma
kan helpen om de faalkans in ketens te beteugelen.

> lees verder

17 mei 2007:
Lean:   Eaton Holec draait beter na invoering van het Eaton Lean System
Holec, gespecialiseerd in de productie van verdeel- en beveiligingssystemen voor het midden- en laagspannings gedeelte van het elektriciteitsnet, bestaat precies 100 jaar. In 2003 werd het bedrijf uit Hengelo overgenomen door Eaton, hetgeen een invoering van het Eaton Lean System met zich meebracht. Volgens manager operations Peter van Buuren is de invoering van continuous flow, het zo veel mogelijk laten stromen van producten met zo min mogelijk tussenopslag, een effectieve aanpak gebleken. Daarnaast wordt Six Sigma toegepast, om het aantal fouten te beperken. Van Buuren: 'Alles draait om het balanceren van materiaal-stromen, zodat je minder verstoringen krijgt en een vloeiender verloop, met minder mensen'
bron:  vakblad PT Industrieel Management (mei 2007)

> meer Lean bij Eaton
> meer SixSigma bij Eaton

16 mei 2007:
Brengt SOA flexibiliteit in uw bedrijfsprocessen?
Bedrijfsprocessen continu verbeteren met methodes zoals Lean, SixSigma of TPM, én ook nog eens wendbaar reageren op marktveranderingen lukt alleen, als uw bedrijfssoftware voldoende flexibel is.
Is de Service Oriented architecture (SOA) het antwoord?
Procesverbeteren.nl legde, in samenwerking met het blad PT Industrieel Management, SOA langs de flexibiliteits-meetlat!
> lees verder
> zie ook: ERP en Lean.

09 mei 2007:
TPM: 10 jaar procesverbeteren binnen Unilever !
In het afgelopen decennium is de procesverbetermethode Total Productive Maintenance binnen Unilever dusdanig geperfectioneerd, dat de term
Maintain Total Productivity eigenlijk beter op zijn plaats is. Begon de uitrol van TPM nog bij onderhoud en productie, al gauw participeerden alle bedrijfsdisciplines in de stapsgewijze verbetertrajecten. Tegenwoordig hebben zelfs toeleveranciers zitting in  de Kaizen-teams
> lees verder

03 mei 2007:
Six Sigma én ISO:
Rode Kruis Ziekenhuis en Canisius Ziekenhuis besparen miljoen euro's
!
De combinatie van ISO en Six Sigma levert een ideale managementmethode op voor stapsgewijze verbetering in de gezondheidszorg.
Dit bewees Dr Jaap van den Heuvel, tot vorig jaar algemeen directeur van het Rode Kruis Ziekenhuis in Beverwijk, en tegenwoordig lid van de Raad van Bestuur van het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis in Nijmegen.
> lees verder

02 mei 2007:
Lean Six Sigma:
Philips Lighting elimineert verspillingen uit distributie-keten

Om de voordelen van Lean en/of Six Sigma volledig te plukken moeten deze methoden in de héle toeleverketen worden ingezet. Locale optimalisatie kan immers leiden tot het verplaatsen van voorraden cq verspillingen naar een andere schakel in de keten.
Daarom is het interessant dat logistiek.nl meldt dat Philips Lighting voor één type product de distributiekosten met 50% en de lead time met 65% heeft weten te reduceren, door het gecombineerd toepassen van Lean en Six Sigma. Verspillingen zoals onnodige product handling zijn daartoe uit de distributieketen verwijderd.
Ook is trace-ability functionaliteit toegevoegd aan het ERP-systeem Vermoedelijk is dit gedaan om de kwaliteit van de processen in de distributieketen meetbaar te maken, hetgeen immers een voorwaarde is voor Six Sigma.

01 mei 2007:
WCM:   Vakopleiding World Class Manufacturing (WCM) bij AH Kaascentrale
Het vergroten van de kennis van de operators, zodat zij zich bewust worden van de voordelen van methodes zoals Lean, Six Sigma en TPM, is het belangrijkste doel van de WCM-opleiding. Hierdoor ontstaat vanzelf een pro-actieve werkhouding, gericht op continu verbeteren. Het feit dat de elektronische leermiddelen specifiek zijn toegesneden op de werkplekken bij AH Kaascentrale, draagt daaraan bij.
>lees verder

16 april 2007:
Lean combineren met ERP?
Een pakket voor Enterprise Resource Planning (ERP) stuurt op basis van de voorspelde vraag, Lean Manufacturing doet dit op basis van de actuele vraag. Dat wringt. Kun je toch 'Lean' gaan met behoud van de voordelen van een lange-termijn planning met een ERP-systeem?
>lees verder

3 april 2007:
LEAN:  Hoe zorg je voor een blijvende verandering?
Lean-trajecten leveren meestal zichtbare veranderingen op zoals opgeruimde werkplekken, maar de resultaten vallen soms tegen.
Vergeten wordt vaak, dat een omslag in doen én denken van alle werknemers nodig is.
Een kiemgroep van de VLM vond negen succesfactoren, die bepalen of je daarin slaagt.
Eén van die factoren is een charismatische projectleider (directeur op de zeepkist!)
>lees verder

27 maart 2007:
LEAN:   "Appels en peren in één productielijn (...) dat is toch gelukt",
aldus Willem Maris, hoofd systeembaden productie bij Villeroy-Boch in Roden.
In het maartnummer van PT Industrieel Management interviewt Marianne Vincken Willem Maris van Villeroy-Boch. Dit is een producent van luxe badkuipen die onder meer worden voorzien van bubble-jets. Omdat elke order verschilt, sleutelde tot voor kort één medewerker een compleet bad in elkaar. Na een analyse in samenwerking met TNO bleek 65% van de producten toch voldoende op elkaar te lijken om in zes stappen, in flow te worden gemaakt. Saillant detail: daartoe worden de badkuipen tijdelijk voorzien van transportwielen. Het resultaat: 25% tijdwinst!

15 maart 2007:
Avebe gered door LEAN en SIX SIGMA !
Nog maar een jaar geleden verkeerde aardappelzetmeel producent Avebe in grote financiële problemen.
Bestuursvoorziter Okke Koo vertelt in een interview in het blad Supply Chain Magazine, hoe hij het tij keerde, door achteréénvolgens Lean en Six Sigma in te voeren. Koo: "Het principe [van Lean] is een schone en net onderhouden werkplek, teams die verantwoordelijk worden gehouden voor hun prestaties, die gemeten worden met gestandaardiseerde parameters". Met Six Sigma wordt daar als verfijning het meten van variatie aan toegevoegd.

12 maart 2007:
LEAN & TOC: Combinatie van beide technieken bij toeleverancier automobiel-industrie
De website van IndustryWeek meldt dat een tier one automotive supplier er in is geslaagd om de kracht van Lean en de Theory of Constraints - respectievelijk het realiseren van een one-piece balanced flow en het elimineren van bottlenecks - te combineren. De kern van de oplossing zou liggen in het monitoren van doorstroombeperkingen voor en na 'Kaizen events'
>vergelijk TOC en Lean

06 februari 2007:
LEAN:  Charismatische en 'zichtbare' directeur cruciaal voor blijvend succes!
De resultaten van Lean-trajecten vallen regelmatig tegen, omdat vergeten wordt dat een omslag in denken én doen van alle werknemers nodig is. Een kiemgroep van de vLm stelt dat negen succesfactoren bepalen of Lean een blijvend succes is.
Een charismatische projectleider (op de zeepkist!) is daar één van
>lees verder

30 januari 2007:
Start artikelserie flexibele ICT-ondersteuning:  ISA-88
Stapsgewijs verbeteren lukt alleen als uw ICT-ondersteuning dit toelaat. Procesverbeteren.nl onderzoekt in samenwerking met het blad PT Industrieel Management welke ICT-architecturen uw software-ondersteuning flexibeler kunnen maken !
Aan de orde komen in elk geval ISA-88, ISA-95 en de Service Oriented Architecture (SOA)
>naar intro flexibele ICT
>naar artikel #1: ISA-88

01 januari 2007:
LEAN:
de geheimen van Nissan, Stork, Honeywell en Philips!
Dit vijf pagina-artikel, onlangs gepubliceerd in het vakblad PT Industrieel Management, kan nu gratis on-line worden ingezien door bedrijven, instellingen en adviesbureau's die zich (eveneens kostenloos) hebben geregistreerd voor het forum van www.procesverbeteren.nl!
Binnenkort verschijnen meer van dit soort vóór-publicaties
>lees verder

15 december 2006:
Tot 20% reductie in omsteltijd verpakkingslijnen.
Door gebruik te maken van de Single Minute Exchange of Dies (SMED) methode van Shigeo Shingo kunnen omsteltijden tot 20% naar beneden. Dit betoogt de Belgische professor en consultant Dirk van Goubergen in een artikel van Yves de Groote, gepubliceerd in het Engelstalige blad Food Engineering & Ingredients.
Als basis voor de verbetering wordt het complete omstelproces op video opgenomen.

01 december 2006:
Opening forum en internet-community!
Overleg met uw collega’s over Lean, Six Sigma, TOC, TPM en World Class Manufacturing
> lees verder

29 november 2006:
Six Sigma en Lean in de gezondheidszorg
Lean en Sigsigma werken ook buiten traditionele manufacturing omgevingen. Het Canisius Ziekenhuis in Nijmegen past deze verbetermethodes met succes toe!
> lees verder

8 november 2006:
Lean en klant-order gestuurde productie
Lean: Is dat hét alternatief voor uitbesteding van de productie naar lage-lonen landen, of is Lean verouderd omdat klant-specifieke productie hand over hand toeneemt?. Deze discussie stond centraal tijdens het jaarcongres van de Vereniging Klantorder-gestuurde Logistiek (VKL) op 8 november in Waardenburg.
Het antwoord: Lean is springlevend!
Niet voor niets waren er honderden bezoekers op het VKL-congres, dat geheel in het teken stond van Lean.
Over waarom Lean nog steeds actueel is doet Dr Ir Jaap van Ede binnenkort uitvoerig verslag in het blad PT Industrieel Management én op deze site.

24 oktober 2006:
Lean-productie van JSF?
Lockheed-Martin heeft bij het ontwerp van de eindassemblage-lijn van de Joint Strike Fighter technici van Toyota in de arm genomen. Tijdens de eind-assemblage zullen de vliegtuigen op een bewegende lijn worden geplaatst, waarna ze automatisch een aantal bewerkingsstations passeren
>lees verder

05 oktober 2006:
LEAN in de zorg: Het slanke maar waardevolle klinische laboratorium
Lean Manufacturing heeft zijn nut bewezen in fabrieken, maar werkt zo’n afslankproces ook in ziekenhuislaboratoria?.
Ja, zo blijkt uit een artikel van Dr Ir Jaap van Ede in Labbriefing. LM heeft tot doel om zo veel mogelijk productwaarde toe te voegen voor de klant. In dit geval is die klant de patiënt, en het product is het analyseresultaat.
> lees verder

05 september 2006:
Stel gratis én anoniem uw vraag aan consultants!
>lees verder

04 september 2006:
Procesverbeteren.nl voorziet in behoefte
In de afgelopen maanden voegde maar liefst 40% van de nieuwe bezoekers (nu al ruim 300 unieke bezoekers per maand), deze site toe aan hun favorieten

15 augustus 2006:
Moet je principieel kiezen voor Lean, 6S, TPM, Theory of contraints óf RCM?
Alle methoden om bedrijfsprocessen te verbeteren hebben hetzelfde doel: zo efficiënt mogelijk producten of diensten leveren, die zo goed mogelijk aansluiten bij de klantwensen. Daarom is er niets op tegen om meerdere methoden tegelijk in te zetten, betoogt Dr Ir Jaap van Ede in het blad PT Industrieel Management. Experimenteer vrijelijk met de verschillende methoden! 
>lees verder

3 juli 2006:
Eaton combineert Lean Manufacturing met SixSigma en TPM
Elektronicaproducent Eaton gebruikt Lean Manufacturing als leidende methode bij het cyclisch verbeteren van de bedrijfsprocessen volgens de Deming-cyclus (plan, do, check, act).
Naast lean-tools worden echter ook Six Sigma en Total Productive Maintenance technieken toegepast.
Manager Operational Excellence David Mitchell vertelde over de Deming-cyclus bij Eaton, op de internationale wetenschappelijke conferentie Group Technology and Cellular Manufacturing in Groningen (3 tot 5 juli 2006)
> lees verder

15 mei 2006:
Patiënten als 'producten' door een ziekenhuis laten bewegen.
De patiëntenstroom in een ziekenhuis kan het beste worden geoptimaliseerd door die op te splitsen in een stroom met gangbare klachten en een stroom met bijzondere problemen. Dit betoogt Daniël T Jones, één van de grondleggers van het lean-gedachtengoed.
>lees verder

18 april 2006:
Autospuiten in 'one piece flow' bij Scania.
Scania bouwt aan een nieuwe lakstraat in Meppel, waarin vrachtwagencabines één voor één van bedrijfsspecifieke kleuren kunnen worden voorzien. In one piece flow dus, hetgeen aansluit bij hun lean manufacturing aanpak.
> lees verder

20 maart 2006:
RCM beperkt de gevolgen van storingen.
Bij het opstellen van onderhoudsplannen voor vliegtuigen wordt gekeken naar de consequenties van storingen. Reliability Centered Maintenance (RCM) heet dat.
Worden er binnen uw bedrijf hoge eisen gesteld aan de veiligheid voor mens en milieu, of aan de beschikbaarheid van de installaties, dan is RCM wellicht een geschikte procesverbetermethode.
>lees verder


[’08] [’09] [’10] [’11] [’12] [’13] [’14] [’15] [’16] [’17] [’18] [’19] [’20] [’21] [’22] [’23] [’24]


AzumutaLSSNCensorLeanteamBlom ConsultancyLeanFormsCoimbee