Login  |  Registreer  |  Wijzig            Nieuwsbrief  |   Nieuws   |   Agenda   |   Vacatures   |   Forum   |   Advies   |   Adverteren   |   Zoeken
Nieuwsarchief 2014
Bron: Procesverbeteren.nl

Hieronder vindt u de belangrijkste artikelen die in 2014 op procesverbeteren.nl zijn verschenen
Nieuws uit [2006-2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2015] [2016] [2017]

Zie ook onze agenda voor congressen, symposia en opleidingen, en meldt u aan voor onze gratis nieuwsbrief als u op de hoogte wilt blijven van nieuws en nieuwe artikelen!Postorderbedrijf Manutan Benelux ^ Manutan: All you need. With Love!

De wijsheid van Ricardo Semler (2)
15 december 2014, categorie Lead & Change  |De Braziliaanse ondernemer Ricardo Semler maakte van zijn werknemers compagnons, inclusief winst- en risicodeling. Tucht en orde maakten plaats voor motivering door betrokkenheid. In ons eerste artikel beschreven we Semler's bedrijfsmodel. In deel twee onderzoeken we de toepasbaarheid in andere bedrijven, waaronder Manutan. De Franse Manutan Group wil gaan ondernemen voor een betere wereld. Manutan Benelux gebruikt als bijpassende slogan All you need. With Love. CEO Ghislaine Duymelings ziet Semler's ideeën daarbij als een inspiratiebron.

Lean innovatie bij Philips houdt ook het stromen van kennis in ^ Bij Lean innovatie moet kennis stromen
Philips laat kennis stromen bij Lean productontwikkeling
02 december 2014, categorie Lean Six Sigma  |Effectief innoveren betekent waarde creëren voor de klant en voor de ketenpartners, stelt Suzanne van Egmond. Zij is hoofd lean innovatie bij Philips Consumer Lifestyle. Efficiënt innoveren betekent een korte time to market, en producten die op een Lean manier kunnen worden gemaakt. En er is nog een derde aspect van belang: de optimalisering van de knowledge value stream. Als het goed is wordt tijdens elk productontwikkelingstraject alle relevante kennis opgespoord, gedeeld en benut, en nieuw opgedane kennis wordt op een bruikbare manier vastgelegd!

Jaap Boonstra en zijn boek Verandermanagement in 28 lessen ^ Prof. Jaap Boonstra en zijn boek

Verken de emotionele onderstroom en creëer verlangen
19 november 2014, categorie Lead & Change  |Het boek Verandermanagement in 28 lessen van Jaap Boonstra bevat anekdotes met inzichten en leermomenten uit de praktijk. De belangrijkste boodschap: niet alles is planbaar of meetbaar, maar wel voelbaar. Veranderen is een avontuur, een bergtocht. Je bereid je goed voor, maar je komt allerlei onverwachte zaken tegen. Om aan te voelen wat er speelt moet je de onderstroom van emoties ervaren, door daar middenin te gaan staan. De meeste doorbraken ontstaan op deze wijze: (1) Verken de emotionele onderstroom, en (2) Creëer verlangen om te veranderen!

Plaats aanvulling (in grijs kader)
Chemiebedrijf BRB International ^ Chemiebedrijf BRB International
BRB International in één klap meer Lean na ERP-implementatie
10 november 2014, categorie Software  |De implementatie van een nieuw ERP-systeem is hét moment om meer Lean te worden. Er is namelijk een blauwdruk nodig van de bedrijfsprocessen. Door middel van value stream mapping werden bij chemiebedrijf BRB International onder meer dubbelingen en wachttijden opgespoord en aangepakt. Chief operations officer Tom Caris legt uit hoe je, door vooraf goed na te denken over de nieuwe bedrijfsprocessen: (1) veel draagvlak voor de verandering krijgt, (2) je processen meteen zo Lean mogelijk maakt, en (3) de beste onderhandelingspositie creeërt voor de ERP-selectie!

Basisschool Panta Rhei ^ Basisschool Panta Rhei
Lean op een basisschool, kan dat ?!
27 oktober 2014, categorie Lean  |Kinderen op basisscholen, die werken aan groepsmissies en individuele doelen, zoals minder fouten in een dictee. Is dat een goed idee? Is het nog wel leuk in de klas als procesverbetergrafieken daar hun intrede doen? Dergelijke Lean-tools zie je immers normaliter alleen in bedrijven en dienstverlenende organisaties met volwassenen als klant! Toch rapporteren basisschool Panta Rhei te Beverwijk en de Emmaschool te Rijnsburg opmerkelijke successen met Lean. De kinderen worden uitgedaagd op hun eigen niveau, en ze begrijpen beter wat er van ze wordt verwacht.

Makigami script (deel) voor planning OK-assistenten VUmc ^ Script voor planning OK-assistenten
VUmc verbetert OK-planning met Makigami
13 oktober 2014, categorie Lean  |Het VUmc is nu vier jaar bezig met continu verbeteren met Lean. Daarbij werd al frequent gebruik gemaakt van value stream mapping, maar nieuw is de toepassing van een bijzondere variant: Makigami. Die methode is speciaal geschikt voor het verbeteren van administratieve processen, door het 'script' daarvan in kaart te brengen. Het accent ligt op het stroomlijnen van de informatie-overdracht. In het artikel wordt Makigami gebruikt om het inroosteren van de operatie-assistenten voor de operatiekamers te verbeteren. Het doel: iedereen altijd meteen op de juiste tijd, plek en plaats aanwezig!

Agrifac versnelt de supply chain met QRM ^ Agrifac versnelt de supply chain met QRM
QRM en Lean versnellen gezamenlijk toeleverketens
29 september 2014, categorie QRM   |Productiestraat? Kanban? Dergelijke standaard Lean oplossingen werken niet, als uw bedrijf veel verschillende producten maakt! Dit verklaart de aanhoudende belangstelling voor Quick Response Manufacturing (QRM). Het doel blijft hetzelfde, meer flow richting de klant, maar QRM reikt tools aan om dat te bereiken bij high mix / low volume productie. Wij bezochten de 13e QRM-conferentie, om de trends in kaart te brengen. De conclusies: de grenzen met Lean vervagen en bij de toepassing worden steeds frequenter de toeleveranciers betrokken. Cases in dit artikel: John Deere en Agrifac.

Medewerkers van de Gemeente Haarlemmermeer maken kennis met Lean ^ Medewerkers maken kennis met Lean
Het glazen huis van de Gemeente Haarlemmermeer
15 september 2014, Procesoriëntatie & Lean  |De gemeente Haarlemmermeer heeft een droom: Haarlemmermeer-Topia. Ze willen klantgericht en open worden als een glazen huis! Eén van de eerste voorwaarden is om muren tussen afdelingen te slechten, zodat procesgeorienteerd kan worden gewerkt. Opsplitsing in 19 flexibele clusters bleek niet genoeg. Daarom werd een Lean Six Sigma programma opgezet, genaamd SL!MMR. Processen in gemeentes verbeteren is niet eenvoudig. Het politieke landschap en daarmee ook de missie verandert voortdurend. Op dit moment speelt bijvoorbeeld de drievoudige decentralisatie.

Charles Groenhuijsen en Ricardo Semler ^ Charles Groenhuijsen en Ricardo Semler

De wijsheid van Ricardo Semler
01 september 2014, categorie Lead & Change  |Ricardo Semler maakte van zijn werknemers compagnons, inclusief winst- en risicodeling. Tucht en orde maakten plaats voor motivering door betrokkenheid. Het ideale plaatje, zo lijkt het. Dit model invoeren is echter moeilijker dan het lijkt, want het management verdwijnt niet maar wordt verdeeld. Misschien is Semler's belangrijkste les dat een groot bedrijf met veel afdelingen niet werkt, en dat het beter is om dit op te splitsen in kleine eenheden. Daarin kennen de mensen elkaar, en ze begrijpen elkaars bijdrage aan het eindproduct. Daardoor raken ze vanzelf extra gemotiveerd.

TPM is fundament van OpEx bij Avantor ^ TPM is fundament van OpEx bij Avantor
Avantor: regelmatig terug naar basis Operational Excellence
25 augustus 2014, WorldClass  |Avantor Performance Materials verbeterde het buffermanagementsysteem op hun productieafdelingen. Door de orders een kleur te geven, is nu altijd zichtbaar wat de hoogste prioriteit heeft. First in first out is sindsdien slechts een richtlijn. Ook werd Avantor´s huis van Operational Excellence (OpEx) uitgebreid. Voor bedrijven die net zo'n fraai OpEx-huis willen, heeft Walter van den Brink een tip: Steeds als je een stapje verder gaat richting OpEx, moet je checken of je fundament daarvoor sterk genoeg is. Je moet dus regelmatig terugkeren naar de basis. Bij Avantor is dat TPM.

Buffermanagement conform de Theory of Constraints versnelt dienstverlening ^ Buffermanagement voor dienstverlening
Stappenplan voor efficiëntere dienstverlening
18 augustus 2014, TOC  |Net als in productiebedrijven is bij dienstverlening de snelheid waarmee eindproducten de klant bereiken uiteindelijk allesbepalend. Het boek ‘De Dienstenfabriek’ omvat een stappenplan, op basis van de Theory of Constraints en Lean, om die snelheid te vergroten. Hierdoor wordt de doorlooptijd verkort en de hoeveelheid onderhandenwerk verlaagd. Daarnaast wordt een eenvoudig prioriterings- en managementrapportagesysteem ingevoerd. De auteurs hadden een toegankelijk en vlot leesbaar boek voor ogen en dat is ze gelukt. Daarbij is echter ook wel een kanttekening te plaatsen.

Prof. Arjan van Weele en Jordie van Berkel-Schoonen ^ Prof. Arjan van Weele & Jordie van Berkel
Kennisdeling vergroot waardecreatie
04 augustus 2014, categorie Procesoriëntatie  |Lean manufacturing concentreert zich op het vergroten van de waarde die richting de klant stroomt. Daartoe moeten niet alleen de eigen competenties maximaal worden benut, maar óók die van de toeleveranciers. Bij de uitbesteding van facilitaire diensten gebeurt dit vaak niet. Dan wordt puur geselecteerd op de laagste prijs, in combinatie met dichtgetimmerde contracten. In plaats daarvan zou kennisdeling en waardecreatie voor de klant voorop moeten staan. Aan het vertrouwen tussen opdrachtgever en opdrachtnemer dat daarvoor nodig is, kan gericht worden gewerkt.

Prestatiebord van een QROC bij Virupa ^ Prestatiebord van een QROC bij Virupa
Virupa doorbreekt response-tijd spiraal
02 juli 2014, categorie QRM  |Virupa Visual Solutions groeide sterk, maar dit vergde steeds meer energie. De oorzaak was de verkokerd geraakte organisatie. Het gevolg: Steeds meer onderhanden werk, achterstanden en spoedorders om ‘brandjes’ te blussen. Omdat de overige orders daardoor werden vertraagd, ontstonden elders dan weer nieuwe ‘brandhaarden’! In QRM-taal heet dit de respons-tijd spiraal. Om die te doorbreken, hief Virupa de kantoorafdelingen grotendeels op. In plaats daarvan kwamen Quick Response Office Cells (QROC's). Het werk is nu weer even flexibel als in de begintijd!

Een enthousiast Buurtzorg team ^ Een enthousiast Buurtzorg team
De zelfsturende en zorggedreven teams van Buurtzorg
16 juni 2014, categorie Lead & Change  |Wat kun je leren van Buurtzorg? In deze zelfsturende organisatie zijn er geen managers, er is zelfs geen HR-afdeling. Kleine buurtteams stemmen zelf de zorg zo goed mogelijk af op de wensen van de klant. Jos de Blok is de directeur, maar heeft meer de rol van facilitator. Hij hekelt de bureaucratisering van de thuiszorg, waarbij er wordt gestreefd naar een tiental zo goedkoop mogelijke standaardproducten met overconsumptie tot gevolg. En Lean vindt hij "verschrikkelijk"! Wat bedoelt De Blok?

Spaghetti-diagram Instituut Verbeeten ^ Spaghetti-diagram laat looproutes zien
Verbeteren in harmonie met de natuur
02 juni 2014, categorie Lean  |Een paar snelle successen boeken met Lean is relatief eenvoudig. Die verbetermethode duurzaam toepassen is dat niet. Een belangrijke voorwaarde is dat iedereen open en flexibel is, voortdurend stapjes in de goede richting zet, én checkt of verbeteringen het gewenste resultaat opleveren. Wetenschappelijk denken en handelen dus, waarbij afwisselend hypotheses worden geformuleerd en getest. Een Lean bedrijf komt eigenlijk pas tot volle wasdom, als dit evolueert in overeenstemming met de natuurwetten! Hoe doe je dat?

Deel visie Icare op beschermd wonen ^ Deel Icare's visie op beschermd wonen
De belevingsgerichte zorg van Icare
19 mei 2014, categorie Lean  |Bij Icare is niet het zorgproduct het hoofddoel. Dat is het verbeteren van de zorg zoals die wordt beleefd door de klant: kleinschalig en persoonlijk. Die doelstellingen zijn typisch Lean: je stelt de klantwaarde voorop, en je zorgt dat er zo min mogelijk onnodige dingen gebeuren. Bij dat laatste moet je vooral denken aan het terugdringen van de bureaucratie rondom de zorgprocessen. Met technieken zoals Value Stream Mapping en procesmodellering worden administratieve processen in kaart gebracht en stapsgewijs verbeterd.

Aldowa bouwt mee aan de markthal in Rotterdam ^ Aldowa bouwt mee aan markthal R'dam
Aldowa voegt maximaal waarde toe in de bouwketen
06 mei 2014, categorie Lean  |In een Lean bedrijf worden niet alleen alle medewerkers, maar ook de toeleveranciers uitgedaagd om hun competenties maximaal te benutten. Allard Droste legt uit hoe hij dat doet. Hij is de directeur van Aldowa. Dat bedrijf maakt aluminium beplatingen voor gebouwen, tunnels en viaducten. Vroeger gebeurde het produceren en plaatsen van de panelen in grote batches. Nu worden steeds een klein aantal panelen geproduceerd, naar de bouwplaats vervoerd en geplaatst, als betrof het klik-laminaat.

Frederic Laloux en deel voorkaft Reinventing Organizations ^ Frederic Laloux en voorkaft van zijn boek
Reinventing Organizations: Bedrijven vrij en wendbaar als een zwerm vogels!
23 april 2014, categorie Lead & Change  |Hebben medewerkers bazen en targets nodig, of kunnen zij ook zichzelf managen? Kan een bedrijf niet worden georganiseerd als een zwerm vogels, die vrij in elke richting kunnen bewegen? Zo'n organisatie zou zich gedragen als een voetbalteam. De spelers voelen wat er nodig is, en sturen met hun gezamenlijke intelligentie het bedrijf in de juiste richting. Frederic Laloux denkt dat dit kan, sterker nog: het gebeurt al. In zijn boek Reinventing Organizations onderzocht hij 12 organisaties die grotendeels vertrouwen op zelfmanagement!

Reductie operatieset orthopedie in het St.Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis ^ Reductie grootte operatieset orthopedie
Arts moet voortouw nemen bij invoering Lean
07 april 2014, categorie Lean   |Artsen en verpleegkundigen moeten samenwerken, om de zorg overall beter te maken. Lean stelt de klantwaarde centraal, en verpleegkundigen omarmen dat vaak snel. Maar als de artsen niet meedoen, dan blijf je steken bij verbeterborden op afdelingen. Lokale optimalisatie dus. ‘Daarom moeten juist de artsen de kar gaan trekken, via coachend leiderschap’, stelt Henk Veraart, oogarts in het St Elisabeth-TweeSteden ziekenhuis. ‘We moeten procesmatig leren denken, en ons kwetsbaar durven opstellen. Elke mening telt’

Packo Industry ontwerpt en bouwt op klantspecificatie ^ Packo bouwt op klantspecificatie
De design to order projectketen van Packo Industry
20 maart 2014, categorie TOC   |Packo Industry produceert installaties voor de voedingsmiddelenindustrie, geheel naar klantwens. Elk product is een onzeker project, dat de fasen ontwerpen, productie en installatie doorloopt. Het is niet uit te sluiten dat een project vertraagd wordt, maar dat gebeurde vaker dan nodig. Toepassing van Critical Chain Project Management, conform de Theory of Constraints, loste dat probleem op. Per project wordt er nu alleen een tijdsbuffer ingepland aan het eind van de route. Op elk moment is te zien of een project nog op schema ligt.

Sorteren van groentezaad bij Rijk Zwaan ^ Sorteren van groentezaad bij Rijk Zwaan
Operator Rijk Zwaan raakt bevriend met machine
03 maart 2014, categorie TPM   |Rijk Zwaan ontwikkelt groenterassen en produceert groentezaden. Omdat de vraag naar de zaden al jarenlang stijgt, wordt de efficiency van het verwerkingsproces steeds belangrijker. Bovendien is dit logistiek gezien complex. Reden genoeg om uit te zoeken wat het toepassen van bijvoorbeeld Lean manufacturing of QRM zou kunnen toevoegen. Een belangrijk verbeterpunt bleek de benutting van het productie-apparaat. Via de invoering van Total Productive Maintenance (TPM) kunnen operators "bevriend" worden met hun machines.

Layout fabriek Océ voor invoering Lean ^ Layout fabriek Océ voor invoering Lean
Zélf de verspillingen de fabriek uit scheppen
17 februari 2014, categorie Lean   |Lean kun je heel snel 'technisch' invoeren, bijvoorbeeld door de machines op bewerkingsvolgorde te plaatsen. Guus Cox, operations manager bij Océ, vergelijkt dit met het inzetten van een bulldozer. Dat geeft snel resultaten, maar die beklijven niet omdat het gedrag ongewijzigd is. Het is daarom veel beter de mensen aan te moedigen om de verspillingen zélf de fabriek uit te scheppen. Dat duurt langer maar het resultaat is een echte Lean organisatie, waarin medewerkers gezamenlijk problemen oplossen!

Keren van kazen bij Bel Leerdammer ^ Keren van kazen bij Bel Leerdammer
Leveranciers hebben onvoldoende kaas gegeten van continu verbeteren!
03 februari 2014, categorie TPM   |Operators worden 'eigenaar' van hun installaties en gaan deze waar mogelijk zelf onderhouden en verbeteren. Dit is een van de belangrijkste onderdelen van Total Productive Maintenance (TPM). De operators van Fromageries Bel zijn daar zo goed in geworden, dat ze soms meer weten dan de machine-leveranciers! Die richten zich vaak alleen op de technische specificaties, zonder rekening te houden met de context. Jasper Boers roept hen daarom op om zich te verdiepen in TPM.

Vincent Wiegel & John Maes over Succesvol Lean ^ Wiegel & Maes: Succesvol Lean
Wat te doen als de ontwikkeling van Lean stokt?
17 januari 2014, categorie Lean   |Starten met Lean is niet zo moeilijk, maar die methode verankeren zodat iedereen blijvend streeft naar procesverbetering is dat wél. De afgelopen jaren verscheen hier het ene na het andere boek over. Het boek Succesvol Lean van Vincent Wiegel en John Maes past in deze reeks. Een generiek toepasbaar stappenplan bevatten dit soort boeken niet, maar er staan soms wel goede tips in. Dat is ook het geval bij Succesvol Lean. Handig zijn vooral de lijsten met mogelijke oorzaken, als de ontwikkeling van Lean stokt.

Dagstart UWV-team ^ Dagstart UWV-team: Gaan we het redden?
UWV ontdekt de kracht van eenvoud bij procesverbetering
04 januari 2014, categorie Lean Six Sigma   |Bij het UWV passen ze al zes jaar Lean Six Sigma toe. Vroeger lag het accent op grote verbeterprojecten. Dat leverde successen op, maar de projecten duurden vaak maandenlang. Hierdoor nam het enthousiasme af. Vorig jaar werd het roer omgegooid: Het blijkt beter om eenvoudiger en minder planmatig te verbeteren. Stapje-voor-stapje en bottom-up. Teamleiders krijgen nu een vierdaagse Blue Belt training over Lean productie. Daarna gaan ze daarmee zelf aan de slag, met hun eigen team.


Nieuws uit [2006-2007] [2008] [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2015] [2016] [2017]