Nieuwsbrief niet goed leesbaar? Klik hier voor online versie of plak de volgende URL in uw browser:
www.procesverbeteren.nl/pers/jan14.htm

Nieuwsbrief no.41
jan/feb 2014

één nuttige e-mail per 2 maanden
procesverbeteren.nl
Inspiratie door diepgaande praktijkverhalen

Een nieuwe start

Allereerst wil ik u natuurlijk nog een heel goed en succesvol 2014 toewensen! Wij maken zelf dit jaar een nieuwe start, met een sterk verbeterde, gemoderniseerde en opgefriste nieuwe website. Daarbij hebben we veel gehad aan de feedback van onze bezoekers, hartelijk dank daarvoor.

De site heeft een nieuw blauw design gekregen. Plaatjes van golven verwijzen daarbij naar onze missie: inspire businesses to flow. We willen bedrijven en organisaties inspireren om stromend en dus efficiënter te werken. Er zit echter ook een figuurlijke kant aan: als het goed is wordt het werk ook prettiger, zodat de mensen ook in flow geraken.

De nieuwe site is responsive. Dit betekent dat de artikelen niet alleen goed leesbaar zijn op normale computerschermen, maar zich ook automatisch aanpassen aan het formaat van bijvoorbeeld een tablet zodra dat nodig is. Er is nu een volledige scheiding tussen opmaak en inhoud, zodat wij gemakkelijk zaken kunnen aanpassen zodra dat nodig is. De teksten zijn dankzij de nieuwe lay-out overzichtelijker en nog beter printbaar dan voorheen. Ook kunt u bijvoorbeeld inloggen vanaf elke pagina, en blijft duidelijker zichtbaar via het hoofdmenu, waar u zich bevindt op de site.

Voor de rest moet u het zelf maar ervaren!

We zijn ruim vier maanden bezig geweest met ontwerpen en bouwen, en het omzetten van de honderden bestaande artikelen. Natuurlijk hebben we de nieuwe site uitvoerig getest. Ongetwijfeld zullen er tijdens het gebruik echter nog wel enkele kinderziektes aan het licht komen.

Lean managers benadrukken het belang van het bezoeken van de Gemba, de werkvloer of plaats waar het gebeurt, om verbeteropties op te sporen. Voor dienstverlenende bedrijven en dus ook voor websites zoals wij, is de Gemba echter hetgeen de klant (dus de bezoeker van onze site) ervaart. We horen daarom graag uw commentaar op onze nieuwe site, positief én negatief.

Wilt u ons helpen bij de verdere ontwikkeling van de website, zodat wij nog meer goede artikelen voor u kunnen maken? Link dan naar ons, bijvoorbeeld vanaf uw bedrijfswebsite of vanaf uw linkedin-profiel.

Veel plezier gewenst bij de hernieuwde kennismaking.

Dr Ir Jaap van Ede, hoofdredacteur procesverbeteren.nl

Kort nieuws m.b.t. de gebruiksvriendelijkheid van de site:

A. Direct reageren op artikelen. Sinds juli 2013 is het steeds vaker mogelijk om niet alleen via het forum te reageren, maar kunt u ook aanvullingen in onze artikelen plaatsen! De groeiende lijst met interactieve artikelen vindt u hier.

B. Wijzigen gegevens. De gebruiksvriendelijkheid van deze procedure is aanzienlijk verbeterd. Bent u bijvoorbeeld uw wachtwoord kwijt of wilt u uw e-mail adres aanpassen? Begin hier.

C. Sommige artikelen zijn (deels) afgeschermd. Na (gratis) registratie kunt u altijd alles lezen! Uit onderzoek blijkt echter dat zelfs geregistreerden lang niet altijd inloggen. Wat wij u daarom adviseren is dit:

  • Nog niet geregistreerd? Registreer alsnog (gratis, spamvrij, afmelden kan met 1 muisklik)
    Wel geregistreerd maar wachtwoord kwijt? Maak nieuw wachtwoord aan met uw e-mail adres
  • Bent u de enige gebruiker van uw computer (of heeft u een eigen gebruikersaccount)? Kruis dan bij het inloggen "onthoud mij"  aan. Hierna wordt u bij elk bezoek automatisch herkend en hoeft u dus nooit meer in te loggen!
Tip: Procesverbeteren.nl houdt u ook op de hoogte van nieuwe artikelen en ander nieuws via Twitter. Ook kunt u zo met ons in contact komen!
Zoekt u een adviseur, leverancier of een opleiding?

Dit zijn de partijen die bij ons adverteren, en die daarmee laten zien dat ze verspreiding van kennis over procesverbetering een warm hart toedragen!
A1. Overzicht nieuwe artikelen:   

1. Lean Six Sigma: De kracht van eenvoud
    Case: UWV

2. WorldClass: Operator wordt Sherlock Holmes
    Case: Nutricia (Danone)

3. Lean: Het Lean vuur bij Swedish Match
    Case: Swedish Match Lighters

4. TPM: Totaalvoetbal' bij Suiker Unie
    Case: Suiker Unie

Samenvattingen van bovenstaande artikelen staan hieronder, meer artikelen vindt u via ons nieuwsarchief, ons nieuwsbriefarchief of via ons zoekmenu met honderden case-beschrijvingen. In ons nieuwsbriefarchief houden wij zoveel mogelijk de weblinks up-to-date. Daarom raden wij u aan oude nieuwsbrieven via dat archief te raadplegen.
Heeft u een op- of aanmerking, idee, onderwerp-suggestie of case? Mail ons, ook wij worden graag steeds beter!

A2. Samenvattingen nieuwe artikelen:

1. Lean Six Sigma: De kracht van eenvoud
    Case: UWV

Dagstart UWV-team
^ Dagstart UWV-team: Gaan we het redden?

Bij het UWV passen ze al zes jaar Lean Six Sigma toe. Vroeger lag daarbij het accent op grote verbeterprojecten. Dat leverde successen op, maar de projecten duurden vaak maandenlang. Hierdoor nam het enthousiasme af. Vorig jaar werd het roer omgegooid: Het blijkt beter om eenvoudiger en minder planmatig te verbeteren. Stapje-voor-stapje en bottom-up. Teamleiders krijgen nu een vierdaagse Blue Belt training over Lean productie. Daarna gaan ze daarmee zelf aan de slag, met hun eigen team.

'Evolutie in plaats van revolutie is vaak beter', vertelt Master Black Belt Eric Eggermont. 'Je weet namelijk wel waar je heen wilt, maar de obstakels komen pas gaandeweg aan het licht. Bovendien creëren we zo een solide voedingsbodem voor procesverbetering. Iedereen doet enthousiast mee, en het wordt een continu in plaats van een projectmatig proces.’

> lees verder
   > plaats aanvulling
2. WorldClass: Operator wordt Sherlock Holmes
    Case: Nutricia (Danone)

Inpaklijn Nutrilon zuigelingenvoeding
^ Inpaklijn Nutrilon zuigelingenvoeding

De gangbare registratie van de Overall Equipment Effectiveness, de fractie correct gemaakte producten ten opzichte van het maximaal haalbare, is vaak niet voldoende om de oorzaak van een probleem te achterhalen. Dit ontdekten ze bij Nutricia.

Navragen bij de betrokken operators kost dan veel tijd. Daarom zijn die operators inmiddels getraind om bij elke significante verstoring direct zo veel mogelijk informatie vast te leggen. De operators stellen zelfs, als waren zij detectives, bewijsmateriaal veilig!

Hiertoe is een template ontwikkeld, die de operators helpt om snel probleemomschrijvingen te maken. Het geheel wordt omlijst door Sherlock Holmes-achtige tekeningen.

> lees verder
3. Lean: Het Lean vuur bij Swedish Match
    Case: Swedish Match Lighters

Testen van de aanstekers na de assemblage
^ Testen van de aanstekers na de assemblage

In 2004 was de fabriek van Swedish Match Lighters, waar jaarlijks 120 miljoen aanstekers geproduceerd worden, in figuurlijk opzicht een burning platform. Deze brand in de vorm van inefficiency en weinig flexibiliteit moest snel geblust worden, anders ging de productie naar lagelonenlanden!

Zo'n burning platform heeft ook een voordeel. Iedereen begrijpt dat beweging (verandering) noodzakelijk is. Die kans werd aangegrepen om top-down een "vuur" van Lean manufacturing te ontsteken.

> lees verder
4. TPM: Totaalvoetbal' bij Suiker Unie
    Case: Suiker Unie

Productie suikerklontjes bij Suiker Unie
^ Productie suikerklontjes bij Suiker Unie

Cosun is al geruime tijd bezig met Total Productive Maintenance (TPM). De specialiteitenfabriek van Suiker Unie in Puttershoek is één van de drie productielocaties die vooroploopt.

Met name autonoom onderhoud, waarbij operators leren om zelfstandig verpakkingslijnen bij te regelen, blijkt een groot succes. Dit lijkt op totaalvoetbal: Ook al is een operator als 'voorspeler' niet de meest gespecialiseerde verdediger, toch kan die soms sneller ingrijpen.

> lees verder
Forum:
'Aanvullingen' bij artikelen verschijnen zowel op het forum als in de betreffende artikelen!
  Aanvullingen: 
  > Lijst interactieve artikelen
  Discussie:
  > Overige forum berichten

Vacatures:
  > Naar vacatures

Engelstalige site:
    > Naar Engelstalige zustersite, business-improvement.eu
Advertorial
Adverteer op procesverbeteren.nl
Banners op site en in nieuwsbrieven
^ Uw banner op onze site en in de nieuwsbrieven?

Procesverbeteren.nl is hét kennisplatform voor procesverbetering. Organisaties die zich hierover oriënteren komen daardoor steevast bij ons terecht. Als adviesbureau of leverancier van Lean productiemiddelen is het daarom een goed idee om te gaan adverteren op onze site. Dit is al mogelijk vanaf 22,50 euro per maand. Wij zorgen dat u in beeld komt.

> meer informatie

B. Korter nieuws


Semi-procesindustrie
In samenwerking met enkele vakbladen zijn we op zoek naar cases (te interviewen bedrijven) in de procesindustrie. Denk aan bedrijven die vloeistoffen of vaste stoffen verwerken, bijvoorbeeld in de sectoren food/feed/chemie/pharma/delfstoffen. Heeft u successen geboekt bij het verbeteren van productie- en bedrijfsprocessen? In een interview zijn wij altijd op zoek naar concrete tips voor de lezers. Wie kan worden geïnterviewd? Neem contact met ons op, en geef daarbij kort aan waarover u wilt vertellen.

Smart Industry
Met welk productie-apparaat kun je flexibel op de marktvraag inspelen? En welke logistieke en visuele hulpmiddelen kunnen daarbij helpen? Op het site-gedeelte flexibele hardware gaan we op dit soort vragen in. Daartoe zijn we op zoek naar leuke cases. Heeft u tips, neem dan contact met ons op!

Het laatste nieuws staat altijd op onze nieuwspagina. Bezoek daarom regelmatig onze site!

C. Informatie wachtwoorden & registratie
Wachtwoord en/of gebruikersnaam vergeten?
Via aanpassen registratie kunt u, op basis van het bij ons bekende e-mail adres, gegevens wijzigen! Meer uitleg desgewenst op het site-gedeelte mijn procesverbeteren.nl

Pas tijdig uw e-mail adres aan!

Geregistreerden (mensen met password) doen ook dit via aanpassen registratie. Doe dit tijdig, want als uw e-mail adres niet meer actief blijkt worden uw gegevens gewist.
Nieuwsbrief geabonneerden zonder registratie (zonder password) die hun mailadres willen wijzigen kunnen eenvoudig hun e-mail adres afmelden (zie hieronder) en zich daarna meteen aanmelden met het nieuwe e-mail adres.
Wilt u de nieuwsbrief niet meer ontvangen?
U krijgt deze nieuwsbrief elke twee maanden gratis toegezonden. Uw e-mail adres wordt niet gebruikt om u reclame-materiaal te zenden, ook niet van "zorgvuldig" geselecteerde derden! Wilt u onze nieuwsbrief desondanks niet meer ontvangen? Dan kunt u zich hier afmelden.

Ontving u deze nieuwsbrief volgens u ten onrechte of blijft u - vaker dan indicenteel - duplicaten ontvangen? Bericht ons dat dan z.s.m. per e-mail
© Procesverbeteren.nl 2005-2014    [ home ]    [ Privacy & (Dis)claimer ]    [ E-mail ]