Nieuwsbrief niet goed leesbaar? Klik hier voor online versie of plak de volgende URL in uw browser:
www.procesverbeteren.nl/pers/mei12.htm

Nieuwsbrief no.31
mei/juni 2012

één nuttige e-mail per 2 maanden
procesverbeteren.nl

Logo procesverbeteren.nlGeachte heer, mevrouw,

Hierbij ontvangt u de 31e editie van de nieuwsbrief van procesverbeteren.nl

In een typische 'lean' productieketen is er sprake van een keten van activiteiten, die vloeiend op elkaar zijn afgestemd door ze uit voeren in een bepaalde takttijd. Die takttijd wordt weer bepaald door de vraag, zodat er geen onbestelde producten worden gemaakt.

Eén van de moeilijkste dingen van lean productie is het "balanceren" van zo'n keten: hoe stem je de uitvoering van de activiteiten op elkaar af. Bovendien moet het werk leuk blijven voor de mens. Een hilarische waarschuwing daaromtrent is de dolgedraaide Charlie Chaplin aan de lopende band in de film Modern Times uit 1936.

Natuurlijk ziet een lean productielijn er anno 2012 niet zo uit. Als het goed is blijft het werk afwisselend doordat multi-skilled operators zou nu en dan van taak kunnen switchen, en als de werkdruk te hoog oploopt kunnen zij elkaar helpen of zelfs de hele lijn stilzetten, bijvoorbeeld door te trekken aan een Andon-koord. Er zijn ook allerlei dingen bedacht om zo'n productielijn flexibel te houden. Dit begon met de uitvinding van het Kanban-systeem door Toyota, waardoor het mogelijk werd om een mix van verschillende auto's te assembleren. Aanvullende mogelijkheiden zijn bijvoorbeeld gesplitste productiestraten per productfamilie (per value stream) en het variëren van het aantal operators per lijn, afhankelijk van de vraag. Op de site vindt u nog vele, vele andere opties.

Als de mix van producten echter erg groot is, en de vraag er naar sterk variabel, dat wordt lean produceren "in lijn" vrijwel onmogelijk. Bij iedere significante verandering in vraag of productmix moet zo'n lijn namelijk opnieuw worden gebalanceerd. Dat kost tijd en brengt stilstandsverliezen met zich mee, allebei verspilling en dus niet lean!

In deze hectische economische tijd is de vraag bovendien volatieler dan ooit, in Japan noemen ze dit een hensyuhenryo omgeving. Het is interessant om te zien hoe bedrijven daarmee omgaan.

Eén van de voorbeelden in deze nieuwsbrief is Variass Electronics. Zij maken printplaten die maar liefst 81 verschillende routes kunnen afleggen. Door de introductie van POLCA, een variant van Kanban, veranderde hun werkstroom in een rustig kabbelend beekje.

Mensen zijn veel flexibeler dan welke machine dan ook, maar traditionele lean productie in lijn beperkt die vrijheid enigszins. Helemaal niet nodig als je producten moet assembleren waarbij de taken techisch niet al te moeilijk zijn, vinden sommige Japanse bedrijven. Hef de lijn op, en laat super-getalenteerde operators weer complete producten assembleren! Hierbij is het niet de bedoeling dat je teruggaat naar de tijd vóór Ford aan het begin van de twintigste eeuw. Elke productiecel oftewel seru moet in principe een mini lean fabriekje worden. Natuurlijk zitten er veel haken en ogen aan deze radicale benadering. Philips boekt niettemin al veel succes met flexcellen voor de assemblage van scheerapparaten, die een flink aantal seru-kenmerken hebben. Inspiratie voor u?

Veel leesplezier,

Dr Ir Jaap van Ede, 
hoofdredacteur / eigenaar procesverbeteren.nl

Procesverbeteren.nl houdt u ook op de hoogte van het laatste verbeternieuws via Twitter.

Wilt u deze nieuwsbrief doormailen, twitteren of anderszins? Onze nieuwsbrieven hebben handige korte webadressen! Link naar deze nieuwsbrief met:  www.procesverbeteren.nl/pers/mei12.htm

Bij recent gepubliceerde (vakblad)artikelen kan gevraagd worden om uw gebruikersnaam en wachtwoord. Heeft u die nog niet, vraag die dan gratis aan ! Bent u uw wachtwoord kwijt? Onderaan de nieuwsbrief staat hoe u een nieuw aanvraagt.

Zoekt u een adviseur, leverancier of een opleiding?

Dit zijn de partijen die bij ons adverteren, en die daarmee laten zien dat ze verspreiding van kennis over procesverbetering een warm hart toedragen!
A1. Overzicht nieuwe artikelen:   

1. QRM / Lean:  Seru & Yatai, flexibele assemblagecellen
    Case Philips

2. QRM:  POLCA verandert werkstroom in kabbelend beekje
    Case Variass Electronics

3. WorldClass:  Black Belts harmoniseren bedrijfsprocessen
    Case Stork

4. Supply Chain:  Afdelingsoverschrijdend werk door ICT
    Case Sulzer Eldim

5. Lean Six Sigma:  Philips wil versnellen!
    Case Philips

Samenvattingen van bovenstaande artikelen staan hieronder, meer artikelen vindt u via ons nieuwsarchief, ons nieuwsbriefarchief of via ons zoekmenu met honderden case-beschrijvingen. Heeft u een op- of aanmerking, idee, onderwerp-suggestie of case?  Mail ons, ook wij worden graag steeds beter!

A2. Samenvattingen nieuwe artikelen:

1. QRM / Lean:  Seru & Yatai, flexibele assemblagecellen
    Case Philips

Philips CL Drachten experimenteert met flexcellen (seru's)
^ Philips CL experimenteert met flexcellen
   (divisional seru's) en multi-skilled operators

In de tijd vóór de uitvinding van de stromende productie door Ford sleutelden ‘supermannen’ nog complete auto’s in elkaar. Hierna werd de assemblage gesplitst in deeltaken, die op elkaar werden afgestemd in ‘lean’ productielijnen. Toyota wist dit concept op te rekken tot een assemblagelijn die een mix van verschillende auto’s maakt. Als de vraag en/of de productmix in zo'n lijn echter sterk wisselt, dan komen opnieuw de grenzen van deze opzet in zicht. In dat geval moet de assemblagestraat namelijk steeds opnieuw worden ingericht en uitgebalanceerd. Dit betekent stilstand en opstartverliezen, en dat is juist níet lean!

Binnen bedrijven met technisch relatief eenvoudige assemblageprocessen zoals Sony en Canon is er daarom sprake van een tegenbeweging. Hierbij gaan super-getalenteerde operators toch weer complete producten assembleren. Dit gebeurt dan in een seru, Japans voor cellulair organisme. De heilige graal is een yatai (marktkraam), een dedicated productiecel bemenst door één persoon.

Per cel blijven alle lean manufacturing principes zoals het reduceren van verspilling gelden, het is dus niet de bedoeling om helemaal terug te gaan naar de tijd voor Ford. Niettemin wordt het werk lokaal wat minder efficiënt gedaan, vanwege de afwisseling van taken. Daar staat echter een grote flexibiliteitswinst tegenover, omdat je naar believen seru’s kunt bij- en afschakelen. Grosso modo kan daardoor de productiviteit stijgen. Seru’s worden in Nederland nog niet toegepast, maar bedrijven zoals Omron en Philips hebben wel een soort light-varianten ontwikkeld.

> lees verder
2. QRM:  POLCA verandert werk in kabbelend beekje
    Case Variass Electronics

Het POLCA planningsbord bij Variass
^ Het POLCA planningsbord bij Variass

Eén van de productie-afdelingen van Variass Electronics maakt printplaten die maar liefst 81 verschillende routes langs diverse werkcellen kunnen afleggen.

Ondanks een leverbetrouwbaarheid van 97% - vooral te danken aan de ervaren werknemers die veel problemen opvingen - verliep de productie met horten en stoten. Grote orders zorgden ook nog eens voor grote golven van opdrachten. Het gevolg: lange en onbetrouwbare doorlooptijden en veel onderhanden werk.

Kort geleden veranderde de werkstroom echter in een rustig kabbelend beekje, met veel minder tussenvoorraden!

Het geheim: toepassing van de Kanban-variant POLCA, één van de tools binnen Quick Response Manufacturing (QRM).  Circulerende POLCA-kaartjes voorkómen overbelasting van de werkcellen en daarmee verkeersopstoppingen. Variass hoeft nu veel minder offers te brengen om hetzelfde te doen, anders gezegd: hun overhead is flink afgenomen!

> lees verder
3. WorldClass:  Black Belts harmoniseren processen
    Case Stork

Uniforme bedrijfscultuur qua houding en gedrag bij Stork
^ Doel is één bedrijfscultuur qua houding & gedrag

Binnen Stork Technical Services worden vrijwel alle bekende verbetermethoden toegepast, variërend van Lean tot Six Sigma. Er is echter één constante: het projectmanagement wordt altijd uitgevoerd volgens de DMAIC-cyclus. Hierdoor is de waardetoevoeging van elk verbeterproject meetbaar, zowel vooraf als tijdens de uitvoering.

(Lean) Six Sigma Black Belts sturen de reguliere verbeterprojecten aan, maar hun managementervaring wordt inmiddels ook breder benut. In de rol van projectmanager dragen zij in belangrijke mate bij aan het nieuwe Fit for The Future programma.

Had de bestaande World Class Performance aanpak ‘slechts’ tot doel om werkwijzen, leiderschap en culturele aspecten in individuele vestigingen te optimaliseren, Fit for The Future omvat ook het concernbreed harmoniseren van bedrijfsprocessen.

Uiteindelijk wil Stork zo hun klanten nog sneller, efficiënter en flexibeler van dienst zijn.

> lees verder
4. Supply Chain:  afdelingsoverschrijdend werk door ICT
    Case Sulzer Eldim

Rapportages over productie in Lean werkcellen
^ Rapportages over productie in Lean werk-
   cellen, in de vorm van cell summaries

‘De kracht van onze ICT zit hem in een slimme combinatie van softwarepakketten, die elkaar aanvullen’, vertelt Truus Zorg, manager information systems bij Sulzer Eldim. 

In elf jaar bouwde zij de ondersteuning van alle bedrijfs- en productieprocessen opnieuw op, letterlijk vanaf de bekabeling!  Het resultaat mag er zijn: Slechts een handvol sterk met elkaar geïntegreerde systemen geven een even logische als prettige gebruikservaring. Als SAP-gebruikers op ‘help’ drukken, dan zien ze eerst op welk punt van een business proces ze zich bevinden. Vervolgens kunnen ze dan instructievideo’s afspelen. Daardoor wordt het ERP-pakket niet langer als bureaucratisch monstrum ervaren, maar als een applicatie die afdelingsoverschrijdende processen vloeiend laat verlopen! 

Ook de fabrieksvloer werd ingrijpend gereorganiseerd, door de introductie van multidisciplinaire en Lean georganiseerde werkcellen. De productie daarin wordt ondersteund met een al even flexibel Manufacturing Execution System, genaamd MII. Werknemers melden zich aan door het scannen van hun pas, waarna hun foto op het computerscherm verschijnt. Daarna worden al hun productie-activiteiten gemonitord. Het business informatiesysteem Every Angle verzamelt tenslotte gegevens uit MII en SAP, en stelt op grond daarvan managementrapportages samen.

> lees verder
5. Lean Six Sigma:  Philips wil versnellen!
    Case Philips

Het accelerate! programma moet de innovatie binnen Philips versnellen
^ Philips wil snellere innovatie

Twee jaar geleden waren er nog twee verschillende en bovendien grotendeels gescheiden verbeterprogramma's binnen Philips Consumer Lifestyle:

  1. Een succesvolle mens-georiënteerde Lean benadering in fabrieken, genaamd Simply Philips, gericht op het creëren van betrokkenheid bij het continu verbeteren.
  2. Een Lean Six Sigma Black Belt programma gericht op snelle en baanbrekende verbeteringen, dat tevens fungeerde als ontwikkelingsprogramma voor toekomstige leiders.
In 2011 werden deze twee aanpakken samengevoegd in een vernieuwd Simply Philips programma. Daarnaast werd een nieuw en aanvullend initiatief gelanceerd, genaamd Accelerate!  Dit heeft als doel om de business speed en de innovatie te versnellen.  

> lees verder
B. Korter nieuws

Het laatste nieuws staat altijd op onze nieuwspagina. Bezoek daarom regelmatig onze site!

Toegang studenten HBO en WO op procesverbeteren.nl
Tot voor kort konden alleen mensen die beroepmatig interesse hehben in procesverbetering zich bij ons registreren, studenten ontvingen alleen de nieuwsbrief. Op veler verzoek is registratie nu echter ook opengesteld voor studenten HBO en WO, zodat ook zij de afgeschermde artikelen kunnen lezen en berichten op ons forum plaatsen! Op die manier kan onze site hen helpen bij hun studie.
Bent u verbonden aan een hogeschool of universiteit, dan wordt het zeer gewaardeerd als u uw studenten wijst op deze mogelijkheid, bijvoorbeeld via een link naar ons. Als u vragen hierover heeft, mail ons gerust.

Studenten herkent u aan het achtervoegsel "_Student" in hun gebruikersnaam. Bij andere geregisteerden staat hier namelijk hun bedrijfsnaam, of het bedrijfstype als men de bedrijfsnaam heeft verborgen. Studenten kunnen geen andere community-leden benaderen via hun interne mailbox op procesverbeteren.nl (iemand een e-mail sturen kan overigens sowieso niemand)

Hoe lief is uw ziekenhuis?
Het St Elisabeth Ziekenhuis in Tilburg wil het liefste ziekenhuis van Nederland worden!
Volgens Bart Berden, lid van de Raad van Bestuur, en orthopedisch chirurg Jacob Caron gaan Lean (efficiënt) en Lief (zorgzaam) prima samen. Over het hoe en waarom vertellen zij in een artikel in ZM Magazine van april.
> lees verder (inclusief link voor downloaden artikel) 


Weblog Lean Zorg:  Dit ongeval was toch een incident?


Palletje voorkomt plaatsing van 
behandeltafel in risicovolle positie
^ Poka Yoke: palletje voorkomt plaatsing van
   behandeltafel patiënt in risicovolle positie.


Freek Dekker, afdelingsmanager Radiotherapie in het Erasmus MC: "Dit ongeval was toch een incident? Als er in de toekomst weer zo'n behandeling met zo'n extreem lang persoon plaatsvindt, dan is dat toch gewoon een kwestie van beter opletten?"
> lees verder

Nieuw Zoeksysteem
Voor wie de vorige nieuwbrief heeft gemist: We hebben sinds eind februari een nieuw zoeksysteem waarmee u kunt zoeken uit inmiddels ongeveer 180 bedrijfscases, 145 artikelen en ruim 30 boekbesprekingen. U kunt selecteren op focusgebied (bijvoorbeeld alleen Lean, of bijvoorbeeld Six Sigma én Lean Six Sigma) en op bedrijfssector. Daarnaast kunt u aangeven wat voor type zoekresultaten u wilt, bedrijfscases en/of gewone artikelen en/of boekbesprekingen!

C. Informatie wachtwoorden & registratie

Wachtwoord en/of gebruikersnaam vergeten?
Via "aanpassen registratie-gegevens" kunt u, op basis van het e-mail adres waarmee u zich registreerde, uw gegevens wijzigen en ook zonodig een nieuw wachtwoord kiezen! Meer uitleg vindt u desgewenst op het site-gedeelte mijn procesverbeteren.nl

Pas tijdig uw e-mail adres aan!

Geregistreerden (mensen met password) doen ook dit via aanpassen registratie-gegevens. Doe dit tijdig, want als uw e-mail adres niet meer actief blijkt, dan worden uw gegevens gewist.
Nieuwsbrief geabonneerden zonder registratie (zonder password) die hun mailadres willen wijzigen kunnen eenvoudig hun e-mail adres afmelden (zie hieronder) en zich daarna meteen aanmelden met het nieuwe e-mail adres.

Wilt u de nieuwsbrief niet meer ontvangen?
U krijgt deze nieuwsbrief elke twee maanden gratis toegezonden. Uw e-mail adres wordt niet gebruikt om u reclame-materiaal te zenden, ook niet van "zorgvuldig" geselecteerde derden! Wilt u onze nieuwsbrief desondanks niet meer ontvangen? Dan kunt u zich hier afmelden.

Ontving u deze nieuwsbrief volgens u ten onrechte of blijft u - vaker dan indicenteel - duplicaten ontvangen? Bericht ons dat dan z.s.m. per e-mail
© Procesverbeteren.nl
   2005-2012