Nieuwsbrief niet goed leesbaar? Klik hier voor online versie of plak de volgende URL in uw browser:
www.procesverbeteren.nl/pers/mei23.htm

Nieuwsbrief no.97
mei/juni 2023

één nuttige e-mail per 2 maanden
Procesverbeteren.nl
Inspiratie door diepgaande praktijkverhalen

Smart verbeteren

Smart Industry bleef aanvankelijk beperkt tot digitalisering en robotisering, dus het bestaande efficiënter doen. Nu begint het aantal écht slimme toepassingen echter rap toe te nemen. Fabrieken worden schaalbaar, flexibel en zelfsturend, en denken met je mee.

Procesverbetering wordt daardoor in toenemende mate smart verbeteren, door mens en software sámen.

Eén van de recente ontwikkelingen is dat (fabrieks)data toegankelijker wordt. Bijvoorbeeld via een extra database (data lake). Of via ‘bemiddelingssoftware’ (middleware), die data ophaalt zodra dat nodig is.


Met low code software kun je taak-ondersteunende applicaties maken
Met low code software kun je taak-ondersteunende applicaties maken
  
Om data om te zetten in informatie wordt low code software ingezet. Je kunt dan met relatief weinig programmeerkennis applicaties bouwen. Daarmee kun je mensen, van inkopers tot planners en operators, gericht gaan informeren en adviseren. Wat heeft bijvoorbeeld prioriteit, welke afwijkingen treden er op, en welke verbeteropties zijn er. Vergelijk het met een sporthorloge. Dat laat zien hoe je presteert, en wat je nu het beste kunt doen.

Bij Quick Response Manufacturing (QRM), typerend voor situaties waarin je veel verschillende producten maakt, wordt dit soort software ingezet om het logistieke verkeer over de werkvloer te regelen.

Bij Total Productive Maintenance (TPM), de verbetermethode die de productiviteit van een machinepark vergroot, laten apps zien wat de Overal Equipment Effectiveness (OEE) van een machine of productielijn momenteel het meeste beperkt.

De grens tussen low code en gebruiksvriendelijke software is vaag. In het laatste geval zit er onder de motorkap ingewikkelde code, maar kun je jouw oplossing wel makkelijk configureren. Hoewel je hiervoor wel mathematisch moet zijn onderlegd, is process mining binnen Lean (Six Sigma) daarvan een voorbeeld. Hierbij wordt een event log uit het ERP-systeem ingelezen, en daarna heb je met één druk op de knop een historische value stream map. Ook kun je als een film tonen hoe de orders zich door je fabriek bewogen.

Smart Industry vergroot ook de mogelijkheden van visual management. Het is niet zo dat de traditionele invulling daarvan verdwijnt, denk aan de bekende belijningen die aangeven waar materialen horen te liggen. Wél kun je nu meer zien dan ooit. Díeper kun je kijken met een digital twin, een digitaal spiegelbeeld van een productielijn of fabriek. Vérder kun je zien door buiten je fabrieksmuren te kijken, zodat je ook (tussen)voorraden bij toeleveranciers waarneemt.

In alle voorbeelden hierboven blijven de berekeningen nog beperkt tot klassieke algebra.

Een (flinke) stap complexer is artificial intelligence (AI). Denk dan niet meteen aan ChatGPT, de chatrobot. Bij industriële toepassingen gaat het vaak om een beperktere vorm, machine learning (ML). Hierbij is er eerst een inleerperiode, en daarna krijg je enkel antwoord op specifieke vragen. Een ML-oplossing kan bijvoorbeeld aangeven wanneer een cyclustijd van een machine langer is dan normaal.

AI wordt, opnieuw in nauwe samenwerking met de mens, ook ingezet bij data mining. Je speurt dan naar verbanden tussen procesdata. Bij Six Sigma kan dit, naast process mining, helpen om opties voor kwaliteitsverbetering te vinden.   

De mogelijkheden van Smart Industry worden zo schier eindeloos. Zie voor een breed en diepgaand overzicht de nieuwe uitgebreide introductie op de site: smart in acht vragen. Onderaan dat artikel ook mogelijkheid tot reacties of aanvullingen.

Smart Industry maakt zelfs nieuwe business modellen mogelijk zoals maatwerk leveren tegen massagoedprijzen, klanten enkel laten betalen voor gebruik, en het onderhouden en upgraden van producten op afstand.

Toch zou ik ook weer niet te hard van stapel lopen. Bij elke stap die je zet, blijft het belangrijk om je eerst af te vragen: hoe draagt dit bij aan klantwaarde, nu of later!

Jaap van Ede

Dr Ir Jaap van Ede,
hoofdredacteur procesverbeteren.nl

Kort nieuws m.b.t. de gebruiksvriendelijkheid van ons platform.

A. Nieuw en veilig wachtwoord aanvragen? Om dit als bestaande registrant te vergemakkelijken, kunt u ons snel een nieuw wachtwoord voor u laten aanmaken. Dit kan via aanpassen registratie. Ook handig als u uw wachtwoord vergeten bent!

B. SSL en groter lettertype
De site gebruikt overal het SSL-protocol (slotje in uw browser, beveiligde verbinding). Ook hebben we het lettertype van de artikelen vergroot.

C. Mobiel-vriendelijke versie
Er is een speciale layout voor SMARTPHONES. Als de smartphone-layout actief is, staat dit in het topmenu. Op de openingspagina staat linksboven een button waarmee u van layout kunt switchen (ook handig als u extra grote letters wilt op uw desktop of tablet). Tip: houd uw telefoon in de landscape-stand.

D. Interactieve artikelen. De lijst met interactieve artikelen vindt u hier. Bent u adviseur en heeft u interessante aanvullingen, dan is reageren een goede manier om in beeld te komen, want uw bedrijfsnaam is onderdeel van ue gebruikersnaam.

E. Wijzigen of inzien gegevens. Bent u bijvoorbeeld uw wachtwoord kwijt of wilt u uw e-mail adres aanpassen? Begin hier.

F. Sommige artikelen zijn deels afgeschermd. Na (gratis) registratie kunt u echter altijd alles gratis lezen! Wat wij adviseren:
 • Geen wachtwoord? Registreer (gratis en u ontvangt geen ongewenste e-mail)
 • Wachtwoord kwijt? Vraag een nieuw wachtwoord aan
 • Bent u de enige gebruiker van uw computer? Kruis dan bij het inloggen "onthoud mij"  aan. Hierna wordt u bij elk bezoek automatisch herkend en hoeft u dus niet steeds opnieuw in te loggen!
G. Volg ons ook via Twitter. Onze hoofdredacteur is actief op LinkedIn.
Procesverbeteren.nl dankt
onderstaande adverteerders
(lijst mei 2023):

Kepner-Tregoe

Azumuta

Veerenstael

Cimpro

LeanForms

BlomConsultancy

TWI-Instituut

Propos Software

LeanTeam

Agilitec

Ergodesign

Censor

The Lean Six Sigma Company

LeanEnt

Sirris

Noctuam

Innius

PIT Digitale Transformaties

DeVerbeterpraktijk

Limis

Amaron

A1. Overzicht nieuwe artikelen

1. Smart: Smart Industry anno 2023 in acht vragen
     Overzichtsartikel (mini-cursus)

2. Lean Six Sigma: Waarom interne competitie fnuikend is
     Boek: What would Deming do?

3. QRM: 50% meer waardetoevoeging met Smart Industry
     Case: Variass

4. Lead & Change: Jeugdzorg verbeteren met Plan-Do-Study-Act
     Inzichtsartikel

5. Lead & Change: Met vallen & opstaan naar betere Jeugdzorg
     Case: Levvel

Samenvattingen van bovenstaande verhalen staan hieronder, meer artikelen vindt u via ons nieuwsarchief en nieuwsbriefarchief. Ook kunt u op verschillende manieren zoeken in honderden case-beschrijvingen, boekbesprekingen en artikelen!
In ons nieuwsbriefarchief houden wij zoveel mogelijk de links up-to-date. Daarom raden wij u aan om oude nieuwsbrieven via dat archief te raadplegen.
Heeft u een op- of aanmerking of onderwerp-suggestie? Mail ons, ook wij worden graag steeds beter! Ook tips voor te interviewen bedrijven zijn welkom, zeker als de behaalde resultaten vernieuwend zijn (denk bijvoorbeeld aan het combineren van Lean en green)


A2. Samenvattingen nieuwe artikelen:

1. Smart: Smart Industry anno 2023 in acht vragen
     Overzichtsartikel (mini-cursus)


Mensloze productie bij De Cromvoirtse
Mensloze productie bij De Cromvoirtse

De beloften zijn enorm groot: Smart Industry maakt fabrieken gelijktijdig Lean (efficient), Agile (flexibel) én schaalbaar

Smart fabrieken worden op de eerste plaats gekenmerkt door flexibiliteit: productie naar klantwens in enkelstuks.

Het tweede kenmerk is modulariteit: je kunt productiecapaciteit plug-and-play op- en afschalen.

Het derde kenmerk is zelfbewustzijn: productielijnen merken zelf afwijkingen op, en artificial intelligence speurt naar verbeteropties.

In een compleet vernieuwd introductie-artikel bespreken we de (on)mogelijkheden van Smart Industry anno 2023, aan de hand van de volgende acht vragen:

 1. Waarom Smart?
 2. Waar komt de term Smart Industry vandaan?
 3. Hoe begin je met Smart Industry?
 4. Wat zijn Smart technologieën?
 5. Welke Smart Industry tools kunnen procesverbetering ondersteunen?
 6. Hoe nieuw is Smart Industry?
 7. Is Smart Industry Lean 2.0?
 8. Zijn er zaken die de opmars van Smart Industry in de weg staan?
> lees verder 
  > reacties lezers

2. Lean Six Sigma: Waarom interne competitie fnuikend is
     Boek: What would Deming do?


B

Dit jaar is het dertig jaar geleden dat William Edwards Deming overleed, maar zijn ideeën zijn nog even boeiend. Velen kennen hem van statistisch onderbouwde procesverbetering, Plan-Do-Study-Act (PDSA)

Intrigerend is dat Deming, ondanks zijn voorliefde voor wiskunde, geen voorstander is van management by objectives. Dat roept vragen op: hoe is dit te rijmen met PDSA?

Niels Pflaeging verzamelde in Wat would Deming do? een groot aantal quotes. Daaruit wordt duidelijk dat Deming zich keert tegen korte termijn doelen, die aanzetten tot competitie binnen één systeem. Domme doelen die alle werkvreugde smoren, opgelegd door managers die geen affiniteit hebben met de producten. We moeten stoppen met die afrekencultuur!

> lees verder 

3. QRM: 50% meer waardetoevoeging met Smart Industry
     Case: Variass


QRM en Smart Industry bij Variass
QRM en Smart Industry bij Variass

Variass, toeleverancier van elektronische systemen, bouwde een eigen middleware oplossing. Deze software maakt data toegankelijk. Met een low-code platform worden daarna apps toegevoegd die iedereen in het bedrijf, van verkoper tot operator, informatie op maat geven. Data-gedreven beslissingsondersteuning is het gevolg!

Variass past al elf jaar Quick Response Manufacturing (QRM) toe. Dat is een methode die de doorstroom maximaliseert, door het werk slim over productiecellen te verdelen. Dit gebeurde vroeger met zogenaamde POLCA-kaarten, maar met een app kan de productieplanning nog veel beter. QRM wordt zo Smart QRM!

‘Digitalisering en robotisering hebben samen de toegevoegde waarde per werknemer tussen 2015 en nu met 50% vergroot’, vertelt Hendri Kortman.  

> lees verder 

4. Lead & Change: Jeugdzorg verbeteren met Plan-Do-Study-Act
     Inzichtsartikel


Kun je jeugdzorg verbeteren met PDSA?
Kun je jeugdzorg verbeteren met PDSA?

Efficiëntere en betere Jeugdzorg? Dat kán. Standaardisatie hélpt om stapsgewijs beter te worden met een PDSA-cyclus. Dit stelt Tom van Yperen, expert kwaliteit jeugdstelsel bij het Nederlands Jeugdinstituut.

Vaak wijst de beschuldigende vinger naar deze evidence-based aanpak. Dat is echter niet het probleem, mits jeugdzorgprofessionals ‘producteenheden’ als ‘lego’ kunnen combineren tot maatwerk. Juist met heldere ‘lego blokken’ kun je resultaten meten, en daardoor doelgericht verbeteren.

Zorgteams doen dat het beste zélf, via de cyclus Plan-Do-Study-Act (PDSA). Voorwaarde is wél dat ze het vertrouwen krijgen van de financier, de gemeentes, en niet worden geremd door onnodige bureaucratie!

> lees verder 
  > reacties lezers

5. Lead & Change: Met vallen & opstaan naar betere Jeugdzorg
     Case: Levvel


Gebiedsteam jeugdzorg organisatie Levvel
Gebiedsteam jeugdzorg organisatie Levvel

Spirit Jeugdzorg heet tegenwoordig Levvel. Tussen 2010 en 2017 probeerde deze organisatie het woud aan ‘hokjes’ te doorbreken. Standaard behandeltrajecten betekenen namelijk dat jeugdigen achtereenvolgens veel verschillende zorgverleners krijgen. Bij de oplossing van dit probleem speelden zelfsturende en multidisciplinaire teams een centrale rol.

Inmiddels zijn we zes jaar verder. Mariënne Verhoef, bestuurder bij Levvel, vertelt wat er in die tijd is geleerd, en waarom efficiency en jeugdzorg zo moeilijk samengaan. De zorgteams en de focus op samenwerking zijn gebleven bij Levvel, de zelfsturing niet ! 

> lees verder 
Advertorial
Adverteer en publiceer op procesverbeteren.nl

Banners op site en in nieuwsbrieven
Uw banner op onze site en in nieuwsbrieven?

Wij zijn dé site in Nederland en België als het gaat om procesverbetering en innovatie. Levert u producten, diensten of opleidingen op dit gebied, dan zijn wij een goede plek om die onder de aandacht te brengen!

Wij brengen u in beeld. Niet alleen via banners op de juiste plek, maar óók via (redactionele) artikelen, interactie via sociale media, of middels een profiel. Dit laatste is een interview, waarin u uitlegt wat er onderscheidend is aan uw producten en/of diensten. Ook gesponsorde artikelen en advertorials zijn mogelijk. En wellicht heeft u zelf ideeën?

We denken graag met u mee, door uw aanbod of website te evalueren! Ook bouwen wij graag een professionele relatie met u op, waarbij u ons bijvoorbeeld tipt over mogelijk te interviewen bedrijven. U komt zo extra in beeld.

> meer informatie

Forum
Reacties van lezers verschijnen zowel op het forum als onderaan de betreffende artikelen. Bijdragen kunt u bij ons altijd wijzigen, zonder tijdslimiet (op veel sociale media kan dat niet).

 Discussie & Vragen:
  
 > Forum berichten
  Aanvullingen Lezers: 
   > Lijst interactieve artikelen

Vacatures
  > Naar vacatures

Engelstalige site
    > Naar Engelstalige zustersite, business-improvement.eu zustersite


B. Kort nieuws

Agenda Procesverbeteren.nl
Adverteerders kunnen gratis hun events en opleidingen plaatsen in onze agenda, via deze link. Incidenteel (ter kennismaking) geldt dit ook voor anderen. Events die wij zelf erg belangrijk vinden nemen wij sowieso op.


De nieuwste artikelen worden altijd vermeld op onze openingspagina. Bezoek daarom regelmatig onze site!

C. Dank (nieuwe) partners/adverteerders

Wij hebben een trouwe adverteerdersgroep, die onze diepgaande artikelen mogelijk maakt.  Ontdek wat zij voor u kunnen doen, of sluit u ook bij ons aan!  Er is momenteel ruimte voor enkele nieuwe partners.

De onderstaande organisaties besloten de afgelopen tijd om (opnieuw) een jaar lang bij ons betrokken te blijven. Op die manier maken zij procesverbeteren.nl mede mogelijk, én laten zij zien dat zij kennisdeling stimuleren!

Veerenstael  x    [ Allround Sponsor ]
  Procesverbeteren algemeen
  Lean manufacturing & Thinking
  Quick Response Manufacturing (QRM)
  Theory of Constraints (TOC)
  Total Productive Maintenance (TPM), RCM
  (Lean) Six Sigma
  WorldClass
  Agile
  Smart Industry
  Supply Chain
  Lead & Change
  Green
  Business-improvement.eu (Engelsalige zustersite)

Veerenstael | Veerenstael bestaat uit een team gedreven maintenance management consultants, gespecialiseerd in maintenance en reliability engineering. Zij helpen bij het inrichten en verbeteren van maintenance processen in de productie-industrie en infra. Maintenance en operation managers zijn hun belangrijkste aanspreekpunten.

Machineprestaties stelt Veerenstael objectief vast, ze optimaliseren onderhoudsprocessen, laten onderhoudsmanagement applicaties daarop aansluiten en zorgen voor aantoonbare prestaties.


Veerenstael past bij projecten waarbij tijdelijk expertise nodig is vanuit onderhouds(proces)management. Het resulteert in tijdwinst, kostenbesparing, controle & kennisborging, en creëert een optimaal presterend onderhoudsteam.


The Lean Six Sigma Company
 x
   
  Lean Six Sigma
  Six Sigma
 
The Lean Six Sigma Company | The Lean Six Sigma Company (TLSSC) is een toonaangevend opleidingsinstituut in Nederland voor Lean Six Sigma. Zij doen echter meer dan professionals onderwijzen. Ze begeleiden ook de eerste project(en), zodat zeker is dat het geleerde succesvol toegepast wordt. Zo boeken klanten de resultaten die nodig zijn.

Daarnaast helpt TLSSC organisaties met grotere vraagstukken, zoals implementatie. Dit doen zij met focus op kennisoverdracht door middel van trainingen, workshops en coaching. Zo blijft alle kennis én vaardigheid in de organisatie.

 

LeanTeam  x   
  Procesverbeteren algemeen
  Quick Response Manufacturing (QRM)

LeanTean | Leanteam is een team van professionals met als passie procesverbeteren. Ze ondersteunen bedrijven in een snel veranderende markt om blijvend concurrentievoordeel te behalen, door sámen met hen ideeën te creëren, toe te passen en te borgen.

LeanTeam is al circa 20 jaar actief in met name de MKB maakindustrie, en heeft klanten uit alle branches en in de hele supply chain. Hun motto: met zo weinig mogelijk uren een zo groot mogelijk resultaat boeken. Leanteam gaat voor afdelingsoverschrijdende doelstellingen zoals verdubbeling van output i.p.v. (sub)optimalisatie. Ze werken met moderne technieken zoals e-learning en hebben een QRM-portaal.

D. Informatie wachtwoorden & registratie

Wilt u zich (gratis) abonneren op deze nieuwsbrief?
Wellicht las u deze nieuwsbrief via derden of via de sociale media, en niet omdat u zich hebt ingeschreven. Is dat het geval, dan kunt u zich desgewenst alsnog aanmelden voor toezending. Zo krijgt u voortaan automatisch elke twee maanden een overzicht van onze nieuwste artikelen in uw postvak!
Wachtwoord en/of gebruikersnaam vergeten?
Via aanpassen registratie kunt u, op basis van het bij ons bekende e-mail adres, al uw gegevens inzien én wijzigen, of verwijderen

Pas tijdig uw e-mail adres aan!

Geregistreerden (mensen met password) doen ook dit via aanpassen registratie. Doe dit tijdig, want als uw e-mail adres niet meer actief blijkt worden uw gegevens gewist.
Nieuwsbrief geabonneerden zonder registratie (zonder password) die hun mailadres willen wijzigen kunnen eenvoudig hun e-mail adres afmelden (zie hieronder) en zich daarna meteen aanmelden met het nieuwe e-mail adres.
Wilt u de nieuwsbrief niet meer ontvangen?
U krijgt deze nieuwsbrief elke twee maanden gratis toegezonden. Uw e-mail adres wordt niet gebruikt om u reclame-materiaal te zenden, ook niet van "zorgvuldig" geselecteerde derden! Wilt u onze nieuwsbrief desondanks niet meer ontvangen? Dan kunt u zich hier afmelden.

Ontving u deze nieuwsbrief volgens u ten onrechte of blijft u - vaker dan indicenteel - duplicaten ontvangen? Bericht ons dat dan z.s.m. per e-mail
© Procesverbeteren.nl 2005-2023    [ Home ]    [ Privacy & (Dis)claimer ]    [ E-mail formulierA1@procesverbeteren.nl ]