Nieuwsbrief niet goed leesbaar? Klik hier voor online versie of plak de volgende URL in uw browser:
www.procesverbeteren.nl/pers/sep12.htm

Nieuwsbrief no.33
sep/okt 2012

één nuttige e-mail per 2 maanden
procesverbeteren.nl

Logo procesverbeteren.nl"Ik ben blij"
Om continu verbeteren in hun organisatie te verankeren, streven veel bedrijven naar een ‘cultuuromslag’. Gemakkelijk is dat echter niet! ‘Een bedrijfscultuur kun je niet inwisselen alsof je een nieuwe auto koopt’, stellen Jon Katzenbach, Ilona Steffen en Caroline Kronley in het artikel Cultural Change that Sticks (Harvard Business Review, juli ’12).

Een bedrijfscultuur lijkt op een supertanker, die je slechts geleidelijk van koers kunt laten veranderen. Vechten tegen de bestaande merites moet je al helemaal niet doen, het is veel beter om met en binnen de bestaande cultuur te werken, die immers met de beste bedoelingen is ontstaan. Focus daarom vooral op wat er wel goed gaat, zodat mensen weer trots worden op hun werk, en stuur de evolutie van de bedrijfscultuur vervolgens in de gewenste richting door een aantal kritische gedragsveranderingen aan te moedigen.

Het artikel over Leaf in deze nieuwsbrief sluit hierop aan. Met een methode die Appreciative Inquiry heet, begon het nieuwe managementteam de medewerkers vragen te stellen zoals “Waar word je gelukkig van” en “waar ben je trots op?”. Op die manier kwam veel positieve energie vrij, en daarna werden de sterke punten benadrukt en verder uitgebouwd.

Denk ook aan het optreden van sprinter Churandy Martina tijdens de Olympische Spelen, inmiddels bekend van zijn uitspraak “Ik ben blij”. Hij liet zien hoeveel aanstekelijke energie een positieve houding oplevert.

Misschien goed om aan te denken voor de fractieleiders van de politieke partijen, die deze dagen regelmatig met elkaar in debat gaan. Wat gaat er nu al goed in Nederland en hoe kunnen we dat verder versterken?

Reageren? Dit kan via ons forum, waarop een kopie van deze column is geplaatst.

Dr Ir Jaap van Ede, 
hoofdredacteur procesverbeteren.nl

Procesverbeteren.nl houdt u ook op de hoogte van het laatste verbeternieuws via Twitter.

Wilt u deze nieuwsbrief doormailen, twitteren of anderszins? Onze nieuwsbrieven hebben handige korte webadressen! Link naar deze nieuwsbrief met:  www.procesverbeteren.nl/pers/sep12.htm

Bij recent gepubliceerde (vakblad)artikelen kan gevraagd worden om uw gebruikersnaam en wachtwoord. Heeft u die nog niet, vraag die dan gratis aan ! Bent u uw wachtwoord kwijt? Onderaan de nieuwsbrief staat hoe u een nieuw aanvraagt.

Zoekt u een adviseur, leverancier of een opleiding?

Dit zijn de partijen die bij ons adverteren, en die daarmee laten zien dat ze verspreiding van kennis over procesverbetering een warm hart toedragen!
A1. Overzicht nieuwe artikelen:   

1. Lead & Change:  Positieve energie geeft Lean-omslag
    Case: Leaf

2. Lean:  Meer directe zorg met Productive Ward
    Case: Reinier de Graaf Gasthuis

3. Lean:  Maximale waardecreatie op alle fronten
    Case: Villeroy & Boch

4. Flex.Software:  Leverancier helpt machines benutten
    Case: NedCoat

5. Lead & Change:  De magie om direct ja te zeggen
    Boek: Business at te Speed of Now

Samenvattingen van bovenstaande artikelen staan hieronder, meer artikelen vindt u via ons nieuwsarchief, ons nieuwsbriefarchief of via ons zoekmenu met honderden case-beschrijvingen. Heeft u een op- of aanmerking, idee, onderwerp-suggestie of case?  Mail ons, ook wij worden graag steeds beter!

A2. Samenvattingen nieuwe artikelen:

1. Lead & Change:  Positieve energie geeft Lean-omslag
    Case: Leaf

Tijdens een droomdag presenteren groepen hun ideaalbeeld van de fabriek
^ Tijdens een 'droomdag' presenteren groepen
   hun ideaalbeeld van de fabriek in 2015

In 2009 was de situatie in de snoepfabriek van Leaf ronduit zorgwekkend. Regelmatig werd niet tijdig geleverd aan klanten, er waren kwaliteitsproblemen, en er was veel verspilling. Volgens de leiding lag het aan de medewerkers: die zouden ‘onbekwaam’ zijn.

Een geheel nieuw managementteam, aangetreden in 2010, bewees echter het tegendeel!

Negatieve energie werd omgezet in positieve energie, met een methode die Appreciative Inquiry heet. Hierbij worden sterke punten benadrukt en verder uitgebouwd. De resultaten zijn verbazingwekkend: Een jaar nadat iedereen sámen aan de slag ging om een Lean transformatie te bewerkstelligen, is de fabriek al weer winstgevend! De medewerkers dromen inmiddels al weer over een nóg betere fabriek...

> lees verder
2. Lean:  Meer directe zorg met Productive Ward
    Case: Reinier de Graaf Gasthuis

Productive Ward reikt bouwstenen aan, om ziekenhuisafdelingen zelf te verbeteren
^ Productive Ward reikt bouwstenen aan,
   om ziekenhuisafdelingen zélf te verbeteren

Een Engelse aanpak om Lean bottom-up in te voeren op verpleegafdelingen in ziekenhuizen wint aan populariteit in Nederland.

Productive Ward
heet deze methode, oftewel de productieve afdeling! Het voornaamste doel is dat verpleegkundigen meer tijd krijgen voor directe zorgtaken, en dat minder tijd verloren gaat aan dingen zoals administratie, zoeken, verstoringen en wachten. Zelfsturende teams gaan daartoe aan de slag met elf modules of bouwstenen, zoals “situatie van een patiënt in één oogopslag” en “van opname tot gepland ontslag”.

Het Reinier De Graaf Gasthuis, een ziekenhuis dat al vier jaar bezig is met Lean Six Sigma en Lean, startte in januari 2012 met Productive Ward. Wat zijn hun ervaringen?

> lees verder
3. Lean:  Maximale waardecreatie op alle fronten
    Case: Villeroy & Boch

Stromende assemblage van baden in een One Piece Flow
^ 'Stromende' assemblage van ligbaden in een
    One Piece Flow bij Villeroy & Boch

De invoering van lean manufacturing maakte Villeroy & Boch in Roden weer winstgevend. Verdere verplaatsing van de productie naar lagelonenlanden werd zo voorkómen. Alles bij deze producent van badkamersanitair staat nu in het teken van het creëren van zo veel mogelijk waarde, in de ogen van de klant!

Assemblage in een One Piece Flow (OPF) is daartoe de heilige graal, en dat lukt bij een steeds groter aandeel van het productassortiment. Bij een OPF bewegen de baden zich tijdens de assemblage, opgehangen in frames, van werkstation naar werkstation. Verschillende typen baden wisselen elkaar daarbij af. Op die manier kun je flexibel, efficiënt én in grote volumes produceren, zonder tussenvoorraden.

Sommige veranderingen in deze richting zijn weliswaar belangrijk, maar niet urgent. Studenten, bijvoorbeeld van de Hanzehogeschool in Groningen, kunnen dan een goede hulp zijn om verbeterprojecten te onderbouwen.

Lean zijn betekent niet alleen dat logistieke en administratieve processen zo veel mogelijk waarde toevoegen. Ook het product zélf moet natuurlijk zo waardevol mogelijk zijn! Dit was reden om de unique selling points van Quaryl, de mengvorm van natuursteen en kunststof waarvan de massagebaden worden gemaakt, nog eens kritisch onder de loep te nemen.

> lees verder
4. Flex.Software:  Leverancier helpt machines benutten
    Case: NedCoat

NedCoat werkt intensief samen met de leverancier van hun kraanbaansysteem
^ NedCoat werkt intensief samen met de
   leverancier van hun kraanbaansysteem

Binnen vier jaar wist de Groningse verzinkerij NedCoat de doorzet te verdubbelen. Een groot deel van de winst is toe te schrijven aan een nieuw en geavanceerd kraanbaansysteem, dat de metaalproducten automatisch door de reinigingsbaden en het zinkbad stuurt. Als betrof het auto’s door een wasstraat!

Toch kwam de efficiency-verbetering niet vanzelf. ‘Automatisering en apparatuur werken alleen als je er optimaal gebruik van maakt’, vertelt directeur Reinier Brongers. ‘Om het maximale uit ons machinepark te halen gebruiken we een Continu Verbeter Toolkit. Daarmee leggen we alle verstoringen vast, en daarna proberen we de oorzaken daarvan blijvend weg te nemen. Bij het realiseren van verbeteringen werken we intensief samen met Scheffer, de leverancier van ons kraanbaansysteem.’

Momenteel wordt gewerkt aan het opzetten van een registratiesysteem voor opmerkingen van klanten. ‘Door die te registreren in ons ERP-systeem willen we nog meer verbeteropties gaan opsporen.’

> lees verder
Advertorial
Adverteer op procesverbeteren.nl

Banners op site en in nieuwsbrieven
^ Uw banner op onze site en in de nieuwsbrieven?

Procesverbeteren.nl is dé site als het gaat om procesverbetering. Bedrijven en organisaties die zich oriënteren op het gebied van Lean, Six Sigma, TPM of een andere verbetermethode, komen steevast bij ons terecht.
Als adviesbureau of als leverancier van Lean hulpmiddelen is het daarom een goed idee om te gaan adverteren op onze site. Dit is al mogelijk vanaf 20,50 euro per maand.

Voor dat bedrag krijgt u bovendien vele extra's zoals gratis een banner in alle nieuwsbrieven en het gratis plaatsen van vacatures en agendapunten!

>Meer informatie 
5. Lead & Change:  De magie om direct ja te zeggen
    Boek: Business at te Speed of Now

John Bernard en voorkaft van zijn boek Business at the Speed of Now
^ Volgens John Bernard, auteur Business at the
   Speed of Now
, kunnen sociale media uw werk-
   nemers helpen bij klantproblemen

In zijn boek “Business at the Speed of Now” beschrijft John Bernard een engagerend, transparant en real-time management systeem. Met name de bijdrage die sociale media en cloud computing hierbij leveren is interessant.

In een "NU bedrijf" weten alle medewerkers precies wat hun rol is in een end-to-end business proces, houden zij zelf bij hoe goed ze presteren, en kunnen zij autonoom beslissingen nemen. Het resultaat is een zogenaamde responsive organization, met de magische eigenschap om direct ‘ja’ te kunnen zeggen tegen klanten!

De ideeën van Bernard sluiten aan bij een actuele management trend: doorbreek de traditionele barrière tussen de denkers (het management) en de doeners (de uitvoerenden)! Zelfs bij het creëren van een missie voor uw bedrijf kan elke mening tellen.

In het boek worden diverse bestaande management theorieën gecombineerd, en zeer summier maar wel op een heldere manier uiteengezet. Samen vormen deze een ‘NU management system’, stelt Bernard. Dit blijkt een mengsel van Lean management (value stream mapping, mentor-mentee benadering), Six Sigma (beslissen op basis van feiten) en TOC management (focus op het wegnemen van business constraints).

> lees verder

B. Korter nieuws


Het laatste nieuws staat altijd op onze nieuwspagina. Bezoek daarom regelmatig onze site!

Nieuw sitegedeelte:
Smart Industry
Productiebedrijven hebben momenteel te maken met drie trends:

1. Klanten (B-to-B) willen steeds vaker én in kleinere hoeveelheden bestellen.
2. Klanten (B-to-B en B-to-C) willen steeds meer maatwerk en keuzemogelijkheden, en korte wachttijden.
3. De levenscyclus van de producten wordt steeds korter.

Dit stelt steeds hogere eisen aan het productie-apparaat. Met welke machines, werkstations, assemblagecellen etcetera kun je efficiënt produceren, maar toch flexibel inspelen op sterke schommelingen in de vraag, en reageren op frequente veranderingen qua assortiment? Ook hebben bedrijven allerlei logistieke en visuele hulpmiddelen nodig om efficiënt te kunnen produceren, variërend van karretjes tot verbeterborden.

Op ons nieuwe site-gedeelte flexibele hardware gaan we op dit soort vragen in. Daartoe zijn we hard op zoek naar leuke cases, bedrijven die door ons kunnen worden geïnterviewd. Heeft u tips, neem dan contact met ons op!

C. Informatie wachtwoorden & registratie

Wachtwoord en/of gebruikersnaam vergeten?
Via "aanpassen registratie-gegevens" kunt u, op basis van het e-mail adres waarmee u zich registreerde, uw gegevens wijzigen en ook zonodig een nieuw wachtwoord kiezen! Meer uitleg vindt u desgewenst op het site-gedeelte mijn procesverbeteren.nl

Pas tijdig uw e-mail adres aan!

Geregistreerden (mensen met password) doen ook dit via aanpassen registratie-gegevens. Doe dit tijdig, want als uw e-mail adres niet meer actief blijkt, dan worden uw gegevens gewist.
Nieuwsbrief geabonneerden zonder registratie (zonder password) die hun mailadres willen wijzigen kunnen eenvoudig hun e-mail adres afmelden (zie hieronder) en zich daarna meteen aanmelden met het nieuwe e-mail adres.

Wilt u de nieuwsbrief niet meer ontvangen?
U krijgt deze nieuwsbrief elke twee maanden gratis toegezonden. Uw e-mail adres wordt niet gebruikt om u reclame-materiaal te zenden, ook niet van "zorgvuldig" geselecteerde derden! Wilt u onze nieuwsbrief desondanks niet meer ontvangen? Dan kunt u zich hier afmelden.

Ontving u deze nieuwsbrief volgens u ten onrechte of blijft u - vaker dan indicenteel - duplicaten ontvangen? Bericht ons dat dan z.s.m. per e-mail
© Procesverbeteren.nl
   2005-2012