Nieuwsbrief niet goed leesbaar? Klik hier voor online versie of plak de volgende URL in uw browser:
www.procesverbeteren.nl/pers/sep16.htm

Nieuwsbrief no.57
sept/okt 2016

één nuttige e-mail per 2 maanden
Procesverbeteren.nl
Inspiratie door diepgaande praktijkverhalen

Kan uw boekhouding Lean stimuleren?

Accounting for Lean - Daarmee wordt niet, althans niet op de eerste plaats, een boekhouding bedoeld die procesmatig efficiënt is. Nee, het gaat om een boekhouding die Lean werkwijzen ondersteunt en stimuleert!

Is dat nodig? Zeker. De gangbare accounting manier is namelijk niet gericht op het zichtbaar maken van verbeteropties, maar op control. Extra ingebouwde zekerheden (redundancy) zien boekhouders als iets goeds. Dubbel boekhouden, via het ‘balanceren’ van activa en passiva, brengt immers fouten aan het licht.

In Lean-ogen is die redundancy echter verkeerd. Controle hoor je immers zo veel mogelijk in te bouwen in de processen zelf, die je dan first-time-right doet. Misschien denkt u nu, zo erg is dat allemaal toch niet. Dat klopt, maar er kleven andere, veel grotere, nadelen aan de traditionele manier van accounting.

Ten eerste zijn de financiële cijfers vaak onbegrijpelijk. Zelfs boekhouders kunnen vaak niet aangeven wat er nu precies beter moet. Dit komt onder meer doordat de daadwerkelijke winst wordt vergeleken met de potentiële winst, als je hetzelfde aantal producten of diensten tegen de standaardkosten daarvoor had gemaakt en verkocht. Stel nu dat je winst over een bepaalde periode tegenvalt, doordat bijvoorbeeld de ‘overhead absorption’ hoger was. Wat zegt dat dan? Iets met teveel ingehuurde flexibele arbeidskrachten misschien?

De cijfers zijn niet alleen onbegrijpelijk, ze zijn ook te laat beschikbaar en niet op juiste de plek, zodat de medewerkers daar zélf iets mee kunnen doen. Er is daardoor geen ‘eigenaarschap’.

Ten vierde hebben de data een korte-termijn focus, en blijven goede Lean-resultaten daardoor vaak lang onzichtbaar. Voorbeelden zijn geld dat wordt vrijgemaakt door je voorraden te verlagen, en productiecapaciteit die beschikbaar komt door efficiënter te produceren. De grote winst daarvan pak je pas als je die zaken benut om meer (of nieuwe) producten te gaan maken.

En het wordt nog erger: de financiële data sturen je vaak in de verkeerde richting. Als je bijvoorbeeld overtollige voorraden onder de inkoopprijs verkoopt -  dus als een soort opruimactie in het kader van Lean - dan lijk je in die periode minder winst te maken. En ga je in het kader van Lean meer omstellen, kleinere productseries vaker afwisselen om je voorraden blijvend te verlagen, dan lijkt je overhead daardoor in eerste instantie toe te nemen.

Kortom, als het gaat om het stimuleren van Lean zijn de financiële cijfers nu vaak onbegrijpelijk, te laat, niet op de juiste plek zichtbaar, te veel op korte termijn succes gericht en bovenal verkeerd.

Accounting for Lean moet daarvoor een oplossing bieden. Het streven is zo simpel mogelijke, voor iedereen inzichtelijke en tijdige financiële feedback, waarbij de cijfers beslissingsondersteuning bieden voor het toepassen van Lean.

De meest eenvoudige benadering van Lean accounting: Profit (P) = Throughput (T) - Operating Expenses (OE)
De meest eenvoudige benadering van Lean accounting geeft de Theory of Constraints (TOC):
Profit (P) = Throughput (T) - Operating Expenses (OE).  Zie voor toepassing de case Balchem.

Op het internet is over de inrichting van zo’n Accounting for Lean systeem veel materiaal beschikbaar. Met name van Brian H. Maskell, tevens coauteur van een populair boek op dit gebied. Feitelijk komt zijn aanpak neer op het verdelen van een bedrijf in mini-companies, elk rond een eigen value stream. Hierbij heeft elke productieketen een eigen winst- en verliesrekening, aangevuld met enkele niet financiële parameters. Feitelijk zijn er per value stream maar twee transacties die moeten worden bijgehouden en waarbij er sprake is van eigendomsoverdracht: de inkoop van grondstoffen aan het begin, en de verkoop van producten aan het eind van de productieketen.

Volgens Maskell is het mogelijk om de value stream-rapportages samen te voegen met overzichten voor de ondersteuningskosten, voor investeringen in productontwikkeling en voor voorraad-mutaties. Dit gecombineerde rapport zou dan (vrijwel) afdoende zijn als extern financieel rapportage-middel.

Lukt het invoeren van Accounting for Lean niet meteen, dan kun je ook stapje-voor-stapje je financiële rapportage verbeteren, en daarbij steeds in de gaten houden welke oude boekhoudmethoden daardoor kunnen vervallen.

En het kan desgewenst nog simpeler, heb ik bedacht: voer per value stream als meetmethode Throughput accounting uit de Theory of Constraints in, bekend van de formule:

            Netto Winst = Doorzet - Operationele Uitgaven,
            met Doorzet = Netto Sales – Variabele kosten zoals grondstofkosten

Die formule was weliswaar nooit bedoeld voor externe rapportages, maar focust wel op waar het om gaat: producten die de klant daadwerkelijk bereiken, tegen zo laag mogelijke kosten.

Ondanks al deze mogelijkheden, die voor Lean al zeker 10 jaar (!) bestaan en die voor de TOC zelfs nog veel langer beschikbaar zijn, moet er echter ergens een addertje onder het gras zitten. Volgens mij zijn er namelijk maar heel weinig bedrijven die Accounting for Lean of Throughput accounting op orde hebben! Is uw bedrijf of organisatie één van de uitzonderingen?  Dan roepen wij u op om u te melden, zodat u kunt worden geïnterviewd. Wij werken momenteel namelijk aan een overzichtsartikel omtrent Accounting for Lean.

Dr Ir Jaap van Ede,
hoofdredacteur procesverbeteren.nl
> Reageer op deze blog via ons forum

Kort nieuws m.b.t. de gebruiksvriendelijkheid van ons platform:


A. MOBIEL-VRIENDELIJKE VERSIE
Sinds eind 2015 is er een speciale layout voor SMARTPHONES. Als u de smartphone-layout ziet, staat dit in het topmenu. Op onze openingspagina staat bovendien linksboven een button waarmee u van layout kunt switchen (ook handig als u extra grote letters wilt op uw desktop).

B. Interactieve artikelen. De lijst met interactieve artikelen vindt u hier.

C. Wijzigen gegevens. Bent u bijvoorbeeld uw wachtwoord kwijt of wilt u uw e-mail adres aanpassen? Begin hier.

D. Sommige artikelen zijn (deels) afgeschermd. Na (gratis) registratie kunt u echter altijd alles lezen! Wat wij adviseren:
  • Geen wachtwoord? Registreer (gratis en spamvrij)
  • Wachtwoord kwijt? Maak een nieuw wachtwoord aan met uw e-mail adres
  • Bent u de enige gebruiker van uw computer? Kruis dan bij het inloggen "onthoud mij"  aan. Hierna wordt u bij elk bezoek automatisch herkend en hoeft u dus niet steeds opnieuw in te loggen!
D. Volg ons ook via Twitter
Zoekt u een adviseur, leverancier of een opleiding?

Dit zijn de partijen die bij ons adverteren, en die daarmee laten zien dat ze verspreiding van kennis over procesverbetering een warm hart toedragen!

A1. Overzicht nieuwe artikelen:   

1. Lean Six Sigma: KPN vergroot aantal fans
    Case: KPN

2. Lead&Change: Ont-managen maakt management Lean
    Boek: Ontmanagen voor managers

3. Lead&Change: Gouden tips verandermanagement
    Verslag: Lean Event 2016 (2/2)

4. Supply Chain: De supply chain als familie
    Special: Inkoop

Samenvattingen van bovenstaande artikelen staan hieronder, meer artikelen vindt u via ons nieuwsarchief en nieuwsbriefarchief. Ook kunt u op verschillende manieren zoeken in ons bestand met honderden case-beschrijvingen, boekbesprekingen en artikelen!
In ons nieuwsbriefarchief houden wij zoveel mogelijk de weblinks up-to-date. Daarom raden wij u aan oude nieuwsbrieven via dat archief te raadplegen.
Heeft u een op- of aanmerking, idee, onderwerp-suggestie of case? Mail ons, ook wij worden graag steeds beter!


A2. Samenvattingen nieuwe artikelen:

1. Lean Six Sigma: KPN vergroot aantal fans
    Case: KPN

KPN wil de beste dienstverlener worden
^ KPN wil de beste dienstverlener worden

Wil je resultaten met Lean Six Sigma, dan is zoveel mogelijk Green en Black Belts opleiden niet de manier. Dit ontdekten ze bij KPN. Alignment van de verbeteracties blijkt belangrijker. Elk verbeterproject voldoet daartoe aan twee zaken:

  1. Het project draagt bij aan de bedrijfsmissie. De belangrijkste prestatie-indicator is het percentage klanten dat KPN aan anderen aanbeveelt, de zogenaamde Net Promotor Score.
  2. Het project draagt bij aan een lokaal doel op de eigen afdeling. Dit zorgt voor een groot draagvlak
Lean Six Sigma 2.0 zou je dit kunnen noemen. Dit omvat méér dan Six Sigma met Lean tools. Typerend is dat iedereen wordt uitgedaagd om mee te denken, en tegelijkertijd de eigen talenten ontwikkelt. Dit vergt een andere benadering van de managers. Zij krijgen, als onderdeel van een organisatiebrede verandering, een coachende rol. KPN noemt dit Ons Nieuwe Samenwerken.

> lees verder

2. Lead&Change: Ontmanagen maakt management Lean
    Boek: Ontmanagen voor managers

Missie als magneet vervangt afdelingskaders
^ Missie als magneet vervangt afdelingskaders

In deze turbulente tijd willen organisaties wendbaarder worden. Ze streven daarom naar méér zelfsturing, méér autonomie, méér democratie.Hierdoor wordt de rol van de traditionele manager steeds kleiner. Hoe voorkom je dat je als manager overbodig wordt, en welke andere taken kun je op je nemen?

Thom Verheggen schreef op basis van zijn eigen ervaringen daarover een boek: “Ontmanagen voor managers”. De belangrijkste tip die wij daaruit destilleerden: Verwonder u elke dag over hoe zaken worden gemanaged. En als daar overbodige of zelfs contraproductieve acties bij zitten, laat ze weg of experimenteer met alternatieven.

Dit sluit goed aan bij één van de thema’s op deze site, Lean. “Ontmanagen" maakt het management zo Lean mogelijk. Contraproductief management is immers verspilling!

> lees verder   
3. Lead&Change: Gouden tips verandermanagement
    Verslag: Lean Event 2016 (2/2)

Lean teams kunnen leren van OS hockeyers
^ Lean teams kunnen leren van OS hockeyers

Verandermanagement in vele vormen was het thema tijdens het Lean Event 2016. In een serie van twee artikelen zet ik de belangrijkste tips op een rij. Dit levert een caleidoscoop aan inzichten op. Deel 1 ging over helder waarnemen, wendbaarheid en innovatie.

In dit vervolg verschuiven we de aandacht naar coaching. “Klantengoeroe” Jos Burgers legt uit hoe je medewerkers aanmoedigt om klanten centraal te stellen. Ex-hockey coach Marc Lammers vertelt wat Lean teams kunnen leren van het gouden '"zelfsturende" hockeyteam van 2008. Vervolgens laat Henk-Jan Beltman, eigenaar van Tony’s Chocolonely, zien hoe je als bedrijf kunt bijdragen aan een betere wereld.

> lees verder   
4. Supply Chain: De supply chain als familie?
    Special: Inkoop

Professor Jack van der Veen en Hans Bax, MBA
^ Prof. Jack van der Veen (links) en Hans Bax MBA

Iedereen heeft het ineens over supply chain management (SCM)!
Zowel inkopers als logistiek managers eigenen zich de bijpassende functiebeschrijving toe. Echte supply chain managers zijn er echter nog nauwelijks. SCM betekent namelijk niet jóuw afdeling optimaal runnen, maar intern en extern samenwerken.

Om daarbij synergie te benutten en snel op marktveranderingen in te spelen, is het tijd om de traditionele verhoudingen op basis van geld, macht en controle in te ruilen voor een meer familiaire samenwerking. Dit betoogde professor Jack van der Veen op het elfde Hanze Inkoop Seminar. Kan een supply chain inderdaad een soort van familie worden? Hans Bax, hoofd inkoop bij het UMCG, vertelt over de weerbarstige praktijk.

> lees verder 
Advertorial
Adverteer op procesverbeteren.nl

Banners op site en in nieuwsbrieven
^ Uw banner op onze site en in nieuwsbrieven?

Procesverbeteren.nl is hét kennisplatform in de Benelux voor procesverbetering. Als adviesbureau op het gebied van continu verbeteren of verandermanagement, of als leverancier van Lean productiemiddelen of software, is het daarom een goed idee om te gaan adverteren op onze site. Dit is al mogelijk vanaf 24 euro per maand. Wij brengen u in beeld, en denken graag met u mee!

> meer informatie
Forum:
Aanvullingen bij artikelen verschijnen zowel op het forum als in de betreffende artikelen!

  Aanvullingen: 
  > Lijst interactieve artikelen
  Discussie:
  > Overige forum berichten

Vacatures:
  > Naar vacatures

Engelstalige site:
    > Naar Engelstalige zustersite, business-improvement.eu x

B. Kort nieuws


Agenda Procesverbeteren.nl
Adverteerders kunnen gratis hun events plaatsen in onze agenda, via deze link. Incidenteel (ter kennismaking) geldt dit ook voor anderen. Events die wij zelf erg belangrijk vinden nemen wij sowieso op.

Semi-procesindustrie
In samenwerking met vakbladen zijn we op zoek naar cases (te interviewen bedrijven) in de procesindustrie. Denk aan bedrijven die vloeistoffen of vaste stoffen verwerken. Als u kunt worden geïinterviewd, neem dan contact met ons op. Geef daarbij kort aan waarover u wilt vertellen.
Ook interviewtips buiten de semi-procesindustrie zijn altijd welkom!

Smart Industry
Met welk productie-apparaat kun je flexibel op de marktvraag inspelen? En welke logistieke en visuele hulpmiddelen kunnen daarbij helpen? Op het site-gedeelte flexibele hardware gaan we op dit soort vragen in. Ook daartoe zijn we op zoek naar leuke cases. Heeft u tips, laat het ons weten. In cases smart industry (industrie 4.0) zijn wij extra geïnteresseerd!

Het laatste nieuws staat altijd op onze nieuwspagina. Bezoek daarom regelmatig onze site!

C. Informatie wachtwoorden & registratie
Wachtwoord en/of gebruikersnaam vergeten?
Via aanpassen registratie kunt u, op basis van het bij ons bekende e-mail adres, gegevens wijzigen! Meer uitleg desgewenst op het site-gedeelte mijn procesverbeteren.nl

Pas tijdig uw e-mail adres aan!

Geregistreerden (mensen met password) doen ook dit via aanpassen registratie. Doe dit tijdig, want als uw e-mail adres niet meer actief blijkt worden uw gegevens gewist.
Nieuwsbrief geabonneerden zonder registratie (zonder password) die hun mailadres willen wijzigen kunnen eenvoudig hun e-mail adres afmelden (zie hieronder) en zich daarna meteen aanmelden met het nieuwe e-mail adres.
Wilt u de nieuwsbrief niet meer ontvangen?
U krijgt deze nieuwsbrief elke twee maanden gratis toegezonden. Uw e-mail adres wordt niet gebruikt om u reclame-materiaal te zenden, ook niet van "zorgvuldig" geselecteerde derden! Wilt u onze nieuwsbrief desondanks niet meer ontvangen? Dan kunt u zich hier afmelden.

Ontving u deze nieuwsbrief volgens u ten onrechte of blijft u - vaker dan indicenteel - duplicaten ontvangen? Bericht ons dat dan z.s.m. per e-mail
© Procesverbeteren.nl 2005-2016    [ home ]    [ Privacy & (Dis)claimer ]    [ E-mail ]