Nieuwsbrief niet goed leesbaar? Klik hier voor online versie of plak de volgende URL in uw browser:
www.procesverbeteren.nl/pers/sep18.htm

Nieuwsbrief no.69
sep/okt 2018

één nuttige e-mail per 2 maanden
Procesverbeteren.nl
Inspiratie door diepgaande praktijkverhalen

SCM

In mijn vakantie las ik De Circulaire Economie van Prof. Dr Jan Jonker, Drs Hans Stegeman en Dr Ir Niels Faber, allen werkzaam aan de Radboud Universiteit. Twee dingen vielen mij op in hun interessante whitepaper.

Ten eerste kunnen we, zonder ook maar iets van onze welvaart in te leveren, een stuk duurzamer worden. Dat kan als onze economie niet meer gebaseerd wordt op ‘bewuste veroudering’, en consumenten dus niet meer worden gedwongen of verleid om eerder dan nodig dingen te vervangen. Intrigerend is, hoe zeer we daaraan gewend zijn geraakt! Het is immers niet waarschijnlijk dat je betovergrootvader zijn koets regelmatig inruilde voor het nieuwste model.

Ten tweede moeten er, wil de circulaire economie écht van de grond komen, bedrijfsnetwerken worden gevormd. Partners die zich verantwoordelijk voelen voor het materiaal(her)gebruik binnen hun netwerk. Het doel is daarbij om materialen zo lang mogelijk in de roulatie te houden. ‘Bewust regenereren’, in plaats van ‘bewust (laten) verouderen’. Het kan nog wel 30 tot 40 jaar duren voor we zover zijn. Er is echter hoop. In mijn voorgaande blog schreef ik, dat bedrijven ook om andere redenen steeds meer gaan netwerken. Samen kun je namelijk sneller én beter innoveren.

Voor de circulaire economie is circulair supply chain management nodig. Dus regie over het traject van zand, via de klant, terug naar zand. Het ‘gewone’ supply chain management  (SCM) regelt dit nog niet,. Bent u daar echter goed in, dan is het wel makkelijker om de kringloop te sluiten. Je beheerst immers alvast de helft van de cyclus. Ook werk je al nauw samen met je ketenpartners, en ben je er al aan gewend om kosten en baten te delen.

Manoeuvreren in een netwerk blijkt ingewikkeld. Er is een voortdurend dilemma tussen samenwerken en competitie, en tussen vertrouwen en controle.  Zelfs samenwerken in een min of meer lineaire keten, van grondstof tot eindproduct, blijkt problematisch. Kortom: het gewone SCM is voorlopig nog moeilijk genoeg!

Samen met Jack van der Veen, hoogleraar SCM aan de Nijenrode Business Universiteit, heb ik in kaart gebracht wat SCM vandaag de dag inhoudt, en welke bottlenecks er (nog) zijn.  

SCM 1.0 vergroot ketenbreed de flow van producten en/of diensten
SCM 1.0 vergroot ketenbreed de flow van producten en/of diensten.

Supply Chain Management (SCM) is een paraplubegrip. Toch hebben SCM-activiteiten wél een overkoepelend doel: het vergroten van de waardecreatie voor de eindklanten, in een productieketen met meerdere partners.

Onder onze lezers zijn veel adviseurs en ervaringsdeskundigen op het gebied van Lean, Quick Response Manufacturing (QRM) en de Theory of Constraints (TOC).

Als zij zeggen dat ze allang aan SCM doen, dan hebben zij feitelijk gelijk. Lean, QRM en de TOC hebben namelijk uiteindelijk het verbeteren van de doorstroom ‘van zand tot klant’ tot doel. Let echter op het woordje ‘uiteindelijk’. Hoe weinig bedrijven slagen daar in! Alleen dat is al reden genoeg om apart aandacht te gaan besteden aan SCM.

Maar er is méér. SCM 2.0,  zoals Jack van der Veen en ik dit zijn gaan noemen, overstijgt het optimaliseren van de flow. Activiteiten in het kader van SCM 2.0 variëren van ketenbrede planning & uitvoering, tot ketenstrategie en -ontwerp. Te beantwoorden vragen zijn bijvoorbeeld: met welke partijen vorm je de beste waardeketens, en hoe benut je daarbij de innovatiekracht van je partners het beste. Andere vragen kunnen zijn: welke keten is het meest wendbaar, heeft de minste kans op verstoringen, de geringst mogelijke impact op het milieu, en zorgt wereldwijd voor zo acceptabel mogelijke arbeidsomstandigheden.

Net zoals elke verbetermethode richting moet hebben, begint SCM 2.0 met het vaststellen waar je op de lange termijn héén wilt. Welke waarde wil je gaan creëren voor welke eindklanten.

SCM 2.0 maakt supply chains niet alleen sneller, klantvriendelijker en goedkoper. Dát zijn de resultaten die je krijgt bij enkel de toepassing van Lean, QRM en de TOC.

SCM 2.0 maakt supply chains óók innovatiever, slimmer, robuuster, wendbaarder, duurzamer en socialer. Dit gebeurt door de optimalisatie van fysieke stromen te combineren met het optimaliseren van bijpassende stromen van informatie, kennis en geld.

SCM 2.0 breidt SCM 1.0 uit met het managen van stromen informatie, kennis en geld
SCM 2.0 breidt SCM 1.0 uit met het managen van stromen informatie, kennis en geld

Intern worden organisaties steeds vaker ‘gekanteld’. Hoewel vakdisciplines daarbij blijven bestaan, gaat iedereen dan schouder aan schouder bijdragen aan klantgerichte processen. Dit principe moet je nu gaan uitbreiden naar supply chains.

Nog steeds gaat het bij logistiek al gauw over het nóg efficiënter doen van dingen in je eigen bedrijf. Dat is niet meer afdoende. Toeleverketens moeten als geheel sneller gaan reageren op veranderingen in de markt. Dat vraagt om transparantie, coördinatie, samenwerking en vertrouwen. Soms zijn bijvoorbeeld nadelige maatregelen op de ene plek nodig, omdat daar grotere voordelen elders tegenover staan.

Jaap van Ede

Dr Ir Jaap van Ede,
hoofdredacteur procesverbeteren.nl

> Reageren op deze blog?
Plaats uw aanvullingen onderaan (in het grijze kader) het tweeluik over SCM!

Kort nieuws m.b.t. de gebruiksvriendelijkheid van ons platform:


A. SSL en groter lettertype
De site gebruikt nu circa een jaar overal het SSL-protocol (slotje in uw browser, beveiligde verbinding). Ook hebben we het lettertype van de artikelen vergroot.

B. MOBIEL-VRIENDELIJKE VERSIE
Er is een speciale layout voor SMARTPHONES. Als de smartphone-layout actief is, staat dit in het topmenu. Op de openingspagina staat linksboven een button waarmee u desgewenst van layout kunt switchen (ook handig als u extra grote letters wilt op uw desktop of tablet).

C. Interactieve artikelen. De lijst met interactieve artikelen vindt u hier. Bent u adviseur en heeft u interessante aanvullingen, dan is dit een goede manier om in beeld te komen bij procesverbeteraars.

D. Wijzigen of inzien gegevens. Bent u bijvoorbeeld uw wachtwoord kwijt of wilt u uw e-mail adres aanpassen? Begin hier.

E. Sommige artikelen zijn deels afgeschermd. Na (gratis) registratie kunt u echter altijd alles lezen! Wat wij adviseren:
  • Geen wachtwoord? Registreer (gratis en u ontvangt geen ongewenste e-mail)
  • Wachtwoord kwijt? Maak een nieuw wachtwoord aan met uw e-mail adres
  • Bent u de enige gebruiker van uw computer? Kruis dan bij het inloggen "onthoud mij"  aan. Hierna wordt u bij elk bezoek automatisch herkend en hoeft u dus niet steeds opnieuw in te loggen!
F. Volg ons ook via Twitter
Zoekt u een adviseur, leverancier of een opleiding?

Dit zijn de partijen die bij ons adverteren, en die daarmee laten zien dat ze verspreiding van kennis over procesverbetering een warm hart toedragen!

A1. Overzicht nieuwe artikelen:

1. Supply: Introductie Supply Chain Management (1)
     Onderzoeksartikel

2. Lean: 15 jaar Lean en Six Sigma in ziekenhuizen
     Case: Rode Kruis Ziekenhuis  

3. Lean: SmartMONITOR maakt machinestops zichtbaar
     Gesponsord  

4. Supply: Een beetje fatsoenlijk inkopen
     Verslag inkoopseminar Hanzehogeschool

5. LeanSixSigma: Sneller & beter - Lean x Six Sigma
    Onderzoeksartikel

Samenvattingen van bovenstaande verhalen staan hieronder, meer artikelen vindt u via ons nieuwsarchief en nieuwsbriefarchief. Ook kunt u op verschillende manieren zoeken in honderden case-beschrijvingen, boekbesprekingen en artikelen!
In ons nieuwsbriefarchief houden wij zoveel mogelijk de links up-to-date. Daarom raden wij u aan om oude nieuwsbrieven via dat archief te raadplegen.
Heeft u een op- of aanmerking of onderwerp-suggestie? Mail ons, ook wij worden graag steeds beter! Ook tips voor te interviewen bedrijven zijn welkom, zeker als de behaalde resultaten daarin vernieuwend zijn (denk bijvoorbeeld aan het combineren van Lean en green)


A2. Samenvattingen nieuwe artikelen:

1. Supply: Introductie Supply Chain Management (1)
     Onderzoeksartikel

SCM 1.0 vergroot de doorstroom ketenbreed
SCM vergroot ketenbreed de doorstroom

Supply Chain Management (SCM) maakt toeleverketens sneller, klantvriendelijker, goedkoper, innovatiever, slimmer, robuuster, wendbaarder, duurzamer en/of socialer!

Alle SCM-activiteiten hebben een overkoepelend doel: het vergroten van de waardecreatie voor de eindklanten, in een productieketen met meerdere partners.

Deel één van dit tweeluik beschrijft SCM 1.0. Dit richt zich op het vergroten van de flow van producten en/of diensten. De focus is daarbij nadrukkelijk ketenbreed, van 'zand tot klant'. Is dat iets anders dan wat je doet bij Lean, QRM, en de Theory of Constraints?

> lees verder 
  > reageer onderaan artikel

2. Lean: 15 jaar Lean en Six Sigma in ziekenhuizen
     Case: Rode Kruis Ziekenhuis  

Dagstart OK in het Rode Kruis Ziekenhuis
Dagstart OK in het Rode Kruis Ziekenhuis

Prof. Dr. Jaap van den Heuvel heeft maar liefst 15 jaar ervaring met Lean (Six Sigma). Hiermee is hij de nestor van Lean en Six Sigma in de zorg in Nederland. Om succes te boeken is een grote betrokkenheid noodzakelijk. In drie verschillende ziekenhuizen had Van den Heuvel daartoe de rol van ‘meewerkend’ algemeen directeur. ‘Je ziet het pas, als je de werkelijkheid ervaart’, stelt hij.

Van den Heuvel is sinds twee jaar algemeen directeur van het Rode Kruis Ziekenhuis in Beverwijk. Daar begint Lean nu goed op stoom te raken. SEH-arts Wendy van den Berg en verpleegkundig afdelingsleider Grieteke Fijnheer vertellen over het verkorten van de doorlooptijd op de spoedeisende hulp.

> lees verder 

3. Lean: SmartMONITOR - machinestops zichtbaar
     Gesponsord

SmartMONITOR maakt korte stops zichtbaar
SmartMONITOR maakt korte stops zichtbaar

Grote machinestoringen worden vaak snel opgemerkt. Dit geldt echter niet voor korte stops.

Daarom gebruikt VDL VDS Technische Industrie nu SmartMONITOR, om kleine stilstanden inzichtelijk te maken én terug te dringen.

> lees verder 

4. Supply: Een beetje fatsoenlijk inkopen
     Verslag inkoopseminar Hanzehogeschool

Margreet Boersma & Karin van IJsselmuide
Margreet Boersma & Karin van IJsselmuide

De druk om in de rol van supply manager bij te dragen aan een betere wereld neemt toe, maar het bedrijf waarvoor je inkoopt moet tegelijkertijd wel concurrerend blijven. Inkopers belanden zo in een spagaat.

Het Inkoopseminar 2018 van de Hanzehogeschool in Groningen had als motto: een beetje fatsoen. Is dat voldoende?

> lees verder 

5. LeanSixSigma: Sneller & beter - Lean x Six Sigma
    Onderzoeksartikel

Sneller én beter met Lean x Six Sigma
Sneller én beter met Lean x Six Sigma

Hoewel de invulling van Lean Six Sigma in 20 jaar flink veranderde, bleef de basis gelijk: processen sneller maken met Lean, en tegelijk beter met Six Sigma.

Het mooie is: Lean en Six Sigma versterken elkaar, niet alleen als het gaat om de tools, maar ook organisatorisch. Lean Six Sigma is daardoor een schaalbare verbetermethode, waarmee je stapsgewijs kleine verbeteringen kunt doorvoeren, maar ook grote doorbraken kunt realiseren.

Lees hoe Lean Six Sigma evalueerde van Six Sigma met een vleugje Lean, tot "Lean x Six Sigma": een bruisende cocktail van beide verbetermethoden!

> lees verder 
  > reageer onderaan artikel
Advertorial
Adverteer op procesverbeteren.nl

Banners op site en in nieuwsbrieven
^ Uw banner op onze site en in nieuwsbrieven?

Procesverbeteren.nl is hét kennisplatform in de Benelux voor procesverbetering.

Bent u een adviesbureau op het gebied van continu verbeteren en/of verandermanagement, een leverancier van flexibele productiemiddelen, een leverancier van supply chain software, of een aanbieder van opleidingen?

Dan is het een goed idee om te gaan adverteren op onze site. Dit is al mogelijk vanaf 25 euro per maand. Wij brengen u in beeld, bijvoorbeeld via een profiel-artikel over uw activiteiten. We denken graag met u mee, bijvoorbeeld door uw aanbod te evalueren.

> meer informatie
Forum:
Aanvullingen van lezers verschijnen zowel op het forum als onderaan de betreffende artikelen! Uw eigen aanvullingen kunt u altijd zelf weer wijzigen.

  Aanvullingen van lezers: 
  > Lijst interactieve artikelen
  Discussie:
  > Overige forum berichten

Vacatures:
  > Naar vacatures

Engelstalige site:
    > Naar Engelstalige zustersite, business-improvement.eu x

B. Kort nieuws


Agenda Procesverbeteren.nl
Adverteerders kunnen gratis hun events en opleidingen plaatsen in onze agenda, via deze link. Incidenteel (ter kennismaking) geldt dit ook voor anderen. Events die wij zelf erg belangrijk vinden nemen wij sowieso op.

Nieuwe site-sectie Supply Chain (Management) geopend!
Deze site-sectie is momenteel sterk in ontwikkeling. Met deze nieuwsbrief wordt dit gedeelte officieel geopend, met de publicatie van een diepgaand tweeluik over supply chain management! Op het SCM-gedeelte zijn daarnaast alvast een flink aantal bestaande artikelen toegankelijk die voorheen onder ‘procesoriëntatie’ vielen. Geeft u advies op het gebied van SCM, dan komt u in beeld én u ondersteunt onze nieuwe site-sectie, door hierop te adverteren.

De nieuwste artikelen worden altijd vermeld op onze openingspagina. Bezoek daarom regelmatig onze site!


C. Informatie wachtwoorden & registratie
Wachtwoord en/of gebruikersnaam vergeten?
Via aanpassen registratie kunt u, op basis van het bij ons bekende e-mail adres, al uw gegevens inzien én wijzigen, of verwijderen.

Pas tijdig uw e-mail adres aan!

Geregistreerden (mensen met password) doen ook dit via aanpassen registratie. Doe dit tijdig, want als uw e-mail adres niet meer actief blijkt worden uw gegevens gewist.
Nieuwsbrief geabonneerden zonder registratie (zonder password) die hun mailadres willen wijzigen kunnen eenvoudig hun e-mail adres afmelden (zie hieronder) en zich daarna meteen aanmelden met het nieuwe e-mail adres.
Wilt u de nieuwsbrief niet meer ontvangen?
U krijgt deze nieuwsbrief elke twee maanden gratis toegezonden. Uw e-mail adres wordt niet gebruikt om u reclame-materiaal te zenden, ook niet van "zorgvuldig" geselecteerde derden! Wilt u onze nieuwsbrief desondanks niet meer ontvangen? Dan kunt u zich hier afmelden.

Ontving u deze nieuwsbrief volgens u ten onrechte of blijft u - vaker dan indicenteel - duplicaten ontvangen? Bericht ons dat dan z.s.m. per e-mail
© Procesverbeteren.nl 2005-2018    [ Home ]    [ Privacy & (Dis)claimer ]    [ E-mail formulierA1@procesverbeteren.nl ]