Login                    Nieuwsbrief  |   Agenda   |   Vacatures   |   Forum   |   Advies   |   Adverteer   |   Zoek
Quick & Easy Kaizen
Bron: Procesverbeteren.nl
Lean: Slanke organisatie
Quick & Easy KaizenOcé en LearninQ willen Nederlandse maakindustrie van elkaar laten leren
Quick & Easy Kaizen training: vóór en dóór operators
Dit artikel is gesponsord door Océ en LearninQ, 21-06-2019


In Japan is het heel gewoon dat bedrijven elkaar helpen. Printerfabrikant Océ en LearninQ willen dat onze maakindustrie dat óók gaat doen. Zij sloegen daarom de handen inéén, en maakten de Quick & Easy Kaizen training van Océ beschikbaar voor iedereen.

Bijzonder is dat de trainingen worden gegeven door productiemedewerkers van Océ, in samenwerking met opleiders van LearninQ. Bovendien is bijpassende hard- en software van Océ beschikbaar. Het gaat om Kaizen-zuilen, waarmee operators in een oogwenk verbeteropties kunnen ingeven, om ze later als team te bespreken. Na een korte training kunnen uw eigen productieteams meteen aan de slag met het zelfstandig verbeteren van hun eigen productieproces!


Het zijn niet de managers, maar de productiemedewerkers die kleine verbetermogelijkheden opmerken! Daarom is het zo belangrijk dat iedereen bijdraagt aan continue verbetering, en daarbij voortdurend kleine stapjes kan zetten in het eigen werk. Op heel veel plekken een paar seconden tijdwinst betekent ketenbreed een versnelling van uren.

Bespreekbaar maken
‘Voor productiemedewerkers moet het natuurlijk gedrag zijn, om alle verbeteropties die zij zien, direct bespreekbaar te maken’, vertelt Rolf Eisenberg, vice-president manufacturing bij Océ. ‘Daarom hebben we het voor hen heel gemakkelijk gemaakt om ideeën voor kleine kaizens te opperen en op te volgen.’

Het systeem dat daarvoor is ontwikkeld heet Quick & Easy Kaizen. ‘Twee minuten moet voldoende zijn om een verbetervoorstel in te dienen. Dat gebeurt via Kaizen-zuilen, die inmiddels overal in onze fabriek staan. Zo’n zuil omvat een camera, een computer met een toegankelijk softwareprogramma, en een printer. Je maakt een foto van de probleemsituatie, voegt wat tekst toe, en print je voorstel uit. Daarna hang je dit op het dagstartbord. Samen met jouw productieteam bepaal je vervolgens welke quick & easy kaizens worden uitgevoerd.’

Het resultaat van die verbeteracties wordt, na goedkeuring van het team, weer vastgelegd met de software. Er is dus uiteindelijk een foto van de oude en de nieuwe situatie, plus een omschrijving van het probleem dat daarmee werd opgelost. ‘Zo eenvoudig is het. Dankzij dit systeem steeg het aantal verbeteracties in onze fabriek van 250 naar 1200 per jaar.’

Via de Quick & Easy Kaizen-zuil kan een productiemedewerker binnen enkele minuten procesverbeteropties vastleggenVia een Quick & Easy Kaizen-zuil kan een productiemedewerker binnen enkele minuten procesverbeteropties vastleggen, waarna het productieteam deze zelf kan verzilveren


Voelen

Océ leert veel van hun Japanse moederbedrijf, Canon, als het gaat om Lean. Daarnaast kreeg het bedrijf ondersteuning van een sensei (leraar) vanuit Toyota. ‘Deze sensei is een groot voorstander van Quick & Easy Kaizen. Hij benadrukt dat alleen productiemedewerkers kleine verspillingen “voelen”, hun managers niet.’

In Japan is het heel gewoon dat productiebedrijven elkaar helpen, door elkaar te bezoeken en kennis over te dragen. Zo kwam Océ op het idee om hun Quick & Easy Kaizen systeem, inclusief de Kaizen-zuilen, beschikbaar te maken voor de Nederlandse maakindustrie. ‘In samenwerking met LearninQ geven onze productiemedewerkers nu trainingen. Zij worden daar zelf óók beter van, het houdt ze scherp. Voor ons is dat voldoende, afgezien van een soort onkostenvergoeding.’

Eigenaarschap
‘Wij zien als meerwaarde dat we bedrijven laten leren bij elkaar op de werkvloer, in plaats van in een trainingslokaal’, vult Marc de Jongh van LearninQ1 aan.

Voor zijn studie aan de Technische Universiteit Eindhoven doorliep De Jongh een lange opleidingsroute, en werkte hij als elektrotechnicus. ‘Ik ken daardoor het primaire proces in de maakindustrie goed, de “handjes”. Wat mij vooral opvalt is dat managers gaan méédenken over zaken die ze zelf niet ervaren. “Dat kan Leaner”, zeggen ze dan. Ook bleek uit onderzoek, dat we studenten van Avans lieten doen, dat het productiemedewerkers te veel tijd kost om verbeteropties aan te dragen. Dat loopt vaak over veel schijven, en je ziet niet dat er daadwerkelijk iets met je suggesties gebeurt.’

Quick & Easy Kaizen lost al die problemen in één klap op. Het eigenaarschap voor het eigen werk, en het verbeteren daarvan, wordt namelijk volledig bij de productieteams gelegd. Empower all the people is één van de belangrijkste doelstellingen van Quick & Easy Kaizen. ‘Tegelijkertijd verandert het leiderschap van de managers. Dit wordt situationeel en vraag gestuurd, in plaats van directief.’

Het zijn de productiemedewerkers, en niet de managers, die kleine verbetermogelijkheden opmerken
Het zijn de productiemedewerkers, en niet de managers, die kleine verbetermogelijkheden opmerken! Quick & Easy Kaizen geeft de productiemedewerkers daarom de regie over kleine verbeteringen


Combinatie

De kracht van Quick & Easy Kaizen zit hem in de combinatie van een nieuw verbeterproces, bijpassende software, én het verleggen van de verantwoordelijkheid. ‘De productiemedewerkers voelen zich weer gewaardeerd, én zij krijgen een andere werkhouding. ”Ik assembleer X onderdelen per dag” wordt: “Ik assembleer, én ik verbeter mijn werk continu”.’

Quick & Easy Kaizen lijkt wellicht simpel, maar is het niet. ‘Samen met Océ hebben we er vijf jaar op gebroed. Nu zijn we zo ver dat we het als training aan kunnen bieden.’

Eisenberg beschouwt die nieuwe training als eerste stap naar een andere manier van kennisoverdracht. ‘Doen wordt daarbij het nieuwe leren, fabrieken worden leerlocaties, en vakgenoten trainen en ontwikkelen elkaar.’

Oefenen met Quick & Easy Kaizen doen bedrijven op de werkvloer van OcéOefenen met Quick & Easy Kaizen doen bedrijven op de werkvloer van Océ, onder begeleiding van ervaren productiemedewerkers


Intake
De training, waarvoor bedrijven zich kunnen aanmelden op de website van LearninQ, begint met een intake. Je krijgt dan ervaren medewerkers van Océ en LearninQ over de vloer. Na de intake volgt een trainingsdag bij Océ.

‘We gaan er van uit dat de deelnemers basiskennis van Lean hebben, dus we springen meteen in het diepe’, aldus Marc de Jongh. ‘Na een korte uitleg van Quick & Easy Kaizen gaan we oefenen op de werkvloer bij Océ. Je oppert dan verbeterideeën via een Kaizen-zuil.’

Hierna volgt de vertaalslag van Quick & Easy Kaizen naar het eigen bedrijf. ‘De laatste stap is de invoering daarvan op één plek, inclusief een Kaizen-zuil, voor één productieteam. Die startlocatie kan daarna dan als eigen leercentrum gaan fungeren. Op die manier kun je de nieuwe manier van werken zélf verder verspreiden.’

> Zie ook:   Océ luistert naar de onderdelen

1) LearninQ is het opleidingslabel van Q-Consult Progress PartnersHulp nodig bij de implementatie van Lean?

Verwijzen naar dit artikel op internet?
Gebruik als link: https://www.procesverbeteren.nl/persberichten/Quick_Easy_Kaizen.php

QCPP

LeanENTLean Management NetworkBlom ConsultancyTotal ProductivityFullFact SolutionsMultitubeTWI Instituut