Login / Reg                    Nieuwsbrief  |   Agenda   |   Vacatures   |   Forum   |   Advies   |   Adverteer   |   Zoek
Bron: Procesverbeteren.nl
Profielen adviseurs
Cimpro gebruikt Matics voor machine-monitoringProfiel Cimpro: hoe onderscheiden zij zich?
Real-time analyse machinepark via apps & cloud
Dit artikel is gesponsord door Cimpro, 18-09-2023

Werkt u in de voedingsmiddelenindustrie of in de verpakkingsindustrie? En wilt u nu écht iets gaan doen met uw woud aan fabrieksdata, door dit in realtime om te zetten naar bruikbare gegevens? Dit kan met Matics, een cloud-oplossing die fabrieks- en machinedata toegankelijk maakt via gebruiksvriendelijke apps.

Matics is snel implementeerbaar en schaalbaar. Bovendien kun je kiezen voor modules naar wens. Deze variëren van OEE-registratie tot onderhoudsmanagement, en van energieverbruiksmetingen tot registratie van de productievoortgang en trace-ability.  Miguel Mauser, directeur CimPro Nederland, vertelt erover.    

Miguel MauserWaarom werd Cimpro opgericht?
Miguel Mauser: ‘Cimpro BV opereert vanuit Best In Nederland, en vanuit Sint-Niklaas in België. Wij zien dat de industrie veel aandacht besteedt aan automatisering van productieprocessen. Bijvoorbeeld met PLC’s, procescomputers, en met SCADA, software voor procesbesturing. Dat ondersteunt procesverbetering echter niet. Het blijft daardoor bij automatisering, zónder optimalisatie. In andere woorden: je hebt wel veel data, maar daar doe je weinig of niets mee, of veel te laat.’

‘Om dat hiaat in te vullen, begonnen wij met het aanbieden van maatwerk oplossingen voor het meten en continu verbeteren van de Overall Equipment Effectiveness (OEE) van machines.’    

Voor wie het begrip OEE niet kent: deze prestatie-indicator is een percentage, dat aangeeft hoeveel perfecte producten een machine aflevert, ten opzichte van het maximaal haalbare. Om verbeteropties zichtbaar te maken bestaat de OEE uit de vermenigvuldiging van een aantal kengetallen en 100%. Meestal omvat de OEE tenminste:

 • de machinebeschikbaarheid B = (productietijd minus stilstand)/(geplande productietijd)
 • de relatieve prestatie P = (gemiddelde bewerkingstijd)/(snelst mogelijke bewerkingstijd)
 • de kwaliteit K = fractie goedgekeurde producten

Op momenten dat een machine suboptimaal draait, legt OEE-software zo veel mogelijk machine- en procesdata automatisch vast, en vraagt operators om extra informatie toe te voegen. In het ideale geval gedragen operators zich daarbij als detectives, die zoveel mogelijk bewijsmateriaal vastleggen om later de ‘dader’ (root cause) op te kunnen sporen.

Matics is een cloud-oplossing die via apps fabrieksdata toegankelijk maakt, varierend van OEE-registratie tot onderhoudsmanagement, energieverbruik en de productievoortgangMatics is een cloud-oplossing die via apps fabrieksdata toegankelijk maakt, variërend van OEE-registratie tot onderhoudsmanagement, energieverbruik en de productievoortgang. 


‘Met ons relatief geringe aantal mensen konden wij, met ons OEE-maatwerk, maar een beperkt aantal klanten helpen’, vervolgt Mauser. ‘Ook wilden we qua software-ontwikkeling niet opnieuw het wiel uitvinden. Op basis van de ervaring die we inmiddels hadden met OEE-metingen in diverse bedrijven, gingen we twee jaar geleden op zoek naar een standaardoplossing die gebruikersvriendelijk is, snel toepasbaar, en die qua functionaliteit meer biedt en flexibeler is dan het gemiddelde. Die oplossing, die wij nu aanbieden en helpen implementeren, werd Matics. Het gelijknamige bedrijf is fris en jong, en is wereldwijd actief bij zowel multinationals als MKB-bedrijven.’   

Profielen adviespartijen en leveranciers: hoe maken we deze artikelen?
In een profiel zoals dit wordt steeds één (advies)partij of leverancier geportretteerd. Deze artikelen vertellen u in korte tijd wat een bepaalde (advies)partij of leverancier doet, voor welke klanten, en wat daar onderscheidend aan is! Handig, want het doorspitten van websites van adviseurs en leveranciers kost vaak veel meer tijd.

Het gaat in deze profielserie altijd om adviespartijen of leveranciers die op deze website adverteren. In sommige gevallen hebben zij ook een bijdrage geleverd in de kosten van het maken van hun profiel. De adviespartijen of leveranciers vertellen zélf wat zij doen en welke resultaten dat oplevert.


Wat is onderscheidend aan Matics, jullie OEE-software?

‘Matics wordt aangeboden als SaaS, software-as-a-service. Het pakket draait dus in de cloud op een externe server. Hierdoor is er geen impact op de lokale IT architectuur van de klant, én kun je al binnen enkele weken live zijn.’

‘Elke klant heeft zijn eigen oplossing op een private gedeelte in de cloud bij Amazon. Bedrijfsgegevens zijn dus afgeschermd. Bovendien vindt al het dataverkeer versleuteld plaats. Ook kun je desgewenst kiezen in welk land de server staat waarop jouw Matics-omgeving is ingericht.’

‘Matics is schaalbaar, en is daardoor geschikt voor zowel kleine bedrijven met een enkele productielijn, als voor bedrijven met meerdere productielocaties. Je kunt zelfs de prestaties van verschillende fabriekslocaties met elkaar vergelijken. De oplossing is bovendien modulair. Je kunt daardoor klein beginnen, en naar behoefte groeien’

‘Een klant start vaak met een Proof of Value, een kennismakingsaanbod waarbij we  gedurende drie maanden de waarde van Matics laten zien. Het gaat dan om een voorlopige implementatie op twee productielijnen of vijf machines, voor een all-in prijs inclusief training. Na deze kennismaking beslist de klant of ze verder met ons willen en zo ja, welke modules ze willen afnemen. Er is namelijk veel meer mogelijk dan enkel OEE-metingen, daar kom ik nog op terug.’

‘Matics toont fabrieksinformatie in real-time. Dus niet morgen, maar nu, waardoor je direct kunt ingrijpen bij problemen. Wij noemen dat Real-Time Analytics. Dit is het verzamelen van data, en die dan direct transformeren tot waardevolle informatie. De software digitaliseert bovendien de communicatie tussen afdelingen, en is te koppelen met ERP en Advanced Planning & Scheduling. Bij procesafwijkingen laat de software zien welke invloed verstoringen hebben op de output, de kwaliteit, de planning en het energieverbruik. Op die manier kan prioriteit worden gegeven aan het oplossen van de meest impactvolle problemen.’

‘Na de inzet van Matics neemt bij onze klanten de productiviteit met gemiddeld 25% toe, vermindert het afval met 3%, en wordt er 10% aan energie bespaard.’

OEE-registraties en daaraan gerelateerde informatie voor operatorsOEE-registraties en daaraan gerelateerde informatie zoals cyclustjden voor operators


Welke verbetermethodes passen jullie met name toe?
‘Meten en verbeteren van de OEE is onontbeerlijk voor élk productiebedrijf. Een betrouwbaar draaiend machinepark is namelijk een basisvoorwaarde bij het streven naar korte doorlooptijden, minder tussenvoorraden en minder verspilling. OEE-meting is één van de basisgereedschappen uit de verbetermethode Total Productive Maintenance (TPM), maar sluit ook goed aan bij (Lean) procesverbetering in het algemeen.’

Op welke marktsectoren richten jullie je?
‘Met Matics richten we ons vooral op de voedingsmiddelenindustrie en kunststofindustrie in Nederland en België. We focussen daarbij op bedrijven vanaf circa 50 productiemedewerkers. Echt kleine bedrijven hebben namelijk meestal geen gestructureerd verbeterprogramma.’

‘Matics is speciaal voor de genoemde marktsectoren ontwikkeld, je kunt namelijk niet in álles goed zijn. Toch is hun software wellicht ook geschikt voor andere marktsectoren.’

‘Met andere oplossingen dan Matics bedienen wij, als Cimpro, ook de vastgoedsector en de watersector. Daar speelt hetzelfde probleem als in de industrie: veel data, waar veel te weinig mee wordt gedaan om efficiënter én tegelijk meer duurzaam te worden. Dit veranderen is onze missie en kerncompetentie als Cimpro.’

Een gebruiker van Matics is verpakkingsproducent Stepac
Eén van de gebruikers van Matics is verpakkingsproducent Stepac


Met welke partijen werken jullie samen?
‘Vanzelfsprekend met Matics, de leverancier van onze OEE-software. Omdat het belangrijk is dat Matics zoveel mogelijk procesgegevens automatisch verzamelt, hebben wij ook veel contact met machinebouwers en ERP-leveranciers die actief zijn bij onze klanten.’

Hoe zorgen jullie er voor dat resultaten beklijven?
‘Zolang de OEE-software wordt gebruikt, blijven wij betrokken bij de betreffende bedrijven.’

‘Bij nieuwe klanten leggen we als eerste, sámen met hen, de key performance indicators of KPI’s vast. Vervolgens voeren we een nulmeting uit, zodat je later kunt zien of er verbetering is. Daarna betrekken we operators en andere medewerkers bij de implementatie. We doen dat niet alleen om hen deelgenoot te maken. Er is meestal veel kennis aanwezig op de werkvloer. Die gebruiken we om bij de implementatie te focussen op belangrijkste bottlenecks in de productie, zodat je snel resultaat krijgt.’

‘We koppelen vervolgens machines, sensoren en bedrijfssoftware aan Matics, voor het ontsluiten van machine- en procesdata. Die data worden binnen Matics omgezet tot waardevolle informatie zoals actuele OEE-waarden. Deze prestatie-indicatoren worden zichtbaar gemaakt via apps op tablets, die daartoe eveneens met Matics worden verbonden. Alle koppelingen worden gemaakt met Matics Internet-of-Things-Gateways. Het pakket zelf draait in de cloud, het is immers een SAAS-oplossing.’ 

Matics maakt fabrieksdata toegankelijk via web-applicatiesMatics maakt fabrieksdata toegankelijk via web-applicaties. Data zijn zo beschikbaar op reguliere PC’s, tablets en smart phones


‘De applicatie wordt gehost bij Amazon, en is toegankelijk via webapplicaties. Bijvoorbeeld via tablets of smart phones. Ook plaatsen we vaak grote LCD-schermen op de werkvloer, om de belangrijkste KPI’s en productie statussen te tonen.’ 

‘We beginnen echter klein en gefocust, zodat je snel resultaat ziet. Zo nemen we de klant mee op een digitale reis van een papieren productieadministratie naar een volledig digitaal systeem, dat pro-actief en voorspellend de medewerkers ondersteunt’

‘Het basispakket omvat real-time en historische OEE-registratie voor maximaal vijftien machines of twee productielijnen, en alles wat daar omheen nodig is om continu te verbeteren, zoals digitale communicatie tussen afdelingen en medewerkers. Naar wens kun je uitbreiden, en/of naar keuze onderstaande modules toevoegen.’

 • Quality Control Module: beheren en toevoegen laboratoriumdata en inline testen, inclusief SPC.
 • Maintenance Module: melden van storingen aan de technische dienst, beheren van werkorders, inzicht in MTBF en MTTR.
 • Gant Module: real-time beheren van de productieplanning, en automatisch aanpassen als de productie vertraging oploopt.
 • ERP Module: twee-zijdige koppeling met ERP.
 • Energy Management Module: registratie energieverbruik van machines en productielijnen. Energieverbruik per product en/of batch.
 • Traceability Module: wanneer, wie, hoe en met wat is een product geproduceerd.
Matics zet allerhande fabrieksdate om in bruikbare informatie, die direct aanzet tot actie
Matics zet allerhande fabrieksdate om in bruikbare informatie, die direct aanzet tot actie


Wat zijn opvallende resultaten? 
‘Klanten van ons zijn onder meer Dawn Frozen Foods, Nederlandse Spellenfabriek, Mineralz, Dana Spicer, Rexel, Roltex, Xella, Bunnik Keramiek en Kraft Heinz. Het gebruik van Matics voor het meten en verbeteren van de OEE zorgt bij hen voor de onderstaande zaken.’

 • Hogere uptime van de productielijnen
 • Lagere energiekosten
 • Minder afval
 • Lager grondstoffenverbruik
 • Papierloze productievloer
 • Real-time informatie over (dreigende) procesverstoringen en bottlenecks
 • Real-time OEE-metingen
 • Verbeterde communicatie over en rond procesverbetering
 • Taakbeheer en -management
 • Trace-ability

Luc Bovijn, technical manager bij Dana Spicer, producent van elektrische transmissiesystemen, zegt over de samenwerking met Cimpro: “Dankzij het verzamelen van de gegevens konden op langere termijn rapportages worden gemaakt van de belangrijkste storingsoorzaken. Zo werd duidelijk waar de zwakste schakels zaten, welke machines aan vervanging toe waren of meer onderhoud nodig hadden”

Bestaan er binnen jullie bedrijf vacatures?
“Op dit moment hebben wij drie vacatures. We zoeken twee senior implementatie consultants en één accountmanager. Studenten van de Avans Hogeschool bieden we stage- en afstudeerplekken’

Waarom nemen jullie als partner/adverteerder deel aan Procesverbeteren.nl?
‘Procesverbeteren.nl is een bekend en onafhankelijk platform over het continu verbeteren van bedrijfsprocessen. Dat is een goede plek om onze bijdrage aan procesverbetering in bedrijven uit te dragen. We merken dat er veel traffic is van Procesverbeteren.nl naar onze website.’

Hoe kunnen mensen jullie bereiken?
‘Wij organiseren regelmatig online webinars, en nemen deel aan diverse vakbeurzen. Om persoonlijk kennis te maken is een afspraak op locatie het beste, waarbij wij graag uw productie willen zien. Wij krijgen dan een beeld of er verbeteringen mogelijk zijn met onze oplossing. We bespreken vervolgens de doelstellingen die u als potentiële opdrachtgever heeft, geven een toelichting op onze oplossing, en verzorgen een demo toegespitst op uw doelstellingen. Daarna kan de eerdergenoemde Proof of Value volgen, een pilot voor drie maanden tegen vaste kosten, voor machines of productielijnen die we in overleg kiezen. Binnen een week zijn de eerste data dan al beschikbaar.’

‘Voorafgaand aan de eerste kennismaking op locatie hebben we vaak al telefonisch contact of een Teams Meeting. Onze contactgegevens staan op www.cimpro.com.’


Hulp nodig bij de implementatie van procesverbetering?

Verwijzen naar dit artikel op internet?
Gebruik als link: https://www.procesverbeteren.nl/profielen/Profiel_Cimpro.php

LSSNLeanteam24FlowCimproErgo DesignPropos SoftwareCoimbee