Login                    Nieuwsbrief  |   Agenda   |   Vacatures   |   Forum   |   Advies   |   Adverteer   |   Zoek
Profiel Fullfact
Bron: Procesverbeteren.nl
Profielen adviseurs
Fullfact Solutions BVProfiel FullFact Solutions BV: hoe onderscheiden zij zich?
OEE-toolkit ván en vóór de werkvloer
Dit artikel is gesponsord door Fullfact , 02-09-2021


Fabrikanten hebben anno 2021 te maken met een steeds kortere time to market, kleine productieseries, strakke budgetten en steeds hogere kwaliteitseisen. Fabricageprocessen soepel laten verlopen betekent allereerst een betrouwbaar functionerend machinepark. Om de status daarvan inzichtelijk te maken én continu te verbeteren, levert FullFact Solutions software (OEE toolkit) voor het meten van de Overall Equipment Effectiveness (OEE).

Kenmerken van deze OEE Toolkit: intuïtief, makkelijk naar wens in te richten, binnen één dag implementeerbaar, en gemakkelijk uit te breiden en/of te koppelen met andere bedrijfssoftware. Het is op de eerste plaats een toolkit van en voor de werkvloer, want procesverbetering begint met betrokken productiemedewerkers! Max Marinissen, managing director van FullFact Solutions, vertelt erover. 
   


Waarom werd Fullfact opgericht?
Marinissen: ‘FullFact Solutions werd in 2005 opgericht om de OEE Toolkit software verder te ontwikkelen. Ons kantoor met 10 medewerkers ligt op de Brainport Industries Campus (BIC) in Eindhoven. Onze missie is het verbeteren van de quality of working life van minstens 1 miljoen productiemedewerkers. Dit doen we door de werkvloer en het management een gezamenlijke taal aan te reiken, op basis van facts and figures. Een taal die alles zegt over de heersende verliezen bij het gebruik van installaties en machines. Deze taal is de Overall Equipment Effectiveness oftewel OEE.’

Overall Equipment Effectiveness (OEE)
De Overall Equipment Effectiveness (OEE) van een productie-installatie is een vermenigvuldiging van een aantal factoren, die allemaal tussen 0% en 100% liggen. De OEE omvat tenminste de machine-beschikbaarheid, de relatieve prestatie, en de productkwaliteit. Hoe hoger de OEE, des te groter de kans dat ingeplande productiecapaciteit de maximaal haalbare opbrengst oplevert!


‘Mits juist toegepast vormen OEE-metingen het fundament voor productiviteitstrategieën zoals TPM, Lean en Six Sigma’, vervolgt Marinissen. ‘Ons primaire product is de OEE Toolkit, waarmee je gemakkelijk OEE-data kunt verzamelen en analyseren. Deze toolkit was in 1995 de allereerste commercieel verkrijgbare OEE software. Dit gebeurde vanuit de behoefte van op Japanse leest geschoeide Continuous Improvement (CI) trainers en begeleiders bij de invoering van World Class Performance.’

‘Tot op de dag van vandaag zien wij het als onze taak om, in het kader van CI, de beste toolset voor OEE-metingen aan te bieden.’Wat is onderscheidend aan jullie aanpak?
‘Wij helpen productie- en verpakkingsbedrijven in de voedings-, farmaceutische- en maakindustrie om maximale toegevoegde waarde te realiseren, door (real-time) zichtbaar te maken waar zij aan productiviteit inboeten. Dat doen wij met de OEE Toolkit sinds 1995. Wij zijn daardoor dé experts op het gebied van OEE, met meer dan 150 klanten wereldwijd.’ 

Wat ons daarbij onderscheidt van collega’s die inmiddels ook OEE software aanbieden, is dat onze toolkit allereerst voor de werkvloer bedoeld is. Wij geloven namelijk dat betrekken van de productiemedewerkers cruciaal is om duurzame verbetering te realiseren, in termen van “halveren en verdubbelen”’. Daarom hebben we met onze OEE Toolkit allereerst de productievloer op het oog, maar van daaruit uiteraard ook de staf en het management.’ 

‘Door de productievloer in staat te stellen feitelijk aan te tonen waar het technisch én organisatorisch rond de installatie aan schort, geven we een stem aan degenen die elke dag opnieuw verantwoordelijk zijn voor het genereren van de waarde in de fabriek. Tegelijkertijd krijgen de stafdiensten de mogelijkheid om met concrete feiten aan de slag te gaan.’

‘Op slimme wijze de juiste gegevens verzamelen, en die gebruiken voor diepgaande analyses. is in onze mening veel effectiever dan heel veel data te verzamelen in de hoop daar ooit iets mee te gaan doen.’

‘De OEE Toolkit wordt turn key opgeleverd, de metingen kunnen daarna meteen beginnen. Als er met één van onze CI-consultancy partners wordt samengewerkt, vindt er bovendien een “warme overdracht” plaats, na oplevering van het technische deel. Dit kunnen we ook realiseren in samenwerking met andere partijen of bedrijfsinterne consultants of CI-coaches. Vaak werken wij nauw samen met de IT-afdeling en Technische dienst van de klant, waarbij wij dit coördineren.’‘Omdat de OEE Toolkit intuïtief en gebruiksvriendelijk is, kan deze snel in gebruik worden genomen, en desgewenst gemakkelijk worden opgeschaald. Er bestaan bovendien meerdere optionele modules, waaronder:

  • Web Dashboard Module ten behoeve van real-time informatie op monitors, displays, smartphones en tablets.
  • Order Module voor het doorgeven van productieorders vanuit ERP-applicaties.
  • CMMS module voor koppeling met onderhoudsapplicaties.

Profielen adviespartijen en leveranciers: hoe maken we deze artikelen?
In een profiel zoals dit wordt steeds één (advies)partij of leverancier geportretteerd. Deze artikelen vertellen u in korte tijd wat een bepaalde (advies)partij of leverancier doet, voor welke klanten, en wat daar onderscheidend aan is! Handig, want het doorspitten van websites van adviseurs en leveranciers kost vaak veel meer tijd.

Het gaat in deze profielserie altijd om adviespartijen of leveranciers die op deze website adverteren. In sommige gevallen hebben zij ook een bijdrage geleverd in de kosten van het maken van hun profiel. De adviespartijen of leveranciers vertellen zélf wat zij doen en welke resultaten dat oplevert.

Welke verbetermethodes ondersteunt de OEE Toolkit?
‘Wij ondersteunen alle verbeterstrategieën die bottom-up gericht zijn, waaronder Lean, Quick Response Manufacturing (QRM) en Total Productive Maintenance (TPM). Onze eigen software-ontwikkelafdeling werkt volgens de Agile-methode. Daarbij wordt in korte sprints en met snelle feedback van klanten nieuwe functionaliteit ontwikkeld.’

Op welke marktsectoren richten jullie je?
‘Onze OEE-Toolkit kom je overal tegen waar machines draaien. Onze focus ligt op FMCG, Food & Beverage en Pharma. High volume, high mix productie, gepaard gaande met regelmatig omstellen van machines.’

‘Onze OEE Toolkit werd in 1995 ontwikkeld, en is inmiddels in 38 landen geinstalleerd. Het zwaartepunt ligt in de Benelux en het Duitstalige gebied. Onze klanten hebben in de regel tenminste 5 installaties waarvan ze de OEE meten.’

Met welke adviespartijen werken jullie samen?
‘In het Nederlandstalig gebied zijn dat o.a. Voluyt, Wojata en Blom Consultancy. We hebben nog diverse andere partners in België, Duitsland, Frankrijk, Denemarken, Noord en Zuid Amerika, Zuid Afrika en Maleisië’

Hoe is de verdeling in aandacht tussen de technische en de organisatorische kant?
‘In de ideale situatie werken we bij de implementatie van de OEE Toolkit nauw samen met CI partners op de werkvloer. Dat kunnen interne of externe CI-consultants of coaches zijn. Waar de focus van deze procesverbeteraars nagenoeg volledig ligt op CI, ligt onze focus op het ontwikkelen en verbeteren van de juiste tools daarvoor.’ 

‘Dat gezegd hebbende wordt alles wat wij ontwikkelen gemaakt met het oog op de gebruiker en het gedrag daarvan. Relevante vragen zijn dan bijvoorbeeld: Wat willen we bereiken met deze tool, grafiek of rapport? En welk gedrag wekken we op als we bepaalde zaken automatiseren, en is dat wat we willen?’

Fullfact Solutions BV

Hoe zorgen jullie er voor dat resultaten beklijven?
‘In verschillende licentiemodellen is voorzien dat de software zo goed mogelijk up-to-date blijft. Wij ontwikkelen ons product steeds verder en passen steeds nieuwe technieken toe. Customer Care onderhoudt intensief contact met al onze relaties betreffende technische en functionele wensen en ontwikkelingen.’

‘Jaarlijks organiseren wij de Customer Advisory Board Meeting om input van onze relaties af te stemmen met onze product roadmap. Daarnaast doen we intensief aan kennisdeling via onze support portal.’

Wat zijn opvallende resultaten bij gebruikers van de OEE Toolkit?
‘Onze OEE Toolkit registreert inmiddels de OEE van meer dan 5.000 machines wereldwijd, onder meer bij Refresco, GSK, Bayer, Wienerberger, Cloetta, Vezet, A-ware, DeKuyper, Niacet en Cosun Beet Company. Onze klanten realiseren minimaal een productiviteitsverbetering van 20-35% binnen een jaar.’

‘Indien de klant dit wenst kunnen we voorafgaand aan de implementatie een inschatting maken van de mogelijke Return on Investment van de OEE Toolkit’.

Welke OEE-trainingen geven jullie?
‘We bieden diverse opleidingen aan in directe relatie met onze software, van operator trainingen tot administrator en IT-trainingen. In samenwerking met onze CI partners is daarnaast een hele serie trainingen gericht op effectiviteitsverbetering beschikbaar, zoals OEE Awareness Workshop, OEE Definition Management, OEE Improvement Workshop, OEE Refresh Training en andere Continuous Improvement opleidingen. Al deze trainingen kunnen onderdeel zijn van de introductie, installatie en gebruik van onze OEE Toolkit. Of ze worden later in het traject ingezet, bijvoorbeeld als de stijging van de OEE stabiliseert en een nieuwe boost kan gebruiken.’

 (Mede-)organiseren jullie seminars, congressen of bedrijfsbezoeken?
‘Recent organiseerden wij een serie sessies (webinars) over onze OEE Toolkit, mede met inbreng van onze relaties. We zijn ook lid van de European Co Packers Association (ECPA), en verzorgen in dat kader voordrachten en webinars. Op verzoek kunnen wij content specialisten leveren als sprekers. Ook kunnen we desgewenst een bedrijfsbezoek organiseren’

Bestaan er binnen jullie bedrijf vacatures?
‘Momenteel hebben we vacatures voor bijvoorbeeld software-developers en marketeers. Ook stageplaatsen worden continue gefaciliteerd.’

Welke informatiebronnen raden jullie aan?
‘Ten eerste het boek OEE voor operators en managers van Bert Teeuwen. Dit beschrijft het gebruik en de filosofie achter het gebruik van OEE metingen om continu te verbeteren.’

‘Voor de OEE definitie werken onze consultants met de OEE Industry Standard. Daarnaast delen we via onze website, YouTube en social media veel kennis over werken met OEE.’

Hoe kunnen mensen jullie bereiken?
‘Wij staan geïnteresseerde bedrijven graag persoonlijk te woord! Bel ons op 088-0112900, kijk op onze website www.fullfact.nl, of bezoek ons kantoor in het BIC in Eindhoven.’


Hulp nodig bij de implementatie van procesverbetering?

Verwijzen naar dit artikel op internet?
Gebruik als link: https://www.procesverbeteren.nl/profielen/Profiel_Fullfact.php

SymbolErgo DesignPropos SoftwareTWI InstituutCensorTotal Productivity