Login                    Nieuwsbrief  |   Agenda   |   Vacatures   |   Forum   |   Advies   |   Adverteer   |   Zoek
Vacatures
Bron: Procesverbeteren.nl
De informatie op deze pagina betreft vacatures op het gebied van bedrijfsprocesverbetering. De betrokken bedrijven hebben mogelijk banners op deze site, maar zijn verder niet aan ons gelieerd (procesverbeteren.nl is immers onafhankelijk). Adverteerders op deze site kunnen kostenloos twee vacatures plaatsen! Anderen doen dit tegen betaling.

> Wilt u een vacature plaatsen ?

Uitgebreide informatie over vacature:


Functie: Chief Procesmanagement CIO office
 
Bedrijfsnaam: UWV via Aardoom & de Jong
 
Standplaats: Amsterdam
 
Functie-omschrijving: Ben jij degene die vanuit het CIO Office de verandering in de organisatie gaat implementeren? Voor UWV is Aardoom & de Jong op zoek naar een klantgerichte en resultaatgerichte Chief Procesmanagement CIO office. Je bent hierin verantwoordelijk voor de strategie, het gezamenlijke beleid en het stelsel van IV-processen voor de gehele IV-organisatie en daarnaast stuur je als vakinhoudelijke chief je team van professionals aan en geef je functionele sturing aan de IV-Professionals in het aandachtsgebied binnen alle IV-afdelingen van UWV.

Ben jij organisatiesensitief, verbindend, omgevingsbewust, dagen veranderkundige opdrachten je uit, is leidinggeven je tweede natuur en wil je impact maken? Dan komen we graag met je in contact!

Chief Procesmanagement CIO Office
Amsterdam, 38 uur per week

Functieomschrijving
Als Chief Procesmanagement Officer ben je verantwoordelijk voor het definiëren van strategie en beleid gericht op IV-procesmanagement en de bijbehorende methoden, technieken en tools. Je richt het procesmanagement vanuit CIO Office in om de strategie en beleid op dit gebied vorm te geven voor de IV-organisatie en bepaalt de daarvoor benodigde middelen en inzet. Je geeft direct leiding aan een team van 9 IV-professionals in de CIO Office. Met betrekking tot borging van gewenste uniformiteit en professionaliteit stuur je voor het eigen IV-werkveld sleutelrollen in de decentrale IV-offices en de IV-organisatie functioneel aan op inhoud en kaders. Je werkt nauw met hen samen en zorgt ervoor dat de gezamenlijke kaders uitgedragen worden, bekend zijn en gevolgd worden. Je fungeert als single point of contact voor het werkveld en maakt vanuit de eigen stelselverantwoordelijkheid duidelijke afspraken over te realiseren doelstellingen. In jouw functie rapporteer je aan het Hoofd CIO office.

De Chief Procesmanagement Officer heeft een breed en afwisselend takenpakket. De afdeling CIO Office werkt vanuit het hoofdkantoor in regio Noord-Holland samen met circa 80 collega’s in diverse teams: Informatiebeveiliging en Privacy, Informatieplanning en Portfoliomanagement, Architectuur en Technologie, Procesmanagement en Sourcing en Leveranciersmanagement. Het team Procesmanagement bestaat uit circa 9 professionals.

De belangrijkste opgaven zijn:
Het ontwikkelen en beheren van effectieve, UWV-brede kaders en beleid voor het betreffende IV-werkveld.
Begeleiden en adviseren bij implementatie en toepassing van beleid en kaders. Toezien op naleving van adequate toepassing van beleid en kaders, zowel centraal als decentraal en escaleren waar nodig.
Het ontwikkelen van een visie op Procesmanagement, methoden, technieken en tools in lijn met de IV- en organisatiestrategie.
Adviseren, begeleiden en toetsen van de haalbaarheid van projecten in relatie tot het behalen van de doelstellingen op het gebied van IV-Procesmanagement, methoden, technieken en tools.
Het vormgeven van en het adviseren over IV-Procesmanagement, methoden, technieken en tools aan senior management, directeuren, CIO, en de Raad van Bestuur.
Het bewaken van de voortgang.
Het stimuleren van de vakinhoudelijke ontwikkeling en professionaliteit van medewerkers in het werkveld.
Als aanspreekpunt respectievelijk vertegenwoordiger vanuit UWV op het vakgebied deelnemen in formele of informele netwerken en overlegstructuren, primair binnen de overheid maar zo nodig ook daarbuiten. richting leveranciers ten behoeve van (grote) inkooptrajecten.
 
Dienstverband: Vast, fulltime
 
Functie-eisen: Functie-eisen
Als Chief Procesmanagement beschik je in elk geval over de volgende kennis en ervaring:
Je bent een professional op het gebied van informatiemanagement/ informatievoorziening of informatietechnologie.
Je hebt een afgeronde opleiding op universitair niveau, bij voorkeur in informatiemanagement/ informatievoorziening of informatietechnologie.
Je brengt minimaal 10 jaar ervaring mee binnen het vakgebied, waarvan minimaal 6 jaar leidinggevende ervaring binnen het IV-werkveld in een bestuurlijke en politieke omgeving.
Je kan als sparringpartner voor de CIO, Hoofd CIO Office, IV Directeuren en IV Management fungeren.
Je hebt ervaring met het leidinggeven aan IV-professionals.
Je beschikt over aantoonbare veranderkundige ervaring.

Verder beschik je over de volgende persoonlijke kenmerken/ competenties:
Naast de UWV brede gedragscompetenties klantgerichtheid, samenwerken en resultaatgerichtheid zijn voor succesvolle uitoefening van deze functie de competenties visie, omgevingsbewustzijn, organisatiesensitiviteit, leidinggeven en onafhankelijkheid cruciaal. Je hebt overtuigingskracht, bent verbindend en wilt impact maken.

Bedrijfsprofiel
Organisatie
Ieder mens wil meedoen en iets bijdragen aan de maatschappij. Werk is een manier om bij te dragen. Maar ook mensen die niet (kunnen) werken, horen erbij. Dat is waar samenleven over gaat. UWV ondersteunt mensen daarom bij het vinden van passend werk. En als werken niet mogelijk is zorgt UWV snel voor inkomen. Door een deskundige en efficiënte uitvoering van en handhaving op met name de WW, WIA, WAO, Wazo en Ziektewet. Zo bouwt UWV iedere dag verder aan een maatschappij waarin iedereen mee kan doen.

De UWV-organisatie bestaat uit verschillende directies. UWV is landelijk georganiseerd in districten waar de dienstverlening plaatsvindt. Bij UWV werken ongeveer 22.000 medewerkers, verspreid over het hele land. De belangrijkste activiteiten zijn ondergebracht in vijf divisies: Uitkeren, Werkbedrijf, Sociaal Medische Zaken, Klant en Service en Gegevensdiensten. Daarnaast zijn er twee landelijke organisatieonderdelen voor Bezwaar en Beroep en Handhaving. UWV beschikt over zeven ondersteunende stafdirecties: Bestuurszaken, Accountantsdienst, Concern ICT, Facilitair Bedrijf, Financieel Economische Zaken, Human Resources Management en Strategie, Beleid en Kenniscentrum.

Arbeidsvoorwaarden
De functie van Chief Procesmanagement CIO office is een functie voor 38 uur.

De honorering vindt plaats conform de CAO-UWV. Het betreft een aanstelling in functiegroep 12 met een maximaal bruto jaarsalaris van circa € 96.795,- op basis van een 38-urige werkweek, inclusief vakantietoeslag en eindejaarsuitkering en exclusief pensioenbijdrage werkgever. Het aanbod is afhankelijk van je ervaring en profiel.

UWV biedt een aantrekkelijk werkklimaat waarin de ontwikkeling van haar medewerkers centraal staat. Het HRM-beleid krijgt vorm binnen een dynamische organisatie, waarin iedere professional de ruimte krijgt voor autonomie en vrijheid. UWV vindt het belangrijk een afspiegeling te zijn van de samenleving. Daarom nodigt zij in het bijzonder mensen met een niet-westerse culturele achtergrond of mensen die om andere redenen in hun toegang tot de arbeidsmarkt worden beperkt, uit om te reageren op deze vacature. Op deze wijze wil UWV maximaal bijdragen aan de gewenste diversiteit, inclusiviteit en aan een werkklimaat, waarin iedere medewerker maximaal gelegenheid krijgt te groeien binnen haar / zijn eigen functie.

Procedure
Bij de werving en selectie laat het UWV zich bijstaan door het bureau Aardoom & de Jong. Een referentiecheck en diplomacheck maken deel uit van deze procedure, een assessment kan hier ook onderdeel van uitmaken. Solliciteren kan via het sollicitatieformulier op de website van Aardoom & de Jong.

Jouw reactie, voorzien van motivatiebrief en cv, zien wij graag zo spoedig mogelijk doch uiterlijk voor 13 december 2021 tegemoet.
 
Salaris-indicatie:
 
Solliciteren tot uiterlijk: 13-12-2021
 
Contactgegevens: Meer informatie?
Joep Teunissen
Telefoon: 06 1049 4067
E-mail: Teunissen@aardoomendejong.nl.
 
Meer informatie / Solliciteren  (NB: externe link geplaatst door plaatser vacature) 

Terug
LeanteamTotal Productivity_smallAgiliTec_smallErgo Design_smallCensor_smallTWI Instituut_small