Login                    Nieuwsbrief  |   Agenda   |   Vacatures   |   Forum   |   Advies   |   Adverteer   |   Zoek
Zoeken geavanceerd
Bron: Procesverbeteren.nl
U bent NIET ingelogd. Het is verstandig dit te doen, anders kunnen sommige verhalen deels zijn afgeschermd. Vraag een gratis password aan

Vink de gewenste focusgebieden en sectoren aan.   Bij zoeken in kiest u voor bedrijven (cases), artikelen en/of boeken

Focusgebieden    Sectoren

Zoeken in

  

Bij zoekresultaten uit - of vernieuwd in - de laatste drie jaar (2014-2017) is het publicatietype (BEDRIJF, ARTIKEL, BOEKBESPREKING)
blauw weergegeven.
Uw zoekresultaten staan onder deze willekeurig geselecteerde adverteerder in het focusgebied WorldClass:


Multitube Multitube

Multitube is gespecialiseerd in snelbouwsystemen, in combinatie met advies op het gebied van werkplek en logistieke inrichting. Hierbij worden Lean Manufacturing principes toegepast. Onze afdeling projectenbouw ontwikkelt en realiseert constructies naar wens van de klant met behulp van SOLIDworks 2013.

In onze ruime productieafdeling van 1600 m2 worden complexe projecten op gebied van frameconstructies, werkplekinrichtingen, transportsystemen, opslagsystemen, en winkelinrichtingen gerealiseerd.

> Naar website

 

Resultaten bedrijven (298):
BEDRIJF: Abbott (Solvay Pharmaceuticals)
Solvay Pharmaceuticals streeft naar wereldwijde afstemming van World Class Excellence
Binnen Solvay Pharmaceuticals liepen wel kwaliteitsmanagementprogramma's, maar er was geen sprake van wereldwijde afstemming. In 2005 startte daarom het Inspire-programma, om Solvay Pharmaceuticals qua groeicijfers naar de mondiale top te voeren. Dat doel is even ambitieus als het bijpassende Operational Excellence programma.

> lees verder
Focusgebieden: WorldClass   Taal: Nederlands   Jaar publicatie of update: 2010
Bedrijfsectoren: MB: Farma


BEDRIJF: Abbott (Solvay Pharmaceuticals) (Opm: besproken in deel van dit artikel)
Quality by Design binnen Solvay Pharmaceuticals
Het registeren van de OEE wordt binnen farma straks nóg belangrijker. Marcel de Grutter: ‘Of een geneesmiddel nu lastig te maken is of niet, aan het oorspronkelijke recept moet worden vastgehouden. De FDA ziet echter in dat dit tot inefficiënte productie leidt. Daarom wordt het binnenkort mogelijk om een bepaalde design space te registeren.'

> lees verder
Focusgebieden: Flex. Software, Lead & Change   Taal: Nederlands   Jaar publicatie of update: 2008
Bedrijfsectoren: MB: Farma


BEDRIJF: Academisch Medisch Centrum (AMC te A'dam)
Lean Triage in het Academisch Medisch Centrum
Op donderdag 13 oktober 2011 promoveerde Remco Rosmulder op de verbetering van de logistieke efficiency van de spoedeisende hulp (SEH). Dankzij Advanced Triage daalde de verblijftijd van ‘zelfverwijzende’ patiënten in het Academisch Medisch Centrum (AMC) met 14%.

> lees verder
Focusgebieden: Lean, Lean Six Sigma   Taal: Nederlands   Jaar publicatie of update: 2011
Bedrijfsectoren: Cure


BEDRIJF: Achmea (Opm: besproken in deel van dit artikel)
Value Stream Mapping als doorbraakstrategie
Het Lean-programma van Achmea bevatte aanvankelijk veel technische aspecten, het 'blauwe Lean'. In de laatste 3 jaar kwam er meer aandacht voor de cultuur, het 'rode Lean'. Hierdoor werd Lean beter in de organisatie verankerd. Tot nog toe gebeurde dat afdelingsgewijs. Verbreding naar end-to-end waardestromen is nu een belangrijk aandachtspunt.

> lees verder
Focusgebieden: Lean   Taal: Nederlands   Jaar publicatie of update: 2013
Bedrijfsectoren: Finance, Cure, Care


BEDRIJF: Achmea
Flow+ maakt Achmea digitaal en Lean
Als een klant online diensten kan afnemen dan is dat vaak efficiënter. De ontwikkeling van de benodigde software duurt echter lang. Achmea vond een manier om dat probleem te overwinnen: Flow+. Nieuwe software wordt hierbij ontwikkeld door een multidisciplinair team. Dat past Lean principes toe en daarnaast de Agile of Scrum ontwikkelmethode.

> lees verder
Focusgebieden: Lean, Flex. Software, Agile   Taal: Nederlands   Jaar publicatie of update: 2015
Bedrijfsectoren: Finance, Software


BEDRIJF: Addit (Opm: besproken in deel van dit artikel)
Hulpmiddelen voor Lean productie
Om Lean te produceren worden allerhande hulpmiddelen aangeboden. De bekende ‘verbeterborden’ kunnen worden afgenomen van diverse leveranciers. Daarnaast ontwikkelt zich een markt met aanbieders van mechano-achtige systemen, waarmee je heel flexibel (kanban-)rekken en karretjes kunt bouwen.

> lees verder
Focusgebieden: Lean, WorldClass, Smart Industry   Taal: Nederlands   Jaar publicatie of update: 2011
Bedrijfsectoren: MS: Machines


BEDRIJF: Agrifac (Opm: besproken in deel van dit artikel)
QRM en Lean versnellen gezamenlijk supply chains (1)
Agrifac maakt landbouwmachines. Dat doen wij volgens assembly to order, vertelt plant manager Frank Jan Evers. Onze klanten kiezen een basis en voegen accessoires toe. Dit leidt tot miljoenen mogelijke producten. Die assembleren wij, uitgaande van een basisplatform waaraan modules worden toegevoegd. Daarbij is er een need for speed.

> lees verder
Focusgebieden: QRM   Taal: Nederlands   Jaar publicatie of update: 2014
Bedrijfsectoren: MS: Machines, Landbouw


BEDRIJF: AkzoNobel (Opm: besproken in deel van dit artikel)
Noord Nederland leert nuchtere Lean-praktijk van multinationals
Bij de toepassing van procesverbetermethodes zoals Lean manufacturing lopen multinationals voorop. Dat is niet verwonderlijk, want deze bedrijven hebben de meeste resources, en zijn - met het oog op het uitwisselen van best practises - extra gebaat bij een gestandaardiseerde & gestructureerde aanpak.

> lees verder
Focusgebieden: Lean, QRM   Taal: Nederlands   Jaar publicatie of update: 2008
Bedrijfsectoren: MC: Chemie


BEDRIJF: AkzoNobel
Lean Six Sigma leidt tot forse afvalreductie bij AkzoNobel
Met behulp van Lean Six Sigma heeft AkzoNobel de hoeveelheid afval in hun Chloor-Alkali fabrieken enorm weten te reduceren. Dit lijkt vooral profijtelijk voor het chemiebedrijf zelf, maar in financiële zin blijken de opbrengsten relatief gering. De belangrijkste reden om te focussen op afvalreductie is om AkzoNobel groener te maken.

> lees verder
Focusgebieden: Lean Six Sigma   Taal: Nederlands   Jaar publicatie of update: 2011
Bedrijfsectoren: MC: Chemie


BEDRIJF: Alcan Packaging (Opm: besproken in deel van dit artikel)
Lean Six Sigma brengt uw toekomstvisie dichterbij
Lean Six Sigma is geen wondermiddel, je moet wel de juiste randvoorwaarden scheppen! Volgens Alcan Packaging is het vooral van belang dat je eerst een 'filmisch' toekomstbeeld ontwikkelt. De Driessen Aerospace Group benadrukt hoe belangrijk het is dat oude denkwijzen en bijpassende prestatie-indicatoren tijdig worden vervangen

> lees verder
Focusgebieden: Lean Six Sigma   Taal: Nederlands   Jaar publicatie of update: 2009
Bedrijfsectoren: Verpakken


BEDRIJF: Aldowa
Aldowa voegt maximaal waarde toe in de bouwketen
Aldowa maakt aluminium beplatingen voor gebouwen, tunnels en viaducten. Vroeger gebeurde het ontwerpen, bouwen en plaatsen in grote batches. Nu wordt steeds een klein aantal panelen gefabriceerd, naar de bouwplaats vervoerd en geplaatst. Het gevolg is een veel kortere doorlooptijd. De toeleveranciers werken mee om dit mogelijk te maken.

> lees verder
Focusgebieden: Lean   Taal: Nederlands   Jaar publicatie of update: 2014
Bedrijfsectoren: MS: Metaal, MS: Bouwmat. & Glas, Bouw


BEDRIJF: Aldowa
De eenvoud van Aldowa's succes
Binnen 10 jaar vormde Allard Droste toeleverancier Aldowa om tot een zeer succesvolle projectpartner voor grote bouwbedrijven. Wat is het geheim van dit succes? Droste beschrijft het in zijn boek Semco in de Polder. De belangrijkste factoren blijken Lean productie en de transformatie van Aldowa tot een zelfsturende organisatie. Eenvoud staat voorop

> lees verder
Focusgebieden: Lean, Agile   Taal: Nederlands   Jaar publicatie of update: 2017
Bedrijfsectoren: MS: Metaal, MS: Bouwmat. & Glas, Bouw


BEDRIJF: Almi
Almi’s gerobotiseerde Lean productie
Almi maakt niet alleen eigen producten zoals stenenknippers, maar is ook een toeleverancier aan OEM-ers. Die stappen steeds vaker op Lean manufacturing. Om daar als supplier bij aan te sluiten maakte Almi via robotisering enkelstuks productie mogelijk, zonder omstel- of insteltijden. Binnenkort volgt zelfs onbemande enkelstuks productie 's nachts!

> lees verder
Focusgebieden: Lean, Smart Industry   Taal: Nederlands   Jaar publicatie of update: 2013
Bedrijfsectoren: MS: Procesapp., MS: Machines, MS: Consumer


BEDRIJF: AP Nederland
Focus, eenvoud en Lean maakten AP Nederland weer winstgevend
AP Nederland is gespecialiseerd in de assemblage van (elektro-)technische producten, maar verkeerde in zwaar weer. De oorzaak: Het bedrijf was te veel gaan doen! Een rigoureuze terugkeer naar de core business bleek de oplossing. Hierdoor werd alles eenvoudiger en effectiever. Een aanwinst bleken bovendien de nieuwe Lean productielijnen.

> lees verder
Focusgebieden: Lean   Taal: Nederlands   Jaar publicatie of update: 2013
Bedrijfsectoren: MS: Assemblage


BEDRIJF: ASEP (Opm: besproken in deel van dit artikel)
Introductie procesgerichte organisatie (2)
Procesverbetermethoden zoals Lean, TPM en Six Sigma werken pas echt goed als uw organisatie wordt omgesmeed van een afdelingsgerichte naar een procesgerichte organisatie. Dit introductie-artikel gaat over holistisch optimaliseren.

> lees verder
Focusgebieden: Procesoriëntatie   Taal: Nederlands   Jaar publicatie of update: 2007
Bedrijfsectoren: MS: Procesapp.


BEDRIJF: ASML (Opm: besproken in deel van dit artikel)
Totaalvoetbal in de keten
Hoe formeer je een keten die ‘totaalvoetbal’ speelt, gericht op het zo veel mogelijk waarde creëren voor de klant? Een snelle balcirculatie - lees: een hoog innovatietempo en een snelle reactietijd! - is daartoe van groot belang.
Original Equipment Manufacturers (OEM-ers) stellen daarom nieuwe eisen aan hun toeleveranciers.

> lees verder
Focusgebieden: Procesoriëntatie   Taal: Nederlands   Jaar publicatie of update: 2010
Bedrijfsectoren: MS: ICT producten


BEDRIJF: ASML (Opm: besproken in deel van dit artikel)
ASML standardiseert werk hoogopgeleiden
Eén van de fundamenten van Lean manufacturing is standaardisatie, niet alleen van het werk zelf, maar ook van de manier waarop problemen tijdens het werk worden opgelost. Is dit ook mogelijk als veel van je operators universitair zijn opgeleid? Volgens ASML is het antwoord ja.

> lees verder
Focusgebieden: Lean, Lead & Change   Taal: Nederlands   Jaar publicatie of update: 2012
Bedrijfsectoren: MS: ICT producten


BEDRIJF: Atrium Medisch Centrum Parkstad
Ontwikkeling zorgpad meer dan value stream mapping met een medisch sausje
Het Atrium Medisch Centrum Parkstad ontwikkelt 'zorgpaden' voor groepen patiënten met min of meer dezelfde kwalen. Hun aanpak is gebaseerd op de kennis binnen het Netwerk Klinische Paden. De ontwikkeling van zorgpaden blijkt meer dan value stream mapping uit lean manufacturing, overgoten met een medisch sausje.

> lees verder
Focusgebieden: Lean   Taal: Nederlands   Jaar publicatie of update: 2011
Bedrijfsectoren: Cure


BEDRIJF: Auping
De Lean reis van Auping: Iedereen voelt nu de klant
Bij Auping bewegen bedbodems en matrassen zich in een vloeiende stroom door de fabriek. Overal is de klant voelbaar! Auping laat zien dat ambachtelijkheid samen gaat met Lean. Twee succesfactoren verklaren dit. (1) Volharding: in een Lean reis van tien jaar werd naar dit resultaat toegewerkt. (2) Het samenbrengen van alle productieactiviteiten.

> lees verder
Focusgebieden: Lean   Taal: Nederlands   Jaar publicatie of update: 2016
Bedrijfsectoren: MS: Textiel & Leder, MS: Consumer


BEDRIJF: Avantor
Productiever, sneller, perfecter
6 jaar geleden legde Avantor Performance Materials het fundament voor hun procesverbeterprogramma, met Total Productive Maintenance werd de productiviteit verhoogd. Hierna was het tijd voor stap twee: sneller produceren met Lean manufacturing.
En het kan nog beter, of liever perfecter. De hoogste verdieping van het OpEx-huis omvat Six Sigma.

> lees verder
Focusgebieden: WorldClass   Taal: Nederlands   Jaar publicatie of update: 2012
Bedrijfsectoren: MB: Chemie


BEDRIJF: Aviko
Aviko hoalt d’r oet wat d’r in zit met TPM
In 2008 startte Aviko Steenderen met het breed invoeren van TPM, volgens de strikte regels van het Japan Institute of Plant Maintenance.
Door te luisteren naar de operators en te focussen op verbeteringen die hun werk veraangenamen, worden nu betere resultaten geboekt dan ooit. In 2,5 jaar werd zelfs meer dan 5 miljoen euro bespaard!

> lees verder
Focusgebieden: TPM   Taal: Nederlands   Jaar publicatie of update: 2011
Bedrijfsectoren: MB: Food


BEDRIJF: Aviko
Aviko haalt zichtbaar meer waarde uit de aardappels
Tijdens een fabriekstour toonden managers, operators en monteurs van Aviko de resultaten van Total Productive Maintenance (TPM). Wat opvalt: het respect voor elkaar, en bovenal: het enthousiasme! Overal zijn verliezen zichtbaar gemaakt; tot in de koffiekamers en de gangen hangen verbeterborden met prestatie-indicatoren.

> lees verder
Focusgebieden: TPM   Taal: Nederlands   Jaar publicatie of update: 2012
Bedrijfsectoren: MB: Food


BEDRIJF: Aviko Rixona
Aviko Rixona verbetert tot in de vezels met TPM
Als je een proces nastreeft met 100% uptime, dan moet je de machines tot in de 'vezels' leren kennen, onderhouden en beheersen. De fabriek van aardappelgranulaatproducent Aviko Rixona hangt daarom vol met verbeterborden. Al het gestoei met data, volgens de verbetermethode Total Productive Maintenance (TPM), levert opzienbarende resultaten op!

> lees verder
Focusgebieden: TPM   Taal: Nederlands   Jaar publicatie of update: 2015
Bedrijfsectoren: MB: Food


BEDRIJF: AWL-Techniek
Car Assembly Game leert medewerkers AWL-Techniek ketenbreed denken
AWL-Techniek maakte de afgelopen jaren veel werk van standaardisatie. Hierdoor werden de processen Lean op afdelingsniveau. Nu moet engineer-to-order, waar mogelijk, plaats gaan maken voor configure-to-order. Dit maakt de weg vrij voor Lean ketenbreed. De medewerkers moeten daartoe afdelingsoverschrijdend leren denken. Een car assembly game hielp

> lees verder
Focusgebieden: Lean, Smart Industry   Taal: Nederlands   Jaar publicatie of update: 2016
Bedrijfsectoren: MS: Machines, MS: Automotive


BEDRIJF: Bakkersland
Grip op de keten, van grondstof tot brood
Bakkersland levert dagelijks 2 miljoen broden aan retailers. 40% van de kostprijs wordt bepaald door de grondstoffen, dus daar wil je niet meer van verbruiken dan nodig.
Daarom implementeerde Bakkersland een Manufacturing Execution System. In combinatie met OEE-metingen wordt realtime inzicht verkregen in de hele productieketen, tot aan het schap.

> lees verder
Focusgebieden: TPM, Flex. Software   Taal: Nederlands   Jaar publicatie of update: 2015
Bedrijfsectoren: MB: Food


BEDRIJF: Balchem
Balchem bepaalt strategie met TOC, maar voert deze uit met Lean en Six Sigma
Voor het bepalen van de richting waarin je gaat verbeteren, is de Theory of Constraints (TOC) het geschikst. Dit stelt Gerritjan van der Ven, fabrieksmanager bij Balchem. "Met de TOC bepalen we welke belemmering het behalen van extra winst het meest in de weg staat. Lean en Six Sigma bieden vervolgens prima instrumenten om daar iets aan te doen."

> lees verder
Focusgebieden: TOC, Lean Six Sigma   Taal: Nederlands   Jaar publicatie of update: 2011
Bedrijfsectoren: MC: Chemie


BEDRIJF: Baptist Medical Center South (Opm: besproken in deel van dit artikel)
Het slanke maar waardevolle laboratorium
Lean manufacturing heeft zijn nut bewezen in fabrieken, maar werkt zo'n afslankproces ook in laboratoria? Jazeker. In Amerika zijn er diverse klinische laboratoria die Lean met succes hebben toegepast. Eén van die laboratoria bevindt zich in Florida. Daar werd in 2005 een gloednieuw ziekenhuis geopend, het Baptist Medical Center South.

> lees verder
Focusgebieden: Lean   Taal: Nederlands   Jaar publicatie of update: 2006
Bedrijfsectoren: Labo, Cure


BEDRIJF: Barco (Opm: besproken in deel van dit artikel)
Het belang van een “logistiek gerichte” productontwikkeling
Ook binnen R&D-afdelingen is het denken in “waardeketens” in opmars. Bijvoorbeeld binnen Barco, producent van monitoren. Het maken van een nieuw product is voor hen deels een inkoopvraagstuk, en deels een logistieke uitdaging. Het is alsof je een supply chain opbouwt uit lego, waarbij je kunt kiezen uit een beperkt aantal stenen.

> lees verder
Focusgebieden: WorldClass   Taal: Nederlands   Jaar publicatie of update: 2008
Bedrijfsectoren: MS: ICT producten


BEDRIJF: BASF Resins (Opm: besproken in deel van dit artikel)
Onderhoud van wereldklasse overschrijdt afdelingsgrenzen
Onderhoud is niet langer een losstaande bedrijfsdiscipline.Jan van Noord (Unilever) vertelt hoe hij zijn Technische Dienst als zelfstandige eenheid ophief. René Baron (BASF) wijst op het belang van software. Daardoor verbetert de controle op voorgenomen verbeteringen, en met simulaties kan het onderhoud worden afgestemd op het productieplan.

> lees verder
Focusgebieden: TPM, RCM   Taal: Nederlands   Jaar publicatie of update: 2007
Bedrijfsectoren: MC: Chemie


BEDRIJF: Basisschool Emmaschool (Opm: besproken in deel van dit artikel)
Lean op de basischool: Een kind kun je prima vragen wat het wil
Eén van de tientallen basisscholen die aan de slag gingen met Lean, is de Emmaschool in Rijnsburg. Deze relatief kleine school denkt dat continu verbeteren uiteindelijk geschikt is voor alle groepen, zelfs voor de allerkleinsten. Ook een kind van zes kun je heel goed vragen wat het wil, vertelt groepsleerkracht Ellen Vooijs.

> lees verder
Focusgebieden: Lean, Lean Six Sigma   Taal: Nederlands   Jaar publicatie of update: 2014
Bedrijfsectoren: Onderwijs


BEDRIJF: Basisschool Panta Rhei
Lean op een basisschool, kan dat?
Kinderen op basisscholen, die werken aan groepsmissies en individuele doelen! Is het nog wel leuk in de klas als procesverbetergrafieken daar hun intrede doen? Dergelijke Lean-tools zie je normaliter immers alleen in bedrijven. Toch rapporteren de basisschool Panta Rhei te Beverwijk en de Emmaschool te Rijnsburg opmerkelijke successen.

> lees verder
Focusgebieden: Lean, Lean Six Sigma   Taal: Nederlands   Jaar publicatie of update: 2014
Bedrijfsectoren: Onderwijs


BEDRIJF: BMW (Opm: besproken in deel van dit artikel)
Het belang van een “logistiek gerichte” productontwikkeling
Logistieke aspecten werden bij BMW altijd al meegenomen bij de productontwikkeling, maar dat gebeurt nu steeds eerder. Veranderingen doorvoeren kost dan namelijk minder. In de beginfase is er vooral sprake van feedback: Logistieke problemen met het voorgaande automodel worden teruggekoppeld naar het multidisciplinaire productontwikkelteam.

> lees verder
Focusgebieden: WorldClass   Taal: Nederlands   Jaar publicatie of update: 2008
Bedrijfsectoren: MS: Automotive


BEDRIJF: BOSCH Scharnieren
Weblog QRM bij BOSCH Scharnieren
Eind 2007 durfde BOSCH Scharnieren het als eerste in Nederland aan om POLCA in te voeren, een Kanban-variant voor klantspecifieke productie. In 2008 verbreedde de implementatie zich tot Quick Response Manufacturing (QRM), een logistieke verbetermethode gericht op het boeken van tijdwinst. Directeur Fried Kaanen verelt hierover in zijn weblog.

> lees verder
Focusgebieden: QRM   Taal: Nederlands   Jaar publicatie of update: 2010
Bedrijfsectoren: MS: Metaal


BEDRIJF: BOSCH Scharnieren (Opm: besproken in deel van dit artikel)
Introductie Quick Response Manufacturing (QRM)
Bij Quick Response Manufacturing (QRM) draait alles om het boeken van tijdwinst in het traject van bestellen tot afleveren. Het reduceren van de Manufacturing Critical-path Time (MCT) is de heilige graal, want dat levert kleinere voorraden en kortere levertijden op. Minder voor de hand ligt dat tegelijkertijd de productiekosten dalen.

> lees verder
Focusgebieden: QRM   Taal: Nederlands   Jaar publicatie of update: 2012
Bedrijfsectoren: MS: Metaal


BEDRIJF: Bosch Scharnieren (Opm: besproken in deel van dit artikel)
QRM: Amerikaanse, Vlaamse en Nederlandse bedrijven boeken succes met snelle toeleverketens
Quick Response Manufacturing: Hoe sneller je supply chain, hoe beter! Het doel: gemakkelijk klantspecifiek en in wisselende hoeveelheden produceren.
Wat voor type bedrijven boeken hiermee succes? Wij zochten het uit op de 11e QRM-conferentie. Lees over de successen bij Harley-Davidson, JoyGlobal, RenewAire, Harol en Bosch Scharnieren!

> lees verder
Focusgebieden: QRM   Taal: Nederlands   Jaar publicatie of update: 2012
Bedrijfsectoren: MS: Metaal


BEDRIJF: BOZ Group
BOZ Group creëert flow voor klantspecifieke productie
Snelle leveringen geven de BOZ Group een beslissend concurrentievoordeel. De invoering van stroomsgewijs produceren, gericht op korte doorlooptijden en geringe tussenvoorraden, lag daarom voor de hand. Lean manufacturing dus, maar dan wel op maat gesneden voor klantspecifieke productie! Daarom wordt het POLCA-systeem toegepast.

> lees verder
Focusgebieden: QRM   Taal: Nederlands   Jaar publicatie of update: 2010
Bedrijfsectoren: MS: Metaal


BEDRIJF: Brandweer (Opm: besproken in deel van dit artikel)
Spel als metafoor voor verandering in maatschappelijke organisaties
Een spelmetafoor helpt goed bij het realiseren van complexe veranderingen. De Brandweer stond voor zo'n grote veranderopgave. Het oude bedrijfsmodel, waarin het zo efficiënt mogelijk blussen van branden voorop stond, voldeed niet meer. Het was hoog tijd voor een nieuw bedrijfsmodel, waarin de doctrine zou verschuiven naar brandpreventie.

> lees verder
Focusgebieden: Lead & Change   Taal: Nederlands   Jaar publicatie of update: 2017
Bedrijfsectoren: Overheid, Maatschappelijk


BEDRIJF: BRB International
BRB International in één klap meer Lean na ERP-implementatie
De implementatie van een nieuw ERP-systeem is het moment om een stuk meer Lean te worden. Chief operations Tom Caris legt uit hoe je, door vooraf goed na te denken over de nieuwe bedrijfsprocessen: (1) veel draagvlak voor verandering krijgt, (2) je processen zo Lean mogelijk maakt, (3) de beste onderhandelingspositie hebt voor de ERP-selectie.

> lees verder
Focusgebieden: Lean, Flex. Software   Taal: Nederlands   Jaar publicatie of update: 2014
Bedrijfsectoren: MC: Chemie, MB: Chemie


BEDRIJF: Brink Climate Systems
Hoe Brink Climate Systems met vallen en opstaan de flow vergroot
Lean invoeren vergt een lange adem! Brink Climate Systems zette soms te ambitieuze stappen, een andere keer werd er juist te weinig gedaan. Toch leidt de route onmiskenbaar omhoog. Het bedrijf vertelt in alle eerlijkheid over de geleerde lessen. Lees hoe Brink zich, logistiek gezien, omvormt van een logge smederij tot een flexibele pizzabakker.

> lees verder
Focusgebieden: Lean   Taal: Nederlands   Jaar publicatie of update: 2016
Bedrijfsectoren: MS: Procesapp., MS: Machines, MS: Consumer


BEDRIJF: Bruijnzeel (Opm: besproken in deel van dit artikel)
Hulpmiddelen voor Lean productie
Om Lean te produceren worden allerhande hulpmiddelen aangeboden. De bekende ‘verbeterborden’ kunnen worden afgenomen van diverse leveranciers. Daarnaast ontwikkelt zich een markt met aanbieders van mechano-achtige systemen, waarmee je heel flexibel (kanban-)rekken en karretjes kunt bouwen.

> lees verder
Focusgebieden: Lean, TPM, Smart Industry   Taal: Nederlands   Jaar publicatie of update: 2011
Bedrijfsectoren: MS: Consumer


BEDRIJF: Buurtzorg
De zelfsturende en zorggedreven teams van Buurtzorg
Bij Buurtzorg zijn er geen managers. Kleine teams stemmen de zorg zo goed mogelijk af op de wensen van de klant. Jos de Blok is de directeur, maar heeft meer de rol van facilitator van de zelfsturende principes. Hij hekelt de bureaucratische aansturing van de thuiszorg, waarbij er wordt gestreefd naar zo goedkoop mogelijke standaardproducten.

> lees verder
Focusgebieden: Lean, Lead & Change, Agile   Taal: Nederlands   Jaar publicatie of update: 2014
Bedrijfsectoren: Care


BEDRIJF: Canisius Ziekenhuis Nijmegen (Opm: besproken in deel van dit artikel)
Stapsgewijs verbeteren en borgen met “ISO Six Sigma”
De combinatie van ISO en Six Sigma levert een ideale managementmethode op voor stapsgewijze verbetering in de gezondheidszorg. Dit bewees Jaap van den Heuvel, op dat moment algemeen directeur van het Rode Kruis Ziekenhuis in Beverwijk. Later verlegde hij zijn werkterrein naar het Canisius Ziekenhuis in Nijmegen.

> lees verder
Focusgebieden: Six Sigma, Lean Six Sigma   Taal: Nederlands   Jaar publicatie of update: 2007
Bedrijfsectoren: Cure


BEDRIJF: Canisius Ziekenhuis Nijmegen
Six Sigma in klinische laboratoria
Six Sigma werkt niet alleen in productie-omgevingen, maar ook in andere bedrijfstypen, vooral als kwaliteit een belangrijke stuurfactor is. In dit artikel aandacht voor Six Sigma in ziekenhuizen, en met name voor de toepassing van deze methode in de klinische laboratoria. Als voorbeeld het lab van het Canisius Ziekenhuis in Nijmegen.

> lees verder
Focusgebieden: Six Sigma   Taal: Nederlands   Jaar publicatie of update: 2006
Bedrijfsectoren: Labo, Cure


BEDRIJF: Cargill
Cargill krijgt grip op de olieketen met Lean Six Sigma
Na een reorganisatie kampte Cargill Refined Oils met een onbevredigende leverbetrouwbaarheid. De oplossing: Lean Six Sigma. Met deze gecombineerde verbetermethode kun je logistieke ketens namelijk zowel efficiënt (Lean) als betrouwbaar maken (Six Sigma). Snelheid was echter geboden, want de supply chain van Cargill was bijna een burning platform!

> lees verder
Focusgebieden: Lean Six Sigma   Taal: Nederlands   Jaar publicatie of update: 2010
Bedrijfsectoren: MC: Chemie, MB: Food


BEDRIJF: Cisco (Opm: besproken in deel van dit artikel)
Samen bouwen aan waardeketens, met de eindklant als richtsnoer
In 2002 schakelde Cisco over op ‘built-to-order’, om beter in te kunnen spelen op de klantwensen. Een tweede verandering was het aangaan van steeds strategischer samenwerkingsverbanden, met steeds minder toeleveranciers. ‘Het succes van de klant is ons succes’, is nu het adagium in de hele waardeketen, van toeleverancier tot de eindklant.

> lees verder
Focusgebieden: Six Sigma, Lean Six Sigma   Taal: Nederlands   Jaar publicatie of update: 2007
Bedrijfsectoren: MS: ICT producten


BEDRIJF: Cisco
Leveranciersmanagement op basis van DMAIC bij Cisco
Cisco heeft de productie, de logistiek en de services volledig uitbesteed. Mede daardoor groeide dit bedrijf uit tot een rolmodel voor leveranciersmanagement. Het geheim: procesmatig denken, transparantie en systematisch terugkoppelen van de logistieke prestaties. De DMAIC-cyclus uit Six Sigma zit daarbij in de genen van iedere medewerker.

> lees verder
Focusgebieden: Six Sigma   Taal: Nederlands   Jaar publicatie of update: 2007
Bedrijfsectoren: MS: ICT producten


BEDRIJF: DAF Trucks (Opm: besproken in deel van dit artikel)
Samen bouwen aan waardeketens, met de eindklant als richtsnoer
DAF schakelde in de jaren negentig over van massaproductie naar built-to-order. Hierdoor werd het mogelijk een hoge product-variëteit te combineren met een reductie van de voorraden. Geen Lean Productie zonder Customer Pull. Productontwikkelaars zijn daarom naar truckers-kroegen gegaan om te horen wat hun wensen zijn.

> lees verder
Focusgebieden: Lean   Taal: Nederlands   Jaar publicatie of update: 2007
Bedrijfsectoren: MS: Automotive


BEDRIJF: DAF Trucks (Opm: besproken in deel van dit artikel)
Slanke ketens van topkwaliteit
Fabrieken die elkaar toeleveren binnen één concern kunnen de flow perfect op elkaar afstemmen. De fabrieken van DAF trucks in Eindhoven en het Belgische Westelo vormen een voorbeeld van zo’n Lean productienetwerk, met maar heel weinig tussenvoorraden. De sequence van de assemblagelijn in Eindhoven dicteert de productievolgorde.

> lees verder
Focusgebieden: Lean, WorldClass   Taal: Nederlands   Jaar publicatie of update: 2008
Bedrijfsectoren: MS: Automotive


BEDRIJF: Daikin Oostende (Opm: besproken in deel van dit artikel)
Introductie World Class Manufacturing (WCM)
Frank de Baets is manager manufacturing bij Daikin Europe in Oostende. ‘Hier in België hoor je de term Word Class Manufacturing steeds vaker’, aldus De Baets. ‘Zelf noem ik het echter gewoon lean manufacturing in brede zin, dus aangevuld met TPM en Six Sigma. Vergeet niet, ook bij Toyota gebruiken ze alle verbetertechnieken tegelijk.’

> lees verder
Focusgebieden: WorldClass   Taal: Nederlands   Jaar publicatie of update: 2007
Bedrijfsectoren: MS: Machines


BEDRIJF: Damen Shipyards
Hoe ‘legostenen’ Damen Shipyards groot maakten
Taiichi Ohno van Toyota was niet de enige met een revolutionair logistiek model. Ook hier lopen visionairs rond, zoals Kommer Damen van Damen Shipyards. Op het eerste gezicht deed hij het tegendeel van Lean: Voorraden creëren van onbestelde componenten! Puttend uit deze buffer kunnen schepen op maat worden geassembleerd: smart customization.

> lees verder
Focusgebieden: Lean, WorldClass   Taal: Nederlands   Jaar publicatie of update: 2015
Bedrijfsectoren: MS: Scheepvaart


BEDRIJF: De Cromvoirtse
Hoe Smart Industry De Cromvoirtse Lean maakte
Binnen Lean was altijd het adagium: éérst de rol van de mens verbeteren, dan pas nieuwe machines aanschaffen. In de metaalsector zijn er nu echter enkele voorlopers zoals De Cromvoirtse, die onder de noemer Smart Industry het hele proces van offerte-aanvraag tot productie hebben geautomatiseerd. Zelfs maatwerk in One Piece Flow is mogelijk.

> lees verder
Focusgebieden: Lean, Flex. Software, Smart Industry   Taal: Nederlands   Jaar publicatie of update: 2015
Bedrijfsectoren: MS: Metaal


BEDRIJF: De Groot Drukkerij (Opm: besproken in deel van dit artikel)
Introductie World Class Manufacturing (WCM)
Drie bedrijven in de grafische sector, te weten Schuttersmagazijn, De Groot Drukkerij en Thieme Grafimedia, startten kort geleden met de invoering van World Class Manufacturing. Het accent ligt daarbij op het verbeteren van de Overall Equipment Effectiveness (OEE) van de machines. Daarnaast worden ook Lean-principes toegepast.

> lees verder
Focusgebieden: WorldClass   Taal: Nederlands   Jaar publicatie of update: 2007
Bedrijfsectoren: Printing


BEDRIJF: Delicia (Opm: besproken in deel van dit artikel)
Introductie data-acquisitie voor procesverbetering
Delicia in Tilburg is private label-fabrikant van chocoladehagel, flakes en muesli. ‘Sinds vorig jaar zijn wij “breed” bezig met de invoering van Total Productive Maintenance oftewel TPM’, vertelt Bert Volbeda. ‘Multidisciplinaire verbeterteams gaan de OEE van de productielijnen verbeteren. Goede metingen zijn daarbij cruciaal.’

> lees verder
Focusgebieden: TPM, Flex. Software   Taal: Nederlands   Jaar publicatie of update: 2008
Bedrijfsectoren: MB: Food


BEDRIJF: Delicia
Delicia vergroot productiviteit met TPM en bottlenecktheorie
In 2005 ging Delicia van start met de Philips-variant van Six Sigma, maar later bleek TPM geschikter. TPM past beter bij het primaire doel: productiviteitsverbetering. Bovendien is deze methode toegankelijk voor de werkvloer. Bij het selecteren van verbeterprojecten wordt gebruik gemaakt van de Theory of Constraints (TOC), de bottlenecktheorie.

> lees verder
Focusgebieden: TOC, TPM   Taal: Nederlands   Jaar publicatie of update: 2008
Bedrijfsectoren: MB: Food


BEDRIJF: Denkavit (Opm: besproken in deel van dit artikel)
Introductie procesgerichte organisatie (2)
Het bedrijf Denkavit is gespecialiseerd in de productie van voeding voor jongvee.
Bij de Enterprise Resource Planning (ERP) is het accent verschoven naar het end-to-end ondersteunen van bedrijfsprocessen: van order tot factuur. ‘Daarin waren wij misschien wel een voorloper', vertelt Gert Groenevelt, hoofd informatieverwerking.

> lees verder
Focusgebieden: Procesoriëntatie   Taal: Nederlands   Jaar publicatie of update: 2007
Bedrijfsectoren: MB: Feed


BEDRIJF: Disney
De magische kracht van ‘inclusief’ leiderschap
Excellente bedrijfsleiders creëren een ‘inclusieve’ omgeving waarin de mening van iedereen telt, en waarin iedereen kan leren. Dit kan zich als een infectie verspreiden, zodat het tevreden klanten én business-resultaten oplevert!
Dit is de boodschap van Lee Cockerell, ex-vicepresident van World Disney World Resort, in “Creëer Magie”.

> lees verder
Focusgebieden: Lead & Change   Taal: Nederlands   Jaar publicatie of update: 2010
Bedrijfsectoren: Entertain


BEDRIJF: Dorel
Dorel’s proces-georiënteerde business model
Dorel Europe, bekend van Maxi Cosi, paste Business Model Generation toe. Het resultaat: Een nieuw business model, waarin de consument centraal staat. Vervolgens werden bijpassende bedrijfsprocessen ontworpen. Vooral de behoefte aan een goede informatie-uitwisseling bleek groot. Om het berichtenverkeer in goede banen te leiden, werd SqEME gebruikt

> lees verder
Focusgebieden: Lean, Procesoriëntatie   Taal: Nederlands   Jaar publicatie of update: 2013
Bedrijfsectoren: MS: Consumer


BEDRIJF: Douwe Egberts (Opm: besproken in deel van dit artikel)
Balanceren tussen vrij en gestuurd verbeteren
In de Pickwick theefabriek in Joure raakt iedereen betrokken bij het continu verbeteren door middel van visueel management. Door zichtbaar te maken wat op dit moment als optimale manier van werken wordt beschouwd, komen afwijkingen en verbeteropties aan het licht. Hierdoor wordt de werkvloer als het ware zelf-corrigerend en zelf-verbeterend.

> lees verder
Focusgebieden: Lean   Taal: Nederlands   Jaar publicatie of update: 2015
Bedrijfsectoren: MB: Food


BEDRIJF: Draka Comteq
Reductie van variatie verbetert kwaliteit
Draka Comteq maakte ook voor 2004 al gebruik van statistische methoden zoals statistical proces control, om de productkwaliteit te sturen. 'Toch misten we iets, namelijk een methode om dit op een gestructureerde manier te doen. We waren hard op weg om zelf Six Sigma uit te vinden', aldus Roland van Laere, hoofd procesondersteuning bij Draka.

> lees verder
Focusgebieden: Six Sigma   Taal: Nederlands   Jaar publicatie of update: 2005
Bedrijfsectoren: MS: ICT producten


BEDRIJF: Driessen Aerospace (Opm: besproken in deel van dit artikel)
Lean Six Sigma brengt uw toekomstvisie dichterbij
Driessen Aerospace Group vervaardigt onder meer galleys, inbouwkeukens voor vliegtuigen. Eén van de Lean Six Sigma-projecten vond plaats in een galley-fabriek in Tjechië. Men was daar gewend om voor elke offerte een urenberekening uit te voeren. Na analyse bleek echter dat de uitkomst voor eenvoudige en complexe keukens weinig verschilde.

> lees verder
Focusgebieden: Lean Six Sigma   Taal: Nederlands   Jaar publicatie of update: 2009
Bedrijfsectoren: MS: Aviation


BEDRIJF: DSM (Opm: besproken in deel van dit artikel)
Manufacturing Execution wordt Manufacturing Excellence
Maar liefst 90% van de bezoekers van de MESA-conferentie onderschrijft het idee dat MES in de toekomst meer waarde zal toevoegen dan nu. Hoe breng je die boodschap echter optimaal over aan het management van jouw bedrijf? Dat is het probleem waarmee Michel de Lepper worstelt. Hij is directeur van het Global Manufacturing Competence Center van DSM.

> lees verder
Focusgebieden: Flex. Software   Taal: Nederlands   Jaar publicatie of update: 2008
Bedrijfsectoren: MC: Chemie


BEDRIJF: DSM Food Specialties (Opm: besproken in deel van dit artikel)
Meer halen uit het Manufacturing Execution Systeem
Een Manufacturing Execution Systeem (MES) verbetert meestal slechts administratieve processen, in een mooi woord heet dat verticale integratie. Bij DSM Food Specialties ondersteunt het MES echter ook gerichte data-acquisitie voor procesverbetering! Lokale optimalisatie van OEE-waarden wordt bovendien voorkómen.

> lees verder
Focusgebieden: Flex. Software   Taal: Nederlands   Jaar publicatie of update: 2008
Bedrijfsectoren: MC: Chemie, MB: Food


BEDRIJF: Dura Vermeer
Sneller, beter, goedkoper en leuker bouwen
Bij bouwprojecten zijn veel verschillende partijen betrokken, met enkel oog voor hun eigen bijdrage. Het gevolg: veel verspilling.
Dura Vermeer gooide het roer om: bouwen moest sneller, beter, goedkoper en leuker. Bouwprojecten worden nu, op basis van Lean en de Last Planner methode, gezamenlijk gepland, gemonitord en continu verbeterd.

> lees verder
Focusgebieden: Lean   Taal: Nederlands   Jaar publicatie of update: 2016
Bedrijfsectoren: Bouw


BEDRIJF: Dyka
Six Sigma geeft structuur aan procesverbetering bij Dyka
Dyka produceert kunststofleidingen, onder meer voor rioleringen. Productafkeur komt maar weinig voor, dus dan denk je niet direct aan Six Sigma. Het kan echter altijd nóg beter. Bovendien was het gewenst om de verbeter-initiatieven meer structuur te geven, en daarvoor is de DMAIC-cyclus uit Six Sigma heel geschikt. Het resultaat bleef niet uit.

> lees verder
Focusgebieden: Six Sigma   Taal: Nederlands   Jaar publicatie of update: 2009
Bedrijfsectoren: MS: Plastics


BEDRIJF: Eaton
Eaton Holec verkort doorlooptijd “high mix” productie
Om beter in te spelen op de klantvraag, maken bedrijven steeds meer productvarianten, in steeds kleinere aantallen. ‘High mix/low volume’ productie dus, maar hoe doe je dat snel, efficiënt en met een grote leverbetrouwbaarheid? Eaton Holec kreeg grip op de doorlooptijd dankzij een combinatie van Kanban, Conwip en takttijden.

> lees verder
Focusgebieden: Lean, QRM   Taal: Nederlands   Jaar publicatie of update: 2009
Bedrijfsectoren: MS: Metaal, MS: Schakelkasten


BEDRIJF: Eaton
De holistische benadering van omsteltijdreductie bij Eaton
Omsteltijdreductie lijkt eenvoudig: maak een film van een set-up, elimineer alle onnodige stappen, en organiseer het vervolgens zo dat je de overblijvende stappen zoveel mogelijk al tijdens de voorgaande productierun kunt doen. Er zijn echter allerlei valkuilen. Omsteltijdreductie vereist een holistische benadering, ontdekten ze bij Eaton.

> lees verder
Focusgebieden: Lean   Taal: Nederlands   Jaar publicatie of update: 2013
Bedrijfsectoren: MS: Metaal, MS: Schakelkasten


BEDRIJF: Elan Wonen
TOC laat conflicten bij Elan Wonen verdampen
Elan Wonen kampte met leegstand bij huurderswisselingen. Toepassing van de Theory of Constraints (TOC) bleek een probaat middel om oorzaken en gevolgen te onderscheiden. De belangrijkste oorzaken werden vervolgens aanpakt, door verkeerde aannames te laten verdampen! Software maakt het proces van huuropzegging tot woningacceptatie zichtbaar.

> lees verder
Focusgebieden: TOC   Taal: Nederlands   Jaar publicatie of update: 2017
Bedrijfsectoren: Maatschappelijk


BEDRIJF: Elcon (Opm: besproken in deel van dit artikel)
Het belang van een “logistiek-gerichte” productontwikkeling
Een modulaire productopbouw biedt niet alleen de mogelijkheid van postponement, maar geeft ook vrijheid voor uitbesteding. ‘Dat was de voornaamste reden waarom wij onze productarchitectuur veranderden’, aldus Pieter Meijer, commercieel directeur bij Elcon BV in Leimuiden. ‘Pas later bleek dit een ideale voorbereiding voor Lean.’

> lees verder
Focusgebieden: Lean, WorldClass   Taal: Nederlands   Jaar publicatie of update: 2008
Bedrijfsectoren: MS: Machines


BEDRIJF: Elcon (Opm: besproken in deel van dit artikel)
Lean productie bij wisselende vraag
Elcon maakt automatisch bestuurbare zaagmachines voor met name hout, kunststof en aluminium. ‘Er bestaan heel veel varianten’, vertelt commercieel directeur Pieter Meijer. In de begin van het nieuwe millennium groeide Elcon snel. Extra werkplekken werden daarbij ingericht, aanvankelijk zonder rekening te houden met hun effect op de doorstroom.

> lees verder
Focusgebieden: Lean   Taal: Nederlands   Jaar publicatie of update: 2011
Bedrijfsectoren: MS: Machines


BEDRIJF: Emerson
Lean manufacturing is maatwerk bij flowmeterfabrikant Emerson
Veel invoeringen van Lean manufacturing mislukken, omdat een productiesysteem van het ene naar het andere bedrijf wordt gekopieerd. Lean oplossingen zijn namelijk vaak maatwerk, door trial and error ontstaan. Peter Peters, site leader & director operations van Emerson Process Management Flow BV, kan daar inmiddels over meepraten!

> lees verder
Focusgebieden: Lean   Taal: Nederlands   Jaar publicatie of update: 2012
Bedrijfsectoren: MS: Meet&Regel


BEDRIJF: Emotron (Opm: besproken in deel van dit artikel)
ERP-implementaties steeds meer procesgedreven
Emotron is een producent van besturingssystemen van elektromotoren. ‘Emotron is van oorsprong Zweeds, en gegroeid door acquisities’, vertelt ERP-projectleider Wim Duis. ‘Via de implementatie van een nieuw ERP-systeem willen we alle vestigingen als één geheel laten opereren. Dat levert namelijk veel synergievoordeel op'

> lees verder
Focusgebieden: Procesoriëntatie, Flex. Software   Taal: Nederlands   Jaar publicatie of update: 2006
Bedrijfsectoren: MS: Machines


BEDRIJF: Enthone
Enthone verbetert met glans door terugdringen variatie
Enthone is een toeleverancier van bedrijven die oppervlakken verduurzamen, door deze te galvaniseren. Enthone levert duizenden verschillende vloeistofmengsels om dat goed te kunnen doen. Het bedrijf past Six Sigma toe om al hun bedrijfsprocessen te verbeteren, van productontwikkeling tot en met de rationalisatie van hun productenportfolio.

> lees verder
Focusgebieden: Six Sigma   Taal: Nederlands   Jaar publicatie of update: 2011
Bedrijfsectoren: MC: Chemie


BEDRIJF: Erasmus MC
Weblog Lean in de zorg: Radiotherapie Erasmus MC
Steeds meer patiënten en complexere behandelingen, én meer druk op het budget. Als manager van de afdeling Radiotherapie in het Erasmus MC is dit de dagelijkse werkelijkheid waarmee Freek Dekker te maken heeft. Over de Lean reis van de afdeling radiotherapie blogt hij regelmatig: Hoe een hands-on aanpak tot zichtbare verbeteringen leidt.

> lees verder
Focusgebieden: Lean   Taal: Nederlands   Jaar publicatie of update: 2012
Bedrijfsectoren: Cure


BEDRIJF: Eurol
Productie Eurol verloopt steeds gesmeerder dankzij 5S
In 35 jaar groeide Eurol uit tot een moderne fabriek die smeermiddelen in honderden varianten maakt. Ook de organisatiestructuur wordt steeds meer volwassen. Bij het streven naar operational excellence is gekozen voor een pragmatische insteek. Naar believen worden verbetertools ingezet zoals 5S, OEE-metingen en SMED.

> lees verder
Focusgebieden: WorldClass   Taal: Nederlands   Jaar publicatie of update: 2013
Bedrijfsectoren: MB: Chemie


BEDRIJF: EVB Electrical Systems
EVB schakelt over op Lean Manufacturing en market-pull
EVB Electrical Systems produceert elektrische schakelkasten. Dit gebeurt op klantorder. Een standaard invoering van Lean Manufacturing was daardoor onmogelijk. Toch moest er iets gebeuren, want er was te veel onderhanden werk, en de doorlooptijd was te lang. De oplossing: cellulaire productie en werklastbeheersing met CONWIP

> lees verder
Focusgebieden: Lean, QRM   Taal: Nederlands   Jaar publicatie of update: 2009
Bedrijfsectoren: MS: Schakelkasten


BEDRIJF: Fast & Fluid (Opm: besproken in deel van dit artikel)
Lean gaan met ERP
Pieter Alkemade is manager production support bij Fast & Fluid in Sassenheim, producent van professionele verfmeng- en doseermachines. ‘Vier jaar geleden ondergingen onze producten een restyling’, vertelt hij. ‘Vergelijk het met de introductie van een nieuw automodel. De restyling hebben wij aangegrepen om lean manufacturing in te voeren'.

> lees verder
Focusgebieden: Lean, Flex. Software   Taal: Nederlands   Jaar publicatie of update: 2006
Bedrijfsectoren: MS: Machines


BEDRIJF: FC Groningen (Opm: besproken in deel van dit artikel)
Hoe waardecreatie uit inkoop verdween
Voor Hans Nijland, algemeen directeur FC Groningen, is het heel normaal dat inkoop is geïntegreerd met de business. ‘Natuurlijk gaan wij bij de aankoop van spelers zo zorgvuldig mogelijk te werk, maar toch moet je ook lef hebben en een beetje geluk’, aldus Nijland. HIj vertelt hoe FC Groningen in 2006 de spits Luis Suarez kocht van Nacional.

> lees verder
Focusgebieden: Procesoriëntatie   Taal: Nederlands   Jaar publicatie of update: 2011
Bedrijfsectoren: Sport


BEDRIJF: Fleetguard Filters [India] (Opm: besproken in deel van dit artikel)
Automotive toeleverancier pakt ‘markt-constraint’ aan
De indiase joint-venture Fleetguard Filters bleek als voornaamste bottleneck de markt te hebben. Fleetguard maakt o.a. heavy-duty filters en koelmiddelen, die worden afgenomen door automotive bedrijven zoals Tata Motors en John Deere.
In 2006 werd gestart met een TOC-programma, genaamd Samanvay. Dit is Indiaas voor symbiose (met de afnemers).

> lees verder
Focusgebieden: TOC   Taal: Nederlands   Jaar publicatie of update: 2008
Bedrijfsectoren: MS: Automotive


BEDRIJF: Fokker Services (Opm: besproken in deel van dit artikel)
Bevlogen onderhoud
Klein onderhoud wordt op de luchthavens uitgevoerd. Voor grote onderhoudsbeurten wijken de vliegtuigmaatschappijen uit naar gespecialiseerde onderhoudsbedrijven zoals Fokker. Een toestel verdwijnt dan enkele weken in een hangar. ‘Eigenlijk zou dat helemaal niet nodig zijn, als je zou overschakelen op equalized maintenance', vertelt Michel Heins.

> lees verder
Focusgebieden: WorldClass   Taal: Nederlands   Jaar publicatie of update: 2007
Bedrijfsectoren: MS: Aviation


BEDRIJF: FrieslandCampina (Opm: besproken in deel van dit artikel)
Food-productie van wereldklasse begint vaak met TPM
Per fabriek van FrieslandFoods ziet het programma voor Word Class Operations Management (WCOM) er ongeveer hetzelfde uit, vertelt manager Ulbe Jansma. ‘We beginnen met een foundation workshop. Daarna starten enkele multidisciplinaire teams met een paar korte aansprekende projecten. Tenslotte wordt het programma verbreed'.

> lees verder
Focusgebieden: TPM, WorldClass   Taal: Nederlands   Jaar publicatie of update: 2007
Bedrijfsectoren: MB: Food


BEDRIJF: FrieslandCampina (Opm: besproken in deel van dit artikel)
Het geheim van een succesvolle omslag naar een ‘verbetercultuur’
De zeven aandachtspunten van het Change Acceleration Process (CAP) lijken weinig verrassend. Zaken zoals creating a shared need en shaping a vision komen aan bod. ‘Het sterke punt is echter, dat het niet blijft bij theorie. Er horen praktische tools bij’, benadrukt Joanne Salverda, training & development manager bij Friesland Foods.

> lees verder
Focusgebieden: Lead & Change   Taal: Nederlands   Jaar publicatie of update: 2008
Bedrijfsectoren: MB: Food


BEDRIJF: FrieslandCampina
Inkopers FrieslandCampina creëren zo veel mogelijk waarde
Voor elke categorie grondstoffen is er bij FrieslandCampina een inkoopteam, dat zorgt dat de ingekochte zaken zo veel mogelijk waarde toevoegen. Zij stippelen een inkoopstrategie uit, en leggen die vervolgens voor aan een strategy go team, met daarin de belangrijkste belanghebbenden uit de business. Die beslissen of de strategie wordt uitgevoerd.

> lees verder
Focusgebieden: Procesoriëntatie   Taal: Nederlands   Jaar publicatie of update: 2013
Bedrijfsectoren: MB: Food


BEDRIJF: FrieslandCampina
Loss intelligence Dashboard helpt FrieslandCampina om meer waarde uit de melk te halen
Procesverbetering is prioriteiten stellen. Daartoe vertaalt FrieslandCampina Key Performance Indicators naar financiële resultaten. Het bedrijf gebruikt daarbij een Loss Intelligence Dashboard. Daarmee kun je bijvoorbeeld uitzoeken of het beter is om de OEE te verbeteren, of dat het slimmer is om eerst een grondstofverlies te verminderen.

> lees verder
Focusgebieden: TPM, WorldClass   Taal: Nederlands   Jaar publicatie of update: 2013
Bedrijfsectoren: MB: Food


BEDRIJF: Frion (Opm: besproken in deel van dit artikel)
Structuur geven aan zelfsturing
Organisaties willen meer agile oftewel wendbaarder zijn, sneller op klantwensen inspelen. Zelfsturende en opgave-gedreven teams zijn daartoe flink in opmars, bleek op het Grootste Kennisfestival van Noord Nederland. Hoe geef je structuur aan zelfsturing? Zorgorganisatie Frion komt uitgebreid - bij de voorbeelden - aan de orde.

> lees verder
Focusgebieden: Agile   Taal: Nederlands   Jaar publicatie of update: 2017
Bedrijfsectoren: Care


BEDRIJF: Fromageries Bel
Machine-leveranciers hebben nog onvoldoende kaas gegeten van continu verbeteren
Autonoom onderhoud is een van de belangrijkste onderdelen van World Class Operations Management binnen Fromageries Bel. De operators weten nu soms meer over het functioneren van hun productielijnen dan de leveranciers! Machine-leveranciers richten zich namelijk vaak op de technische specificaties zonder rekening te houden met de context.

> lees verder
Focusgebieden: TPM, WorldClass   Taal: Nederlands   Jaar publicatie of update: 2014
Bedrijfsectoren: MB: Food


BEDRIJF: FujiFilm
De dromen van Fujifilm over exploitatie en exploratie
Fujifilm is goed in verbetermethoden zoals TPM en Lean Six Sigma. Toch ontbrak er wat: collectieve bevlogenheid! De productielocatie was te zeer gefocust op het vervaardigingsproces. Er werd een gedroomde fabriek bedacht, waarin producten zich vloeiend naar de klanten bewegen. Ook op innovatiegebied wordt er gedroomd, in een Open Innovation Hub.

> lees verder
Focusgebieden: Lean Six Sigma   Taal: Nederlands   Jaar publicatie of update: 2017
Bedrijfsectoren: MS: Filmtechn.


BEDRIJF: Gea Bloksma (Opm: besproken in deel van dit artikel)
Hulpmiddelen voor Lean productie
Gea Bloksma, onderdeel van de Gea Group en producent van warmtewisselaars, kiest vaak voor maatwerk als het gaat om Lean-hulpmiddelen. ‘Regelmatig proberen we standaard-oplossingen uit, maar meestal blijkt het dan toch nét niet wat we zoeken’, vertelt Carl Timmer, site manager in Almere. ‘In ons geval geldt dat óók voor de verbeterborden.'

> lees verder
Focusgebieden: Lean, Lean Six Sigma, Smart Industry   Taal: Nederlands   Jaar publicatie of update: 2011
Bedrijfsectoren: MS: Procesapp.


BEDRIJF: Gemeente Haarlemmermeer
Het glazen huis van de Gemeente Haarlemmermeer
De gemeente Haarlemmermeer heeft een droom: Haarlemmermeer-Topia. Ze willen klantgericht en open worden als een glazen huis! Eén van de eerste voorwaarden is om muren tussen afdelingen te slechten, maar opsplitsing van de gemeente in 19 flexibele clusters bleek daartoe niet genoeg. Daarom werd een Lean Six Sigma programma opgezet, genaamd SL!MMR.

> lees verder
Focusgebieden: Lean, Procesoriëntatie   Taal: Nederlands   Jaar publicatie of update: 2014
Bedrijfsectoren: Overheid


BEDRIJF: Gemeente Meppel
Bij de Gemeente Meppel staat de vraag van de klant centraal
De Gemeente Meppel wil zich omvormen tot een klantgerichte organisatie. Hun ideaal is dat mensen eenvoudige vragen kunnen stellen zoals: Kan ik hier mijn bedrijf vestigen? De gemeente handelt vervolgens alle bureaucratie af! Lean manufacturing principes dragen in belangrijke mate bij aan de verwezenlijking van dat doel.

> lees verder
Focusgebieden: Lean   Taal: Nederlands   Jaar publicatie of update: 2013
Bedrijfsectoren: Diensten overig, Overheid


BEDRIJF: Gouda Refractories
Vuurvaste ovenstenen op klantspecificatie: Het geheim van de smid
Gouda Refractories maakt vuurvaste materialen, zoals ovenstenen. Tijdens het drogen, bakken en afkoelen daarvan veranderen de afmetingen en de chemische en fysische samenstelling. Nieuwe recepten zijn regelmatig een kwestie van trial-and-error. Om zo snel mogelijk resultaat te boeken wordt gebruik gemaakt van een historische procesdatabase.

> lees verder
Focusgebieden: WorldClass, Flex. Software   Taal: Nederlands   Jaar publicatie of update: 2015
Bedrijfsectoren: MS: Bouwmat. & Glas


BEDRIJF: GS-Hydro
Kwaliteitsmanagementsysteem verbetert overdrachtsmomenten GS-Hydro
Bij GS-Hydro liep de productie op rolletjes, maar dit gold niet voor de ondersteunende processen. Er was wel een kwaliteitsmanagementsysteem (KMS), maar de handleidingen bleken moeilijk vindbaar, en het verband met de andere processtappen was onzichtbaar. Slechte overdrachten waren het gevolg. Een nieuw KMS gaat hierin verandering brengen.

> lees verder
Focusgebieden: Flex. Software   Taal: Nederlands   Jaar publicatie of update: 2016
Bedrijfsectoren: MS: Procesapp.


BEDRIJF: HAK
HAK’s “plan de campagne” voor continue verbetering
Nadat HAK werd overgenomen door investeringsmaatschappij NPM Capital, kreeg continuous improvement een tijdlang minder aandacht. Toch werd uiteindelijk veel goeds uit de Heinz-tijd behouden. Sterker nog: HAK kan nu weer een eigen koers varen. Het evalueren van ‘campagnes’ is daarbij als vanouds weer leidend bij de strategie.

> lees verder
Focusgebieden: TPM, WorldClass   Taal: Nederlands   Jaar publicatie of update: 2009
Bedrijfsectoren: MB: Food


BEDRIJF: Hansen Industrial Transmissions (Opm: besproken in deel van dit artikel)
QRM en Lean versnellen gezamenlijk supply chains (2)
Eric Goos is R&D manager bij Hansen Industrial Transmissions (HIT) . Wij maken tandwielkasten, vertelt hij. In 2012 startte HIT met een QRM-pilot. Daarbij werd een eerste Quick Response Office Cell gevormd. Zo'n QROC is een mini-kantoor. Daarin handelt een cross-trained team alle kantoor- en ontwerpprocessen af voor één bepaalde klantengroep.

> lees verder
Focusgebieden: QRM   Taal: Nederlands   Jaar publicatie of update: 2015
Bedrijfsectoren: MS: Machines


BEDRIJF: Hanzehogeschool (Opm: besproken in deel van dit artikel)
Een Lean hogeschool of universiteit: kán dat? (2)
Universiteiten en hogescholen geven vaak wel onderwijs over Lean, maar passen die methode zelf niet toe! Het tij keert echter, onder meer bij de Universiteit Twente, de Hanzehogeschool en de HAN. Het lesgeven zelf wordt bij de Univ.Twente en de Hanzehogeschool niet verbeterd. De toepassing van Lean beperkt zich daar tot administratieve processen.

> lees verder
Focusgebieden: Lean   Taal: Nederlands   Jaar publicatie of update: 2016
Bedrijfsectoren: Onderwijs


BEDRIJF: Harley-Davidson [VS] (Opm: besproken in deel van dit artikel)
QRM: Amerikaanse, Vlaamse en Nederlandse bedrijven boeken succes met snelle toeleverketens
Quick Response Manufacturing: Hoe sneller je supply chain, hoe beter! Het doel: gemakkelijk klantspecifiek en in wisselende hoeveelheden produceren.
Wat voor type bedrijven boeken hiermee succes? Wij zochten het uit op de 11e QRM-conferentie. Lees over de successen bij Harley-Davidson, JoyGlobal, RenewAire, Harol en Bosch Scharnieren!

> lees verder
Focusgebieden: QRM   Taal: Nederlands   Jaar publicatie of update: 2012
Bedrijfsectoren: MS: Automotive


BEDRIJF: Harol
Harol halveert doorlooptijd klantspecifieke orders
Na tien jaar toepassing van Lean manufacturing leek de doorlooptijd bij Harol niet verder naar beneden te kunnen. Niets bleek echter minder waar: Met Quick Response Manufacturing (QRM) halveerde de doorlooptijd nog eens! De Belgische fabrikant van zonweringen, rolluiken en garagedeuren is inmiddels dan ook bijzonder enthousiast over deze methode.

> lees verder
Focusgebieden: QRM   Taal: Nederlands   Jaar publicatie of update: 2010
Bedrijfsectoren: MS: Consumer, Manuf. overige, Bouw


BEDRIJF: Harol (Opm: besproken in deel van dit artikel)
QRM: Amerikaanse, Vlaamse en Nederlandse bedrijven boeken succes met snelle toeleverketens
Quick Response Manufacturing: Hoe sneller je supply chain, hoe beter! Het doel: gemakkelijk klantspecifiek en in wisselende hoeveelheden produceren.
Wat voor type bedrijven boeken hiermee succes? Wij zochten het uit op de 11e QRM-conferentie. Lees over de successen bij Harley-Davidson, JoyGlobal, RenewAire, Harol en Bosch Scharnieren!

> lees verder
Focusgebieden: QRM   Taal: Nederlands   Jaar publicatie of update: 2012
Bedrijfsectoren: MS: Consumer, Manuf. overige, Bouw


BEDRIJF: Heijmans
Heijmans reduceert aantal bedrijfsongevallen met Six Sigma
Heijmans paste Six Sigma toe om de belangrijkste invloedsfactoren van bedrijfsongevallen te vinden. De aanwezigheid van triggers, zoals scherpe voorwerpen of rommel op de werkplek, bleek de oorzaak van het leeuwendeel van de incidenten. Gedragsverandering bleek vervolgens het moeilijkste aspect.

> lees verder
Focusgebieden: Six Sigma, Lean Six Sigma   Taal: Nederlands   Jaar publicatie of update: 2013
Bedrijfsectoren: Bouw


BEDRIJF: Heineken
Serving the planet, continuously better
Total Productive Maintenance (TPM) vormt bij Heineken de basis voor elke bedrijfsprocesverbetering, concernbreed én binnen de toeleverketen. Dus van brouwen tot verpakken, en van distributie tot factureren ! De kracht van TPM ligt in de sterke betrokkenheid van iedereen, en in het feit dat het verbeterproces nooit ophoudt.

> lees verder
Focusgebieden: TPM   Taal: Nederlands   Jaar publicatie of update: 2008
Bedrijfsectoren: MB: Food


BEDRIJF: Heineken
Steeds efficiënter en vaardiger bier produceren
Binnen de Heineken Brouwerij in ’s Hertogenbosch loopt sinds 2003 een Total Productive Management (TPM) programma, dat de werknemers competenter maakt. Operators hebben monteursvaardigheden opgedaan, maar ook de monteurs worden steeds slimmer! Zij worden productiviteitsmanagers, die ongeplande stilstand tegengaan.

> lees verder
Focusgebieden: TPM, RCM   Taal: Nederlands   Jaar publicatie of update: 2010
Bedrijfsectoren: MB: Food


BEDRIJF: Heineken
Deployment: Cascade prestatie-indicatoren geeft verbetering Heineken focus
’s Hertogenbosch is één van de beste productielocaties van Heineken op het gebied van TPM. Drie succesfactoren verklaren dit: Deployment, audits, en tenslotte het opleidingsprogramma.
Natuurlijk kan het altijd nóg beter. Winst is nog te behalen door externe zaken beter aan te laten sluiten, bijvoorbeeld de logistiek, inkoop & innovatie.

> lees verder
Focusgebieden: TPM, Lead & Change   Taal: Nederlands   Jaar publicatie of update: 2010
Bedrijfsectoren: MB: Food


BEDRIJF: Heineken (Opm: besproken in deel van dit artikel)
Introductie data-acquisitie voor procesverbetering
Bij Heineken is automatische data-acquisitie meer regel dan uitzondering. ‘Automatisch waar dat kan, en handmatig als een operator aanvullende informatie moet verstrekken’, aldus TPM-manager Frank Rohmer. Sensoren verzenden gegevens, via PLC's, naar een door Heineken zelf ontwikkeld Manufacturing Execution Systeem.

> lees verder
Focusgebieden: Flex. Software   Taal: Nederlands   Jaar publicatie of update: 2008
Bedrijfsectoren: MB: Food


BEDRIJF: Heineken (Opm: besproken in deel van dit artikel)
Manufacturing Execution wordt Manufacturing Excellence
Chris Versteegh, engineering policy manager bij Heineken, hield een lezing met een intrigerende titel: ‘MES: bow and arrow, or the indian?’. Zijn betoog komt hier op neer: Wordt MES alleen ‘technisch’ ingezet, dan blijft het nut beperkt. Er is echter veel meer winst te behalen als er een ‘indiaanse’ cultuuromslag plaatsvindt.

> lees verder
Focusgebieden: Flex. Software   Taal: Nederlands   Jaar publicatie of update: 2008
Bedrijfsectoren: MB: Food


BEDRIJF: Heineken (Opm: besproken in deel van dit artikel)
De beste strategie voor procesverbetering
Het management van Heineken brengt regelmatig in kaart wat de gaps zijn tussen de huidige en de gewenste situatie. Bij het ontwikkelen van een business-strategie wordt op de eerste plaats gekeken naar de markt, de verwachte vraag. Daarnaast worden de prestaties vergeleken met andere brouwerijen, zowel binnen Heineken als daarbuiten.

> lees verder
Focusgebieden: Lead & Change   Taal: Nederlands   Jaar publicatie of update: 2010
Bedrijfsectoren: MB: Food


BEDRIJF: Heinz
Tomatenketchup van constante kwaliteit, met zo min mogelijk verliezen
Heinz heeft veel ervaring met allerhande procesverbeter-gereedschappen, zoals OEE-metingen en 5S. Recentelijk kwam daar een nieuwe tool bij, namelijk Six Sigma. Nu is het tijd voor de ontwikkeling van een Heinz Global Performance Systeem. Hierbij staan change management en het nóg beter benutten van menselijke vaardigheden centraal.

> lees verder
Focusgebieden: WorldClass   Taal: Nederlands   Jaar publicatie of update: 2009
Bedrijfsectoren: MB: Food


BEDRIJF: Hogeschool Arnhem en Nijmegen (Opm: besproken in deel van dit artikel)
Een Lean hogeschool of universiteit: kán dat? (3)
Universiteiten en hogescholen geven vaak wel onderwijs over Lean, maar passen die methode zelf niet toe! Het tij keert echter, onder meer bij de Universiteit Twente, de Hanzehogeschool en de HAN. De HAN ging zelfs de uitdaging aan om ook het lesgeven te verbeteren! Een team van docenten komt nu wekelijks bijeen rondom een Lean prestatiebord.

> lees verder
Focusgebieden: Lean   Taal: Nederlands   Jaar publicatie of update: 2016
Bedrijfsectoren: Onderwijs


BEDRIJF: Holland Malt (Opm: besproken in deel van dit artikel)
Meer halen uit het Manufacturing Execution Systeem
Derk Reiffers is plant manager van de in 2005 geopende moutfabriek van Holland Malt aan de Eemshaven. ‘Een nieuwe fabriek biedt nieuwe kansen, ook qua data-acquisitie’, legt Reiffers uit.
Toen de fabriek werd ontworpen was één van de wensen dat er een systeem zou komen om de hoeveelheid en de oorzaak van storingen te registreren.

> lees verder
Focusgebieden: Flex. Software   Taal: Nederlands   Jaar publicatie of update: 2008
Bedrijfsectoren: MB: Food


BEDRIJF: Huisartsenpraktijk Schultz & v/d Kerkhof
Lean zorgt in huisartsenpraktijk voor kortere wachttijd patiënten
Een huisartsenpraktijk is een uitdagende omgeving om Lean toe te passen. Elke patiënt mankeert immers weer wat anders. Hoewel de zorgprocessen zelf moeilijk Lean te maken zijn, zijn er echter wel veel logistieke activiteiten die je kunt optimaliseren. Schultz en Van de Kerkhof is de eerste huisartsenpraktijk die Lean werd door dat te doen!

> lees verder
Focusgebieden: Lean   Taal: Nederlands   Jaar publicatie of update: 2011
Bedrijfsectoren: Cure


BEDRIJF: Icare
De belevingsgerichte zorg van Icare
Bij Icare is niet het zorgproduct het hoofddoel. Dat is het verbeteren van de zorg zoals die wordt beleefd door de klant: kleinschalig en persoonlijk. Die doelstellingen zijn typisch Lean: je stelt de klantwaarde voorop, en je zorgt dat er zo min mogelijk onnodige dingen gebeuren. Bij dat laatste moet je vooral denken aan bureaucratie.

> lees verder
Focusgebieden: Lean, Lead & Change   Taal: Nederlands   Jaar publicatie of update: 2014
Bedrijfsectoren: Care


BEDRIJF: ICI (Alabastine) (Opm: besproken in deel van dit artikel)
Lean en toch flexibel? Dat kan!
Alabastine maakt een breed assortiment producten: 150 formuleringen, 300 grondstoffen, en 2500 verschillende verpakkingen. Stuksgewijze productie in-lijn, typerend voor Lean, is daardoor ondenkbaar. Ook dan kun je echter succesvol afslanken. In 2005 initieerde moederbedrijf ICI project 40, om de voorraden te verlagen tot 40 dagen.

> lees verder
Focusgebieden: Lean, Six Sigma   Taal: Nederlands   Jaar publicatie of update: 2007
Bedrijfsectoren: MC: Chemie, MS: Consumer


BEDRIJF: Inalfa Roof Systems (Opm: besproken in deel van dit artikel)
Hulpmiddelen voor Lean productie
Voor het bouwen van aanpasbare transportkarren en flowrekken zijn er sinds enkele jaren leveranciers, die daarvoor meccano-achtige oplossingen bieden. ‘Wij gebruiken het buizensysteem van Multitube’, vertelt Patrick van de Werdt, lean coach bij Inalfa Roof Systems. Zijn bedrijf produceert in Venray dakraamsystemen voor auto’s.

> lees verder
Focusgebieden: Lean, Smart Industry   Taal: Nederlands   Jaar publicatie of update: 2011
Bedrijfsectoren: MS: Automotive


BEDRIJF: Independent Belgian Refinery
FLOW: Fast & Lean om te winnen bij IBR
Lean Six Sigma is bij Independent Belgian Refinery dé methode om steeds slimmer te werken. Na 3 jaar zijn de resultaten indrukwekkend: Teams voeren dagelijks actie-overleg uit, en ingewikkelde problemen worden geëscaleerd naar een stuurgroep. Veel communicatie is visueel, vertelt CEO Luc Smets. 'Zelfs het management ontwikkelt verbeterborden'

> lees verder
Focusgebieden: Lean Six Sigma   Taal: Nederlands   Jaar publicatie of update: 2015
Bedrijfsectoren: MC: Chemie


BEDRIJF: ING (Opm: besproken in deel van dit artikel)
Structuur geven aan zelfsturing
Organisaties willen meer agile oftewel wendbaarder zijn, sneller op klantwensen inspelen. Zelfsturende en opgave-gedreven teams zijn daartoe flink in opmars, bleek op het Grootste Kennisfestival van Noord Nederland. Hoe geef je structuur aan zelfsturing? ING komt uitgebreid - bij de voorbeelden - aan de orde. Lees over Squads en Tribes.

> lees verder
Focusgebieden: Agile   Taal: Nederlands   Jaar publicatie of update: 2017
Bedrijfsectoren: Finance


BEDRIJF: Instituut Verbeeten (Opm: besproken in deel van dit artikel)
Verbeteren in harmonie met de natuurwetten
Ondanks de successen met Lean binnen Instituut Verbeeten groeide de weerstand: Lean werd te veel een doel op zich. Steeds vaker werd gevraagd waarom iets eigenlijk werd gedaan. Daarom wordt nu gebruik gemaakt van Hoshin Kanri. De missie en de bijpassende strategie worden daarbij vertaald en gecascadeerd naar concrete prestatie-indicatoren.

> lees verder
Focusgebieden: Lean   Taal: Nederlands   Jaar publicatie of update: 2014
Bedrijfsectoren: Cure


BEDRIJF: Interfocos (Opm: besproken in deel van dit artikel)
Introductie Quick Response Manufacturing (QRM)
Bij Interfocos zijn er (nog) geen werkcellen die elkaar werk toespelen. Hierdoor rijst de vraag waarom dit nu specifiek QRM is. Er zijn immers meer bedrijven overgestapt op een procesgerichte organisatie. ‘Bij ons is er één werkcel per productgroep, die het totale proces van bestellen tot bezorgen afhandelt’, reageert Thomas Luiten.

> lees verder
Focusgebieden: QRM   Taal: Nederlands   Jaar publicatie of update: 2007
Bedrijfsectoren: MS: Consumer


BEDRIJF: J-Oil Mills [Japan] (Opm: besproken in deel van dit artikel)
J-Oil Mills: Verandering door TPM maakt sterk!
J-Oil Mills is in 2004 ontstaan uit een fusie. Bijna 100% van de producten is bestemd voor de export. De bezochte fabriek staat onder druk, ten gevolge van een herverdeling van productievolumes tussen de verschillende productielocaties. In Shizuoka is men al in 1993 gestart met TPM. In 2001 heeft men de Consistent TPM Award ontvangen.

> lees verder
Focusgebieden: TPM   Taal: Nederlands   Jaar publicatie of update: 2008
Bedrijfsectoren: MB: Food


BEDRIJF: Jazo Zevenaar (Opm: besproken in deel van dit artikel)
QRM en Lean versnellen gezamenlijk supply chains (2)
Zelfs als je weer wat er moet veranderen en waarom, dan lukt dat soms niet. Pascal Bos, manager engineering bij JAZO Zevenaar, legt uit hoe je genoeg positieve energie kunt genereren om een verandering in gang te zetten.
NIKS, oftewel Negatief, Individualistisch, Kleinerend en Somber, werd PRET: Positief, Respectvol, Enthousiast en Teamgericht.

> lees verder
Focusgebieden: QRM, Lead & Change   Taal: Nederlands   Jaar publicatie of update: 2015
Bedrijfsectoren: MS: Metaal


BEDRIJF: Johma
Training Within Industry vergroot productieflexibiliteit Johma
De belangrijkste pijlers van het verbeterprogramma van Johma zijn momenteel communicatieverbetering, kennisvermeerdering en kennisoverdracht. Dat laatste is extra belangrijk vanwege pieken in de vraag. Johma vangt deze op met tijdelijke arbeidskrachten. Dankzij Training within Industry kan Johma hen in enkele weken opleiden tot gedegen operators!

> lees verder
Focusgebieden: Lean, Lead & Change   Taal: Nederlands   Jaar publicatie of update: 2016
Bedrijfsectoren: MB: Food


BEDRIJF: JoyGlobal [VS] (Opm: besproken in deel van dit artikel)
QRM: Amerikaanse, Vlaamse en Nederlandse bedrijven boeken succes met snelle toeleverketens
Quick Response Manufacturing: Hoe sneller je supply chain, hoe beter! Het doel: gemakkelijk klantspecifiek en in wisselende hoeveelheden produceren.
Wat voor type bedrijven boeken hiermee succes? Wij zochten het uit op de 11e QRM-conferentie. Lees over de successen bij Harley-Davidson, JoyGlobal, RenewAire, Harol en Bosch Scharnieren!

> lees verder
Focusgebieden: QRM   Taal: Nederlands   Jaar publicatie of update: 2012
Bedrijfsectoren: MC: Grondstoffen, MS: Machines


BEDRIJF: Kadaster
Productieproces Kadaster laat zich in de kaart kijken
Het Kadaster heeft een Lean productielijn ingericht, om het actualiseren van de topografische kaarten te versnellen. Kaartdelen bewegen zich nu vloeiend van bewerking naar bewerking. De heilige graal is een One Piece Flow. Een cruciale rol speelt een magneetbord. Dit maakt een voorheen onzichtbare, want digitale, werkstroom zichtbaar!

> lees verder
Focusgebieden: Lean   Taal: Nederlands   Jaar publicatie of update: 2016
Bedrijfsectoren: Overheid, Facilitair


BEDRIJF: Kennemer Gasthuis
Snelle resultaten met Lean in het Kennemer Gasthuis
Met Lean kun je in een ziekenhuis al binnen een jaar resultaat boeken, zo blijkt in het Kennemer Gasthuis. Hier werden maar liefst acht zorgpaden gestroomlijnd, waaronder de behandeling van liesbreuken. Daarnaast werden verspillingen in het werk van verpleegkundigen aangepakt, onder meer via het dragen van oranje “niet storen” hesjes.

> lees verder
Focusgebieden: Lean   Taal: Nederlands   Jaar publicatie of update: 2010
Bedrijfsectoren: Cure


BEDRIJF: KLM Engineering & Maintenance (Opm: besproken in deel van dit artikel)
Bevlogen onderhoud
Karel Bockstael, hoofd van de hangars voor vliegtuigonderhoud van KLM Engineering & Maintenance, benadrukt het belang van een korte doorlooptijd. ‘Elk toestel moet zoveel mogelijk in de lucht hangen. Een Boeing 747 is nu per etmaal gemiddeld 15 uur in de lucht. Dat is dus langer dan de tijd dat zo’n toestel op de grond staat!’

> lees verder
Focusgebieden: WorldClass   Taal: Nederlands   Jaar publicatie of update: 2007
Bedrijfsectoren: MS: Aviation


BEDRIJF: Koga
Liefde voor fietsen: Gemba-walk bij Koga
Bij Koga draait alles om vakmanschap.
De klant krijgt beslist een goede fiets, maar hoe efficiënt (hoe Lean) is de productie? De fietsenfabrikant gaf drie workshop-teams alle vrijheid om dit te onderzoeken. Dit gebeurde tijdens een Gemba-walk, een bezoek aan de werkvloer om verbeterpotentieel op te sporen. Het leverde bruikbare verbetertips op!

> lees verder
Focusgebieden: Lean   Taal: Nederlands   Jaar publicatie of update: 2015
Bedrijfsectoren: MS: Consumer, Sport


BEDRIJF: KPN (Opm: besproken in deel van dit artikel)
Totaalvoetbal in de keten
‘Het gaat erom welke waardeleveranciers de meeste waarde toevoegen voor onze klanten, en welke dienstverlening zij bieden', aldus Willem van Oppen, Chief Procurement Officer (CPO) bij KPN.
Als je focust op kwaliteit, dan verminderen ook de kosten. We kijken niet primair naar het kostenplaatje’.

> lees verder
Focusgebieden: Procesoriëntatie   Taal: Nederlands   Jaar publicatie of update: 2010
Bedrijfsectoren: MS: ICT producten, Diensten overig, Facilitair


BEDRIJF: KPN
KPN vergroot aantal fans met Lean Six Sigma 2.0
Wil je resultaten met Lean Six Sigma, dan is zoveel mogelijk Green en Black Belts opleiden niet de manier. Dit ontdekten ze bij KPN. Alignment van de verbeteracties blijkt belangrijker. Daartoe draagt elk verbeterproject bij aan (1) een lokaal afdelingsdoel en (2) aan de bedrijfsmissie, met als prestatie-indicator de Net Promotor Score.

> lees verder
Focusgebieden: Lean Six Sigma   Taal: Nederlands   Jaar publicatie of update: 2016
Bedrijfsectoren: MS: ICT producten, Diensten overig, Facilitair


BEDRIJF: Lake Region Medical (Opm: besproken in deel van dit artikel)
Meer begrip voor standaardwerk verbetert kwaliteit
Na meer dan 65 jaar is het Training Within Industry programma uit WOII nog steeds springlevend. Lake Region Medical introduceerde deze aanpak in een fabriek in Ierland. Sindsdien concentreren de productiemedewerkers zich op het conform de standaard uitvoeren van de meest cruciale productiestappen, en ze begrijpen hoe belangrijk dat is!

> lees verder
Focusgebieden: Lean, TPM, Lead & Change   Taal: Nederlands   Jaar publicatie of update: 2012
Bedrijfsectoren: MB: Farma, MS: Medisch


BEDRIJF: Lamme Textielbeheer
Barcode-registratie vergemakkelijkt preventief onderhoud
Lamme Textielbeheer heeft het barcode-systeem Pstamp in gebruik genomen, in een situatie waarbij er een koppeling is gemaakt met het onderhoudsmanagementsysteem ILAC. Monteurs en operators gebruiken sindsdien handscanners, om via barcodes de uitvoering van preventieve onderhoudsopdrachten te bevestigen.

> lees verder
Focusgebieden: TPM   Taal: Nederlands   Jaar publicatie of update: 2010
Bedrijfsectoren: MS: Textiel & Leder


BEDRIJF: Lassie (Grupo SOS)
Steeds efficiënter toveren met rijst
In 2008 hernieuwde Lassie de invoering van Total Productive Maintenance (TPM). De revival begon op de verpakkingsafdeling, daarna volgde de rijstbereiding. Nu zijn het kantoor en de toeleverketen aan de beurt, en zullen ook Lean-tools worden ingezet. Vaak is het moeilijk om een verbeterprogramma vol te houden, maar Lassie slaagt daar goed in.

> lees verder
Focusgebieden: TPM   Taal: Nederlands   Jaar publicatie of update: 2010
Bedrijfsectoren: MB: Food


BEDRIJF: Leaf
Positieve energie bewerkstelligt Lean-omslag
In 2009 was de situatie in de snoepfabriek van Leaf ronduit zorgwekkend. Volgens de leiding lag dit aan de medewerkers: die zouden onbekwaam zijn!
Een geheel nieuw managementteam bewees echter het tegendeel. Negatieve energie werd omgezet in positieve energie, met een methode die Appreciative Inquiry heet. Hierbij worden sterke punten benadrukt.

> lees verder
Focusgebieden: Lean, Lead & Change   Taal: Nederlands   Jaar publicatie of update: 2012
Bedrijfsectoren: MB: Food


BEDRIJF: Liberty Shoes [India] (Opm: besproken in deel van dit artikel)
Het ketenbrede buffer-aanvul-systeem van Liberty Shoes
Het Indiase bedrijf Liberty Shoes, een grote producent van leren schoenen, heeft Goldratt’s TOC-oplossing voor de detailhandel geïmplementeerd. Liberty Shoes maakt gebruik van het feit dat een geaggregeerde vraagvoorspelling op het niveau van een centraal magazijn veel betrouwbaarder is dan de vraagvoorspellingen van individuele winkels.

> lees verder
Focusgebieden: TOC   Taal: Nederlands   Jaar publicatie of update: 2012
Bedrijfsectoren: MS: Textiel & Leder, MS: Consumer


BEDRIJF: Logica
Logica verbetert facturatieproces met Lean Six Sigma
Logica verbeterde het facturatieproces en met succes: de doorlooptijd ging van 32 naar 10 dagen en het aantal fouten daalde van 11 naar 2%! Toepassing van Lean en Six Sigma staat binnen dienstverlenende organisaties nog in de kinderschoenen, maar dat verandert nu snel. Een probleem goed definiëren is vaak het meeste werk.

> lees verder
Focusgebieden: Lean Six Sigma   Taal: Nederlands   Jaar publicatie of update: 2010
Bedrijfsectoren: Diensten overig


BEDRIJF: Maasstad Ziekenhuis (Opm: besproken in deel van dit artikel)
Snellere behandeling patiënt dankzij TOC en buffermanagement
Paul Smits is algemeen directeur van het Maasstad Ziekenhuis. Hoe verklaart hij de opmars van de Theory of Constraints in de zorg? Sluit deze wetenschappelijke aanpak wellicht goed aan op de denkwijze van artsen? ‘Wat hen vooral aanspreekt, is het idee om eerst de belangrijkste problemen aan te pakken.’, reageert Smits.

> lees verder
Focusgebieden: TOC   Taal: Nederlands   Jaar publicatie of update: 2009
Bedrijfsectoren: Cure


BEDRIJF: Mansveld Combinatiebouw
Pragmatisch produceren in een One Piece Flow
Productie in One Piece Flow (OPF) decimeerde bij Mansveld Combinatiebouw de doorlooptijd, en maakte de productie efficiënter. Werken in takttijden kan het werk saaier maken, maar bij Mansveld gebeurde dat niet. Hun geheim: een pragmatische invulling van OPF, met productieteams die werkstappen zelf op elkaar afstemmen!

> lees verder
Focusgebieden: Lean   Taal: Nederlands   Jaar publicatie of update: 2017
Bedrijfsectoren: MS: ICT producten, MS: Meet&Regel, MS: Procesaut., MS: Schakelkasten


BEDRIJF: Mansveld Services
Kortere doorlooptijd installatieprojecten
Mansveld Projecten & Services doet (grote) installatieklussen. Werken in een One Piece Flow, zoals bedrijfsdochter Mansveld Combinatiebouw doet, lukt dan niet. Daarvoor is de werkinhoud te gevarieerd. De inzet van Value stream mapping, een Lean tool, bleek desondanks nuttig. Installatieprojecten kunnen vermoedelijk veel sneller verlopen!

> lees verder
Focusgebieden: Lean   Taal: Nederlands   Jaar publicatie of update: 2017
Bedrijfsectoren: Bouw, Diensten overig


BEDRIJF: Manutan (Opm: besproken in deel van dit artikel)
De wijsheid van Ricardo Semler, case Manutan
De Braziliaanse ondernemer Ricardo Semler maakte van zijn werknemers compagnons, inclusief winst- en risicodeling. Semco is voor ons niet de heilige graal, maar wel een inspiratiebron, vertelt Ghislaine Duymelings. Zij is CEO van Manutan Benelux, het voormalige Overtoom. De Franse Manutan Group wil gaan ondernemen voor een betere wereld.

> lees verder
Focusgebieden: Lead & Change, Agile   Taal: Nederlands   Jaar publicatie of update: 2014
Bedrijfsectoren: Logistics


BEDRIJF: Martini Ziekenhuis
Martini ziekenhuis verbetert kwaliteit en verkort wachttijden
Gerard Niemeijer leidt sinds kort het Lean Six Sigma programma in het Martini ziekenhuis. Het goede uit zijn UMCG tijd werd daarbij behouden: De Lean Six Sigma projecten zorgen voor focus. Er is echter ook geleerd. Zo ligt het accent nu niet meer op kostenbesparingen, maar op het verbeteren van de kwaliteit, een veel positievere associatie!

> lees verder
Focusgebieden: Lean, Lean Six Sigma   Taal: Nederlands   Jaar publicatie of update: 2012
Bedrijfsectoren: Cure


BEDRIJF: Matador (Opm: besproken in deel van dit artikel)
Lean gaan met ERP
Het metaalverwerkende bedrijf Matador heeft 50% van de NL-markt in handen voor professionele krui- en steekwagens. Dit bedrijf ging de uitdaging aan om Lean in te voeren, gelijktijdig met een nieuw ERP-systeem. Uiteindelijk wil men een mengvorm van Kanban en MRP gaan toepassen. ‘Dat wordt nog spannend’, aldus directeur Paul Belgers.

> lees verder
Focusgebieden: Lean, Flex. Software   Taal: Nederlands   Jaar publicatie of update: 2009
Bedrijfsectoren: MS: Metaal


BEDRIJF: Metaalperswerk Van de Wetering (Opm: besproken in deel van dit artikel)
QRM en Lean versnellen gezamenlijk supply chains (2)
Metaalperswerk Van de Wetering (MVDW) ging Quick Response Manufacturing (QRM) toepassen, toen Lean niet meer toereikend bleek. Volgens managing director Jeroen Rondeel was MVDW feitelijk te Lean geworden. Daarmee bedoelde hij niet dat alles te veel op rolletjes liep. Nee, er was te veel sprake van massaproductie via vaste routings.

> lees verder
Focusgebieden: QRM   Taal: Nederlands   Jaar publicatie of update: 2015
Bedrijfsectoren: MS: Metaal


BEDRIJF: Mirror Controls International
Reductie van verspilling maakt productieketens efficiënter
Mirror Controls International is een producent van elektrische spiegelverstelmechanieken voor auto’s. Vijftien jaar geleden heette deze onderneming nog Industrie Koot Utrecht. ‘Wij waren toen nog een familiebedrijf’, legt Onno Oenema uit. ‘Direct na de overname door Eaton, in 1995, begon hier de invoering van lean manufacturing’

> lees verder
Focusgebieden: Lean   Taal: Nederlands   Jaar publicatie of update: 2005
Bedrijfsectoren: MS: Automotive


BEDRIJF: Mitsubishi [Japan] (Opm: besproken in deel van dit artikel)
Mitsubishi (JP): Natuur en chemie ontmoeten elkaar
Bij Mishubishi in Mizushima (Japan) worden een groot aantal petrochemische producten geproduceerd voor het maken van Auto-interieurs, oplosmiddelen, CD’s, DVD’s en shampooflessen.
Tussen de gigantische installaties zie je goed onderhouden tuinen. De boodschap is duidelijk. Natuur en chemie kunnen samengaan

> lees verder
Focusgebieden: TPM   Taal: Nederlands   Jaar publicatie of update: 2007
Bedrijfsectoren: MC: Chemie


BEDRIJF: MSE-Forks
De reikwijdte van Lean bij MSE-Forks
MSE-Forks maakt producten die de reik- en manouvreermogelijkheden van heftrucks vergroten. Die producten verbeteren onmiskenbaar de logistiek van hun klanten, maar hoe slim zou hun eigen logistieke organisatie eigenlijk zijn? Tijdens een bezoek aan de Gemba (werkvloer) onderzochten we de reikwijdte van Lean op het Friese platteland!

> lees verder
Focusgebieden: Lean   Taal: Nederlands   Jaar publicatie of update: 2011
Bedrijfsectoren: MS: Machines, MS: Automotive


BEDRIJF: Nedalco
Operators Nedalco werken zelfstandiger én slimmer dankzij TPM
Sinds de invoering van Total Productive Maintenance (TPM) is niet alleen de productiviteit in de Nedalco-fabrieken flink gestegen, maar ook het kennisniveau van de operators. Met minder mensen wordt nu dezelfde hoeveelheid alcohol geproduceerd. De fabriek in Bergen Op Zoom werd weliswaar gesloten, maar de productiecapaciteit elders nam toe.

> lees verder
Focusgebieden: TPM   Taal: Nederlands   Jaar publicatie of update: 2010
Bedrijfsectoren: MC: Chemie, MB: Food


BEDRIJF: NedCoat
Mens en machine verbeteren doorstroom bij NedCoat
Verzinken is een erg traditionele sector. Daarom vergde de invoering van een ‘stromende’ manier van werken bij verzinkerij NedCoat een heuse cultuuromslag. ‘Echt profijt haalden we pas uit ons nieuwe kraanbaansysteem, nadat onze medewerkers hadden leren omgaan met de computergestuurde planning’, vertelt directeur Reinier Brongers.

> lees verder
Focusgebieden: WorldClass   Taal: Nederlands   Jaar publicatie of update: 2012
Bedrijfsectoren: MC: Chemie, MS: Metaal


BEDRIJF: NedCoat
NedCoat haalt maximale uit machinepark, dankzij storingsregistratie en samenwerking met leverancier
Binnen 4 jaar wist verzinkerij NedCoat de doorzet te verdubbelen.
‘Om het maximale uit ons machinepark te halen gebruiken we een Continu Verbeter Toolkit om storingen vast te leggen en vervolgens tegen te gaan’, vertelt directeur Reinier Brongers. ‘Bovendien werken we intensief samen met Scheffer, de leverancier van ons kraanbaansysteem.’

> lees verder
Focusgebieden: Flex. Software   Taal: Nederlands   Jaar publicatie of update: 2012
Bedrijfsectoren: MC: Chemie, MS: Metaal


BEDRIJF: NedMag
NedMag haalt het beste naar boven
Bij NedMag produceren ze ‘doodgebrande’ magnesiumoxide van bijzondere kwaliteit. In de afgelopen decennia steeg de jaarproductie tot 160.000 ton. De operators waren er van overtuigd dat het nu écht niet meer beter kon.. Een adviesbureau toonde echter aan dat de fabriek nog niet aan zijn taks zit. Wigbolt Kluter leidde de cultuurverandering.

> lees verder
Focusgebieden: TPM, WorldClass   Taal: Nederlands   Jaar publicatie of update: 2013
Bedrijfsectoren: MC: Chemie, MC: Grondstoffen, MB: Chemie


BEDRIJF: Nefit (Opm: besproken in deel van dit artikel)
Slanke ketens van topkwaliteit
In 1999 wilde Nefit de productie gaan verdubbelen, maar op hetzelfde vloeroppervlak. ' Toen ontkwamen we niet meer aan de invoering van Lean', vertelt Joost van der Rijst, logistiek manager bij Nefit. ' Inmiddels is er nog maar één productiestraat. Daarlangs bewegen de te assembleren verwarmingsketels in een One Piece Flow.

> lees verder
Focusgebieden: Lean, WorldClass   Taal: Nederlands   Jaar publicatie of update: 2008
Bedrijfsectoren: MS: Consumer


BEDRIJF: Nefit (Opm: besproken in deel van dit artikel)
Noord Nederland leert nuchtere Lean-praktijk van multinationals
Het Lean-concept dat Nefit tussen de jaren 2000 en 2004 heeft geïmplementeerd, is gebaseerd op vier pijlers. (1) Nul fouten (2) One Piece Flow (3) Vraaggestuurd produceren (pull) en. (4) Klanten-takt: Gedurende vier weken worden elke dag evenveel ketels geproduceerd, waarbij het echter wel kan gaan om verschillende types.

> lees verder
Focusgebieden: Lean   Taal: Nederlands   Jaar publicatie of update: 2008
Bedrijfsectoren: MS: Consumer


BEDRIJF: Nefit
Lean productielijn Nefit veel flexibeler na koppeling met simulatiemodel
De uitdaging voor de maakindustrie: Een steeds sterker wisselende vraag. Hierdoor moeten Lean productielijnen steeds vaker worden gebalanceerd. Cv-ketelproducent Nefit gebruikt hierbij een simulatiemodel. Hoe realistischer dat model, hoe beter het gedrag van hun productielijn kan worden voorspeld. Daartoe werden echte productiegegevens verzameld.

> lees verder
Focusgebieden: Lean, Flex. Software   Taal: Nederlands   Jaar publicatie of update: 2013
Bedrijfsectoren: MS: Consumer


BEDRIJF: Neopost (Opm: besproken in deel van dit artikel)
Het geheim van een succesvolle omslag naar een ‘verbetercultuur’
Bij elk veranderproject is het belangrijk te weten wie de sleutelfiguren zijn. Dit stelt Jos Nijbroek, interim-manager bij Neopost. ‘Die moet je zien te overtuigen. Dat heeft wel wat weg van een leraar die een schoolklas probeert te managen. Die zal zijn aandacht in eerste instantie richten op die leerlingen, die een sterke leidersrol hebben.’

> lees verder
Focusgebieden: Lead & Change   Taal: Nederlands   Jaar publicatie of update: 2008
Bedrijfsectoren: MS: Machines


BEDRIJF: Neopost
Neopost verbetert planning en vermindert Cost of Non Quality
De afdeling metaalbewerking van Neopost maakt veel verschillende metalen onderdelen, via wisselende routings. Een goede productieplanning maken is dan geen sinecure. Tot voor kort was het nauwelijks bekend of het wel mogelijk was om de gevraagde onderdelen op tijd te maken. Nieuwe software loste dit op.

> lees verder
Focusgebieden: Lean, Flex. Software   Taal: Nederlands   Jaar publicatie of update: 2011
Bedrijfsectoren: MS: Machines


BEDRIJF: Nij Smellinghe
Theory of Constraints bepaalt prioriteit zorgtaken én verbeterprojecten
Verbetering van welke logistieke processen levert het meeste resultaat op? Om die vraag te beantwoorden gebruikt ziekenhuis Nij Smellinghe Current Reality Trees, om oorzaken van undesirable effects op te sporen. Op de verpleegafdelingen gebruikt het ziekenhuis software die bottlenecks in de behandeling van patiënten zichtbaar maakt.

> lees verder
Focusgebieden: TOC   Taal: Nederlands   Jaar publicatie of update: 2013
Bedrijfsectoren: Cure


BEDRIJF: Nissan [GB] (Opm: besproken in deel van dit artikel)
Nissan Production Way (NPW)
De Nissan Productie Way is gebaseerd op Douki Seisan, oftewel motivatie voor productie. Omdat die motivatie bestaat uit klantorders, vindt productie plaats op bestelvolgorde. Verschillende automodellen komen daardoor achter elkaar van de productielijn. De toeleveranciers sluiten daarop aan, door onderdelen just-in-time te leveren.

> lees verder
Focusgebieden: Lean   Taal: Nederlands   Jaar publicatie of update: 2006
Bedrijfsectoren: MS: Automotive


BEDRIJF: Northseafood (Opm: besproken in deel van dit artikel)
Monozukuri: De kunst om dingen te maken met aandacht
Managers uit diverse voedingsmiddelenbedrijven vertellen hoe zij streven naar continue verbetering. Japanners noemen een geïntegreerde aanpak van mens en proces monozukuri, de kunst om dingen te maken met aandacht. Organisatorisch gezien moeten we daartoe in zekere zin terug naar de middeleeuwen, met meesters en gezellen.

> lees verder
Focusgebieden: TPM, WorldClass   Taal: Nederlands   Jaar publicatie of update: 2012
Bedrijfsectoren: MB: Food


BEDRIJF: Nutricia (Opm: besproken in deel van dit artikel)
Praktisch verbeteren aan de hand van de OEE
Fons Janssen is productiemanager bij Nutricia in Cuijk. 'Om locale optimalisatie te voorkomen meten we de Overall Equipment Effectiveness of OEE van productielijnen. Eerst bepalen we met behulp van de Theory of Constraints wat de bottleneck-bewerking is. De maximale capaciteit die de fabrikant daarvoor opgeeft, is tevens het maximaal haalbare

> lees verder
Focusgebieden: TPM   Taal: Nederlands   Jaar publicatie of update: 2007
Bedrijfsectoren: MB: Food


BEDRIJF: Nutricia (Opm: besproken in deel van dit artikel)
Food-productie van wereldklasse begint vaak met TPM
Nutricia is - als één van de eerste voedingsmiddelenbedrijven - druk bezig met de invoering van Six Sigma. ‘Wij zien Six Sigma als een aanscherping van ons productiviteitsprogramma’, aldus Fons Janssen, productiemanager in Cuijk. ‘Jaren geleden begonnen we met een TPM-achtig programma. Dat was vooral omdat wij een productielocatie zijn.’

> lees verder
Focusgebieden: WorldClass   Taal: Nederlands   Jaar publicatie of update: 2007
Bedrijfsectoren: MB: Food


BEDRIJF: Nutricia (Opm: besproken in deel van dit artikel)
Introductie data-acquisitie voor procesverbetering
Bij Nutricia wordt het leeuwendeel van de OEE-gegevens handmatig vastgelegd. ‘Onze operators gebruiken een invulformulier. Daarop noteren ze per tijdsblok de status van hun productielijn. Het accent ligt op de bottleneck-machine, meestal de sproeidroger’, aldus productiemanager Fons Janssen. ‘Soms gebruiken we ook invulformulieren in Excel'

> lees verder
Focusgebieden: Flex. Software   Taal: Nederlands   Jaar publicatie of update: 2008
Bedrijfsectoren: MB: Food


BEDRIJF: Nutricia
Operator in rol van Sherlock Holmes bij Nutricia (Danone)
Gangbare registratie van de Overall Equipment Effectiveness is vaak onvoldoende om de oorzaak van een probleem te achterhalen. Daarom zijn de operators van Nutricia inmiddels getraind om bij elke significante verstoring direct zo veel mogelijk informatie vast te leggen. Zij stellen zelfs, als waren zij detectives, bewijsmateriaal veilig!

> lees verder
Focusgebieden: TPM, WorldClass   Taal: Nederlands   Jaar publicatie of update: 2013
Bedrijfsectoren: MB: Food


BEDRIJF: NXP Semiconductors (Opm: besproken in deel van dit artikel)
De lessen van collaborative planning bij NXP semiconductors
In 2004 startte NXP met collaborative planning. De opzet was als volgt: (1) Een softwarepakket berekent een ketenbreed productieplan (2) De zakenpartners overleggen hierover. Helaas bleken eindeloze debatten het gevolg. Toch gelooft NXP nog steeds heilig in planningsoverleg, maar het accent ligt nu vooral op het doorgeven van informatie.

> lees verder
Focusgebieden: WorldClass, Flex. Software   Taal: Nederlands   Jaar publicatie of update: 2008
Bedrijfsectoren: MS: ICT producten


BEDRIJF: Nyrstar
Naar 30% meer beschikbaarheid, dankzij ‘failure mode’ analyse
Jac Valkenburg, hoofd reliability engineering van zinkfabriek Nyrstar, vertelt over veranderingen qua onderhoudsmanagement. Vroeger had je reactief onderhoud, lees: repareren als iets kapot gaat, nu ligt de focus op het voorkómen van storingen. Onderhoudsconcepten worden daartoe geoptimaliseerd met Failure Mode and Effect Analysis (FMEA).

> lees verder
Focusgebieden: RCM   Taal: Nederlands   Jaar publicatie of update: 2008
Bedrijfsectoren: MC: Chemie, MC: Grondstoffen


BEDRIJF: Océ (Canon)
Zélf de verspillingen de fabriek uit scheppen
Lean kun je heel snel technisch invoeren. Guus Cox, operations manager bij Océ, vergelijkt dit met puinruimen met een bulldozer. Dit geeft snel resultaten, maar die beklijven niet. Het is veel beter om de mensen aan te moedigen om de verspillingen zelf de fabriek uit te scheppen. Je krijgt dan een echte Lean organisatie.

> lees verder
Focusgebieden: Lean, Lead & Change   Taal: Nederlands   Jaar publicatie of update: 2014
Bedrijfsectoren: MS: ICT producten, MS: Machines, MS: Consumer, Printing


BEDRIJF: Omron
De kracht van Lean en Poka Yoke bij Omron
Omron is op het gebied van Poka Yoke (foutvrij produceren) één van de lichtende voorbeelden. Letterlijk, want licht- en geluidssignalen nemen de productiemedewerkers bij de hand.
Toen Omron hard werd geraakt door de recessie ging manager Carin Hendriksen niet twijfelen aan Lean manufacturing. ‘We zijn Lean juist gaan intensiveren.'

> lees verder
Focusgebieden: Lean   Taal: Nederlands   Jaar publicatie of update: 2010
Bedrijfsectoren: MS: ICT producten, MS: Procesaut.


BEDRIJF: Onderwijsgroep Tilburg (Opm: besproken in deel van dit artikel)
Spel als metafoor voor verandering in maatschappelijke organisaties
Een spelmetafoor helpt goed bij het realiseren van complexe veranderingen. Onderwijsgroep Tilburg stond voor zo'n grote veranderopgave. Zij formuleerden een ambitieuze spelambitie: het beste onderwijs van Nederland verzorgen! Die doelstelling willen zij waarmaken door de toepassing van Lean: iedereen gaat meehelpen om elke dag te verbeteren.

> lees verder
Focusgebieden: Lean, Lead & Change   Taal: Nederlands   Jaar publicatie of update: 2017
Bedrijfsectoren: Onderwijs


BEDRIJF: Outokumpu
TPM zorgt voor lokale stabiliteit bij Outokumpu
De heilige graal voor Outokumpu is met zo min mogelijk tussenvoorraden van grondstof naar roestvaststalen eindproduct, lean productie in de hele supply chain dus! Hierbij werd begonnen met het creëren van lokale stabiliteit, lees: zorgen voor betrouwbare en efficiënte productie in de individuele fabrieken.

> lees verder
Focusgebieden: TPM, WorldClass   Taal: Nederlands   Jaar publicatie of update: 2009
Bedrijfsectoren: MC: Chemie, MC: Grondstoffen, MS: Metaal


BEDRIJF: Outokumpu
Ketenbreed met minder verspilling naar roestvaststalen eindproducten
Door voor elke fabriek van Outokumpu een future state te formuleren en deze te realiseren, is de locale productie niet alleen in Nederland, maar ook in Finland veel voorspelbaarder geworden. Nu wordt gewerkt aan het ultieme doel: Ketenbreed, met zo min mogelijk tussenvoorraden en verspillingen, zo snel mogelijk naar de eindproducten.

> lees verder
Focusgebieden: TPM, WorldClass   Taal: Nederlands   Jaar publicatie of update: 2011
Bedrijfsectoren: MC: Chemie, MC: Grondstoffen, MS: Metaal


BEDRIJF: Packo Industry
De design to order projectketen van Packo Industry
Elk product van Packo Industry - het gaat om installaties voor de foodsector - is een onzeker project, dat de fasen ontwerpen, productie en installatie doorloopt. Vertraging gebeurde vaker dan nodig. Toepassing van Critical Chain Project Management, conform de TOC, loste dat probleem op. Op elk moment is te zien of een project nog op schema ligt.

> lees verder
Focusgebieden: TOC   Taal: Nederlands   Jaar publicatie of update: 2014
Bedrijfsectoren: MS: Procesaut., MS: Procesapp., MS: Machines


BEDRIJF: Parker Filtration (Opm: besproken in deel van dit artikel)
Introductie POLCA: de cellulaire fabriek
Frank te Hennepe is operations manager bij Parker Filtration. ‘In samenwerking met Groningse onderzoekers hebben we onderzocht of we de bijzondere Kanban-variant POLCA konden invoeren. ‘Pakweg 80% van onze productie sturen we nu aan met reguliere Kanban. De productie van klant-specifieke onderdelen wordt daar door de mens op afgestemd.’

> lees verder
Focusgebieden: Lean   Taal: Nederlands   Jaar publicatie of update: 2007
Bedrijfsectoren: MS: Procesapp.


BEDRIJF: Parker Filtration & Separation
Multidisciplinaire kantoorcel versnelt orderacceptatie
Stap 1: Verdeel je producten in marktsegmenten.
Stap 2: Vorm multidisciplinaire Quick Response Office Cells (QROC’s), die per marktsegment de order-acceptatie gaan afhandelen.
Eindeloos heen en weer schuiven van opdrachten-in-spé wordt zo verkomen, waardoor de order-acceptatie tot 5x sneller rond is.

> lees verder
Focusgebieden: QRM   Taal: Nederlands   Jaar publicatie of update: 2008
Bedrijfsectoren: MS: Procesapp.


BEDRIJF: Philips (Opm: besproken in deel van dit artikel)
Slanke ketens van topkwaliteit
Philips Lighting Terneuzen produceert jaarlijks een kwart miljard starters voor TL-buizen. ‘Het managen van onze toeleverketen lijkt op het rijden van 200 km per uur bij slecht zicht', vertelt plant manager Johan Allemeersch. 'De grote uitdaging: kun je snel genoeg reageren als er onverwacht een monster opduikt, zoals een super-order.’

> lees verder
Focusgebieden: WorldClass   Taal: Nederlands   Jaar publicatie of update: 2008
Bedrijfsectoren: MS: Medisch, MS: Consumer


BEDRIJF: Philips (Opm: besproken in deel van dit artikel)
Het belang van een “logistiek-gerichte” productontwikkeling
Erik Houbolt is Black Belt bij Philips in Design for Six Sigma (DfSS). Hij stuurt de productontwikkeling op basis van meten is weten. ‘Vroeger stelden we wel eens gladder scheren centraal, terwijl het best mogelijk was dat de klant een snel resultaat belangrijker vond. Om dat te voorkómen gebruiken we nu een Voice of the Customer Tree.'

> lees verder
Focusgebieden: WorldClass   Taal: Nederlands   Jaar publicatie of update: 2008
Bedrijfsectoren: MS: Medisch, MS: Consumer


BEDRIJF: Philips
Lean Product Development levert slim fabriceerbare producten op
Al tijdens de productontwikkeling moet je bedenken hóe en wáár je een nieuw product wilt gaan maken, vinden ze bij Philips Consumer Lifestyle. Daarom ontwikkelen zij meteen een lean value chain, van grondstof tot eindproduct. Lean Product Development of Lean Product Innovation, zo noemt Philips dit.

> lees verder
Focusgebieden: Lean   Taal: Nederlands   Jaar publicatie of update: 2008
Bedrijfsectoren: MS: Medisch, MS: Consumer


BEDRIJF: Philips
Simply Philips brengt Lean en Six Sigma in evenwicht
Welke methode om processen te verbeteren is nu leidend binnen Philips, Lean of Six Sigma? Langzaam vallen de puzzelstukjes nu op hun plaats. Simply Philips, een gebalanceerde Lean + Six Sigma aanpak, wordt hét overkoepelende programma voor de hele keten van productontwikkeling tot productie en aflevering.

> lees verder
Focusgebieden: Lean, Six Sigma, Lean Six Sigma   Taal: Nederlands   Jaar publicatie of update: 2010
Bedrijfsectoren: MS: Medisch, MS: Consumer


BEDRIJF: Philips
Philips legt nieuw fundament voor Lean in Drachten
'Procesverbeterinitiatieven zakken vaak na verloop van tijd in, alsof ze gebouwd zijn op drijfzand’, vertelt Jelle Sytsma, Lean Coach bij Philips Drachten. 'Wij zijn daarom teruggegaan naar de basis. Lee Bennett, chief supply officer Philips Consumer Lifestyle, heeft die revival geïnitieerd. Leiderschap is één van de belangrijkste pilaren’

> lees verder
Focusgebieden: Lean, Lead & Change   Taal: Nederlands   Jaar publicatie of update: 2009
Bedrijfsectoren: MS: Medisch, MS: Consumer


BEDRIJF: Philips (Opm: besproken in deel van dit artikel)
De beste strategie voor procesverbetering
Ook Philips schat van te voren in wat de invloed is van verbeteracties. Business Excellence Manager Karin Smulders: ‘Bij ons zijn de missie-kritische resultaatgebieden productiviteit, groei, EBIT, groen imago, betrokkenheid en heel belangrijk: de klanttevredenheid’. Voor het meten van dat laatste wordt de Net Promotor Score gebruikt.

> lees verder
Focusgebieden: Lead & Change   Taal: Nederlands   Jaar publicatie of update: 2009
Bedrijfsectoren: MS: Medisch, MS: Consumer


BEDRIJF: Philips
Philips wil versnellen
De twee verbeterprogramma's binnen Philips worden momenteel samengevoegd:
(1) De succesvolle mens-georiënteerde Lean benadering in fabrieken.
(2) Het Lean Six Sigma Black Belt programma, gericht op baanbrekende procesverbeteringen.
Daarnaast werd in 2011 een aanvullend initiatief gelanceerd, genaamd Accelerate!, om de innovatie te versnellen.

> lees verder
Focusgebieden: Lean Six Sigma, Procesoriëntatie   Taal: Nederlands   Jaar publicatie of update: 2012
Bedrijfsectoren: MS: Medisch, MS: Consumer


BEDRIJF: Philips (Opm: besproken in deel van dit artikel)
Seru & Yatai: Flexibele productie in dedicated assemblagecellen
‘Wj hebben een concept ontwikkeld wat veel raakvlakken heeft met seru’, vertelt Wouter van Brussel, lean site deployment leader bij Philips. ‘Bij de Powertouch en Aquatouch scheerapparaten hebben we een grote assemblagestraat vervangen door drie veel kleinere flexcellen. Die flexcellen worden bemenst door multi-skilled operators.’

> lees verder
Focusgebieden: Lean, QRM   Taal: Nederlands   Jaar publicatie of update: 2012
Bedrijfsectoren: MS: Medisch, MS: Consumer


BEDRIJF: Philips
Philips laat de kennis stromen bij Lean productontwikkeling
Effectief innoveren betekent waardecreatie voor de klant en voor de ketenpartners. Efficiënt innoveren betekent producten die op een Lean manier kunnen worden gemaakt. Daarnaast is de knowledge value stream van belang. Als het goed is wordt tijdens elk productontwikkelingstraject alle relevante kennis opgespoord, benut, en weer vastgelegd!

> lees verder
Focusgebieden: Lean, Lean Six Sigma   Taal: Nederlands   Jaar publicatie of update: 2014
Bedrijfsectoren: MS: Medisch, MS: Consumer


BEDRIJF: Philips Drachten
TPM bij Philips: ketenbreed en 100% bottom-up
Philips Drachten begon pas ná het toepassen van Lean met Total Productive Maintenance (TPM). Opvallend: TPM wordt vaak gezien als fundament voor Lean. TPM vergroot normaliter de prestaties van geisoleerde machines. Dankzij hun Lean-ervaring kon Philips Drachten echter al vanaf het begin focussen op het vergroten van de output per mini-fabriek!

> lees verder
Focusgebieden: Lean, TPM   Taal: Nederlands   Jaar publicatie of update: 2017
Bedrijfsectoren: MS: Consumer


BEDRIJF: Philips Lighting
De Lean transformatie van Philips Lighting
Een Lean transformatie afdwingen werkt niet: Zien is geloven, geloven is (na)doen. Aldus Bart Evers, productiemanager bij Philips Lighting. Hij vertelt hoe teamleiders bewerkingsstappen beter op elkaar gingen afstemmen, nadat hij ze het effect van samenwerking had laten ervaren. Hierna demonstreerde hij standaardisatie via Leader Standard Work.

> lees verder
Focusgebieden: Lean   Taal: Nederlands   Jaar publicatie of update: 2016
Bedrijfsectoren: MS: Medisch, MS: Consumer


BEDRIJF: Pokon & Chrysal (Opm: besproken in deel van dit artikel)
Balanced scorecard in Excel is afdoende voor Pokon & Chrysal
Pokon & Chrysal gebruikt ruim 70 prestatie-indicatoren, maar het management heeft geen behoefte aan alle details. Daarom omvatten de managementrapportages sinds kort nog maar 16 Key Performance Indicatoren, in de vorm van een Balanced Scorecard. Die wordt, ook na de overstap op SAP in 2005, nog steeds met Excel gemaakt.

> lees verder
Focusgebieden: Procesoriëntatie, Flex. Software   Taal: Nederlands   Jaar publicatie of update: 2007
Bedrijfsectoren: MS: Consumer


BEDRIJF: Primagaz (Opm: besproken in deel van dit artikel)
Introductie procesgerichte organisatie (1)
Automatisering is niet meer nieuw, de winst moet nu komen uit het afstemmen van deelprocessen. 'Procesgerichter werken dus’, vertelt Eldert Bruinink, financieel directeur van Primagaz.
De organisatie wordt zodanig aangepast, dat bij elk van de vier primaire bedrijfsprocessen zo min mogelijk verschillende managers betrokken zijn.

> lees verder
Focusgebieden: Procesoriëntatie   Taal: Nederlands   Jaar publicatie of update: 2006
Bedrijfsectoren: MS: Consumer


BEDRIJF: Profextru (Opm: besproken in deel van dit artikel)
Praktisch verbeteren aan de hand van de OEE
Ook relatief kleine bedrijven boeken succes met Overall Equipment Effectiveness (OEE) metingen. Werny de Koning, projectmanager productie-engineering bij Profextru:
‘Met 40 man maken wij hier kunststofprofielen, onder meer voor gevelbekleding, oeverbescherming en kozijnen. Kunststofkorrels voeren wij daartoe door extruders.’

> lees verder
Focusgebieden: TPM   Taal: Nederlands   Jaar publicatie of update: 2007
Bedrijfsectoren: MS: Plastics


BEDRIJF: Provan (Opm: besproken in deel van dit artikel)
QRM en Lean versnellen gezamenlijk supply chains (2)
Provan maakt onder meer behandeltafels voor patiënten. Vroeger maakten we op meerdere plaatsen halffabricaten daarvoor, vertelt Ben Proesmans. Het gevolg: veel tussenvoorraden. Een QRM-productiestraat loste dit probleem op. Hierbij wordt gebruik gemaakt van bucket brigades, verwijzend naar een keten van mensen die emmers water aan elkaar doorgeven

> lees verder
Focusgebieden: QRM   Taal: Nederlands   Jaar publicatie of update: 2015
Bedrijfsectoren: MS: Metaal


BEDRIJF: Provincie Friesland (Opm: besproken in deel van dit artikel)
Structuur geven aan zelfsturing
Organisaties willen meer agile oftewel wendbaarder zijn, sneller op klantwensen inspelen. Zelfsturende en opgave-gedreven teams zijn daartoe flink in opmars, bleek op het Grootste Kennisfestival van Noord Nederland. Hoe geef je structuur aan zelfsturing? De Provincie Friesland komt uitgebreid, als voorbeeld van wendbaar werken, aan de orde.

> lees verder
Focusgebieden: Agile   Taal: Nederlands   Jaar publicatie of update: 2017
Bedrijfsectoren: Overheid


BEDRIJF: Provincie Gelderland (Opm: besproken in deel van dit artikel)
Structuur geven aan zelfsturing
Organisaties willen meer agile oftewel wendbaarder zijn, sneller op klantwensen inspelen. Zelfsturende en opgave-gedreven teams zijn daartoe flink in opmars, bleek op het Grootste Kennisfestival van Noord Nederland. Hoe geef je structuur aan zelfsturing? De Provincie Gelderland komt uitgebreid, als voorbeeld van wendbaar werken, aan de orde.

> lees verder
Focusgebieden: Agile   Taal: Nederlands   Jaar publicatie of update: 2017
Bedrijfsectoren: Overheid


BEDRIJF: Purac
Total Productive Management' verbetert efficiëntie álle bedrijfsprocessen bij Purac
Bij Purac, een bedrijf dat melkzuurderivaten maakt, staat TPM niet 'slechts' voor Total Productive Maintenance, maar voor Total Productivity Management. Op die manier wordt benadrukt dat de focus niet alleen ligt op de machines, maar op de efficiëntie van álle bedrijfsprocessen. De implementatie volgt de regels van het JIPM.

> lees verder
Focusgebieden: TPM   Taal: Nederlands   Jaar publicatie of update: 2006
Bedrijfsectoren: MC: Chemie


BEDRIJF: Purac (Opm: besproken in deel van dit artikel)
Praktisch verbeteren aan de hand van de OEE
Hein Winkelaar, TPM-manager bij Purac, ziet Six Sigma bij het vergroten van de Overall Equipment Effectiveness (OEE) als een methode voor gevorderden. ‘Is je OEE lager dan 60%, begin dan met een Excel-spreadsheet. Bij een OEE tussen 60 en 80% kun je de data-acquisitie gaan automatiseren. Pas boven de 80% komt Six Sigma in beeld.’

> lees verder
Focusgebieden: TPM   Taal: Nederlands   Jaar publicatie of update: 2007
Bedrijfsectoren: MC: Chemie


BEDRIJF: Purac
Purac haalt het onderste uit de OEE-kan
Purac verbetert al zeven jaar de productiviteit, door via Overall Equipment Effectiveness (OEE) metingen verborgen verliezen op te sporen. Begonnen werd met een handmatige OEE-registratie, daarna volgde software-ondersteuning.
Inmiddels is de laatste stap in volle gang: Een neuraal netwerk rekent gegevens van de héle fabriek door.

> lees verder
Focusgebieden: TPM, Flex. Software   Taal: Nederlands   Jaar publicatie of update: 2008
Bedrijfsectoren: MC: Chemie


BEDRIJF: Rabobank
Rabobank verbetert processen die het verschil maken
Anne Ruth Webbink en Sjoerd Hogenbirk, change adviseurs bij Rabobank, geven tips voor Lean in een kantooromgeving. Meteen een proces efficiënt maken is geen goed idee. Eerst moet je je afvragen: Maak je met dit proces het verschil? Vervolgens onderzoek je of de procesketen logisch in elkaar zit. Als laatste volgt pas het Lean maken daarvan.

> lees verder
Focusgebieden: Lean   Taal: Nederlands   Jaar publicatie of update: 2015
Bedrijfsectoren: Finance


BEDRIJF: Reinier de Graaf Groep
Lean Six Sigma is bij de Reinier de Graaf Groep nét wat meer Lean
Sinds twee jaar verbeteren de ziekenhuizen binnen de Reinier de Graaf Groep de kwaliteit en de logistieke efficiency met de verbetermethode Lean Six Sigma. Misschien zou je het echter beter Lean Kwadraat Six Sigma kunnen noemen, want er worden niet alleen Lean tools ingezet maar ook bijpassende management technieken zoals visual management.

> lees verder
Focusgebieden: Lean, Lean Six Sigma   Taal: Nederlands   Jaar publicatie of update: 2011
Bedrijfsectoren: Cure


BEDRIJF: Reinier de Graaf Groep
Meer directe zorg op ziekenhuisafdelingen Reinier De Graaf
Productive Ward, een Engelse aanpak om Lean in te voeren op ziekenhuisafdelingen, wint aan populariteit. Het voornaamste doel is dat verpleegkundigen meer tijd krijgen voor directe zorgtaken. Het Reinier De Graaf Gasthuis, een ziekenhuis dat al 4 jaar bezig is met Lean Six Sigma, startte in januari 2012 ter aanvulling met Productive Ward.

> lees verder
Focusgebieden: Lean   Taal: Nederlands   Jaar publicatie of update: 2012
Bedrijfsectoren: Cure, Care


BEDRIJF: Reinier de Graaf Groep
Reinier de Graaf maakt poliklinieken steeds meer Lean
Polikliniek bevat het woord poli (veel). Hoewel er poliklinieken zijn voor verschillende medische specialisaties, is de patientenstroom toch zeer divers. Ondanks de moeilijke omgeving boeken ze in het Reinier de Graaf ziekenhuis toch flinke successen met Lean manufacturing. Hun geheim: zorgprofessionals dragen verbeterprojecten zelf aan.

> lees verder
Focusgebieden: Lean, Lean Six Sigma   Taal: Nederlands   Jaar publicatie of update: 2013
Bedrijfsectoren: Cure


BEDRIJF: Reinier de Graaf Groep
Doelgericht verbeteren met Lean in het Reinier de Graaf Gasthuis
Een verschuiving van Six Sigma richting Lean moest de betrokkenheid bij procesverbetering in het Reinier de Graaf Gasthuis vergroten. Na de overstap op Lean werd er in dit ziekenhuis inderdaad dagelijks en bottom-up verbeterd, maar zonder meetbare doelen. Elke procesverbetermethode heeft richting nodig. Een missie in hart-vorm draagt daar aan bij.

> lees verder
Focusgebieden: Lean   Taal: Nederlands   Jaar publicatie of update: 2017
Bedrijfsectoren: Cure, Care


BEDRIJF: RenewAire [VS] (Opm: besproken in deel van dit artikel)
QRM: Amerikaanse, Vlaamse en Nederlandse bedrijven boeken succes met snelle toeleverketens
Quick Response Manufacturing: Hoe sneller je supply chain, hoe beter! Het doel: gemakkelijk klantspecifiek en in wisselende hoeveelheden produceren.
Wat voor type bedrijven boeken hiermee succes? Wij zochten het uit op de 11e QRM-conferentie. Lees over de successen bij Harley-Davidson, JoyGlobal, RenewAire, Harol en Bosch Scharnieren!

> lees verder
Focusgebieden: QRM   Taal: Nederlands   Jaar publicatie of update: 2012
Bedrijfsectoren: MS: Bouwmat. & Glas, MS: Procesapp., MS: Machines


BEDRIJF: Ricoh (Opm: besproken in deel van dit artikel)
Mass customization door slimme eindassemblage bij Ricoh
Bij Ricoh gaan Lean productie en modulaire assemblage hand-in-hand. ‘Enkele jaren geleden werden onze copiers nog volledig in Japan gebouwd’, aldus Marino van den Berg, manager van het Mass Customization Center (MCC). ‘Twee jaar gelden hebben we echter de eindassemblage van een flink aantal producten verplaatst naar het MCC.’

> lees verder
Focusgebieden: Lean, WorldClass   Taal: Nederlands   Jaar publicatie of update: 2008
Bedrijfsectoren: MS: Consumer, Manuf. overige


BEDRIJF: Rijk Zwaan
Operator raakt bevriend met machine
Rijk Zwaan produceert groentezaden. Nu de vraag stijgt, wordt de efficiency steeds belangrijker. Bovendien is het opwerken tot eindproducten logistiek complex. Een verbeterpunt bleek de benutting van het productie-apparaat. Via de invoering van Total Productive Maintenance wordt gewerkt aan het terugdringen van het aantal machine-storingen.

> lees verder
Focusgebieden: TPM   Taal: Nederlands   Jaar publicatie of update: 2014
Bedrijfsectoren: Landbouw


BEDRIJF: Rockwool
Rockwool verbetert gestructureerd
Onder de noemer Rockwool Operational Excellence (ROPEX) haalt steenwolproducent Rockwool méér uit hun fabrieken. De pijlers onder ROPEX: (1) Gestructureerd verbeteren in Oobeya-ruimtes. In deze zenuwcentra.vindt dagelijks gestandaardiseerd productieoverleg plaats. (2) Gedragsverandering, van directeur tot operator!

> lees verder
Focusgebieden: Lean, WorldClass   Taal: Nederlands   Jaar publicatie of update: 2017
Bedrijfsectoren: MS: Bouwmat. & Glas, Bouw


BEDRIJF: Royal Mosa (Opm: besproken in deel van dit artikel)
Royal Mosa gebruikt OEE-registratie om bottlenecks op te sporen
Richard Parren is bedrijfsleider van Royal Mosa Wandtegelfabriek. Zijn bedrijf is gespecialiseerd in het milieuvriendelijk vervaardigen van tegels. ‘Je wilt tegen je operators kunnen zeggen: dit zijn onze grootste verliezen, wat hebben jullie nodig om die te voorkómen.’ Een OEE-registratie hielp om verborgen productiecapaciteit op te sporen.

> lees verder
Focusgebieden: TPM, WorldClass   Taal: Nederlands   Jaar publicatie of update: 2009
Bedrijfsectoren: MS: Bouwmat. & Glas, MS: Consumer


BEDRIJF: Royal Mosa
Royal Mosa vermindert vermijdbare verliezen met TPM en OEE-registratie
Royal Mosa maakt (wand)tegels in kleine en klantspecifieke series. Vaak omstellen is daardoor onvermijdbaar, en bovendien verspringen de bottlenecks in de productieketen voortdurend! Door de Overall Equipment Effectiveness (OEE) van machines en productielijnen te gaan meten, lukte het echter om de belangrijkste verbetermogelijkheden op te sporen.

> lees verder
Focusgebieden: TPM   Taal: Nederlands   Jaar publicatie of update: 2012
Bedrijfsectoren: MS: Bouwmat. & Glas, MS: Consumer, Bouw


BEDRIJF: SABIC IP (GEP)
Six Sigma zorgt voor constante kwaliteit, Lean reduceert verspillingen
SABIC Innovative Plastics, voorheen General Electric Plastics, is een bedrijf met bijzonder veel ervaring met Six Sigma.
Die term verwijst letterlijk naar een kans van minder dan 3,4 op de miljoen, dat een proces niet voldoet. Inmiddels is SABIC IP bijna letterlijk een Six Sigma bedrijf qua percentage klachten op het aantal leveringen.

> lees verder
Focusgebieden: Six Sigma, Lean Six Sigma   Taal: Nederlands   Jaar publicatie of update: 2009
Bedrijfsectoren: MC: Chemie, MS: Plastics


BEDRIJF: Santon Switchgear (Opm: besproken in deel van dit artikel)
Value Stream Mapping als doorbraakstrategie
In het Lean verbeterprogramma van Santon Switchgear was er in het begin veel aandacht voor verander-management. Op die manier werd een stevig fundament gelegd voor het verbeteren van de waardestromen. Het resultaat mag er zijn: Veel minder tussenvoorraden en een productieplanning waar je echt op aan kunt.

> lees verder
Focusgebieden: Lean   Taal: Nederlands   Jaar publicatie of update: 2013
Bedrijfsectoren: Manuf. overige, MS: Schakelkasten


BEDRIJF: Sappi
Ruimte, richting en allignment bij toepassing Lean
Acht jaar geleden startte papierproducent Sappi met een Lean transformatie. Sindsdien is procesverbetering iets wat iedereen dagelijks doet. Via een on the job training doen alle operationeel leidinggevenden ervaring op als Lean projectleider. En dankzij Hoshin Kanri krijgt het verbeterprogramma steeds meer richting en allignment.

> lees verder
Focusgebieden: Lean   Taal: Nederlands   Jaar publicatie of update: 2013
Bedrijfsectoren: MB: Papier


BEDRIJF: Sara Lee (Opm: besproken in deel van dit artikel)
'People make it happen' bij Sara Lee
Bij Sara Lee is continuous improvement formeel vastgelegd in de bedrijfsmissie. ‘Lean manufacturing is het middel waarmee we dat doel willen bereiken’, aldus Jan van Ginkel, directeur continuous improvement. ‘Maar uiteindelijk moeten onze mensen het doen. People make things happen, ook dát staat in onze missie.’

> lees verder
Focusgebieden: Lead & Change   Taal: Nederlands   Jaar publicatie of update: 2009
Bedrijfsectoren: MB: Food


BEDRIJF: Sara Lee
Frequente sturing en verantwoording borgt Lean manufacturing bij Sara Lee
Als je écht succes wilt boeken met Lean, dan moet iedereen op zijn of haar niveau precies weten hoe daaraan bij te dragen. Ken je de standaardprocedures? En weet je welk gedrag helpt om jouw proces te verbeteren? Om te zorgen dat iedereen het goede pad kent én daarop blijft, kiest Sara Lee voor frequente cycli van sturing en verantwoording.

> lees verder
Focusgebieden: Lean, Lead & Change   Taal: Nederlands   Jaar publicatie of update: 2011
Bedrijfsectoren: MB: Food


BEDRIJF: Sara Lee (Opm: besproken in deel van dit artikel)
De emotionele kant van waardecreatie
‘Vaak verbeteren bedrijven slechts op afdelingsniveau, silo-optimalisatie dus', vertelt Arjan Gerritsen, senior manager continuous improvement bij Sara Lee. Om dit probleem te tackelen heeft Sara Lee value streams gedefinieerd, die allemaal eindigen bij de klant. Niet alleen voor productie, maar ook voor innovatie, verkoop en marketing!

> lees verder
Focusgebieden: Lean, Lead & Change   Taal: Nederlands   Jaar publicatie of update: 2012
Bedrijfsectoren: MB: Food


BEDRIJF: Sara Lee (Douwe Egberts)
Maximaal haalbare waardestroom, binnen bestaande kaders
Sara Lee International koos voor een concernbrede invoering van Lean manufacturing. Bij de vestiging van Douwe Egberts in Joure stromen de producten nu door de fabriek, stilstand is immers verlies. Tijdens de reis wordt zoveel mogelijk waarde toegevoegd. Iedereen werkt nu mee aan optimalisatie. Ook talent wordt dus niet langer verspild!

> lees verder
Focusgebieden: Lean   Taal: Nederlands   Jaar publicatie of update: 2010
Bedrijfsectoren: MB: Food


BEDRIJF: SCA Packaging (Opm: besproken in deel van dit artikel)
SCA Packaging De Hoop vult TPM aan met RCM
Hans van Dalen is hoofd van het Technisch Bedrijfsbureau van SCA Packaging ‘De Hoop’ in Eerbeek. ‘De productie van papier is kapitaalintensief. Bij een storing gaat meteen de geldteller lopen’ Sinds jaar en dag wordt Total Productive Maintenance (TPM) toegepast. ‘We willen dat aanvullen met Reliability Centered Maintenance oftewel RCM'

> lees verder
Focusgebieden: TPM, RCM, Flex. Software   Taal: Nederlands   Jaar publicatie of update: 2006
Bedrijfsectoren: MB: Papier, Verpakken


BEDRIJF: SCA Personal Care (Gennep)
SCA gebruikt Standaardisatie en Poka Yoke als richtsnoer World Class Operations
Bij SCA Personal Care houden multidisciplinaire teams hun eigen productielijnen draaiend. Hierdoor halveerden de stilstandstijden, maar verdere verbetering bleef uit. Dat operators zelf problemen verhelpen is goed, maar zij bleken vaak niet in staat om de storingsbron te vinden. Om dat probleem te tackelen werd Lean Process Control ontwikkeld.

> lees verder
Focusgebieden: Lean, Six Sigma, WorldClass   Taal: Nederlands   Jaar publicatie of update: 2012
Bedrijfsectoren: MS: Consumer


BEDRIJF: SCA Personal Care (Hoogezand)
Luiers produceren is teamwerk
In 15 jaar ontwikkelde SCA in Hoogezand een op maat gesneden procesmanagementsysteem. Multidisciplinaire teams vormen daarvan de spil. Zij doen gedurende hun shift alles voor één productielijn: van operatie tot onderhoud en van OEE-metingen tot procesverbetering. Om dat mogelijk te maken is er rondom de productieteams veel ondersteuning.

> lees verder
Focusgebieden: WorldClass   Taal: Nederlands   Jaar publicatie of update: 2009
Bedrijfsectoren: MS: Consumer


BEDRIJF: Scania
Bij Scania stroomt de verf op het ritme van de vraag
In het Lean Manufacturing netwerk van Scania stromen de materialen just-in-time van fabriek naar fabriek. De lakstraat in Meppel past naadloos in dit slanke netwerk. De volgorde waarin de kleuren worden gespoten sluit één-op-één aan bij de klantspecifieke materiaalbehoefte van de eindassemblage-fabrieken in Nederland, Frankrijk en Zweden.

> lees verder
Focusgebieden: Lean   Taal: Nederlands   Jaar publicatie of update: 2007
Bedrijfsectoren: MS: Automotive


BEDRIJF: Scania (Opm: besproken in deel van dit artikel)
Noord Nederland leert nuchtere Lean-praktijk van multinationals
Scania Zwolle produceert in een One Piece Flow. ‘Er zijn twee productielijnen, die beiden een U-vorm hebben’, aldus Kees Luttik. ‘Op de buitenste kunnen we maximaal 105 vrachtwagens assembleren. De binnenste is voor de bewerkelijkste modellen, daarbij is de takttijd hoger. Die lijn levert maximaal zo’n 50 vrachtwagens per dag af.’

> lees verder
Focusgebieden: Lean   Taal: Nederlands   Jaar publicatie of update: 2009
Bedrijfsectoren: MS: Automotive


BEDRIJF: Scania
Raamwerk voor evaluatie uitbesteding lean logistics
Wetenschappers van de Rijksuniversiteit Groningen hebben een nieuw raamwerk ontwikkeld voor de evaluatie van uitbestedingsmogelijkheden, gebaseerd op twee dingen: de locatie en het type material handling. Het nieuwe raamwerk werd met succes getest binnen Scania. Dit bedrijf overweegt in Zwolle logistieke uitbesteding.

> lees verder
Focusgebieden: Lean   Taal: Nederlands   Jaar publicatie of update: 2011
Bedrijfsectoren: MS: Automotive


BEDRIJF: Scania (Opm: besproken in deel van dit artikel)
Hulpmiddelen voor Lean productie
Gerard Bannink is logistiek manager bij Scania in Meppel. ‘Eigenlijk heb je voor Lean helemaal geen bijzondere dingen nodig’, betoogt hij. ‘Neem een verbeterbord dat wordt gebruikt voor Kaizen-sessies. Dat bórd is niet Lean, het is de manier waarop het wordt gebruikt. Hetzelfde geldt voor middelen om materialen te vervoeren.'

> lees verder
Focusgebieden: Lean, Smart Industry   Taal: Nederlands   Jaar publicatie of update: 2011
Bedrijfsectoren: MS: Automotive


BEDRIJF: Scania
Scania geeft continu verbeteren structuur
Scania realiseerde de afgelopen tijd jaarlijks een productiviteitsverbetering van ongeveer 6 procent. De truckfabrikant bereikte deze vooruitgang door onophoudelijk te streven naar het ideale proces. Dat lukt alleen als alle circa 1300 medewerkers in Zwolle daaraan bijdragen. Daartoe hebben zij middelen, structuur en ondersteuning nodig.

> lees verder
Focusgebieden: Lean, Lead & Change   Taal: Nederlands   Jaar publicatie of update: 2013
Bedrijfsectoren: MS: Automotive


BEDRIJF: Semco
De wijsheid van Ricardo Semler
Ricardo Semler maakte van zijn werknemers compagnons, inclusief winst- en risicodeling. Dit model invoeren is moeilijker dan het lijkt. Misschien is Semler's belangrijkste les dat een groot bedrijf niet werkt, en dat het beter is om dit op te splitsen in kleine eenheden. Daarin begrijpen de mensen dan elkaars bijdrage aan het eindproduct.

> lees verder
Focusgebieden: QRM, Lead & Change, Agile   Taal: Nederlands   Jaar publicatie of update: 2014
Bedrijfsectoren: MS: Procesapp., MS: Machines


BEDRIJF: SEW Eurodrive (Opm: besproken in deel van dit artikel)
Balanceren tussen vrij en gestuurd verbeteren
De verbeteraanpak van SEW-Eurodrive is top-down. ‘Voor je met Lean begint moet je weten wat je doel is', aldus Ton Verschuren, dir. van de Nederlandse productielocatie. 'Vergelijk het met Alice in Wonderland, die aan de Kat vraagt welke weg ze moet nemen. De wedervraag is waar ze heen wil. Als je dat niet weet, maakt het niet uit wat je doet’

> lees verder
Focusgebieden: Lean   Taal: Nederlands   Jaar publicatie of update: 2015
Bedrijfsectoren: MS: Meet&Regel, MS: Procesapp., MS: Machines


BEDRIJF: SEW Eurodrive (Vector Aandrijftechniek)
Creatieve vernietiging leidt tot meerwaarde voor de klant
Voor klanten van Vector Aandrijftechniek zijn snelle en betrouwbare levertijden belangrijk. Daarom schakelde het bedrijf over van batchgewijze productie, naar productie in een One Piece Flow. Nu ‘stromen’ de producten tijdens de assemblage van werkeiland naar werkeiland. De fabrieksvloer ging daarvoor op de schop: creatieve vernietiging!

> lees verder
Focusgebieden: Lean   Taal: Nederlands   Jaar publicatie of update: 2007
Bedrijfsectoren: MS: Meet&Regel, MS: Procesapp., MS: Machines


BEDRIJF: SEW Eurodrive (Vector Aandrijftechniek) (Opm: besproken in deel van dit artikel)
De strategie van SEW Eurodrive
Het topmanagement van SEW Eurodrive overlegt regelmatig over de strategie. Centraal staat daarbij de vraag: Hoe kunnen we een supply chain creëren, die overall de meeste waarde genereert. Dit levert een blauwdruk op voor de fabrieken, gezien als logistiek netwerk. Daarnaast wordt vastgelegd wat er moet veranderen om die blauwdruk te realiseren.

> lees verder
Focusgebieden: Lean, Lead & Change   Taal: Nederlands   Jaar publicatie of update: 2010
Bedrijfsectoren: MS: Meet&Regel, MS: Procesapp., MS: Machines


BEDRIJF: Shell
Shell optimaliseert end-to-end met Lean Six Sigma
Bij Shell Nederland Chemie is het optimaliseren van complete processen, end-to-end, het doel. Performance indicatoren geven aan in hoeverre dat doel wordt bereikt. Wijkt de prestatie van een bepaald proces af, dan wordt gebruik gemaakt van Lean Six Sigma om de oorzaak op te sporen en weg te nemen.

> lees verder
Focusgebieden: Lean Six Sigma, Procesoriëntatie   Taal: Nederlands   Jaar publicatie of update: 2008
Bedrijfsectoren: MC: Chemie


BEDRIJF: Shell
Business process reengineering geeft focus aan verbeterstrategie Shell
Business Process Reengineering (BPR), zoals in 1993 gedefinieerd door Michael Hammer en James Champy, houdt in dat bedrijven worden omgevormd tot procesgerichte organisaties. Dit idee sluit prima aan bij de belevingswereld van de ingenieur. BPR kreeg daarom een warm onthaal binnen Shell Nederland Chemie.

> lees verder
Focusgebieden: Lean Six Sigma, Procesoriëntatie   Taal: Nederlands   Jaar publicatie of update: 2008
Bedrijfsectoren: MC: Chemie


BEDRIJF: Siemens (Opm: besproken in deel van dit artikel)
Manufacturing Execution Systeem maakt Siemens-fabriek heldervoelend
Sommige aanhangers van Lean stellen dat een zelfsturende werkvloer geen Manufacturing Execution Systeem (MES) nodig heeft. Siemens bewijst het tegendeel: hun MES maakte de fabriek heldervoelend. In de afgelopen 20 jaar daalde het aantal defecten per miljoen aansluitingen in de geproduceerde PLC's daardoor van 500 naar slechts 15!

> lees verder
Focusgebieden: Lean, Flex. Software   Taal: Nederlands   Jaar publicatie of update: 2012
Bedrijfsectoren: MS: ICT producten, MS: Meet&Regel, MS: Procesaut., MS: Procesapp., MS: Consumer


BEDRIJF: Spirit Jeugdzorg (Opm: besproken in deel van dit artikel)
Spel als metafoor voor verandering in maatschappelijke organisaties
Een spelmetafoor helpt goed bij het realiseren van complexe veranderingen. Spirit Jeugdzorg stond voor zo'n grote veranderopgave. Hun spelambitie: 1 cliënt, 1 gezin, 1 plan, 1 werker. Elke jongere krijgt een vaste coach, in de vorm van een jeugdmaatschappelijk werker. Ook wordt het Jeugdmaatschappelijk Werk verdeeld over zelfsturende wijkteams.

> lees verder
Focusgebieden: Lead & Change   Taal: Nederlands   Jaar publicatie of update: 2017
Bedrijfsectoren: Overheid, Care, Maatschappelijk


BEDRIJF: Spirit Jeugdzorg
Zelfsturende Jeugdzorg
Maatwerk én continuïteit bieden, zodat jongeren niet meer frequent hoeven te wisselen van hulpverleners en locaties. Spirit Jeugdzorg zette grote stappen in deze richting. De organisatie werd vereenvoudigd, en aan elke jongere wordt nu één vaste hulpverlener toegewezen. Reorganisatie in zelfsturende teams bekrachtigt de nieuwe werkwijze!

> lees verder
Focusgebieden: Lead & Change, Agile   Taal: Nederlands   Jaar publicatie of update: 2017
Bedrijfsectoren: Overheid, Care, Maatschappelijk


BEDRIJF: Springest
Holacracy: flexibel schuiven met verantwoordelijkheden
Springest noemt zichzelf een Holacracy. Dit betekent dat er geen vaste functies meer bestaan, de op dat moment zinvolle rollen rouleren. Een holacratisch bedrijf kan, via cycli van sense and respond, snel reageren op problemen of kansen. De respons bestaat uit een nieuwe invulling van de rollen. Werkt dat? Wat is de overeenkomst met Lean en Scrum?

> lees verder
Focusgebieden: Lead & Change, Agile   Taal: Nederlands   Jaar publicatie of update: 2016
Bedrijfsectoren: Onderwijs, Overig


BEDRIJF: St. Antoniusziekenhuis
St. Antonius ziekenhuis verkort verpleegduur met percentages tot 34%
Hoe pas je de Theory Of Constraints (TOC) toe op een ziekenhuisafdeling? De oplossing is om de TOC achteraf toe te passen. Een monitoring- en registratiesysteem wordt gebruikt om vast te stellen wat momenteel de bottlenecks zijn. De ligduur op neurologie en interne/reumatologie in het St. Antoniusziekenhuis is inmiddels flink gedaald.

> lees verder
Focusgebieden: TOC   Taal: Nederlands   Jaar publicatie of update: 2007
Bedrijfsectoren: Cure


BEDRIJF: St. Antoniusziekenhuis (Opm: besproken in deel van dit artikel)
Snellere behandeling patiënt dankzij TOC en buffermanagement
In het St Antonius Ziekenhuis passen ze de TOC al een paar jaar toe, inclusief het Jonah Discharge systeem. Eén van de constraints die naar voren kwam was het overplaatsen van patiënten naar verpleeghuizen. ‘Om de oorzaak daarvan te onderzoeken hebben we Value Stream Mapping (VSM) gebruikt’, vertelt manager health care Therese Borghuis.

> lees verder
Focusgebieden: TOC   Taal: Nederlands   Jaar publicatie of update: 2009
Bedrijfsectoren: Cure


BEDRIJF: St. Elisabeth Ziekenhuis
“Sneller Beter” wordt “Duurzaam Verbeteren”
Het St Elisabeth Ziekenhuis in Tilburg startte een paar jaar geleden met de toepassing van Lean Thinking. Niet in de vorm van grote, top-down geïnitieerde projecten, maar zoals het Toyota Production System ooit werd ontwikkeld: door het direct oplossen van dagelijkse problemen via trail-and-error, vanaf de werkvloer.

> lees verder
Focusgebieden: Lean   Taal: Nederlands   Jaar publicatie of update: 2009
Bedrijfsectoren: Cure


BEDRIJF: St. Elisabeth Ziekenhuis
Lean maakt St Elisabeth Ziekenhuis ‘reactiever’
Lean Thinking maakt het St Elisabeth niet alleen efficiënter, maar zorgt ook dat dit ziekenhuis sneller kan inspelen op de omgeving. Een voorbeeld is het Medisch Microbiologisch Laboratorium, waar spoedbepalingen (CITO) in 80% van de gevallen niet meer nodig zijn. Frequent voorkomende analyses worden namelijk altijd snel afgehandeld.

> lees verder
Focusgebieden: Lean   Taal: Nederlands   Jaar publicatie of update: 2010
Bedrijfsectoren: Labo, Cure


BEDRIJF: St. Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis
Arts moet voortouw nemen bij invoering Lean
Artsen, verpleegkundigen en ondersteunende diensten moeten samenwerken om de zorg beter en efficiënter te maken. Dit stelt Henk Veraart, oogarts in het St Elisabeth-TweeSteden ziekenhuis. Lean stelt de klantwaarde centraal en verpleegkundigen omarmen dit snel. Maar als de artsen niet meedoen blijf je steken bij verbeterborden op afdelingen.

> lees verder
Focusgebieden: Lean   Taal: Nederlands   Jaar publicatie of update: 2014
Bedrijfsectoren: Cure


BEDRIJF: Stenden Hogeschool
Processen robuuster maken met Six Sigma
Het doel van Six Sigma is helder, het reduceren van de variatie van processen. Hierdoor worden die 'robuust', hetgeen wil zeggen dat de kwaliteit zo constant mogelijk is. Maar hoe realiseer je dat?
Hoe kun je de parameters in een bepaald proces zo instellen dat de kans op een goede uitkomst zo groot mogelijk wordt?

> lees verder
Focusgebieden: Six Sigma   Taal: Nederlands   Jaar publicatie of update: 2007
Bedrijfsectoren: Onderwijs


BEDRIJF: Stork
Voorkom de gevolgen van storingen
Volgens Rob Hermse van Stork bereik je met alleen gezond verstand niet dezelfde resultaten als met Reliability Centered Maintenace (RCM). 'Bij RCM breng je met multidisciplinaire teams systematisch alle mogelijke storingsbronnen in kaart, alsmede de effecten daarvan. In zo´n team zit vaak ook iemand vanuit de original equipment facturer.'

> lees verder
Focusgebieden: RCM   Taal: Nederlands   Jaar publicatie of update: 2006
Bedrijfsectoren: Maintenance


BEDRIJF: Stork
Six Sigma tilt procesverbetering Stork naar een hoger niveau
Stork had al veel ervaring met diverse verbeterprogramma’s, maar Six Sigma ontbrak nog. Deze data-gedreven aanpak blijkt bij uitstek geschikt om vooraf de impact van grote verbeterprojecten te beoordelen. Op die manier ontstaat draagvlak voor het bereiken van stretched targets, lees: strategische verbeteropties die miljoenen kunnen besparen.

> lees verder
Focusgebieden: Six Sigma   Taal: Nederlands   Jaar publicatie of update: 2009
Bedrijfsectoren: MS: Metaal, MS: Machines, MS: Aviation, Maintenance


BEDRIJF: Stork
Stork’s gebalanceerde mix van Six Sigma en Lean
Lean Six Sigma betekent vaak Six Sigma met Lean tools indien nodig en zinvol. Stork heeft echter ingezien dat soms een sterker accent op Lean en Change Management nodig is. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als mensen op een andere manier moeten gaan werken, of als je van te voren niet heel precies weet wát er nu eigenlijk moet veranderen.

> lees verder
Focusgebieden: Lean, Six Sigma, Lean Six Sigma   Taal: Nederlands   Jaar publicatie of update: 2010
Bedrijfsectoren: MS: Metaal, MS: Machines, MS: Aviation, Maintenance


BEDRIJF: Stork
Black Belts harmoniseren bedrijfsprocessen Stork
Binnen Stork Technical Services worden vrijwel alle bekende verbetermethoden toegepast, van Lean tot Six Sigma. Het projectmanagement wordt uitgevoerd volgens DMAIC, zodat waardetoevoeging meetbaar is. De Black Belts sturen niet alleen verbeterprojecten aan, als projectmanagers dragen zij ook bij aan het nieuwe Fit for The Future programma.

> lees verder
Focusgebieden: Lean, Six Sigma, Lean Six Sigma, WorldClass   Taal: Nederlands   Jaar publicatie of update: 2012
Bedrijfsectoren: MS: Metaal, MS: Machines, MS: Aviation, Maintenance


BEDRIJF: Stork GLT (Opm: besproken in deel van dit artikel)
Toepassing RCM bij Groningse gaswinningsclusters (Stork GLT)
Het GLT-project is uitermate geschikt voor het toepassen van Reliability Centered Maintenance. Ten eerste gaat het om nieuwe gaswinningsinstallaties, en FMEA biedt een handvat om daarvoor onderhoudsprogramma's te ontwikkelen. Verder gaat het om gas, dus de veiligheidseisen zijn hoog. Daarnaast is de beschikbaarheid van de installaties belangrijk.

> lees verder
Focusgebieden: RCM   Taal: Nederlands   Jaar publicatie of update: 2006
Bedrijfsectoren: MC: Grondstoffen


BEDRIJF: Suiker Unie
On the job training zorgt voor ‘totaalvoetbal’ bij Suiker Unie
In januari 2013 behaalde Suiker Unie Puttershoek de eerste JIPM-award voor Total Productive Maintenance (TPM). Met name het trainingsprogramma voor autonoom onderhoud is een groot succes. Dit lijkt op totaalvoetbal: Ook al is een operator als 'voorspeler' technisch niet de meest gespecialiseerde verdediger, toch kan die soms sneller ingrijpen.

> lees verder
Focusgebieden: TPM   Taal: Nederlands   Jaar publicatie of update: 2013
Bedrijfsectoren: MB: Food


BEDRIJF: SuikerUnie
SuikerUnie meet om later te weten
SuikerUnie Vierverlaten draait alleen tijdens de bietencampagne. Dit heeft gevolgen voor Total Productive Maintenance (TPM). Fabrieksgegevens worden tijdens de campagne verzameld, en pas later gebruikt in verbeterprojecten. Total in het woord TPM betekent dat iedereen, van monteur tot operator, de productiviteit helpt vergroten.

> lees verder
Focusgebieden: TPM   Taal: Nederlands   Jaar publicatie of update: 2017
Bedrijfsectoren: MB: Food


BEDRIJF: Sulzer Eldim
Afdelingsoverschrijdend inzicht in bedrijfs- en productieprocessen bij Sulzer Eldim
Sterk geïntegreerde ICT-oplossingen geven de medewerkers van Sulzer Eldim een logische en prettige gebruikservaring. Als SAP-gebruikers op ‘help’ drukken, dan zien ze eerst op welk punt van een business proces ze zich bevinden. Vervolgens kunnen ze dan instructievideo’s afspelen. De fabrieksvloer bestaat uit Lean georganiseerde werkcellen.

> lees verder
Focusgebieden: Procesoriëntatie, Flex. Software   Taal: Nederlands   Jaar publicatie of update: 2012
Bedrijfsectoren: MS: Metaal, MS: Machines, MS: Aviation


BEDRIJF: Swedish Match Lighters
Hoe Swedish Match Lighters het Lean-vuur ontstak
In 2004 was de fabriek van Swedish Match Lighters in Assen, waar jaarlijks 120 miljoen aanstekers geproduceerd worden, qua efficiency een burning platform. Iedereen begreep dat veranderen noodzakelijk was. Top-down werd daartoe een "vuur" van Lean manufacturing ontstoken. Tien jaar later is een echte, lerende, Lean-organisatie ontstaan.

> lees verder
Focusgebieden: Lean   Taal: Nederlands   Jaar publicatie of update: 2013
Bedrijfsectoren: MS: Consumer, MB: Chemie


BEDRIJF: Teleroute (Opm: besproken in deel van dit artikel)
De emotionele kant van waardecreatie
Teleroute gebruikt onder meer de Net Promotor Score. ‘Een positieve NPS, er zijn dan meer mensen die zich opstellen als promoters van je product dan als detractors, betekent niet per definitie veilig vaarwater', waarschuwt Stéphane Odent. 'Je weet bijvoorbeeld niet hoe goed je klanten aan je bindt. Daarom gebruiken we ook de TRI*M index'

> lees verder
Focusgebieden: Lead & Change   Taal: Nederlands   Jaar publicatie of update: 2012
Bedrijfsectoren: Diensten overig, Logistics


BEDRIJF: Tetrapak (Opm: besproken in deel van dit artikel)
Tetra Pak bedenkt innovatieve concepten voor de "klant-van-onze-klant"
Om werkelijk innovatief te zijn, richt verpakkingsspecialist Tetra Pak zich op de eindklant, ook al leveren zij zélf daar niet aan. Het optimaliseren van de gehele waardeketen is het doel. Zelfs de hulp van reclamebureaus wordt daarom ingeroepen bij het ontwikkelen van marketing-campagnes, gericht op de klant-van-onze-klant.

> lees verder
Focusgebieden: Lean, Procesoriëntatie   Taal: Nederlands   Jaar publicatie of update: 2007
Bedrijfsectoren: Verpakken


BEDRIJF: ThedaCare [VS]
Hoe ThedaCare transformeerde tot een ‘Lean’ ziekenhuis
In de afgelopen acht jaar transformeerde het Amerikaanse ziekenhuis ThedaCare tot een slanke en patient-georiënteerde organisatie, met meetbare en daardoor blijvende resultaten als gevolg. Respect voor artsen en verpleegkundigen werd daarbij een steeds belangrijker pijler. De managers kregen een meer helpende en begeleidende rol.

> lees verder
Focusgebieden: Lean, Lead & Change   Taal: Nederlands   Jaar publicatie of update: 2010
Bedrijfsectoren: Cure


BEDRIJF: Timing Uitzendbureau
Uitzendbureau Timing versterkt acquisitie-kracht dankzij Lean
Timing bedient vooral de onderkant van de markt. Dit type uitzendwerk werd als eerste door de recessie getroffen. ‘We hebben dat al eerder meegemaakt', aldus Wiecher Hakse. 'Wat je dan niet moet doen is enkel kosten besparen. Je moet extern gericht zijn, op de klant. Dankzij Lean hebben we nu meer kantoren, maar minder mensen per vestiging’

> lees verder
Focusgebieden: Lean, WorldClass   Taal: Nederlands   Jaar publicatie of update: 2009
Bedrijfsectoren: Uitzend


BEDRIJF: Tomplast en Unitplast (Slovenië)
Focus verdrievoudigt verkoopresultaat spuitgietbedrijven Tomplast en Unitplast
Velen kennen de Theory of Constraints (TOC) als een methode die bottlenecks in de productie opspoort, om deze vervolgens maximaal te ‘exploiteren’. Minder bekend is dat je met de TOC welke blokkade dan ook uit de weg kunt ruimen! Weinig bedrijven durven zo ver te gaan, maar het Sloveense spuitgietbedrijf Tomplast deed dit met veel succes.

> lees verder
Focusgebieden: TOC   Taal: Nederlands   Jaar publicatie of update: 2012
Bedrijfsectoren: MS: Plastics


BEDRIJF: Toyota
De proefondervindelijke ontwikkeling van het Toyota Productie Systeem
Het Toyota Productie Systeem (TPS) is nog steeds de heilige graal als het gaat om Lean manufacturing. Het TPS zal echter zonder aanpassingen niet zal werken in een andere productieomgeving! Het is namelijk op maat gesneden voor Toyota. De trail-and-error manier waarop de autofabrikant dit deed is daarom wellicht belangrijker dan het TPS zelf.

> lees verder
Focusgebieden: Lean, Lead & Change   Taal: Nederlands   Jaar publicatie of update: 2009
Bedrijfsectoren: MS: Automotive


BEDRIJF: Toyota
Toyota keert terug naar haar roots: luisteren, stoppen, nadenken en verbeteren
De recall-problemen in 2009 betekenen niet de diskwalificatie van het fameuze Toyota Productie Systeem (TPS). Integendeel, ze zijn juist een signaal dat een revival van de TPS-principes nodig is! Toyota keert terug naar haar roots: Zelfreflectie, luisteren naar de klant, en bij geconstateerde problemen: stoppen, nadenken en verbeteren.

> lees verder
Focusgebieden: Lean, Lead & Change   Taal: Nederlands   Jaar publicatie of update: 2011
Bedrijfsectoren: MS: Automotive


BEDRIJF: Toyota (Opm: besproken in deel van dit artikel)
Toyota: Op bezoek bij een club in de TPM champions league
Toyota speelt écht in de champions league op het gebied van TPM, en dat is goed te zien in hun fabriek in de gelijknamige stad in Japan! Echt álles verloopt hier soepel en georganiseerd, en het bedrijf straalt rust uit. Ook op het gebied van visueel management blijken ze hier een rolmodel.

> lees verder
Focusgebieden: TPM   Taal: Nederlands   Jaar publicatie of update: 2008
Bedrijfsectoren: MS: Automotive


BEDRIJF: Toyota
Toyota: Een bedrijf gerund door probleemoplossers en coaches
Na 6 jaar onderzoek in Toyota beschrijft Mike Rother hoe het people management bij deze autofabrikant nu écht functioneert. Zijn belangrijkste bevinding: Gedragsroutines, de Improvement en Coaching Kata, bepalen hoe iedereen stapsgewijs streeft naar Target Conditions. Zo wordt het bedrijf steeds dichter naar een toekomstvisie gebracht.

> lees verder
Focusgebieden: Lean, Lead & Change   Taal: Nederlands   Jaar publicatie of update: 2011
Bedrijfsectoren: MS: Automotive


BEDRIJF: Toyota
Lean worden en blijven door continu nieuwe leiders te ontwikkelen
Toyota's geheim: hun systeem voor leiderschapsontwikkeling! Dit stellen Jeffrey Liker en Gary Convis in hun boek “The Toyota Way to Lean Leadership”. Toyota zorgt voor een vormende maar tegelijk uitdagende omgeving, die er toe bijdraagt dat Lean leiders zich continu blijven ontwikkelen, daarbij gecoacht door ervaren mentors oftewel "sensei".

> lees verder
Focusgebieden: Lean, Lead & Change   Taal: Nederlands   Jaar publicatie of update: 2012
Bedrijfsectoren: MS: Automotive


BEDRIJF: Toyota Material Handling Europe
Toyota Material Handling definieert KPI’s na opportunity analysis
Voorafgaand aan een omvangrijke ERP-upgrade voerde Totoya Material Handling Europe een opportunity analysis uit. Hierbij werden de meest veelbelovende verbeterprojecten en de daarbij behorende KPI's geïdentificeerd. ‘Al sinds 1996 gebruiken wij Lawson M3’, aldus Marcus Svanberg. ‘Het werd nu dus wel tijd voor een vernieuwingsslag.'

> lees verder
Focusgebieden: Procesoriëntatie, Flex. Software   Taal: Nederlands   Jaar publicatie of update: 2007
Bedrijfsectoren: MS: Automotive


BEDRIJF: Trouw Nutrition International (Opm: besproken in deel van dit artikel)
ERP-implementaties steeds meer procesgedreven
Ludo Hof, projectmanager bij Trouw Nutrition International, heeft meer dan 25 jaar ervaring met ERP-implementaties. ‘Je begint met het definiëren van de gewenste bedrijfsprocessen. Dat ontwerp vormt de leidraad, waarbij je het ERP-pakket moet laten implementeren door een intern team. De kennis blijft dan in je organisatie.’

> lees verder
Focusgebieden: Procesoriëntatie   Taal: Nederlands   Jaar publicatie of update: 2006
Bedrijfsectoren: MB: Feed


BEDRIJF: UMCG (Opm: besproken in deel van dit artikel)
De supply chain als familie
Supply chain management betekent intern en extern samenwerken. Om synergie te benutten en snel op marktveranderingen in te spelen, moeten traditionele verhoudingen op basis van geld, macht en controle worden ingeruild voor meer familiaire samenwerking. Dit betoogt professor Jack van der Veen. Hans Bax (UMCG) vertelt over de weerbarstige praktijk.

> lees verder
Focusgebieden: Procesoriëntatie   Taal: Nederlands   Jaar publicatie of update: 2016
Bedrijfsectoren: Cure, Care


BEDRIJF: Unilever
10 jaar stapsgewijs procesverbeteren bij Unilever
Tien jaar geleden overwoog Unilever zich te gaan richten op innovatie en marketing, en de productie uit te besteden. Gelukkig is dat niet door gegaan. De Unilever-fabrieken zijn inmiddels namelijk uitgegroeid tot iconen op het gebied van stapsgewijs verbeteren, volgens een Japanse methode die Total Productive Maintenance (TPM) heet.

> lees verder
Focusgebieden: TPM, WorldClass   Taal: Nederlands   Jaar publicatie of update: 2007
Bedrijfsectoren: MB: Food, MS: Consumer


BEDRIJF: Unilever (Opm: besproken in deel van dit artikel)
Praktisch verbeteren aan de hand van de OEE
De OEE-meting wordt niet alleen binnen TPM, maar ook in het kader van Lean en Six Sigma toegepast. ‘Niks op tegen’, vindt Jan van Noord, kwaliteitsmanager van de margarinefabriek van Unilever in Vlaardingen. ‘Het gaat erom dat je in kaart brengt waarom een bepaalde OEE te laag is, en dat je vervolgens veranderingen doorvoert én borgt.’

> lees verder
Focusgebieden: TPM   Taal: Nederlands   Jaar publicatie of update: 2007
Bedrijfsectoren: MB: Food


BEDRIJF: Unilever (Opm: besproken in deel van dit artikel)
World Class Achievement binnen Unilever
Is Unilever daarmee een voorstander van World Class Manufacturing, het simultaan toepassen van TPM, Lean en Six Sigma? Henk Eertink: ‘Wij passen inderdaad verschillende verbetermethoden tegelijk toe. Je moet je daarbij echter wel realiseren, dat wij al tien jaar bezig zijn met Total Productive Maintenance. Wij hadden dus een stevige basis.’

> lees verder
Focusgebieden: TPM, WorldClass   Taal: Nederlands   Jaar publicatie of update: 2007
Bedrijfsectoren: MB: Food, MS: Consumer


BEDRIJF: Unilever (Opm: besproken in deel van dit artikel)
Onderhoud van wereldklasse overschrijdt afdelingsgrenzen
Jan van Noord kreeg in 1995, als hoofd TD bij Calvé, voor het eerst te maken met Total Productive Maintenance (TPM). ‘Die methode past bij mij, van nature kijk ik over grenzen heen. Dat begon al als werktuigbouwkundige bij Nedloyd, ik was toen ook stuurman.’ Eén van de basisprincipes van TPM is, dat iedereen steeds een niveau hoger gaat.

> lees verder
Focusgebieden: TPM   Taal: Nederlands   Jaar publicatie of update: 2007
Bedrijfsectoren: MB: Food, MS: Consumer


BEDRIJF: Unilever
Van Total Productive Maintenance (TPM) naar Integrated Productive Management
Unilever heeft al 17 jaar ervaring met Total Productive Maintenance (TPM). Managers uit verschillende TPM-pilaren, zoals planmatig onderhoud en Quality Assurance, ondersteunen inmiddels ook gezamenlijk verbeterteams. TPM wordt daardoor Integrated Productive Management. De jongste uitdaging: Unilever heeft een ambitieuze duurzaamheidsdoelstelling!

> lees verder
Focusgebieden: TPM, WorldClass   Taal: Nederlands   Jaar publicatie of update: 2013
Bedrijfsectoren: MB: Food, MB: Chemie


BEDRIJF: Unilever
Unilever's nieuwe integrale programma voor World Class Manufacturing
Bedrijven die lang bezig zijn met procesverbetering spreken vaak van World Class Manufacturing. Hiermee wordt bedoeld dat TPM, Lean en Six Sigma tegelijkertijd worden toegepast. Eén methode vormt meestal het fundament, maar dit heeft iets onbevredigends. Unilever stapte daarom over op een integrale aanpak, ontwikkeld door prof. Hajime Yamashima

> lees verder
Focusgebieden: TPM, WorldClass   Taal: Nederlands   Jaar publicatie of update: 2015
Bedrijfsectoren: MB: Food, MS: Consumer, MB: Chemie


BEDRIJF: Unipart [GB] (Opm: besproken in deel van dit artikel)
Unipart waarschuwt voor Kamikaze Kaizens
John Neill, CEO van Unipart, ‘Veel bedrijven beginnen enthousiast met Lean Six Sigma. In 90% van de gevallen strandt de invoering echter na enkele successen' Spectaculaire startprojecten die een nederlaag inluiden worden ook wel Kamikaze Kaizens genoemd. ‘Dat heeft te maken met een verkeerde cultuur en houding, maar ook met vaardigheden’

> lees verder
Focusgebieden: Lean Six Sigma   Taal: Nederlands   Jaar publicatie of update: 2009
Bedrijfsectoren: Logistics


BEDRIJF: Universitair Medisch Centrum Groningen
Lean Six Sigma maakt UMCG steeds efficiënter én beter
Het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) past sinds 2007 Lean Six Sigma toe. Dit is een combinatie van twee verbetermethodes: Lean reduceert verspillingen in tijd en materialen, en Six Sigma voegt daar het streven naar een goede en constante kwaliteit aan toe. Samen levert dit werkwijzen op, die zowel efficiënter als beter zijn.

> lees verder
Focusgebieden: Lean Six Sigma   Taal: Nederlands   Jaar publicatie of update: 2008
Bedrijfsectoren: Cure


BEDRIJF: Universitair Medisch Centrum Groningen
Lean Six Sigma wint aan populariteit in Nederlandse ziekenhuizen
Kwaliteit is letterlijk van levensbelang in een ziekenhuis. Gezien de toenemende marktwerking komt daar nog een financieel belang bij. Het is daarom geen wonder dat Six Sigma, soms aangevuld met Lean, één van de populaire verbetermethodes is. Daar komt bij dat de sterk mathematische aanpak aansluit bij de belevingswereld van de artsen

> lees verder
Focusgebieden: Lean Six Sigma   Taal: Nederlands   Jaar publicatie of update: 2008
Bedrijfsectoren: Cure


BEDRIJF: Universitair Medisch Centrum Groningen
UMCG koopt minder én gestroomlijnder in, dankzij Lean Six Sigma
Het UMCG past sinds twee jaar Lean Six Sigma toe. Dit betekent minder werk voor de inkopers, al was het alleen maar omdat bedrijfsmiddelen nu efficiënter worden gebruikt! Ook de inkooprocessen zélf worden beter gestroomlijnd. Prijsverschillen tussen inkooporders en facturen worden bijvoorbeeld onmiddellijk gesignaleerd en aangepakt.

> lees verder
Focusgebieden: Lean Six Sigma   Taal: Nederlands   Jaar publicatie of update: 2008
Bedrijfsectoren: Facilitair, Cure


BEDRIJF: Universitair Medisch Centrum Groningen (Opm: besproken in deel van dit artikel)
UMCG gebruikt templates voor Lean Six Sigma verbeterprojecten
Het UMCG heeft templates gemaakt voor de uitvoering van Lean Six Sigma projecten. Dit versnelt het maken van de Critical-to-Quality (CTQ) flowdown aanzienlijk: Wat is bepalend voor de kwaliteit van het proces en wat is van kritisch belang voor de patiënt, naar welke prestatie-indicatoren op de afdeling vertaalt zich dat, en hoe worden die gemeten.

> lees verder
Focusgebieden: Lean Six Sigma   Taal: Nederlands   Jaar publicatie of update: 2010
Bedrijfsectoren: Cure


BEDRIJF: Universitair Medisch Centrum Groningen
Nieuw elan voor Lean Six Sigma in het UMCG (1)
Het ziekenhuis UMCG verrichtte pionierswerk, toen het in 2007 startte met Lean Six Sigma. Er waren grote successen, maar er was ook kritiek: Te weinig betrokkenheid van de zorgprofessionals. In 2013 maakte het programma een doorstart. Waardecreatie voor de patiënt staat nu voorop. Een evaluatie van acht jaar Lean Six Sigma in het UMCG.

> lees verder
Focusgebieden: Lean, Lean Six Sigma   Taal: Nederlands   Jaar publicatie of update: 2015
Bedrijfsectoren: Cure, Care


BEDRIJF: Universitair Medisch Centrum Groningen
Nieuw elan voor Lean Six Sigma in het UMCG (2)
Het UMCG was een early adopter, toen het acht jaar geleden startte met Lean Six Sigma. In ons eerste artikel bespraken we de sterke en zwakke punten. In dit vervolg diepen we dat verder uit.
Daarnaast aandacht voor resultaten op twee locaties: de afdeling medische administratie van de intensive care voor volwassenen, en apotheek De Sprong.

> lees verder
Focusgebieden: Lean, Lean Six Sigma   Taal: Nederlands   Jaar publicatie of update: 2015
Bedrijfsectoren: Cure, Care


BEDRIJF: Universitair Ziekenhuis Antwerpen
Lean in het Universitair Ziekenhuis Antwerpen
Op basis van Productive Ward voerde het Universitair Ziekenhuis Antwerpen (UZA) binnen vier jaar op vrijwel alle ziekenhuisafdelingen Lean in, ook binnen chirurgische centra. Toch is dit nog maar het begin van hun Lean-reis. Er wordt hard gewerkt aan een True North: Wat gaan we als eerste verbeteren en hoe kan elke afdeling daaraan bijdragen?

> lees verder
Focusgebieden: Lean   Taal: Nederlands   Jaar publicatie of update: 2016
Bedrijfsectoren: Cure, Care


BEDRIJF: Universiteit Twente (Opm: besproken in deel van dit artikel)
Een Lean hogeschool of universiteit: kán dat?
Universiteiten en hogescholen geven vaak wel onderwijs over Lean, maar passen die methode zelf niet toe! Het tij keert echter, onder meer bij de Universiteit Twente, de Hanzehogeschool en de HAN. Het lesgeven zelf wordt bij de Univ.Twente en de Hanzehogeschool niet verbeterd. De toepassing van Lean beperkt zich daar tot administratieve processen.

> lees verder
Focusgebieden: Lean   Taal: Nederlands   Jaar publicatie of update: 2016
Bedrijfsectoren: Onderwijs


BEDRIJF: UWV
UWV ontdekt de kracht van eenvoud bij procesverbetering
Bij het UWV passen ze al zes jaar Lean Six Sigma toe, om het werk efficiënter én leuker te maken. Aanvankelijk lag het accent op projectmatig verbeteren, door hoog opgeleide Black en Green Belts. Dat leverde successen op, maar de projecten duurden lang. Vorig jaar werd het roer omgegooid: Het blijkt beter om eenvoudiger te beginnen, bottom-up.

> lees verder
Focusgebieden: Lean, Lean Six Sigma   Taal: Nederlands   Jaar publicatie of update: 2013
Bedrijfsectoren: Overheid


BEDRIJF: Valspar
Beter uit de verf dankzij Lean Six Sigma
Toen de Beer Lakfabrieken in 2004 werd overgenomen door het Amerikaanse Valspar, startte al snel de invoering van Lean Six Sigma. Beslissingen gebeuren sindsdien niet meer op gevoel, maar op grond van harde cijfers. De invoering van een cultuur van meten, verbeteren en borgen betekende een flinke omslag voor het voormalige familiebedrijf.

> lees verder
Focusgebieden: Lean Six Sigma   Taal: Nederlands   Jaar publicatie of update: 2008
Bedrijfsectoren: MC: Chemie, MB: Chemie


BEDRIJF: Valspar
Toepassing Lean Six Sigma niet zwart-wit bij productie mengkleuren
Lean Six Sigma lijkt rechtlijnig: Verwijder verspilling (Lean), en streef tegelijkertijd naar een constante kwaliteit (Six Sigma). De praktijk is echter weerbarstig, vertelt Martin van Zanten, manager bij Valspar. Door ruimere bereidingstijden te kiezen, zou je bijvoorbeeld verwachten dat de verspilling toeneemt. Het tegendeel bleek echter waar!

> lees verder
Focusgebieden: Lean Six Sigma   Taal: Nederlands   Jaar publicatie of update: 2013
Bedrijfsectoren: MC: Chemie, MB: Chemie


BEDRIJF: Van Houtum
Van Houtum maakt meer papier, met minder energie en afval
Bij papierfabrikant Van Houtum verbeteren multidisciplinaire teams stapsgewijs de productie, in het kader van TPM. Op het gebied van energiebesparing en afvalreductie werden in de afgelopen jaren opmerkelijke resultaten geboekt, maar er zijn steeds meer gegevens nodig. Met process intelligence software wordt daarom één productiedatabase opgezet.

> lees verder
Focusgebieden: TPM, Flex. Software   Taal: Nederlands   Jaar publicatie of update: 2011
Bedrijfsectoren: MC: Chemie, MB: Papier


BEDRIJF: Van Maanen Bakkerij
De vrolijkste ambachtelijke bakker van Nederland
Waarom ga je naar een warme bakker? Vanwege kwaliteit en de geur van vers brood. En waarom wil je er werken? Omdat je trots bent op de producten en jouw bijdrage daaraan. Bakkerij van Maanen kwam tot dit inzicht na een coachingstraject. Daarna verschoof de focus naar meer vrijheid en zelfsturing: mensen datgene laten doen waar ze het beste in zijn

> lees verder
Focusgebieden: Lead & Change, Agile   Taal: Nederlands   Jaar publicatie of update: 2015
Bedrijfsectoren: MB: Food


BEDRIJF: Variass
POLCA verandert golvende werkstroom in gestaag kabbelend beekje
Eén van de productie-afdelingen van Variass Electronics maakt printplaten. Ondanks een leverbetrouwbaarheid van 97% verliep de productie met horten en stoten en grote tussenvoorraden. In februari 2011 veranderde de werkstroom echter in een rustig kabbelend beekje langs de werkstations. Het geheim: toepassing van de Kanban-variant POLCA.

> lees verder
Focusgebieden: QRM   Taal: Nederlands   Jaar publicatie of update: 2012
Bedrijfsectoren: MS: ICT producten, MS: Medisch


BEDRIJF: Variass (Opm: besproken in deel van dit artikel)
Proefondervindelijk en doelgericht verbeteren met Lean en QRM (1)
Lean of QRM implementeer je niet, het is een exploratief proces. Tijdens het HAN Lean/QRM symposium zagen we diverse innovatieve oplossingen. Bij Variass bijvoorbeeld bewegen orders zich als stop- of sneltreinen over de werkvloer, al naar gelang hun routings wisselen, of juist niet. Lean productiestraten komen er ook: hogesnelheidstreinen!

> lees verder
Focusgebieden: Lean, QRM   Taal: Nederlands   Jaar publicatie of update: 2015
Bedrijfsectoren: MS: ICT producten, MS: Procesapp., MS: Medisch


BEDRIJF: VDL Containersystemen (Opm: besproken in deel van dit artikel)
VDL Containersystemen balanceert lijn met Lean-techniek Yamazumi
In de ruim tien jaar dat VDL Constainersystemen bestaat groeide het bedrijf tot voor kort snel, feitelijk sneller dan de werkvloer aankon. De recessie werd daarom niet alleen benut om ISO 9001 en 14001 te implementeren, ook werd een gebalanceerd Lean productiesysteem ontworpen. Hierbij werd gebruik gemaakt van de Yamazumi-methode

> lees verder
Focusgebieden: Lean   Taal: Nederlands   Jaar publicatie of update: 2011
Bedrijfsectoren: MS: Machines, MS: Automotive


BEDRIJF: VDL Wientjes
Pragmatisch verbeteren bij VDL Wientjes
Je kunt voor procesverbetering een bureaucratische organisatie opzetten. Volgens VDL Wientjes kan het echter anders. Al is hun werkvloer dan op het oog nog niet al te Lean, hun pragmatische verbeteraanpak is dat wél: nergens overbodige rompslomp of managementlagen! Open en eerlijke communicatie staat voorop: iedereen weet hoe het bedrijf draait.

> lees verder
Focusgebieden: Lean, WorldClass   Taal: Nederlands   Jaar publicatie of update: 2017
Bedrijfsectoren: MS: Plastics, MS: Assemblage


BEDRIJF: VDS Technische Industrie
VDS Technische Industrie combineert opleiding & advies
Pieter Aarts is sales- en organisatie-manager bij VDS Technische Industrie. ‘Wij maken stalen onderdelen, variërend van stoelcomponenten tot ruitenwissers. In die automotive sector wordt je op drie zaken afgerekend: Prijs, just-in-time delivery en kwaliteit. Werken volgens TPM en Lean, zoals Toyota, is daarom standaard.'

> lees verder
Focusgebieden: WorldClass   Taal: Nederlands   Jaar publicatie of update: 2009
Bedrijfsectoren: MS: Metaal, MS: Automotive


BEDRIJF: Villeroy & Boch
Villeroy & Boch streeft op alle fronten naar maximale waardecreatie
Door invoering van Lean productie voorkwam badenfabrikant Villeroy & Boch verdere verplaatsing naar lagelonenlanden. Assemblage in een One Piece Flow is de heilige graal, en dat lukt bij steeds meer baden. Sommige veranderingen in de richting van OPF zijn belangrijk maar niet urgent. Studenten kunnen dan verbeterprojecten helpen onderbouwen.

> lees verder
Focusgebieden: Lean   Taal: Nederlands   Jaar publicatie of update: 2012
Bedrijfsectoren: MS: Plastics, MS: Bouwmat. & Glas, MS: Consumer


BEDRIJF: Virupa
Virupa doorbreekt response-tijd spiraal met Quick Response Office Cells
Virupa Visual Solutions groeide sterk, maar dit vergde steeds meer energie. De oorzaak was de verkokerde organisatie. Het gevolg: Spoedorders, vertragingen en nog meer spoedorders. In QRM-taal heet dit de respons-tijd spiraal. Om die te doorbreken, hief Virupa kantoorafdelingen op. In plaats daarvan kwamen Quick Response Office Cells (QROC's).

> lees verder
Focusgebieden: Lean, QRM   Taal: Nederlands   Jaar publicatie of update: 2014
Bedrijfsectoren: MS: Bouwmat. & Glas, Manuf. overige, Printing, Overig


BEDRIJF: Vitatron
Vitratron: Software-afdeling bepaalt ritme waarin pacemakers worden ontwikkeld
De Theory of Constraints (TOC) is niet alleen geschikt voor productieomgevingen. Vitatron past sinds 2003 deze knelpuntentheorie toe bij projectmanagement. 'De ontwikkeltijd van onze pacemakers is daardoor met meer dan 50% gereduceerd', aldus Menno Graaf, projectplanner TOC bij Vitatron. 'Bovendien komen de projecten nu volgens plan gereed.'

> lees verder
Focusgebieden: TOC   Taal: Nederlands   Jaar publicatie of update: 2006
Bedrijfsectoren: MS: Medisch


BEDRIJF: Vlastuin (Opm: besproken in deel van dit artikel)
Vlastuin Sheet Metal Constructions produceert Lean op klantorder
Vlastuin Sheet Metal Constructions maakt honderden verschillende metaalconstructies voor de transportmarkt. Dit gebeurt volgens het ontwerp van de klant, een meer onmogelijke omgeving voor Lean kun je niet bedenken. En toch: ‘Door Lean Manufacturing hebben we onze omzet en winst in drie jaar tijd verdubbeld’, vertelt directeur Cees Vreeken.

> lees verder
Focusgebieden: Lean   Taal: Nederlands   Jaar publicatie of update: 2007
Bedrijfsectoren: MS: Metaal, MS: Automotive


BEDRIJF: Vlastuin
Vlastuin bouwt en vermarkt eigen ‘Lean’ ERP-oplossing
Na de invoering van Lean werd de werkvloer van Vlastuin zelfsturend. Sindsdien is er nog maar weinig planning nodig, maar het beheer van alle logistieke stromen is daarentegen juist complex. De standaard ERP-pakketten die Vlastuin had konden niet goed op die situatie inspelen. Daarom bouwde het bedrijf een eigen oplossing, genaamd ‘Lean IT’.

> lees verder
Focusgebieden: Lean, Flex. Software   Taal: Nederlands   Jaar publicatie of update: 2009
Bedrijfsectoren: MS: Metaal, MS: Automotive


BEDRIJF: Volvo (Opm: besproken in deel van dit artikel)
De emotionele kant van waardecreatie
Berndt Forssell is internal senior management consultant binnen de Volvo Group. ‘Lean managers creëren flow', vertelt hij. 'Ze zorgen dat materialen vloeiend door de fabriek gaan bewegen. Er zit echter ook een andere, psychologische kant aan flow creatie. Je mensen moeten een gevoel van flow gaan ervaren tijdens hun werk.'

> lees verder
Focusgebieden: Lean, Lead & Change   Taal: Nederlands   Jaar publicatie of update: 2012
Bedrijfsectoren: MS: Automotive


BEDRIJF: Votex (Opm: besproken in deel van dit artikel)
Proefondervindelijk én doelgericht verbeteren met Lean en QRM (2)
Votex maakt maaimachines, in maar liefst 35.000 varianten. Votex koopt de componenten in, spuit ze in de juiste kleur, en assembleert. De levertijd moet kort zijn, want klanten willen hun machine hebben als het gras gemaaid moet worden. De oplossing: Niet de machines op voorraad bouwen, wél de benodigde componenten alvast inkopen en opslaan.

> lees verder
Focusgebieden: QRM   Taal: Nederlands   Jaar publicatie of update: 2015
Bedrijfsectoren: MS: Machines


BEDRIJF: Vrumona
Drive en discipline werken verfrissend bij Vrumona
Drive, focus, betrokkenheid, eigenaarschap en discipline. Dat zijn de 5 trefwoorden die het succes van het TPM programma bij Vrumona verklaren! Focus wordt onder meer gecreëerd via een Driving System, voor het bepalen van de lange termijn strategie. Bij de uitvoering daarvan zorgt een Daily Control System voor snelle (re)actie als dat nodig is.

> lees verder
Focusgebieden: TPM   Taal: Nederlands   Jaar publicatie of update: 2012
Bedrijfsectoren: MB: Food


BEDRIJF: Vrumona
Vrumona plukt de vruchten van TPM
Vrumona is nu 8 jaar bezig met Total Productive Maintenance (TPM). Steeds blijkt dat het nóg beter kan. In de afgelopen tijd werd bijvoorbeeld de TPM-pilaar autonoom management verder uitgewerkt. Taken en verantwoordelijkheden werden daarnaast duidelijker zichtbaar. In juni 2014 ontving Vrumona de Bronze Award voor TPM van moederbedrijf Heineken.

> lees verder
Focusgebieden: TPM   Taal: Nederlands   Jaar publicatie of update: 2015
Bedrijfsectoren: MB: Food


BEDRIJF: VU medisch centrum
Lean coaches helpen leidinggevenden bij Lean transformatie VUmc
In een organisatie die nog maar net begint met Lean, ontbreken ervaren Lean managers zoals bij Toyota. Hoe moet je dan beginnen?
Bij het VU medisch centrum hebben ze een elegante oplossing gevonden: Er zijn elf Lean coaches actief die de leidinggevenden bijstaan, en die hen feitelijk on the job opleiden tot Lean manager!

> lees verder
Focusgebieden: Lean   Taal: Nederlands   Jaar publicatie of update: 2013
Bedrijfsectoren: Cure


BEDRIJF: VU medisch centrum
VUmc verbetert OK-planning met Makigami
Het VUmc is nu 4 jaar bezig met Lean. Daarbij werd al gebruik gemaakt van value stream mapping, maar nieuw is de toepassing van Makigami. Die methode is speciaal geschikt voor het verbeteren van administratieve processen, door het script daarvan in kaart te brengen. In het artikel wordt het inroosteren van de operatie-assistenten verbeterd.

> lees verder
Focusgebieden: Lean   Taal: Nederlands   Jaar publicatie of update: 2014
Bedrijfsectoren: Cure


BEDRIJF: Vu Medisch Centrum
Value stream mapping verkort zorgpad slokdarmkanker met 26%
In het VU Medisch Centrum wist een verbeterteam de tijd tussen patiënt-aanmelding en aanvang van de behandeling bij slokdarmkanker, met meer dan een kwart te verkorten. De toepassing van Value Stream Mapping zorgde voor focus. Doordat waardecreatie voor de patient centraal stond, kwamen de teamleden bovendien gemakkelijk op verbeterideeën.

> lees verder
Focusgebieden: Lean   Taal: Nederlands   Jaar publicatie of update: 2015
Bedrijfsectoren: Cure, Care


BEDRIJF: Waterschap Hunze en Aa’s
Keurvergunning waterschap: bijna klaar terwijl u wacht!
Bijna iedere Nederlander heeft wel een ervaring met een overheidsinstelling die alle vooroordelen over ambtenaren bevestigt. Dat het anders kan, laat waterschap Hunze en Aa’s zien, waar het gaat om het verlenen van keurvergunningen. Dankzij Lean in het kantoor heeft de aanvrager nu 2x sneller de gewenste vergunning in huis!

> lees verder
Focusgebieden: Lean   Taal: Nederlands   Jaar publicatie of update: 2010
Bedrijfsectoren: Overheid


BEDRIJF: Wavin
Wavin: TPM geeft richting aan productie leidingsystemen
Wavin, fabrikant van kunststof leidingsystemen, past al bijna 17 jaar Total Productive Maintenance (TPM) toe! Die verbetermethode zo lang in stand houden valt niet altijd mee. Zo nu en dan is een revival nodig, waarbij je meteen weer een niveau dieper gaat. 'We hebben nu steeds een visie voor over 5 jaar', vertelt TPM-coördinator Maarten Hamberg

> lees verder
Focusgebieden: TPM   Taal: Nederlands   Jaar publicatie of update: 2012
Bedrijfsectoren: MS: Plastics


BEDRIJF: Wavin
De klantsafari van Wavin
Bij supply chain optimalisatie ligt het accent teveel op kostenbesparing, stelt Richard van Delden, executive director supply chain bij Wavin. Eerst moet je weten welk probleem je oplost voor je klanten. Wavin ging op klantsafari in Turkije. Daarna kon het plan voor een nieuwe fabriek de ijskast in. Er was meer behoefte aan een Wavin Academy.

> lees verder
Focusgebieden: Lead & Change   Taal: Nederlands   Jaar publicatie of update: 2017
Bedrijfsectoren: MS: Plastics


BEDRIJF: Weir Minerals (Opm: besproken in deel van dit artikel)
Lean games stimuleren medewerkers Weir Minerals tot afdelingsoverschrijdend denken
Jan Peter van Leeuwen, directeur operations bij Weir Minerals, ziet bewustwording als één van de doelen van Lean games. ‘Maar minstens zo belangrijk vind ik dat de deelnemers leren denken buiten gebaande paden. De spelers worden voortdurend uitgedaagd om te denken: waarom doe ik dit, en werkt dat wel goed.'

> lees verder
Focusgebieden: Lean   Taal: Nederlands   Jaar publicatie of update: 2008
Bedrijfsectoren: MS: Procesapp.


BEDRIJF: WIKA [VS] (Opm: besproken in deel van dit artikel)
WIKA zoekt balans tussen Kanban en Material Requirements Planning
John Keller is director continuous improvement in de WIKA-fabriek in Georgia: ‘Wij assembleren hier druk- en temperatuursensoren. Die assemblage verloopt vraaggestuurd met een Kanban-systeem. Voor de toelevering van de materialen gebruiken we echter een material requirement planning. We hebben zeven waardestromen.'

> lees verder
Focusgebieden: Lean, Procesoriëntatie   Taal: Nederlands   Jaar publicatie of update: 2006
Bedrijfsectoren: MS: Meet&Regel


BEDRIJF: Yoshikawa [JP] (Opm: besproken in deel van dit artikel)
Yoshikawa: TPM als pure noodzaak
Yoshikawa is een metaalverwerkend bedrijf, dat allerhande verstevigende en dragende onderdelen maakt voor het koetswerk van auto’s en kleine trucks. 20 jaar geleden begon dit bedrijf al met TPM, maar er was behoefte aan een nieuwe start. Tijdens de factory tour viel het 6-stappen plan voor autonoom onderhoud op.

> lees verder
Focusgebieden: TPM   Taal: Nederlands   Jaar publicatie of update: 2008
Bedrijfsectoren: MS: Metaal


BEDRIJF: Zeelandia (Opm: besproken in deel van dit artikel)
De ondersteuning van TPM en RCM door onderhoudsmanagementsystemen
Het onderhoudsmanagementsysteem van Zeelandia is prima in staat om TPM-verbeterprocessen te ondersteunen, op één ding na: het systeem bevat geen module voor het meten van de Overall Machine Effectiveness (OEE). Hiervoor gebruiken de operators sinds 2005 een losstaande OEE-cockpit.

> lees verder
Focusgebieden: TPM   Taal: Nederlands   Jaar publicatie of update: 2006
Bedrijfsectoren: MB: Food


BEDRIJF: Zeelandia (Opm: besproken in deel van dit artikel)
Food-productie van wereldklasse begint vaak met TPM
Voedingsmiddelenbedrijven beginnen bij het streven naar World Class Manufacturing vaak met TPM. Pas later komen dan Lean en/of Six Sigma in zicht. Ongetwijfeld speelt het een rol dat Unilever, ’s lands grootste voedingsmiddelenbedrijf, ook met TPM begon. Mart Vogelzang, TPM-manager bij Zeelandia, kreeg zijn opleiding zelfs bij dat bedrijf.

> lees verder
Focusgebieden: TPM, WorldClass   Taal: Nederlands   Jaar publicatie of update: 2007
Bedrijfsectoren: MB: Food


BEDRIJF: Zeelandia (Opm: besproken in deel van dit artikel)
Het geheim van een succesvolle omslag naar een ‘verbetercultuur’
Zeelandia is al vier jaar bezig met Total Productive Maintenance (TPM). Dit is een procesmanagement programma gericht op het optimaliseren van de productiviteit. ‘Ook voordat wij daarmee begonnen, liep ons bedrijf al goed. Daarom moesten wij als het ware een noodzaak creëren om te verbeteren’, aldus Mart Vogelzang, TPM-manager bij Zeelandia.

> lees verder
Focusgebieden: Lead & Change   Taal: Nederlands   Jaar publicatie of update: 2008
Bedrijfsectoren: MB: Food


BEDRIJF: Ziekenhuis Amstelland
Ziekenhuis Amstelland 10% efficiënter na focus op bottlenecks
In een jaar tijd heeft Ziekenhuis Amstelland de ligduur met ruim 20% weten te verkorten. Hierdoor kunnen er nu zo’n 10% meer patiënten worden behandeld, die instromen vanaf de pas geopende afdeling spoedeisende hulp.
Deze opmerkelijke resultaten zijn toe te schrijven aan de Theory of Constraints (TOC).

> lees verder
Focusgebieden: TOC   Taal: Nederlands   Jaar publicatie of update: 2010
Bedrijfsectoren: Cure