Login                    Nieuwsbrief  |   Agenda   |   Vacatures   |   Forum   |   Advies   |   Adverteer   |   Zoek
Zoeken geavanceerd
Bron: Procesverbeteren.nl
U bent NIET ingelogd. Het is verstandig dit te doen, anders kunnen sommige verhalen deels zijn afgeschermd. Vraag een gratis password aan

Vink de gewenste focusgebieden en sectoren aan.   Bij zoeken in kiest u voor bedrijven (cases), artikelen en/of boeken

Focusgebieden    Sectoren

Zoeken in

  

Bij zoekresultaten uit - of vernieuwd in - de laatste drie jaar (2015-2018) is het publicatietype (BEDRIJF, ARTIKEL, BOEKBESPREKING)
blauw weergegeven.
Uw zoekresultaten staan onder deze willekeurig geselecteerde adverteerder in het focusgebied Lead & Change:


De Verbeterpraktijk De Verbeterpraktijk

De Verbeterpraktijk wil zorg van wereldklasse realiseren in Nederlandse ziekenhuizen, zorginstellingen, klinieken en praktijken:
"Veilig en met compassie, de juiste zorg verleend, op het juiste moment, aan de juiste patiënt, zonder verspilling en gedoe"
Wij leren je zelfstandig problemen oplossen, die een optimale zorg in de weg staan. We werken op basis van Lean management en dagen je uit om ingrijpende, innovatieve en duurzame verbeteringen te realiseren. We helpen je resultaten boeken waar patiënten en medewerkers blij van worden. Door onze aanpak ontstaat een cultuur en systeem van elke dag gericht verbeteren. Cases, zoals VUmc op deze website, laten dit zien.

> Naar website

 

Resultaten bedrijven (88):
BEDRIJF: Abbott (Solvay Pharmaceuticals)
Solvay Pharmaceuticals streeft naar wereldwijde afstemming van World Class Excellence
Binnen Solvay Pharmaceuticals liepen wel kwaliteitsmanagementprogramma's, maar er was geen sprake van wereldwijde afstemming. In 2005 startte daarom het Inspire-programma, om Solvay Pharmaceuticals qua groeicijfers naar de mondiale top te voeren. Dat doel is even ambitieus als het bijpassende Operational Excellence programma.

> lees verder
Focusgebieden: WorldClass   Taal: Nederlands   Jaar publicatie of update: 2010
Bedrijfsectoren: MB: Farma


BEDRIJF: Abbott (Solvay Pharmaceuticals) (Opm: besproken in deel van dit artikel)
Quality by Design binnen Solvay Pharmaceuticals
Het registeren van de OEE wordt binnen farma straks nóg belangrijker. Marcel de Grutter: 'Of een geneesmiddel nu lastig te maken is of niet, aan het oorspronkelijke recept moet worden vastgehouden. De FDA ziet echter in dat dit tot inefficiënte productie leidt. Daarom wordt het binnenkort mogelijk om een bepaalde design space te registeren.'

> lees verder
Focusgebieden: Software, Lead & Change   Taal: Nederlands   Jaar publicatie of update: 2008
Bedrijfsectoren: MB: Farma


BEDRIJF: AkzoNobel (Opm: besproken in deel van dit artikel)
Noord Nederland leert nuchtere Lean-praktijk van multinationals
Bij de toepassing van procesverbetermethodes zoals Lean manufacturing lopen multinationals voorop. Dat is niet verwonderlijk, want deze bedrijven hebben de meeste resources, en zijn - met het oog op het uitwisselen van best practises - extra gebaat bij een gestandaardiseerde & gestructureerde aanpak.

> lees verder
Focusgebieden: Lean, QRM   Taal: Nederlands   Jaar publicatie of update: 2008
Bedrijfsectoren: MC: Chemie


BEDRIJF: AkzoNobel
Lean Six Sigma leidt tot forse afvalreductie bij AkzoNobel
Met behulp van Lean Six Sigma heeft AkzoNobel de hoeveelheid afval in hun Chloor-Alkali fabrieken enorm weten te reduceren. Dit lijkt vooral profijtelijk voor het chemiebedrijf zelf, maar in financiële zin blijken de opbrengsten relatief gering. De belangrijkste reden om te focussen op afvalreductie is om AkzoNobel groener te maken.

> lees verder
Focusgebieden: Lean Six Sigma   Taal: Nederlands   Jaar publicatie of update: 2011
Bedrijfsectoren: MC: Chemie


BEDRIJF: Aviko
Aviko hoalt d'r oet wat d'r in zit met TPM
In 2008 startte Aviko Steenderen met het breed invoeren van TPM, volgens de strikte regels van het Japan Institute of Plant Maintenance.
Door te luisteren naar de operators en te focussen op verbeteringen die hun werk veraangenamen, worden nu betere resultaten geboekt dan ooit. In 2,5 jaar werd zelfs meer dan 5 miljoen euro bespaard!

> lees verder
Focusgebieden: TPM   Taal: Nederlands   Jaar publicatie of update: 2011
Bedrijfsectoren: MB: Food


BEDRIJF: Aviko
Aviko haalt zichtbaar meer waarde uit de aardappels
Tijdens een fabriekstour toonden managers, operators en monteurs van Aviko de resultaten van Total Productive Maintenance (TPM). Wat opvalt: het respect voor elkaar, en bovenal: het enthousiasme! Overal zijn verliezen zichtbaar gemaakt; tot in de koffiekamers en de gangen hangen verbeterborden met prestatie-indicatoren.

> lees verder
Focusgebieden: TPM   Taal: Nederlands   Jaar publicatie of update: 2012
Bedrijfsectoren: MB: Food


BEDRIJF: Aviko Rixona
Aviko Rixona verbetert tot in de vezels met TPM
Als je een proces nastreeft met 100% uptime, dan moet je de machines tot in de 'vezels' leren kennen, onderhouden en beheersen. De fabriek van aardappelgranulaatproducent Aviko Rixona hangt daarom vol met verbeterborden. Al het gestoei met data, volgens de verbetermethode Total Productive Maintenance (TPM), levert opzienbarende resultaten op!

> lees verder
Focusgebieden: TPM   Taal: Nederlands   Jaar publicatie of update: 2015
Bedrijfsectoren: MB: Food


BEDRIJF: Bakkersland
Grip op de keten, van grondstof tot brood
Bakkersland levert dagelijks 2 miljoen broden aan retailers. 40% van de kostprijs wordt bepaald door de grondstoffen, dus daar wil je niet meer van verbruiken dan nodig.
Daarom implementeerde Bakkersland een Manufacturing Execution System. In combinatie met OEE-metingen wordt realtime inzicht verkregen in de hele productieketen, tot aan het schap.

> lees verder
Focusgebieden: TPM, Software   Taal: Nederlands   Jaar publicatie of update: 2015
Bedrijfsectoren: MB: Food


BEDRIJF: Balchem
Balchem bepaalt strategie met TOC, maar voert deze uit met Lean en Six Sigma
Voor het bepalen van de richting waarin je gaat verbeteren, is de Theory of Constraints (TOC) het geschikst. Dit stelt Gerritjan van der Ven, fabrieksmanager bij Balchem. "Met de TOC bepalen we welke belemmering het behalen van extra winst het meest in de weg staat. Lean en Six Sigma bieden vervolgens prima instrumenten om daar iets aan te doen."

> lees verder
Focusgebieden: TOC, Lean Six Sigma   Taal: Nederlands   Jaar publicatie of update: 2011
Bedrijfsectoren: MC: Chemie


BEDRIJF: BASF Resins (Opm: besproken in deel van dit artikel)
Onderhoud van wereldklasse overschrijdt afdelingsgrenzen
Onderhoud is niet langer een losstaande bedrijfsdiscipline.Jan van Noord (Unilever) vertelt hoe hij zijn Technische Dienst als zelfstandige eenheid ophief. René Baron (BASF) wijst op het belang van software. Daardoor verbetert de controle op voorgenomen verbeteringen, en met simulaties kan het onderhoud worden afgestemd op het productieplan.

> lees verder
Focusgebieden: TPM, RCM   Taal: Nederlands   Jaar publicatie of update: 2007
Bedrijfsectoren: MC: Chemie


BEDRIJF: Bel Leerdammer
Machine-leveranciers hebben nog onvoldoende kaas gegeten van continu verbeteren
Autonoom onderhoud is een van de belangrijkste onderdelen van World Class Operations Management binnen Fromageries Bel. De operators weten nu soms meer over het functioneren van hun productielijnen dan de leveranciers! Machine-leveranciers richten zich namelijk vaak op de technische specificaties zonder rekening te houden met de context.

> lees verder
Focusgebieden: TPM, WorldClass   Taal: Nederlands   Jaar publicatie of update: 2014
Bedrijfsectoren: MB: Food


BEDRIJF: Bel Leerdammer
Indirecte voordelen van TPM bij Bel Leerdammer
Onderhoud op basis van Total Productive Maintenance (TPM) leidt in de kaasfabriek van Bel Leerdammer in Wageningen niet alleen direct, maar ook indirect tot kostenbesparingen. Dankzij de gestegen kennis over de machines komen er nu veel minder leveranciers over de vloer voor onderhoudsbeurten. Ook daalde de hoeveelheid reserveonderdelen met 50%.

> lees verder
Focusgebieden: TPM, WorldClass   Taal: Nederlands   Jaar publicatie of update: 2018
Bedrijfsectoren: MB: Food


BEDRIJF: BRB International
BRB International in één klap meer Lean na ERP-implementatie
De implementatie van een nieuw ERP-systeem is het moment om een stuk meer Lean te worden. Chief operations Tom Caris legt uit hoe je, door vooraf goed na te denken over de nieuwe bedrijfsprocessen: (1) veel draagvlak voor verandering krijgt, (2) je processen zo Lean mogelijk maakt, (3) de beste onderhandelingspositie hebt voor de ERP-selectie.

> lees verder
Focusgebieden: Lean, Software   Taal: Nederlands   Jaar publicatie of update: 2014
Bedrijfsectoren: MC: Chemie, MB: Chemie


BEDRIJF: Cargill
Cargill krijgt grip op de olieketen met Lean Six Sigma
Na een reorganisatie kampte Cargill Refined Oils met een onbevredigende leverbetrouwbaarheid. De oplossing: Lean Six Sigma. Met deze gecombineerde verbetermethode kun je logistieke ketens namelijk zowel efficiënt (Lean) als betrouwbaar maken (Six Sigma). Snelheid was echter geboden, want de supply chain van Cargill was bijna een burning platform!

> lees verder
Focusgebieden: Lean Six Sigma   Taal: Nederlands   Jaar publicatie of update: 2010
Bedrijfsectoren: MC: Chemie, MB: Food


BEDRIJF: Delicia (Opm: besproken in deel van dit artikel)
Introductie data-acquisitie voor procesverbetering
Delicia in Tilburg is private label-fabrikant van chocoladehagel, flakes en muesli. 'Sinds vorig jaar zijn wij breed bezig met de invoering van Total Productive Maintenance oftewel TPM', vertelt Bert Volbeda. 'Multidisciplinaire verbeterteams gaan de OEE van de productielijnen verbeteren. Goede metingen zijn daarbij cruciaal.'

> lees verder
Focusgebieden: TPM, Software   Taal: Nederlands   Jaar publicatie of update: 2008
Bedrijfsectoren: MB: Food


BEDRIJF: Delicia
Delicia vergroot productiviteit met TPM en bottlenecktheorie
In 2005 ging Delicia van start met de Philips-variant van Six Sigma, maar later bleek TPM geschikter. TPM past beter bij het primaire doel: productiviteitsverbetering. Bovendien is deze methode toegankelijk voor de werkvloer. Bij het selecteren van verbeterprojecten wordt gebruik gemaakt van de Theory of Constraints (TOC), de bottlenecktheorie.

> lees verder
Focusgebieden: TOC, TPM   Taal: Nederlands   Jaar publicatie of update: 2008
Bedrijfsectoren: MB: Food


BEDRIJF: Denkavit (Opm: besproken in deel van dit artikel)
Holistisch optimaliseren, met ERP
Het bedrijf Denkavit is gespecialiseerd in de productie van voeding voor jongvee.
Bij de Enterprise Resource Planning (ERP) is het accent verschoven naar het end-to-end ondersteunen van bedrijfsprocessen: van order tot factuur. 'Daarin waren wij misschien wel een voorloper', vertelt Gert Groenevelt, hoofd informatieverwerking.

> lees verder
Focusgebieden: Software   Taal: Nederlands   Jaar publicatie of update: 2007
Bedrijfsectoren: MB: Feed


BEDRIJF: Douwe Egberts (Opm: besproken in deel van dit artikel)
Balanceren tussen vrij en gestuurd verbeteren
In de Pickwick theefabriek in Joure raakt iedereen betrokken bij het continu verbeteren door middel van visueel management. Door zichtbaar te maken wat op dit moment als optimale manier van werken wordt beschouwd, komen afwijkingen en verbeteropties aan het licht. Hierdoor wordt de werkvloer als het ware zelf-corrigerend en zelf-verbeterend.

> lees verder
Focusgebieden: Lean   Taal: Nederlands   Jaar publicatie of update: 2015
Bedrijfsectoren: MB: Food


BEDRIJF: DSM (Opm: besproken in deel van dit artikel)
Manufacturing Execution wordt Manufacturing Excellence
Maar liefst 90% van de bezoekers van de MESA-conferentie onderschrijft het idee dat MES in de toekomst meer waarde zal toevoegen dan nu. Hoe breng je die boodschap echter optimaal over aan het management van jouw bedrijf? Dat is het probleem waarmee Michel de Lepper worstelt. Hij is directeur van het Global Manufacturing Competence Center van DSM.

> lees verder
Focusgebieden: Software   Taal: Nederlands   Jaar publicatie of update: 2008
Bedrijfsectoren: MC: Chemie


BEDRIJF: DSM Food Specialties (Opm: besproken in deel van dit artikel)
Meer halen uit het Manufacturing Execution Systeem
Een Manufacturing Execution Systeem (MES) verbetert meestal slechts administratieve processen, in een mooi woord heet dat verticale integratie. Bij DSM Food Specialties ondersteunt het MES echter ook gerichte data-acquisitie voor procesverbetering! Lokale optimalisatie van OEE-waarden wordt bovendien voorkómen.

> lees verder
Focusgebieden: Software   Taal: Nederlands   Jaar publicatie of update: 2008
Bedrijfsectoren: MC: Chemie, MB: Food


BEDRIJF: Enthone
Enthone verbetert met glans door terugdringen variatie
Enthone is een toeleverancier van bedrijven die oppervlakken verduurzamen, door deze te galvaniseren. Enthone levert duizenden verschillende vloeistofmengsels om dat goed te kunnen doen. Het bedrijf past Six Sigma toe om al hun bedrijfsprocessen te verbeteren, van productontwikkeling tot en met de rationalisatie van hun productenportfolio.

> lees verder
Focusgebieden: Six Sigma   Taal: Nederlands   Jaar publicatie of update: 2011
Bedrijfsectoren: MC: Chemie


BEDRIJF: FrieslandCampina (Opm: besproken in deel van dit artikel)
Food-productie van wereldklasse begint vaak met TPM
Per fabriek van FrieslandFoods ziet het programma voor Word Class Operations Management (WCOM) er ongeveer hetzelfde uit, vertelt manager Ulbe Jansma. 'We beginnen met een foundation workshop. Daarna starten enkele multidisciplinaire teams met een paar korte aansprekende projecten. Tenslotte wordt het programma verbreed'.

> lees verder
Focusgebieden: TPM, WorldClass   Taal: Nederlands   Jaar publicatie of update: 2007
Bedrijfsectoren: MB: Food


BEDRIJF: FrieslandCampina (Opm: besproken in deel van dit artikel)
Het geheim van een succesvolle omslag naar een 'verbetercultuur'
De zeven aandachtspunten van het Change Acceleration Process (CAP) lijken weinig verrassend. Zaken zoals creating a shared need en shaping a vision komen aan bod. 'Het sterke punt is echter, dat het niet blijft bij theorie. Er horen praktische tools bij', benadrukt Joanne Salverda, training & development manager bij Friesland Foods.

> lees verder
Focusgebieden: Lead & Change   Taal: Nederlands   Jaar publicatie of update: 2008
Bedrijfsectoren: MB: Food


BEDRIJF: FrieslandCampina
Inkopers FrieslandCampina creëren zo veel mogelijk waarde
Voor elke categorie grondstoffen is er bij FrieslandCampina een inkoopteam, dat zorgt dat de ingekochte zaken zo veel mogelijk waarde toevoegen. Zij stippelen een inkoopstrategie uit, en leggen die vervolgens voor aan een strategy go team, met daarin de belangrijkste belanghebbenden uit de business. Die beslissen of de strategie wordt uitgevoerd.

> lees verder
Focusgebieden: Supply Chain & Inkoop   Taal: Nederlands   Jaar publicatie of update: 2013
Bedrijfsectoren: MB: Food


BEDRIJF: FrieslandCampina
Loss intelligence Dashboard helpt FrieslandCampina om meer waarde uit de melk te halen
Procesverbetering is prioriteiten stellen. Daartoe vertaalt FrieslandCampina Key Performance Indicators naar financiële resultaten. Het bedrijf gebruikt daarbij een Loss Intelligence Dashboard. Daarmee kun je bijvoorbeeld uitzoeken of het beter is om de OEE te verbeteren, of dat het slimmer is om eerst een grondstofverlies te verminderen.

> lees verder
Focusgebieden: TPM, WorldClass   Taal: Nederlands   Jaar publicatie of update: 2013
Bedrijfsectoren: MB: Food


BEDRIJF: HAK
HAK's 'plan de campagne' voor continue verbetering
Nadat HAK werd overgenomen door investeringsmaatschappij NPM Capital, kreeg continuous improvement een tijdlang minder aandacht. Toch werd uiteindelijk veel goeds uit de Heinz-tijd behouden. Sterker nog: HAK kan nu weer een eigen koers varen. Het evalueren van 'campagnes' is daarbij als vanouds weer leidend bij de strategie.

> lees verder
Focusgebieden: TPM, WorldClass   Taal: Nederlands   Jaar publicatie of update: 2009
Bedrijfsectoren: MB: Food


BEDRIJF: Heineken
Serving the planet, continuously better
Total Productive Maintenance (TPM) vormt bij Heineken de basis voor elke bedrijfsprocesverbetering, concernbreed én binnen de toeleverketen. Dus van brouwen tot verpakken, en van distributie tot factureren ! De kracht van TPM ligt in de sterke betrokkenheid van iedereen, en in het feit dat het verbeterproces nooit ophoudt.

> lees verder
Focusgebieden: TPM   Taal: Nederlands   Jaar publicatie of update: 2008
Bedrijfsectoren: MB: Food


BEDRIJF: Heineken
Steeds efficiënter en vaardiger bier produceren
Binnen de Heineken Brouwerij in 's Hertogenbosch loopt sinds 2003 een Total Productive Management (TPM) programma, dat de werknemers competenter maakt. Operators hebben monteursvaardigheden opgedaan, maar ook de monteurs worden steeds slimmer! Zij worden productiviteitsmanagers, die ongeplande stilstand tegengaan.

> lees verder
Focusgebieden: TPM, RCM   Taal: Nederlands   Jaar publicatie of update: 2010
Bedrijfsectoren: MB: Food


BEDRIJF: Heineken
Deployment: Cascade prestatie-indicatoren geeft verbetering Heineken focus
's Hertogenbosch is één van de beste productielocaties van Heineken op het gebied van TPM. Drie succesfactoren verklaren dit: Deployment, audits, en tenslotte het opleidingsprogramma.
Natuurlijk kan het altijd nóg beter. Winst is nog te behalen door externe zaken beter aan te laten sluiten, bijvoorbeeld de logistiek, inkoop & innovatie.

> lees verder
Focusgebieden: TPM, Lead & Change   Taal: Nederlands   Jaar publicatie of update: 2010
Bedrijfsectoren: MB: Food


BEDRIJF: Heineken (Opm: besproken in deel van dit artikel)
Introductie data-acquisitie voor procesverbetering
Bij Heineken is automatische data-acquisitie meer regel dan uitzondering. 'Automatisch waar dat kan, en handmatig als een operator aanvullende informatie moet verstrekken', aldus TPM-manager Frank Rohmer. Sensoren verzenden gegevens, via PLC's, naar een door Heineken zelf ontwikkeld Manufacturing Execution Systeem.

> lees verder
Focusgebieden: Software   Taal: Nederlands   Jaar publicatie of update: 2008
Bedrijfsectoren: MB: Food


BEDRIJF: Heineken (Opm: besproken in deel van dit artikel)
Manufacturing Execution wordt Manufacturing Excellence
Chris Versteegh, engineering policy manager bij Heineken, hield een lezing met een intrigerende titel: 'MES: bow and arrow, or the indian?'. Zijn betoog komt hier op neer: Wordt MES alleen 'technisch' ingezet, dan blijft het nut beperkt. Er is echter veel meer winst te behalen als er een 'indiaanse' cultuuromslag plaatsvindt.

> lees verder
Focusgebieden: Software   Taal: Nederlands   Jaar publicatie of update: 2008
Bedrijfsectoren: MB: Food


BEDRIJF: Heineken (Opm: besproken in deel van dit artikel)
De beste strategie voor procesverbetering
Het management van Heineken brengt regelmatig in kaart wat de gaps zijn tussen de huidige en de gewenste situatie. Bij het ontwikkelen van een business-strategie wordt op de eerste plaats gekeken naar de markt, de verwachte vraag. Daarnaast worden de prestaties vergeleken met andere brouwerijen, zowel binnen Heineken als daarbuiten.

> lees verder
Focusgebieden: Lead & Change   Taal: Nederlands   Jaar publicatie of update: 2010
Bedrijfsectoren: MB: Food


BEDRIJF: Heinz
Tomatenketchup van constante kwaliteit, met zo min mogelijk verliezen
Heinz heeft veel ervaring met allerhande procesverbeter-gereedschappen, zoals OEE-metingen en 5S. Recentelijk kwam daar een nieuwe tool bij, namelijk Six Sigma. Nu is het tijd voor de ontwikkeling van een Heinz Global Performance Systeem. Hierbij staan change management en het nóg beter benutten van menselijke vaardigheden centraal.

> lees verder
Focusgebieden: WorldClass   Taal: Nederlands   Jaar publicatie of update: 2009
Bedrijfsectoren: MB: Food


BEDRIJF: Holland Malt (Opm: besproken in deel van dit artikel)
Meer halen uit het Manufacturing Execution Systeem
Derk Reiffers is plant manager van de in 2005 geopende moutfabriek van Holland Malt aan de Eemshaven. 'Een nieuwe fabriek biedt nieuwe kansen, ook qua data-acquisitie', legt Reiffers uit.
Toen de fabriek werd ontworpen was één van de wensen dat er een systeem zou komen om de hoeveelheid en de oorzaak van storingen te registreren.

> lees verder
Focusgebieden: Software   Taal: Nederlands   Jaar publicatie of update: 2008
Bedrijfsectoren: MB: Food


BEDRIJF: ICI (Alabastine) (Opm: besproken in deel van dit artikel)
Lean en toch flexibel? Dat kan!
Alabastine maakt een breed assortiment producten: 150 formuleringen, 300 grondstoffen, en 2500 verschillende verpakkingen. Stuksgewijze productie in-lijn, typerend voor Lean, is daardoor ondenkbaar. Ook dan kun je echter succesvol afslanken. In 2005 initieerde moederbedrijf ICI project 40, om de voorraden te verlagen tot 40 dagen.

> lees verder
Focusgebieden: Lean, Six Sigma   Taal: Nederlands   Jaar publicatie of update: 2007
Bedrijfsectoren: MC: Chemie, MS: Consumer


BEDRIJF: Independent Belgian Refinery
FLOW: Fast & Lean om te winnen bij IBR
Lean Six Sigma is bij Independent Belgian Refinery dé methode om steeds slimmer te werken. Na 3 jaar zijn de resultaten indrukwekkend: Teams voeren dagelijks actie-overleg uit, en ingewikkelde problemen worden geëscaleerd naar een stuurgroep. Veel communicatie is visueel, vertelt CEO Luc Smets. 'Zelfs het management ontwikkelt verbeterborden'

> lees verder
Focusgebieden: Lean Six Sigma   Taal: Nederlands   Jaar publicatie of update: 2015
Bedrijfsectoren: MC: Chemie


BEDRIJF: J-Oil Mills [Japan] (Opm: besproken in deel van dit artikel)
J-Oil Mills: Verandering door TPM maakt sterk!
J-Oil Mills is in 2004 ontstaan uit een fusie. Bijna 100% van de producten is bestemd voor de export. De bezochte fabriek staat onder druk, ten gevolge van een herverdeling van productievolumes tussen de verschillende productielocaties. In Shizuoka is men al in 1993 gestart met TPM. In 2001 heeft men de Consistent TPM Award ontvangen.

> lees verder
Focusgebieden: TPM   Taal: Nederlands   Jaar publicatie of update: 2008
Bedrijfsectoren: MB: Food


BEDRIJF: Johma
Training Within Industry vergroot productieflexibiliteit Johma
De belangrijkste pijlers van het verbeterprogramma van Johma zijn momenteel communicatieverbetering, kennisvermeerdering en kennisoverdracht. Dat laatste is extra belangrijk vanwege pieken in de vraag. Johma vangt deze op met tijdelijke arbeidskrachten. Dankzij Training within Industry kan Johma hen in enkele weken opleiden tot gedegen operators!

> lees verder
Focusgebieden: Lean, Lead & Change   Taal: Nederlands   Jaar publicatie of update: 2016
Bedrijfsectoren: MB: Food


BEDRIJF: JoyGlobal [VS] (Opm: besproken in deel van dit artikel)
QRM: Amerikaanse, Vlaamse en Nederlandse bedrijven boeken succes met snelle toeleverketens
Quick Response Manufacturing: Hoe sneller je supply chain, hoe beter! Het doel: gemakkelijk klantspecifiek en in wisselende hoeveelheden produceren.
Wat voor type bedrijven boeken hiermee succes? Wij zochten het uit op de 11e QRM-conferentie. Lees over de successen bij Harley-Davidson, JoyGlobal, RenewAire, Harol en Bosch Scharnieren!

> lees verder
Focusgebieden: QRM   Taal: Nederlands   Jaar publicatie of update: 2012
Bedrijfsectoren: MC: Grondstoffen, MS: Machines


BEDRIJF: Lake Region Medical (Opm: besproken in deel van dit artikel)
Meer begrip voor standaardwerk verbetert kwaliteit
Na meer dan 65 jaar is het Training Within Industry programma uit WOII nog steeds springlevend. Lake Region Medical introduceerde deze aanpak in een fabriek in Ierland. Sindsdien concentreren de productiemedewerkers zich op het conform de standaard uitvoeren van de meest cruciale productiestappen, en ze begrijpen hoe belangrijk dat is!

> lees verder
Focusgebieden: Lean, TPM, Lead & Change   Taal: Nederlands   Jaar publicatie of update: 2012
Bedrijfsectoren: MB: Farma, MS: Medisch


BEDRIJF: Lassie (Grupo SOS)
Steeds efficiënter toveren met rijst
In 2008 hernieuwde Lassie de invoering van Total Productive Maintenance (TPM). De revival begon op de verpakkingsafdeling, daarna volgde de rijstbereiding. Nu zijn het kantoor en de toeleverketen aan de beurt, en zullen ook Lean-tools worden ingezet. Vaak is het moeilijk om een verbeterprogramma vol te houden, maar Lassie slaagt daar goed in.

> lees verder
Focusgebieden: TPM   Taal: Nederlands   Jaar publicatie of update: 2010
Bedrijfsectoren: MB: Food


BEDRIJF: Leaf
Positieve energie bewerkstelligt Lean-omslag
In 2009 was de situatie in de snoepfabriek van Leaf ronduit zorgwekkend. Volgens de leiding lag dit aan de medewerkers: die zouden onbekwaam zijn!
Een geheel nieuw managementteam bewees echter het tegendeel. Negatieve energie werd omgezet in positieve energie, met een methode die Appreciative Inquiry heet. Hierbij worden sterke punten benadrukt.

> lees verder
Focusgebieden: Lean, Lead & Change   Taal: Nederlands   Jaar publicatie of update: 2012
Bedrijfsectoren: MB: Food


BEDRIJF: Mitsubishi [Japan] (Opm: besproken in deel van dit artikel)
Mitsubishi (JP): Natuur en chemie ontmoeten elkaar
Bij Mishubishi in Mizushima (Japan) worden een groot aantal petrochemische producten geproduceerd voor het maken van Auto-interieurs, oplosmiddelen, CD's, DVD's en shampooflessen.
Tussen de gigantische installaties zie je goed onderhouden tuinen. De boodschap is duidelijk. Natuur en chemie kunnen samengaan

> lees verder
Focusgebieden: TPM   Taal: Nederlands   Jaar publicatie of update: 2007
Bedrijfsectoren: MC: Chemie


BEDRIJF: Nedalco
Operators Nedalco werken zelfstandiger én slimmer dankzij TPM
Sinds de invoering van Total Productive Maintenance (TPM) is niet alleen de productiviteit in de Nedalco-fabrieken flink gestegen, maar ook het kennisniveau van de operators. Met minder mensen wordt nu dezelfde hoeveelheid alcohol geproduceerd. De fabriek in Bergen Op Zoom werd weliswaar gesloten, maar de productiecapaciteit elders nam toe.

> lees verder
Focusgebieden: TPM   Taal: Nederlands   Jaar publicatie of update: 2010
Bedrijfsectoren: MC: Chemie, MB: Food


BEDRIJF: NedCoat
Mens en machine verbeteren doorstroom bij NedCoat
Verzinken is een erg traditionele sector. Daarom vergde de invoering van een 'stromende' manier van werken bij verzinkerij NedCoat een heuse cultuuromslag. 'Echt profijt haalden we pas uit ons nieuwe kraanbaansysteem, nadat onze medewerkers hadden leren omgaan met de computergestuurde planning', vertelt directeur Reinier Brongers.

> lees verder
Focusgebieden: WorldClass   Taal: Nederlands   Jaar publicatie of update: 2012
Bedrijfsectoren: MC: Chemie, MS: Metaal


BEDRIJF: NedCoat
NedCoat haalt maximale uit machinepark, dankzij storingsregistratie en samenwerking met leverancier
Binnen 4 jaar wist verzinkerij NedCoat de doorzet te verdubbelen.
'Om het maximale uit ons machinepark te halen gebruiken we een Continu Verbeter Toolkit om storingen vast te leggen en vervolgens tegen te gaan', vertelt directeur Reinier Brongers. 'Bovendien werken we intensief samen met Scheffer, de leverancier van ons kraanbaansysteem.'

> lees verder
Focusgebieden: Software   Taal: Nederlands   Jaar publicatie of update: 2012
Bedrijfsectoren: MC: Chemie, MS: Metaal


BEDRIJF: NedMag
NedMag haalt het beste naar boven
Bij NedMag produceren ze 'doodgebrande' magnesiumoxide van bijzondere kwaliteit. In de afgelopen decennia steeg de jaarproductie tot 160.000 ton. De operators waren er van overtuigd dat het nu écht niet meer beter kon.. Een adviesbureau toonde echter aan dat de fabriek nog niet aan zijn taks zit. Wigbolt Kluter leidde de cultuurverandering.

> lees verder
Focusgebieden: TPM, WorldClass   Taal: Nederlands   Jaar publicatie of update: 2013
Bedrijfsectoren: MC: Chemie, MC: Grondstoffen, MB: Chemie


BEDRIJF: Northseafood (Opm: besproken in deel van dit artikel)
Monozukuri: De kunst om dingen te maken met aandacht
Managers uit diverse voedingsmiddelenbedrijven vertellen hoe zij streven naar continue verbetering. Japanners noemen een geïntegreerde aanpak van mens en proces monozukuri, de kunst om dingen te maken met aandacht. Organisatorisch gezien moeten we daartoe in zekere zin terug naar de middeleeuwen, met meesters en gezellen.

> lees verder
Focusgebieden: TPM, WorldClass   Taal: Nederlands   Jaar publicatie of update: 2012
Bedrijfsectoren: MB: Food


BEDRIJF: Nutricia (Opm: besproken in deel van dit artikel)
Praktisch verbeteren aan de hand van de OEE
Fons Janssen is productiemanager bij Nutricia in Cuijk. 'Om locale optimalisatie te voorkomen meten we de Overall Equipment Effectiveness of OEE van productielijnen. Eerst bepalen we met behulp van de Theory of Constraints wat de bottleneck-bewerking is. De maximale capaciteit die de fabrikant daarvoor opgeeft, is tevens het maximaal haalbare

> lees verder
Focusgebieden: TPM   Taal: Nederlands   Jaar publicatie of update: 2007
Bedrijfsectoren: MB: Food


BEDRIJF: Nutricia (Opm: besproken in deel van dit artikel)
Food-productie van wereldklasse begint vaak met TPM
Nutricia is - als één van de eerste voedingsmiddelenbedrijven - druk bezig met de invoering van Six Sigma. 'Wij zien Six Sigma als een aanscherping van ons productiviteitsprogramma', aldus Fons Janssen, productiemanager in Cuijk. 'Jaren geleden begonnen we met een TPM-achtig programma. Dat was vooral omdat wij een productielocatie zijn.'

> lees verder
Focusgebieden: WorldClass   Taal: Nederlands   Jaar publicatie of update: 2007
Bedrijfsectoren: MB: Food


BEDRIJF: Nutricia (Opm: besproken in deel van dit artikel)
Introductie data-acquisitie voor procesverbetering
Bij Nutricia wordt het leeuwendeel van de OEE-gegevens handmatig vastgelegd. 'Onze operators gebruiken een invulformulier. Daarop noteren ze per tijdsblok de status van hun productielijn. Het accent ligt op de bottleneck-machine, meestal de sproeidroger', aldus productiemanager Fons Janssen. 'Soms gebruiken we ook invulformulieren in Excel'

> lees verder
Focusgebieden: Software   Taal: Nederlands   Jaar publicatie of update: 2008
Bedrijfsectoren: MB: Food


BEDRIJF: Nutricia
Operator in rol van Sherlock Holmes bij Nutricia (Danone)
Gangbare registratie van de Overall Equipment Effectiveness is vaak onvoldoende om de oorzaak van een probleem te achterhalen. Daarom zijn de operators van Nutricia inmiddels getraind om bij elke significante verstoring direct zo veel mogelijk informatie vast te leggen. Zij stellen zelfs, als waren zij detectives, bewijsmateriaal veilig!

> lees verder
Focusgebieden: TPM, WorldClass   Taal: Nederlands   Jaar publicatie of update: 2013
Bedrijfsectoren: MB: Food


BEDRIJF: Nyrstar
Naar 30% meer beschikbaarheid, dankzij 'failure mode' analyse
Jac Valkenburg, hoofd reliability engineering van zinkfabriek Nyrstar, vertelt over veranderingen qua onderhoudsmanagement. Vroeger had je reactief onderhoud, lees: repareren als iets kapot gaat, nu ligt de focus op het voorkómen van storingen. Onderhoudsconcepten worden daartoe geoptimaliseerd met Failure Mode and Effect Analysis (FMEA).

> lees verder
Focusgebieden: RCM   Taal: Nederlands   Jaar publicatie of update: 2008
Bedrijfsectoren: MC: Chemie, MC: Grondstoffen


BEDRIJF: Outokumpu
TPM zorgt voor lokale stabiliteit bij Outokumpu
De heilige graal voor Outokumpu is met zo min mogelijk tussenvoorraden van grondstof naar roestvaststalen eindproduct, lean productie in de hele supply chain dus! Hierbij werd begonnen met het creëren van lokale stabiliteit, lees: zorgen voor betrouwbare en efficiënte productie in de individuele fabrieken.

> lees verder
Focusgebieden: TPM, WorldClass   Taal: Nederlands   Jaar publicatie of update: 2009
Bedrijfsectoren: MC: Chemie, MC: Grondstoffen, MS: Metaal


BEDRIJF: Outokumpu
Ketenbreed met minder verspilling naar roestvaststalen eindproducten
Door voor elke fabriek van Outokumpu een future state te formuleren en deze te realiseren, is de locale productie niet alleen in Nederland, maar ook in Finland veel voorspelbaarder geworden. Nu wordt gewerkt aan het ultieme doel: Ketenbreed, met zo min mogelijk tussenvoorraden en verspillingen, zo snel mogelijk naar de eindproducten.

> lees verder
Focusgebieden: TPM, WorldClass   Taal: Nederlands   Jaar publicatie of update: 2011
Bedrijfsectoren: MC: Chemie, MC: Grondstoffen, MS: Metaal


BEDRIJF: Purac
Total Productive Management' verbetert efficiëntie álle bedrijfsprocessen bij Purac
Bij Purac, een bedrijf dat melkzuurderivaten maakt, staat TPM niet 'slechts' voor Total Productive Maintenance, maar voor Total Productivity Management. Op die manier wordt benadrukt dat de focus niet alleen ligt op de machines, maar op de efficiëntie van álle bedrijfsprocessen. De implementatie volgt de regels van het JIPM.

> lees verder
Focusgebieden: TPM   Taal: Nederlands   Jaar publicatie of update: 2006
Bedrijfsectoren: MC: Chemie


BEDRIJF: Purac (Opm: besproken in deel van dit artikel)
Praktisch verbeteren aan de hand van de OEE
Hein Winkelaar, TPM-manager bij Purac, ziet Six Sigma bij het vergroten van de Overall Equipment Effectiveness (OEE) als een methode voor gevorderden. 'Is je OEE lager dan 60%, begin dan met een Excel-spreadsheet. Bij een OEE tussen 60 en 80% kun je de data-acquisitie gaan automatiseren. Pas boven de 80% komt Six Sigma in beeld.'

> lees verder
Focusgebieden: TPM   Taal: Nederlands   Jaar publicatie of update: 2007
Bedrijfsectoren: MC: Chemie


BEDRIJF: Purac
Purac haalt het onderste uit de OEE-kan
Purac verbetert al zeven jaar de productiviteit, door via Overall Equipment Effectiveness (OEE) metingen verborgen verliezen op te sporen. Begonnen werd met een handmatige OEE-registratie, daarna volgde software-ondersteuning.
Inmiddels is de laatste stap in volle gang: Een neuraal netwerk rekent gegevens van de héle fabriek door.

> lees verder
Focusgebieden: TPM, Software   Taal: Nederlands   Jaar publicatie of update: 2008
Bedrijfsectoren: MC: Chemie


BEDRIJF: SABIC IP (GEP)
Six Sigma zorgt voor constante kwaliteit, Lean reduceert verspillingen
SABIC Innovative Plastics, voorheen General Electric Plastics, is een bedrijf met bijzonder veel ervaring met Six Sigma.
Die term verwijst letterlijk naar een kans van minder dan 3,4 op de miljoen, dat een proces niet voldoet. Inmiddels is SABIC IP bijna letterlijk een Six Sigma bedrijf qua percentage klachten op het aantal leveringen.

> lees verder
Focusgebieden: Six Sigma, Lean Six Sigma   Taal: Nederlands   Jaar publicatie of update: 2009
Bedrijfsectoren: MC: Chemie, MS: Plastics


BEDRIJF: Sappi
Ruimte, richting en allignment bij toepassing Lean
Acht jaar geleden startte papierproducent Sappi met een Lean transformatie. Sindsdien is procesverbetering iets wat iedereen dagelijks doet. Via een on the job training doen alle operationeel leidinggevenden ervaring op als Lean projectleider. En dankzij Hoshin Kanri krijgt het verbeterprogramma steeds meer richting en allignment.

> lees verder
Focusgebieden: Lean   Taal: Nederlands   Jaar publicatie of update: 2013
Bedrijfsectoren: MB: Papier


BEDRIJF: Sara Lee (Opm: besproken in deel van dit artikel)
'People make it happen' bij Sara Lee
Bij Sara Lee is continuous improvement formeel vastgelegd in de bedrijfsmissie. 'Lean manufacturing is het middel waarmee we dat doel willen bereiken', aldus Jan van Ginkel, directeur continuous improvement. 'Maar uiteindelijk moeten onze mensen het doen. People make things happen, ook dát staat in onze missie.'

> lees verder
Focusgebieden: Lead & Change   Taal: Nederlands   Jaar publicatie of update: 2009
Bedrijfsectoren: MB: Food


BEDRIJF: Sara Lee
Frequente sturing en verantwoording borgt Lean manufacturing bij Sara Lee
Als je écht succes wilt boeken met Lean, dan moet iedereen op zijn of haar niveau precies weten hoe daaraan bij te dragen. Ken je de standaardprocedures? En weet je welk gedrag helpt om jouw proces te verbeteren? Om te zorgen dat iedereen het goede pad kent én daarop blijft, kiest Sara Lee voor frequente cycli van sturing en verantwoording.

> lees verder
Focusgebieden: Lean, Lead & Change   Taal: Nederlands   Jaar publicatie of update: 2011
Bedrijfsectoren: MB: Food


BEDRIJF: Sara Lee (Opm: besproken in deel van dit artikel)
De emotionele kant van waardecreatie
'Vaak verbeteren bedrijven slechts op afdelingsniveau, silo-optimalisatie dus', vertelt Arjan Gerritsen, senior manager continuous improvement bij Sara Lee. Om dit probleem te tackelen heeft Sara Lee value streams gedefinieerd, die allemaal eindigen bij de klant. Niet alleen voor productie, maar ook voor innovatie, verkoop en marketing!

> lees verder
Focusgebieden: Lean, Lead & Change   Taal: Nederlands   Jaar publicatie of update: 2012
Bedrijfsectoren: MB: Food


BEDRIJF: Sara Lee (Douwe Egberts)
Maximaal haalbare waardestroom, binnen bestaande kaders
Sara Lee International koos voor een concernbrede invoering van Lean manufacturing. Bij de vestiging van Douwe Egberts in Joure stromen de producten nu door de fabriek, stilstand is immers verlies. Tijdens de reis wordt zoveel mogelijk waarde toegevoegd. Iedereen werkt nu mee aan optimalisatie. Ook talent wordt dus niet langer verspild!

> lees verder
Focusgebieden: Lean   Taal: Nederlands   Jaar publicatie of update: 2010
Bedrijfsectoren: MB: Food


BEDRIJF: SCA Packaging (Opm: besproken in deel van dit artikel)
SCA Packaging De Hoop vult TPM aan met RCM
Hans van Dalen is hoofd van het Technisch Bedrijfsbureau van SCA Packaging 'De Hoop' in Eerbeek. 'De productie van papier is kapitaalintensief. Bij een storing gaat meteen de geldteller lopen' Sinds jaar en dag wordt Total Productive Maintenance (TPM) toegepast. 'We willen dat aanvullen met Reliability Centered Maintenance oftewel RCM'

> lees verder
Focusgebieden: TPM, RCM, Software   Taal: Nederlands   Jaar publicatie of update: 2006
Bedrijfsectoren: MB: Papier, Verpakken


BEDRIJF: Shell
Shell optimaliseert end-to-end met Lean Six Sigma
Bij Shell Nederland Chemie is het optimaliseren van complete processen, end-to-end, het doel. Performance indicatoren geven aan in hoeverre dat doel wordt bereikt. Wijkt de prestatie van een bepaald proces af, dan wordt gebruik gemaakt van Lean Six Sigma om de oorzaak op te sporen en weg te nemen.

> lees verder
Focusgebieden: Lean Six Sigma, Supply Chain & Inkoop   Taal: Nederlands   Jaar publicatie of update: 2008
Bedrijfsectoren: MC: Chemie


BEDRIJF: Shell
Business process reengineering geeft focus aan verbeterstrategie Shell
Business Process Reengineering (BPR), zoals in 1993 gedefinieerd door Michael Hammer en James Champy, houdt in dat bedrijven worden omgevormd tot procesgerichte organisaties. Dit idee sluit prima aan bij de belevingswereld van de ingenieur. BPR kreeg daarom een warm onthaal binnen Shell Nederland Chemie.

> lees verder
Focusgebieden: Lean Six Sigma, Supply Chain & Inkoop   Taal: Nederlands   Jaar publicatie of update: 2008
Bedrijfsectoren: MC: Chemie


BEDRIJF: Stork GLT (Opm: besproken in deel van dit artikel)
Toepassing RCM bij Groningse gaswinningsclusters (Stork GLT)
Het GLT-project is uitermate geschikt voor het toepassen van Reliability Centered Maintenance. Ten eerste gaat het om nieuwe gaswinningsinstallaties, en FMEA biedt een handvat om daarvoor onderhoudsprogramma's te ontwikkelen. Verder gaat het om gas, dus de veiligheidseisen zijn hoog. Daarnaast is de beschikbaarheid van de installaties belangrijk.

> lees verder
Focusgebieden: RCM   Taal: Nederlands   Jaar publicatie of update: 2006
Bedrijfsectoren: MC: Grondstoffen


BEDRIJF: Suiker Unie
On the job training zorgt voor 'totaalvoetbal' bij Suiker Unie
In januari 2013 behaalde Suiker Unie Puttershoek de eerste JIPM-award voor Total Productive Maintenance (TPM). Met name het trainingsprogramma voor autonoom onderhoud is een groot succes. Dit lijkt op totaalvoetbal: Ook al is een operator als 'voorspeler' technisch niet de meest gespecialiseerde verdediger, toch kan die soms sneller ingrijpen.

> lees verder
Focusgebieden: TPM   Taal: Nederlands   Jaar publicatie of update: 2013
Bedrijfsectoren: MB: Food


BEDRIJF: SuikerUnie
SuikerUnie meet om later te weten
SuikerUnie Vierverlaten draait alleen tijdens de bietencampagne. Dit heeft gevolgen voor Total Productive Maintenance (TPM). Fabrieksgegevens worden tijdens de campagne verzameld, en pas later gebruikt in verbeterprojecten. Total in het woord TPM betekent dat iedereen, van monteur tot operator, de productiviteit helpt vergroten.

> lees verder
Focusgebieden: TPM   Taal: Nederlands   Jaar publicatie of update: 2017
Bedrijfsectoren: MB: Food


BEDRIJF: Tata Steel (Opm: besproken in deel van dit artikel)
Jaarevent: Smart Industry moet waardecreatie vergroten (2/2)
Smart Industry is een paraplubegrip. Een soort krenten-uit-de-pap benadering, waarbij je datgene gebruikt wat in jouw geval nuttig is, kan zeer adequaat zijn. Tata Steel experimenteerde met LoRaWan. Dit staat voor een wide area network, dat over grote afstanden draadloos sensordata kan verzenden. Inmiddels beschikken ze over een LoRa-netwerk.

> lees verder
Focusgebieden: Smart Industry   Taal: Nederlands   Jaar publicatie of update: 2018
Bedrijfsectoren: MC: Grondstoffen, MS: Metaal


BEDRIJF: Tessenderlo
Six Sigma geeft structuur aan procesverbetering bij Dyka
Dyka produceert kunststofleidingen, onder meer voor rioleringen. Productafkeur komt maar weinig voor, dus dan denk je niet direct aan Six Sigma. Het kan echter altijd nóg beter. Bovendien was het gewenst om de verbeter-initiatieven meer structuur te geven, en daarvoor is de DMAIC-cyclus uit Six Sigma heel geschikt. Het resultaat bleef niet uit.

> lees verder
Focusgebieden: Six Sigma   Taal: Nederlands   Jaar publicatie of update: 2009
Bedrijfsectoren: MC: Chemie, MS: Plastics


BEDRIJF: Trouw Nutrition International (Opm: besproken in deel van dit artikel)
ERP-implementaties steeds meer procesgedreven
Ludo Hof, projectmanager bij Trouw Nutrition International, heeft meer dan 25 jaar ervaring met ERP-implementaties. 'Je begint met het definiëren van de gewenste bedrijfsprocessen. Dat ontwerp vormt de leidraad, waarbij je het ERP-pakket moet laten implementeren door een intern team. De kennis blijft dan in je organisatie.'

> lees verder
Focusgebieden: Software   Taal: Nederlands   Jaar publicatie of update: 2006
Bedrijfsectoren: MB: Feed


BEDRIJF: Unilever
10 jaar stapsgewijs procesverbeteren bij Unilever
Tien jaar geleden overwoog Unilever zich te gaan richten op innovatie en marketing, en de productie uit te besteden. Gelukkig is dat niet door gegaan. De Unilever-fabrieken zijn inmiddels namelijk uitgegroeid tot iconen op het gebied van stapsgewijs verbeteren, volgens een Japanse methode die Total Productive Maintenance (TPM) heet.

> lees verder
Focusgebieden: TPM, WorldClass   Taal: Nederlands   Jaar publicatie of update: 2007
Bedrijfsectoren: MB: Food, MS: Consumer


BEDRIJF: Unilever (Opm: besproken in deel van dit artikel)
Praktisch verbeteren aan de hand van de OEE
De OEE-meting wordt niet alleen binnen TPM, maar ook in het kader van Lean en Six Sigma toegepast. 'Niks op tegen', vindt Jan van Noord, kwaliteitsmanager van de margarinefabriek van Unilever in Vlaardingen. 'Het gaat erom dat je in kaart brengt waarom een bepaalde OEE te laag is, en dat je vervolgens veranderingen doorvoert én borgt.'

> lees verder
Focusgebieden: TPM   Taal: Nederlands   Jaar publicatie of update: 2007
Bedrijfsectoren: MB: Food


BEDRIJF: Unilever (Opm: besproken in deel van dit artikel)
World Class Achievement binnen Unilever
Is Unilever daarmee een voorstander van World Class Manufacturing, het simultaan toepassen van TPM, Lean en Six Sigma? Henk Eertink: 'Wij passen inderdaad verschillende verbetermethoden tegelijk toe. Je moet je daarbij echter wel realiseren, dat wij al tien jaar bezig zijn met Total Productive Maintenance. Wij hadden dus een stevige basis.'

> lees verder
Focusgebieden: TPM, WorldClass   Taal: Nederlands   Jaar publicatie of update: 2007
Bedrijfsectoren: MB: Food, MS: Consumer


BEDRIJF: Unilever (Opm: besproken in deel van dit artikel)
Onderhoud van wereldklasse overschrijdt afdelingsgrenzen
Jan van Noord kreeg in 1995, als hoofd TD bij Calvé, voor het eerst te maken met Total Productive Maintenance (TPM). 'Die methode past bij mij, van nature kijk ik over grenzen heen. Dat begon al als werktuigbouwkundige bij Nedloyd, ik was toen ook stuurman.' Eén van de basisprincipes van TPM is, dat iedereen steeds een niveau hoger gaat.

> lees verder
Focusgebieden: TPM   Taal: Nederlands   Jaar publicatie of update: 2007
Bedrijfsectoren: MB: Food, MS: Consumer


BEDRIJF: Unilever
Van Total Productive Maintenance (TPM) naar Integrated Productive Management
Unilever heeft al 17 jaar ervaring met Total Productive Maintenance (TPM). Managers uit verschillende TPM-pilaren, zoals planmatig onderhoud en Quality Assurance, ondersteunen inmiddels ook gezamenlijk verbeterteams. TPM wordt daardoor Integrated Productive Management. De jongste uitdaging: Unilever heeft een ambitieuze duurzaamheidsdoelstelling!

> lees verder
Focusgebieden: TPM, WorldClass   Taal: Nederlands   Jaar publicatie of update: 2013
Bedrijfsectoren: MB: Food, MB: Chemie


BEDRIJF: Unilever
Unilever's nieuwe integrale programma voor World Class Manufacturing
Bedrijven die lang bezig zijn met procesverbetering spreken vaak van World Class Manufacturing. Hiermee wordt bedoeld dat TPM, Lean en Six Sigma tegelijkertijd worden toegepast. Eén methode vormt meestal het fundament, maar dit heeft iets onbevredigends. Unilever stapte daarom over op een integrale aanpak, ontwikkeld door prof. Hajime Yamashima

> lees verder
Focusgebieden: TPM, WorldClass   Taal: Nederlands   Jaar publicatie of update: 2015
Bedrijfsectoren: MB: Food, MS: Consumer, MB: Chemie


BEDRIJF: Valspar
Beter uit de verf dankzij Lean Six Sigma
Toen de Beer Lakfabrieken in 2004 werd overgenomen door het Amerikaanse Valspar, startte al snel de invoering van Lean Six Sigma. Beslissingen gebeuren sindsdien niet meer op gevoel, maar op grond van harde cijfers. De invoering van een cultuur van meten, verbeteren en borgen betekende een flinke omslag voor het voormalige familiebedrijf.

> lees verder
Focusgebieden: Lean Six Sigma   Taal: Nederlands   Jaar publicatie of update: 2008
Bedrijfsectoren: MC: Chemie, MB: Chemie


BEDRIJF: Valspar
Toepassing Lean Six Sigma niet zwart-wit bij productie mengkleuren
Lean Six Sigma lijkt rechtlijnig: Verwijder verspilling (Lean), en streef tegelijkertijd naar een constante kwaliteit (Six Sigma). De praktijk is echter weerbarstig, vertelt Martin van Zanten, manager bij Valspar. Door ruimere bereidingstijden te kiezen, zou je bijvoorbeeld verwachten dat de verspilling toeneemt. Het tegendeel bleek echter waar!

> lees verder
Focusgebieden: Lean Six Sigma   Taal: Nederlands   Jaar publicatie of update: 2013
Bedrijfsectoren: MC: Chemie, MB: Chemie


BEDRIJF: Van Houtum
Van Houtum maakt meer papier, met minder energie en afval
Bij papierfabrikant Van Houtum verbeteren multidisciplinaire teams stapsgewijs de productie, in het kader van TPM. Op het gebied van energiebesparing en afvalreductie werden in de afgelopen jaren opmerkelijke resultaten geboekt, maar er zijn steeds meer gegevens nodig. Met process intelligence software wordt daarom één productiedatabase opgezet.

> lees verder
Focusgebieden: TPM, Software   Taal: Nederlands   Jaar publicatie of update: 2011
Bedrijfsectoren: MC: Chemie, MB: Papier


BEDRIJF: Van Maanen Bakkerij
De vrolijkste ambachtelijke bakker van Nederland
Waarom ga je naar een warme bakker? Vanwege kwaliteit en de geur van vers brood. En waarom wil je er werken? Omdat je trots bent op de producten en jouw bijdrage daaraan. Bakkerij van Maanen kwam tot dit inzicht na een coachingstraject. Daarna verschoof de focus naar meer vrijheid en zelfsturing: mensen datgene laten doen waar ze het beste in zijn

> lees verder
Focusgebieden: Lead & Change, Agile   Taal: Nederlands   Jaar publicatie of update: 2015
Bedrijfsectoren: MB: Food


BEDRIJF: Vrumona
Drive en discipline werken verfrissend bij Vrumona
Drive, focus, betrokkenheid, eigenaarschap en discipline. Dat zijn de 5 trefwoorden die het succes van het TPM programma bij Vrumona verklaren! Focus wordt onder meer gecreëerd via een Driving System, voor het bepalen van de lange termijn strategie. Bij de uitvoering daarvan zorgt een Daily Control System voor snelle (re)actie als dat nodig is.

> lees verder
Focusgebieden: TPM   Taal: Nederlands   Jaar publicatie of update: 2012
Bedrijfsectoren: MB: Food


BEDRIJF: Vrumona
Vrumona plukt de vruchten van TPM
Vrumona is nu 8 jaar bezig met Total Productive Maintenance (TPM). Steeds blijkt dat het nóg beter kan. In de afgelopen tijd werd bijvoorbeeld de TPM-pilaar autonoom management verder uitgewerkt. Taken en verantwoordelijkheden werden daarnaast duidelijker zichtbaar. In juni 2014 ontving Vrumona de Bronze Award voor TPM van moederbedrijf Heineken.

> lees verder
Focusgebieden: TPM   Taal: Nederlands   Jaar publicatie of update: 2015
Bedrijfsectoren: MB: Food


BEDRIJF: Zeelandia (Opm: besproken in deel van dit artikel)
De ondersteuning van TPM en RCM door onderhoudsmanagementsystemen
Het onderhoudsmanagementsysteem van Zeelandia is prima in staat om TPM-verbeterprocessen te ondersteunen, op één ding na: het systeem bevat geen module voor het meten van de Overall Machine Effectiveness (OEE). Hiervoor gebruiken de operators sinds 2005 een losstaande OEE-cockpit.

> lees verder
Focusgebieden: TPM   Taal: Nederlands   Jaar publicatie of update: 2006
Bedrijfsectoren: MB: Food


BEDRIJF: Zeelandia (Opm: besproken in deel van dit artikel)
Food-productie van wereldklasse begint vaak met TPM
Voedingsmiddelenbedrijven beginnen bij het streven naar World Class Manufacturing vaak met TPM. Pas later komen dan Lean en/of Six Sigma in zicht. Ongetwijfeld speelt het een rol dat Unilever, 's lands grootste voedingsmiddelenbedrijf, ook met TPM begon. Mart Vogelzang, TPM-manager bij Zeelandia, kreeg zijn opleiding zelfs bij dat bedrijf.

> lees verder
Focusgebieden: TPM, WorldClass   Taal: Nederlands   Jaar publicatie of update: 2007
Bedrijfsectoren: MB: Food


BEDRIJF: Zeelandia (Opm: besproken in deel van dit artikel)
Het geheim van een succesvolle omslag naar een 'verbetercultuur'
Zeelandia is al vier jaar bezig met Total Productive Maintenance (TPM). Dit is een procesmanagement programma gericht op het optimaliseren van de productiviteit. 'Ook voordat wij daarmee begonnen, liep ons bedrijf al goed. Daarom moesten wij als het ware een noodzaak creëren om te verbeteren', aldus Mart Vogelzang, TPM-manager bij Zeelandia.

> lees verder
Focusgebieden: Lead & Change   Taal: Nederlands   Jaar publicatie of update: 2008
Bedrijfsectoren: MB: Food