Login                    Nieuwsbrief  |   Agenda   |   Vacatures   |   Forum   |   Advies   |   Adverteer   |   Zoek
Zoeken geavanceerd
Bron: Procesverbeteren.nl
U bent NIET ingelogd. Het is verstandig dit te doen, anders kunnen sommige verhalen deels zijn afgeschermd. Vraag een gratis password aan

Vink de gewenste focusgebieden en sectoren aan.   Bij zoeken in kiest u voor bedrijven (cases), artikelen en/of boeken

Focusgebieden    Sectoren

Zoeken in

  

Bij zoekresultaten uit - of vernieuwd in - de laatste drie jaar (2014-2017) is het publicatietype (BEDRIJF, ARTIKEL, BOEKBESPREKING)
blauw weergegeven.
Uw zoekresultaten staan onder deze willekeurig geselecteerde adverteerder in het focusgebied Six Sigma:


UNC Lean Six Sigma UNC Lean Six Sigma

> Naar website

 

Resultaten bedrijven (16):
BEDRIJF: Canisius Ziekenhuis Nijmegen (Opm: besproken in deel van dit artikel)
Stapsgewijs verbeteren en borgen met “ISO Six Sigma”
De combinatie van ISO en Six Sigma levert een ideale managementmethode op voor stapsgewijze verbetering in de gezondheidszorg. Dit bewees Jaap van den Heuvel, op dat moment algemeen directeur van het Rode Kruis Ziekenhuis in Beverwijk. Later verlegde hij zijn werkterrein naar het Canisius Ziekenhuis in Nijmegen.

> lees verder
Focusgebieden: Six Sigma, Lean Six Sigma   Taal: Nederlands   Jaar publicatie of update: 2007
Bedrijfsectoren: Cure


BEDRIJF: Canisius Ziekenhuis Nijmegen
Six Sigma in klinische laboratoria
Six Sigma werkt niet alleen in productie-omgevingen, maar ook in andere bedrijfstypen, vooral als kwaliteit een belangrijke stuurfactor is. In dit artikel aandacht voor Six Sigma in ziekenhuizen, en met name voor de toepassing van deze methode in de klinische laboratoria. Als voorbeeld het lab van het Canisius Ziekenhuis in Nijmegen.

> lees verder
Focusgebieden: Six Sigma   Taal: Nederlands   Jaar publicatie of update: 2006
Bedrijfsectoren: Labo, Cure


BEDRIJF: Cisco (Opm: besproken in deel van dit artikel)
Samen bouwen aan waardeketens, met de eindklant als richtsnoer
In 2002 schakelde Cisco over op ‘built-to-order’, om beter in te kunnen spelen op de klantwensen. Een tweede verandering was het aangaan van steeds strategischer samenwerkingsverbanden, met steeds minder toeleveranciers. ‘Het succes van de klant is ons succes’, is nu het adagium in de hele waardeketen, van toeleverancier tot de eindklant.

> lees verder
Focusgebieden: Six Sigma, Lean Six Sigma   Taal: Nederlands   Jaar publicatie of update: 2007
Bedrijfsectoren: MS: ICT producten


BEDRIJF: Cisco
Leveranciersmanagement op basis van DMAIC bij Cisco
Cisco heeft de productie, de logistiek en de services volledig uitbesteed. Mede daardoor groeide dit bedrijf uit tot een rolmodel voor leveranciersmanagement. Het geheim: procesmatig denken, transparantie en systematisch terugkoppelen van de logistieke prestaties. De DMAIC-cyclus uit Six Sigma zit daarbij in de genen van iedere medewerker.

> lees verder
Focusgebieden: Six Sigma   Taal: Nederlands   Jaar publicatie of update: 2007
Bedrijfsectoren: MS: ICT producten


BEDRIJF: Draka Comteq
Reductie van variatie verbetert kwaliteit
Draka Comteq maakte ook voor 2004 al gebruik van statistische methoden zoals statistical proces control, om de productkwaliteit te sturen. 'Toch misten we iets, namelijk een methode om dit op een gestructureerde manier te doen. We waren hard op weg om zelf Six Sigma uit te vinden', aldus Roland van Laere, hoofd procesondersteuning bij Draka.

> lees verder
Focusgebieden: Six Sigma   Taal: Nederlands   Jaar publicatie of update: 2005
Bedrijfsectoren: MS: ICT producten


BEDRIJF: Dyka
Six Sigma geeft structuur aan procesverbetering bij Dyka
Dyka produceert kunststofleidingen, onder meer voor rioleringen. Productafkeur komt maar weinig voor, dus dan denk je niet direct aan Six Sigma. Het kan echter altijd nóg beter. Bovendien was het gewenst om de verbeter-initiatieven meer structuur te geven, en daarvoor is de DMAIC-cyclus uit Six Sigma heel geschikt. Het resultaat bleef niet uit.

> lees verder
Focusgebieden: Six Sigma   Taal: Nederlands   Jaar publicatie of update: 2009
Bedrijfsectoren: MS: Plastics


BEDRIJF: Enthone
Enthone verbetert met glans door terugdringen variatie
Enthone is een toeleverancier van bedrijven die oppervlakken verduurzamen, door deze te galvaniseren. Enthone levert duizenden verschillende vloeistofmengsels om dat goed te kunnen doen. Het bedrijf past Six Sigma toe om al hun bedrijfsprocessen te verbeteren, van productontwikkeling tot en met de rationalisatie van hun productenportfolio.

> lees verder
Focusgebieden: Six Sigma   Taal: Nederlands   Jaar publicatie of update: 2011
Bedrijfsectoren: MC: Chemie


BEDRIJF: Heijmans
Heijmans reduceert aantal bedrijfsongevallen met Six Sigma
Heijmans paste Six Sigma toe om de belangrijkste invloedsfactoren van bedrijfsongevallen te vinden. De aanwezigheid van triggers, zoals scherpe voorwerpen of rommel op de werkplek, bleek de oorzaak van het leeuwendeel van de incidenten. Gedragsverandering bleek vervolgens het moeilijkste aspect.

> lees verder
Focusgebieden: Six Sigma, Lean Six Sigma   Taal: Nederlands   Jaar publicatie of update: 2013
Bedrijfsectoren: Bouw


BEDRIJF: ICI (Alabastine) (Opm: besproken in deel van dit artikel)
Lean en toch flexibel? Dat kan!
Alabastine maakt een breed assortiment producten: 150 formuleringen, 300 grondstoffen, en 2500 verschillende verpakkingen. Stuksgewijze productie in-lijn, typerend voor Lean, is daardoor ondenkbaar. Ook dan kun je echter succesvol afslanken. In 2005 initieerde moederbedrijf ICI project 40, om de voorraden te verlagen tot 40 dagen.

> lees verder
Focusgebieden: Lean, Six Sigma   Taal: Nederlands   Jaar publicatie of update: 2007
Bedrijfsectoren: MC: Chemie, MS: Consumer


BEDRIJF: Philips
Simply Philips brengt Lean en Six Sigma in evenwicht
Welke methode om processen te verbeteren is nu leidend binnen Philips, Lean of Six Sigma? Langzaam vallen de puzzelstukjes nu op hun plaats. Simply Philips, een gebalanceerde Lean + Six Sigma aanpak, wordt hét overkoepelende programma voor de hele keten van productontwikkeling tot productie en aflevering.

> lees verder
Focusgebieden: Lean, Six Sigma, Lean Six Sigma   Taal: Nederlands   Jaar publicatie of update: 2010
Bedrijfsectoren: MS: Medisch, MS: Consumer


BEDRIJF: SABIC IP (GEP)
Six Sigma zorgt voor constante kwaliteit, Lean reduceert verspillingen
SABIC Innovative Plastics, voorheen General Electric Plastics, is een bedrijf met bijzonder veel ervaring met Six Sigma.
Die term verwijst letterlijk naar een kans van minder dan 3,4 op de miljoen, dat een proces niet voldoet. Inmiddels is SABIC IP bijna letterlijk een Six Sigma bedrijf qua percentage klachten op het aantal leveringen.

> lees verder
Focusgebieden: Six Sigma, Lean Six Sigma   Taal: Nederlands   Jaar publicatie of update: 2009
Bedrijfsectoren: MC: Chemie, MS: Plastics


BEDRIJF: SCA Personal Care (Gennep)
SCA gebruikt Standaardisatie en Poka Yoke als richtsnoer World Class Operations
Bij SCA Personal Care houden multidisciplinaire teams hun eigen productielijnen draaiend. Hierdoor halveerden de stilstandstijden, maar verdere verbetering bleef uit. Dat operators zelf problemen verhelpen is goed, maar zij bleken vaak niet in staat om de storingsbron te vinden. Om dat probleem te tackelen werd Lean Process Control ontwikkeld.

> lees verder
Focusgebieden: Lean, Six Sigma, WorldClass   Taal: Nederlands   Jaar publicatie of update: 2012
Bedrijfsectoren: MS: Consumer


BEDRIJF: Stenden Hogeschool
Processen robuuster maken met Six Sigma
Het doel van Six Sigma is helder, het reduceren van de variatie van processen. Hierdoor worden die 'robuust', hetgeen wil zeggen dat de kwaliteit zo constant mogelijk is. Maar hoe realiseer je dat?
Hoe kun je de parameters in een bepaald proces zo instellen dat de kans op een goede uitkomst zo groot mogelijk wordt?

> lees verder
Focusgebieden: Six Sigma   Taal: Nederlands   Jaar publicatie of update: 2007
Bedrijfsectoren: Onderwijs


BEDRIJF: Stork
Six Sigma tilt procesverbetering Stork naar een hoger niveau
Stork had al veel ervaring met diverse verbeterprogramma’s, maar Six Sigma ontbrak nog. Deze data-gedreven aanpak blijkt bij uitstek geschikt om vooraf de impact van grote verbeterprojecten te beoordelen. Op die manier ontstaat draagvlak voor het bereiken van stretched targets, lees: strategische verbeteropties die miljoenen kunnen besparen.

> lees verder
Focusgebieden: Six Sigma   Taal: Nederlands   Jaar publicatie of update: 2009
Bedrijfsectoren: MS: Metaal, MS: Machines, MS: Aviation, Maintenance


BEDRIJF: Stork
Stork’s gebalanceerde mix van Six Sigma en Lean
Lean Six Sigma betekent vaak Six Sigma met Lean tools indien nodig en zinvol. Stork heeft echter ingezien dat soms een sterker accent op Lean en Change Management nodig is. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als mensen op een andere manier moeten gaan werken, of als je van te voren niet heel precies weet wát er nu eigenlijk moet veranderen.

> lees verder
Focusgebieden: Lean, Six Sigma, Lean Six Sigma   Taal: Nederlands   Jaar publicatie of update: 2010
Bedrijfsectoren: MS: Metaal, MS: Machines, MS: Aviation, Maintenance


BEDRIJF: Stork
Black Belts harmoniseren bedrijfsprocessen Stork
Binnen Stork Technical Services worden vrijwel alle bekende verbetermethoden toegepast, van Lean tot Six Sigma. Het projectmanagement wordt uitgevoerd volgens DMAIC, zodat waardetoevoeging meetbaar is. De Black Belts sturen niet alleen verbeterprojecten aan, als projectmanagers dragen zij ook bij aan het nieuwe Fit for The Future programma.

> lees verder
Focusgebieden: Lean, Six Sigma, Lean Six Sigma, WorldClass   Taal: Nederlands   Jaar publicatie of update: 2012
Bedrijfsectoren: MS: Metaal, MS: Machines, MS: Aviation, Maintenance