Login                    Nieuwsbrief  |   Agenda   |   Vacatures   |   Forum   |   Advies   |   Adverteer   |   Zoek
Zoeken geavanceerd
Bron: Procesverbeteren.nl
U bent NIET ingelogd. Het is verstandig dit te doen, anders kunnen sommige verhalen deels zijn afgeschermd. Vraag een gratis password aan

Vink de gewenste focusgebieden en sectoren aan.   Bij zoeken in kiest u voor bedrijven (cases), artikelen en/of boeken

Focusgebieden    Sectoren

Zoeken in

  

Bij zoekresultaten uit - of vernieuwd in - de laatste drie jaar (2014-2017) is het publicatietype (BEDRIJF, ARTIKEL, BOEKBESPREKING)
blauw weergegeven.
Uw zoekresultaten staan onder deze willekeurig geselecteerde adverteerder in het focusgebied Lean Six Sigma:


IBIS UvA IBIS UvA

Master Black Belt masterclassUniversiteit van Amsterdam
Periode: december 2017 - februari 2018. Ingangseis: Black Belt

De zesdaagse Master Black Belt (MBB) masterclass biedt u een uitdagend en oplossingsrijk programma rond drie thema’s:
- Implementatie van een Lean Six Sigma programma
- Uitdagingen bij het begeleiden van Green en Black Belts.
- Actuele onderwerpen rond het thema Data Science: Big Data, Data Wrangling en Machine Learning. 

> Naar website

 

Resultaten bedrijven (37):
BEDRIJF: Academisch Medisch Centrum (AMC te A'dam)
Lean Triage in het Academisch Medisch Centrum
Op donderdag 13 oktober 2011 promoveerde Remco Rosmulder op de verbetering van de logistieke efficiency van de spoedeisende hulp (SEH). Dankzij Advanced Triage daalde de verblijftijd van zelfverwijzende patiënten in het Academisch Medisch Centrum (AMC) met 14%.

> lees verder
Focusgebieden: Lean, Lean Six Sigma   Taal: Nederlands   Jaar publicatie of update: 2011
Bedrijfsectoren: Cure


BEDRIJF: AkzoNobel
Lean Six Sigma leidt tot forse afvalreductie bij AkzoNobel
Met behulp van Lean Six Sigma heeft AkzoNobel de hoeveelheid afval in hun Chloor-Alkali fabrieken enorm weten te reduceren. Dit lijkt vooral profijtelijk voor het chemiebedrijf zelf, maar in financiële zin blijken de opbrengsten relatief gering. De belangrijkste reden om te focussen op afvalreductie is om AkzoNobel groener te maken.

> lees verder
Focusgebieden: Lean Six Sigma   Taal: Nederlands   Jaar publicatie of update: 2011
Bedrijfsectoren: MC: Chemie


BEDRIJF: Alcan Packaging (Opm: besproken in deel van dit artikel)
Lean Six Sigma brengt uw toekomstvisie dichterbij
Lean Six Sigma is geen wondermiddel, je moet wel de juiste randvoorwaarden scheppen! Volgens Alcan Packaging is het vooral van belang dat je eerst een 'filmisch' toekomstbeeld ontwikkelt. De Driessen Aerospace Group benadrukt hoe belangrijk het is dat oude denkwijzen en bijpassende prestatie-indicatoren tijdig worden vervangen

> lees verder
Focusgebieden: Lean Six Sigma   Taal: Nederlands   Jaar publicatie of update: 2009
Bedrijfsectoren: Verpakken


BEDRIJF: Balchem
Balchem bepaalt strategie met TOC, maar voert deze uit met Lean en Six Sigma
Voor het bepalen van de richting waarin je gaat verbeteren, is de Theory of Constraints (TOC) het geschikst. Dit stelt Gerritjan van der Ven, fabrieksmanager bij Balchem. "Met de TOC bepalen we welke belemmering het behalen van extra winst het meest in de weg staat. Lean en Six Sigma bieden vervolgens prima instrumenten om daar iets aan te doen."

> lees verder
Focusgebieden: TOC, Lean Six Sigma   Taal: Nederlands   Jaar publicatie of update: 2011
Bedrijfsectoren: MC: Chemie


BEDRIJF: Basisschool Emmaschool (Opm: besproken in deel van dit artikel)
Lean op de basischool: Een kind kun je prima vragen wat het wil
Eén van de tientallen basisscholen die aan de slag gingen met Lean, is de Emmaschool in Rijnsburg. Deze relatief kleine school denkt dat continu verbeteren uiteindelijk geschikt is voor alle groepen, zelfs voor de allerkleinsten. Ook een kind van zes kun je heel goed vragen wat het wil, vertelt groepsleerkracht Ellen Vooijs.

> lees verder
Focusgebieden: Lean, Lean Six Sigma   Taal: Nederlands   Jaar publicatie of update: 2014
Bedrijfsectoren: Onderwijs


BEDRIJF: Basisschool Panta Rhei
Lean op een basisschool, kan dat?
Kinderen op basisscholen, die werken aan groepsmissies en individuele doelen! Is het nog wel leuk in de klas als procesverbetergrafieken daar hun intrede doen? Dergelijke Lean-tools zie je normaliter immers alleen in bedrijven. Toch rapporteren de basisschool Panta Rhei te Beverwijk en de Emmaschool te Rijnsburg opmerkelijke successen.

> lees verder
Focusgebieden: Lean, Lean Six Sigma   Taal: Nederlands   Jaar publicatie of update: 2014
Bedrijfsectoren: Onderwijs


BEDRIJF: Canisius Ziekenhuis Nijmegen (Opm: besproken in deel van dit artikel)
Stapsgewijs verbeteren en borgen met ISO Six Sigma
De combinatie van ISO en Six Sigma levert een ideale managementmethode op voor stapsgewijze verbetering in de gezondheidszorg. Dit bewees Jaap van den Heuvel, op dat moment algemeen directeur van het Rode Kruis Ziekenhuis in Beverwijk. Later verlegde hij zijn werkterrein naar het Canisius Ziekenhuis in Nijmegen.

> lees verder
Focusgebieden: Six Sigma, Lean Six Sigma   Taal: Nederlands   Jaar publicatie of update: 2007
Bedrijfsectoren: Cure


BEDRIJF: Cargill
Cargill krijgt grip op de olieketen met Lean Six Sigma
Na een reorganisatie kampte Cargill Refined Oils met een onbevredigende leverbetrouwbaarheid. De oplossing: Lean Six Sigma. Met deze gecombineerde verbetermethode kun je logistieke ketens namelijk zowel efficiënt (Lean) als betrouwbaar maken (Six Sigma). Snelheid was echter geboden, want de supply chain van Cargill was bijna een burning platform!

> lees verder
Focusgebieden: Lean Six Sigma   Taal: Nederlands   Jaar publicatie of update: 2010
Bedrijfsectoren: MC: Chemie, MB: Food


BEDRIJF: Cisco (Opm: besproken in deel van dit artikel)
Samen bouwen aan waardeketens, met de eindklant als richtsnoer
In 2002 schakelde Cisco over op built-to-order, om beter in te kunnen spelen op de klantwensen. Een tweede verandering was het aangaan van steeds strategischer samenwerkingsverbanden, met steeds minder toeleveranciers. Het succes van de klant is ons succes, is nu het adagium in de hele waardeketen, van toeleverancier tot de eindklant.

> lees verder
Focusgebieden: Six Sigma, Lean Six Sigma   Taal: Nederlands   Jaar publicatie of update: 2007
Bedrijfsectoren: MS: ICT producten


BEDRIJF: Driessen Aerospace (Opm: besproken in deel van dit artikel)
Lean Six Sigma brengt uw toekomstvisie dichterbij
Driessen Aerospace Group vervaardigt onder meer galleys, inbouwkeukens voor vliegtuigen. Eén van de Lean Six Sigma-projecten vond plaats in een galley-fabriek in Tjechië. Men was daar gewend om voor elke offerte een urenberekening uit te voeren. Na analyse bleek echter dat de uitkomst voor eenvoudige en complexe keukens weinig verschilde.

> lees verder
Focusgebieden: Lean Six Sigma   Taal: Nederlands   Jaar publicatie of update: 2009
Bedrijfsectoren: MS: Aviation


BEDRIJF: FujiFilm
De dromen van Fujifilm over exploitatie en exploratie
Fujifilm is goed in verbetermethoden zoals TPM en Lean Six Sigma. Toch ontbrak er wat: collectieve bevlogenheid! De productielocatie was te zeer gefocust op het vervaardigingsproces. Er werd een gedroomde fabriek bedacht, waarin producten zich vloeiend naar de klanten bewegen. Ook op innovatiegebied wordt er gedroomd, in een Open Innovation Hub.

> lees verder
Focusgebieden: Lean Six Sigma   Taal: Nederlands   Jaar publicatie of update: 2017
Bedrijfsectoren: MS: Filmtechn.


BEDRIJF: Gea Bloksma (Opm: besproken in deel van dit artikel)
Hulpmiddelen voor Lean productie
Gea Bloksma, onderdeel van de Gea Group en producent van warmtewisselaars, kiest vaak voor maatwerk als het gaat om Lean-hulpmiddelen. Regelmatig proberen we standaard-oplossingen uit, maar meestal blijkt het dan toch nét niet wat we zoeken, vertelt Carl Timmer, site manager in Almere. In ons geval geldt dat óók voor de verbeterborden.'

> lees verder
Focusgebieden: Lean, Lean Six Sigma, Smart Industry   Taal: Nederlands   Jaar publicatie of update: 2011
Bedrijfsectoren: MS: Procesapp.


BEDRIJF: Heijmans
Heijmans reduceert aantal bedrijfsongevallen met Six Sigma
Heijmans paste Six Sigma toe om de belangrijkste invloedsfactoren van bedrijfsongevallen te vinden. De aanwezigheid van triggers, zoals scherpe voorwerpen of rommel op de werkplek, bleek de oorzaak van het leeuwendeel van de incidenten. Gedragsverandering bleek vervolgens het moeilijkste aspect.

> lees verder
Focusgebieden: Six Sigma, Lean Six Sigma   Taal: Nederlands   Jaar publicatie of update: 2013
Bedrijfsectoren: Bouw


BEDRIJF: Independent Belgian Refinery
FLOW: Fast & Lean om te winnen bij IBR
Lean Six Sigma is bij Independent Belgian Refinery dé methode om steeds slimmer te werken. Na 3 jaar zijn de resultaten indrukwekkend: Teams voeren dagelijks actie-overleg uit, en ingewikkelde problemen worden geëscaleerd naar een stuurgroep. Veel communicatie is visueel, vertelt CEO Luc Smets. 'Zelfs het management ontwikkelt verbeterborden'

> lees verder
Focusgebieden: Lean Six Sigma   Taal: Nederlands   Jaar publicatie of update: 2015
Bedrijfsectoren: MC: Chemie


BEDRIJF: KPN
KPN vergroot aantal fans met Lean Six Sigma 2.0
Wil je resultaten met Lean Six Sigma, dan is zoveel mogelijk Green en Black Belts opleiden niet de manier. Dit ontdekten ze bij KPN. Alignment van de verbeteracties blijkt belangrijker. Daartoe draagt elk verbeterproject bij aan (1) een lokaal afdelingsdoel en (2) aan de bedrijfsmissie, met als prestatie-indicator de Net Promotor Score.

> lees verder
Focusgebieden: Lean Six Sigma   Taal: Nederlands   Jaar publicatie of update: 2016
Bedrijfsectoren: MS: ICT producten, Diensten overig, Facilitair


BEDRIJF: Logica
Logica verbetert facturatieproces met Lean Six Sigma
Logica verbeterde het facturatieproces en met succes: de doorlooptijd ging van 32 naar 10 dagen en het aantal fouten daalde van 11 naar 2%! Toepassing van Lean en Six Sigma staat binnen dienstverlenende organisaties nog in de kinderschoenen, maar dat verandert nu snel. Een probleem goed definiëren is vaak het meeste werk.

> lees verder
Focusgebieden: Lean Six Sigma   Taal: Nederlands   Jaar publicatie of update: 2010
Bedrijfsectoren: Diensten overig


BEDRIJF: Martini Ziekenhuis
Martini ziekenhuis verbetert kwaliteit en verkort wachttijden
Gerard Niemeijer leidt sinds kort het Lean Six Sigma programma in het Martini ziekenhuis. Het goede uit zijn UMCG tijd werd daarbij behouden: De Lean Six Sigma projecten zorgen voor focus. Er is echter ook geleerd. Zo ligt het accent nu niet meer op kostenbesparingen, maar op het verbeteren van de kwaliteit, een veel positievere associatie!

> lees verder
Focusgebieden: Lean, Lean Six Sigma   Taal: Nederlands   Jaar publicatie of update: 2012
Bedrijfsectoren: Cure


BEDRIJF: Philips
Simply Philips brengt Lean en Six Sigma in evenwicht
Welke methode om processen te verbeteren is nu leidend binnen Philips, Lean of Six Sigma? Langzaam vallen de puzzelstukjes nu op hun plaats. Simply Philips, een gebalanceerde Lean + Six Sigma aanpak, wordt hét overkoepelende programma voor de hele keten van productontwikkeling tot productie en aflevering.

> lees verder
Focusgebieden: Lean, Six Sigma, Lean Six Sigma   Taal: Nederlands   Jaar publicatie of update: 2010
Bedrijfsectoren: MS: Medisch, MS: Consumer


BEDRIJF: Philips
Philips wil versnellen
De twee verbeterprogramma's binnen Philips worden momenteel samengevoegd:
(1) De succesvolle mens-georiënteerde Lean benadering in fabrieken.
(2) Het Lean Six Sigma Black Belt programma, gericht op baanbrekende procesverbeteringen.
Daarnaast werd in 2011 een aanvullend initiatief gelanceerd, genaamd Accelerate!, om de innovatie te versnellen.

> lees verder
Focusgebieden: Lean Six Sigma, Procesoriëntatie   Taal: Nederlands   Jaar publicatie of update: 2012
Bedrijfsectoren: MS: Medisch, MS: Consumer


BEDRIJF: Philips
Philips laat de kennis stromen bij Lean productontwikkeling
Effectief innoveren betekent waardecreatie voor de klant en voor de ketenpartners. Efficiënt innoveren betekent producten die op een Lean manier kunnen worden gemaakt. Daarnaast is de knowledge value stream van belang. Als het goed is wordt tijdens elk productontwikkelingstraject alle relevante kennis opgespoord, benut, en weer vastgelegd!

> lees verder
Focusgebieden: Lean, Lean Six Sigma   Taal: Nederlands   Jaar publicatie of update: 2014
Bedrijfsectoren: MS: Medisch, MS: Consumer


BEDRIJF: Reinier de Graaf Groep
Lean Six Sigma is bij de Reinier de Graaf Groep nét wat meer Lean
Sinds twee jaar verbeteren de ziekenhuizen binnen de Reinier de Graaf Groep de kwaliteit en de logistieke efficiency met de verbetermethode Lean Six Sigma. Misschien zou je het echter beter Lean Kwadraat Six Sigma kunnen noemen, want er worden niet alleen Lean tools ingezet maar ook bijpassende management technieken zoals visual management.

> lees verder
Focusgebieden: Lean, Lean Six Sigma   Taal: Nederlands   Jaar publicatie of update: 2011
Bedrijfsectoren: Cure


BEDRIJF: Reinier de Graaf Groep
Reinier de Graaf maakt poliklinieken steeds meer Lean
Polikliniek bevat het woord poli (veel). Hoewel er poliklinieken zijn voor verschillende medische specialisaties, is de patientenstroom toch zeer divers. Ondanks de moeilijke omgeving boeken ze in het Reinier de Graaf ziekenhuis toch flinke successen met Lean manufacturing. Hun geheim: zorgprofessionals dragen verbeterprojecten zelf aan.

> lees verder
Focusgebieden: Lean, Lean Six Sigma   Taal: Nederlands   Jaar publicatie of update: 2013
Bedrijfsectoren: Cure


BEDRIJF: SABIC IP (GEP)
Six Sigma zorgt voor constante kwaliteit, Lean reduceert verspillingen
SABIC Innovative Plastics, voorheen General Electric Plastics, is een bedrijf met bijzonder veel ervaring met Six Sigma.
Die term verwijst letterlijk naar een kans van minder dan 3,4 op de miljoen, dat een proces niet voldoet. Inmiddels is SABIC IP bijna letterlijk een Six Sigma bedrijf qua percentage klachten op het aantal leveringen.

> lees verder
Focusgebieden: Six Sigma, Lean Six Sigma   Taal: Nederlands   Jaar publicatie of update: 2009
Bedrijfsectoren: MC: Chemie, MS: Plastics


BEDRIJF: Shell
Shell optimaliseert end-to-end met Lean Six Sigma
Bij Shell Nederland Chemie is het optimaliseren van complete processen, end-to-end, het doel. Performance indicatoren geven aan in hoeverre dat doel wordt bereikt. Wijkt de prestatie van een bepaald proces af, dan wordt gebruik gemaakt van Lean Six Sigma om de oorzaak op te sporen en weg te nemen.

> lees verder
Focusgebieden: Lean Six Sigma, Procesoriëntatie   Taal: Nederlands   Jaar publicatie of update: 2008
Bedrijfsectoren: MC: Chemie


BEDRIJF: Shell
Business process reengineering geeft focus aan verbeterstrategie Shell
Business Process Reengineering (BPR), zoals in 1993 gedefinieerd door Michael Hammer en James Champy, houdt in dat bedrijven worden omgevormd tot procesgerichte organisaties. Dit idee sluit prima aan bij de belevingswereld van de ingenieur. BPR kreeg daarom een warm onthaal binnen Shell Nederland Chemie.

> lees verder
Focusgebieden: Lean Six Sigma, Procesoriëntatie   Taal: Nederlands   Jaar publicatie of update: 2008
Bedrijfsectoren: MC: Chemie


BEDRIJF: Stork
Storks gebalanceerde mix van Six Sigma en Lean
Lean Six Sigma betekent vaak Six Sigma met Lean tools indien nodig en zinvol. Stork heeft echter ingezien dat soms een sterker accent op Lean en Change Management nodig is. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als mensen op een andere manier moeten gaan werken, of als je van te voren niet heel precies weet wát er nu eigenlijk moet veranderen.

> lees verder
Focusgebieden: Lean, Six Sigma, Lean Six Sigma   Taal: Nederlands   Jaar publicatie of update: 2010
Bedrijfsectoren: MS: Metaal, MS: Machines, MS: Aviation, Maintenance


BEDRIJF: Stork
Black Belts harmoniseren bedrijfsprocessen Stork
Binnen Stork Technical Services worden vrijwel alle bekende verbetermethoden toegepast, van Lean tot Six Sigma. Het projectmanagement wordt uitgevoerd volgens DMAIC, zodat waardetoevoeging meetbaar is. De Black Belts sturen niet alleen verbeterprojecten aan, als projectmanagers dragen zij ook bij aan het nieuwe Fit for The Future programma.

> lees verder
Focusgebieden: Lean, Six Sigma, Lean Six Sigma, WorldClass   Taal: Nederlands   Jaar publicatie of update: 2012
Bedrijfsectoren: MS: Metaal, MS: Machines, MS: Aviation, Maintenance


BEDRIJF: Unipart [GB] (Opm: besproken in deel van dit artikel)
Unipart waarschuwt voor Kamikaze Kaizens
John Neill, CEO van Unipart, Veel bedrijven beginnen enthousiast met Lean Six Sigma. In 90% van de gevallen strandt de invoering echter na enkele successen' Spectaculaire startprojecten die een nederlaag inluiden worden ook wel Kamikaze Kaizens genoemd. Dat heeft te maken met een verkeerde cultuur en houding, maar ook met vaardigheden

> lees verder
Focusgebieden: Lean Six Sigma   Taal: Nederlands   Jaar publicatie of update: 2009
Bedrijfsectoren: Logistics


BEDRIJF: Universitair Medisch Centrum Groningen
Lean Six Sigma maakt UMCG steeds efficiënter én beter
Het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) past sinds 2007 Lean Six Sigma toe. Dit is een combinatie van twee verbetermethodes: Lean reduceert verspillingen in tijd en materialen, en Six Sigma voegt daar het streven naar een goede en constante kwaliteit aan toe. Samen levert dit werkwijzen op, die zowel efficiënter als beter zijn.

> lees verder
Focusgebieden: Lean Six Sigma   Taal: Nederlands   Jaar publicatie of update: 2008
Bedrijfsectoren: Cure


BEDRIJF: Universitair Medisch Centrum Groningen
Lean Six Sigma wint aan populariteit in Nederlandse ziekenhuizen
Kwaliteit is letterlijk van levensbelang in een ziekenhuis. Gezien de toenemende marktwerking komt daar nog een financieel belang bij. Het is daarom geen wonder dat Six Sigma, soms aangevuld met Lean, één van de populaire verbetermethodes is. Daar komt bij dat de sterk mathematische aanpak aansluit bij de belevingswereld van de artsen

> lees verder
Focusgebieden: Lean Six Sigma   Taal: Nederlands   Jaar publicatie of update: 2008
Bedrijfsectoren: Cure


BEDRIJF: Universitair Medisch Centrum Groningen
UMCG koopt minder én gestroomlijnder in, dankzij Lean Six Sigma
Het UMCG past sinds twee jaar Lean Six Sigma toe. Dit betekent minder werk voor de inkopers, al was het alleen maar omdat bedrijfsmiddelen nu efficiënter worden gebruikt! Ook de inkooprocessen zélf worden beter gestroomlijnd. Prijsverschillen tussen inkooporders en facturen worden bijvoorbeeld onmiddellijk gesignaleerd en aangepakt.

> lees verder
Focusgebieden: Lean Six Sigma   Taal: Nederlands   Jaar publicatie of update: 2008
Bedrijfsectoren: Facilitair, Cure


BEDRIJF: Universitair Medisch Centrum Groningen (Opm: besproken in deel van dit artikel)
UMCG gebruikt templates voor Lean Six Sigma verbeterprojecten
Het UMCG heeft templates gemaakt voor de uitvoering van Lean Six Sigma projecten. Dit versnelt het maken van de Critical-to-Quality (CTQ) flowdown aanzienlijk: Wat is bepalend voor de kwaliteit van het proces en wat is van kritisch belang voor de patiënt, naar welke prestatie-indicatoren op de afdeling vertaalt zich dat, en hoe worden die gemeten.

> lees verder
Focusgebieden: Lean Six Sigma   Taal: Nederlands   Jaar publicatie of update: 2010
Bedrijfsectoren: Cure


BEDRIJF: Universitair Medisch Centrum Groningen
Nieuw elan voor Lean Six Sigma in het UMCG (1)
Het ziekenhuis UMCG verrichtte pionierswerk, toen het in 2007 startte met Lean Six Sigma. Er waren grote successen, maar er was ook kritiek: Te weinig betrokkenheid van de zorgprofessionals. In 2013 maakte het programma een doorstart. Waardecreatie voor de patiënt staat nu voorop. Een evaluatie van acht jaar Lean Six Sigma in het UMCG.

> lees verder
Focusgebieden: Lean, Lean Six Sigma   Taal: Nederlands   Jaar publicatie of update: 2015
Bedrijfsectoren: Cure, Care


BEDRIJF: Universitair Medisch Centrum Groningen
Nieuw elan voor Lean Six Sigma in het UMCG (2)
Het UMCG was een early adopter, toen het acht jaar geleden startte met Lean Six Sigma. In ons eerste artikel bespraken we de sterke en zwakke punten. In dit vervolg diepen we dat verder uit.
Daarnaast aandacht voor resultaten op twee locaties: de afdeling medische administratie van de intensive care voor volwassenen, en apotheek De Sprong.

> lees verder
Focusgebieden: Lean, Lean Six Sigma   Taal: Nederlands   Jaar publicatie of update: 2015
Bedrijfsectoren: Cure, Care


BEDRIJF: UWV
UWV ontdekt de kracht van eenvoud bij procesverbetering
Bij het UWV passen ze al zes jaar Lean Six Sigma toe, om het werk efficiënter én leuker te maken. Aanvankelijk lag het accent op projectmatig verbeteren, door hoog opgeleide Black en Green Belts. Dat leverde successen op, maar de projecten duurden lang. Vorig jaar werd het roer omgegooid: Het blijkt beter om eenvoudiger te beginnen, bottom-up.

> lees verder
Focusgebieden: Lean, Lean Six Sigma   Taal: Nederlands   Jaar publicatie of update: 2013
Bedrijfsectoren: Overheid


BEDRIJF: Valspar
Beter uit de verf dankzij Lean Six Sigma
Toen de Beer Lakfabrieken in 2004 werd overgenomen door het Amerikaanse Valspar, startte al snel de invoering van Lean Six Sigma. Beslissingen gebeuren sindsdien niet meer op gevoel, maar op grond van harde cijfers. De invoering van een cultuur van meten, verbeteren en borgen betekende een flinke omslag voor het voormalige familiebedrijf.

> lees verder
Focusgebieden: Lean Six Sigma   Taal: Nederlands   Jaar publicatie of update: 2008
Bedrijfsectoren: MC: Chemie, MB: Chemie


BEDRIJF: Valspar
Toepassing Lean Six Sigma niet zwart-wit bij productie mengkleuren
Lean Six Sigma lijkt rechtlijnig: Verwijder verspilling (Lean), en streef tegelijkertijd naar een constante kwaliteit (Six Sigma). De praktijk is echter weerbarstig, vertelt Martin van Zanten, manager bij Valspar. Door ruimere bereidingstijden te kiezen, zou je bijvoorbeeld verwachten dat de verspilling toeneemt. Het tegendeel bleek echter waar!

> lees verder
Focusgebieden: Lean Six Sigma   Taal: Nederlands   Jaar publicatie of update: 2013
Bedrijfsectoren: MC: Chemie, MB: Chemie