Login / Reg                    Nieuwsbrief  |   Agenda   |   Vacatures   |   Forum   |   Advies   |   Adverteer   |   Zoek
Artikelen & nieuws aanleveren
Bron: Procesverbeteren.nl
Toeleveren van blogs of (vakblad)artikelen

Heeft u een blogidee of artikel dat interessant kan zijn voor plaatsing op procesverbeteren.nl? Dan wordt u van harte uitgenodigd uw suggesties toe te zenden middels onderstaand formulier!

Vanzelfsprekend beslist de reactie of iets wordt geplaatst. Daarbij wordt vooral gekeken naar de objectiviteit van de geboden informatie, en naar het nut voor onze doelgroep. Worden artikelen door ons vérgaand geredigeerd, dan krijgt u het aangepaste artikel voorafgaand aan plaatsing ter goedkeuring voorgelegd.

De artikelen mogen eerder verschenen zijn in vakbladen. Wel moet de inzender natuurlijk beschikken over de copyrights.

Voor plaatsing van berichten in de agenda (over cursussen en symposia) is er een ander formulier.


Privacy
Persoonsgegevens die u via het formulier op deze webpagina naar ons verzendt, worden niet opgeslagen in onze database.

Formulier voorstel blog of artikel:

Voor- en achternaam*
uw e-mail adres*
uw telefoonnr.*
uw functie*
uw bedrijf*
Homepage van uw bedrijf*

Type bijdrage*:   

Bezit u (of uw bedrijf) het copyright*:  


Korte omschrijving artikelidee:
(bijvoorbeeld de lead-tekst van het beoogde artikel, of het blogidee in een paar regels. Verneld ook in welk medium uw suggestie eventueel eerder is verschenen en wanneer)
Let op: Typ hieronder niet meer tekst dan er zichtbaar in het tekstvak past !


Test tegen spam-email:  Hoeveel is 1 min 1 ?
Tel hierbij op: het huidige jaar min 2020. Vul het resultaat in: