Login                    Nieuwsbrief  |   Agenda   |   Vacatures   |   Forum   |   Advies   |   Adverteer   |   Zoek
Artikelen & nieuws aanleveren
Bron: Procesverbeteren.nl
Toeleveren van persberichten, kort nieuws of (vakblad)artikelen

Heeft u nieuws of een artikel dat interessant kan zijn voor vermelding cq plaatsing op procesverbeteren.nl? Dan wordt u van harte uitgenodigd uw suggesties toe te zenden middels onderstaand formulier!

Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend, vanzelfsprekend beslist de reactie of en in welke vorm uw nieuws of artikel worden geplaatst. Daarbij wordt vooral gekeken naar de objectiviteit van de geboden informatie, en naar het nut daarvan voor onze doelgroep. Worden artikelen door ons geredigeerd, dan wordt daarvoor éérst toesteming gevraagd. Bovendien krijgt u het geredigeerde artikel voorafgaand aan plaatsing ter goedkeuring voorgelegd.

De artikelen mogen eerder verschenen zijn in vakbladen. Wel moet de inzender natuurlijk beschikken over de copyrights. Journalisten kunnen een (beperkte) bijdrage ontvangen bij plaatsing van hun artikel, in overleg.

Voor plaatsing van berichten in de agenda (over cursussen en symposia) is er een ander formulier.


Privacy
Persoonsgegevens die u via het formulier op deze webpagina naar ons verzendt, worden niet opgeslagen in onze database.

Formulier voor aanleveren van nieuws of artikel

Voor- en achternaam*
uw e-mail adres*
uw telefoonnr.*
uw functie*
uw bedrijf*
Homepage van uw bedrijf*

Type bijdrage*:   

Bezit u (of uw bedrijf) het copyright*:  


Aanvullende informatie:
(korte omschrijving inhoud (bijvoorbeeld de lead-tekst), in welk medium is het artikel evt. eerder verschenen en wanneer, wenst u bij plaatsing voor het artikel een vergoeding te ontvangen en zo ja hoeveel)
Let op: Typ hieronder niet meer tekst dan er zichtbaar in het tekstvak past!


Test tegen spam-email:  Hoeveel is 3 min 2 ?
Tel hierbij op: het huidige jaar min 2020. Vul het resultaat in: