Login                    Nieuwsbrief  |   Agenda   |   Vacatures   |   Forum   |   Advies   |   Adverteer   |   Zoek
Bron: Procesverbeteren.nl
Lijst adviseurs en leveranciers Procesverbetering algemeen1:
Symbol Symbol

Symbol is een gerenommeerde opleider en dienstverlener op het gebied van Process Improvement. Invalshoek is het verbeteren van processen die invloed hebben op doorlooptijd en kwaliteit. We doen dit via methodieken zoals Lean, Six Sigma, DfSS, WCM en TOC. We organiseren doorlopend Orange-, Green- en Black Belt trainingen op basis van open inschrijving. Daarnaast geven we in-company en maatwerk trainingen. In samenwerking met de Universiteit Twente bieden we de mogelijkheid tot het behalen van een Universitair Certificaat. Symbol werkt met mensen die een ruime ervaring hebben in Productie, Kwaliteit en/of Logistiek. Als u wilt weten hoe wij uw prestaties kunnen verbeteren, neem dan contact op via onze website!

> Naar website

Total Productivity Total Productivity

Total Productivity bedenkt, bouwt en implementeert assemblage- en productieprocessen. Ons primaire doel is het verbeteren van uw productiviteit en dus uw bedrijfsresultaat.

Onze aanpak is resultaatgericht, innovatief en wordt uitgevoerd met de modernste productieprincipes en technologieën. Vanaf beperkte aanpassingen tot en met volledige productiecellen en -lijnen.
Met Total Productivity kiest u voor jarenlange ervaring en betrouwbaarheid in diverse industrieën.

> Naar website

Agile Scrum Group Agile Scrum Group

> Naar website

AgiliTec AgiliTec

MyPlantFloor is een configureerbaar softwareproduct voor het automatisch registreren, zichtbaar maken en voorkomen van productieverliezen zodat de OEE (Overall Equipment Effectiveness) verbetert. De combinatie van moderne systeemarchitectuur en slimme functionaliteit staat garant voor:

- maximaal (realtime) inzicht vanuit verschillende invalshoeken
- maximale motivatie van de mensen om verliezen te voorkomen
- extreem korte implementatietijd (+/- 10 lijnen in een dag)
- lage kosten

> Naar website

Propos Software Propos Software

PROPOS software
Heeft u een bedrijf met veel variatie in productieorders? Ervaart u problemen met plannen? Is dit tijdrovend? Wilt u uw doorlooptijden verkorten en uw leverbetrouwbaarheid vergroten?
PROPOS biedt excellente oplossingen voor productieplanning en procesverbetering. Specifiek voor bedrijven met een stappenproductie en een grote variatie aan orders en routes. PROPOS is een shop floor control systeem gebaseerd op de principes van Quick Response Manufacturing (QRM). Ontwikkeld en bewezen in de praktijk voor een optimale flow.

> Naar website

Lean Management Network Lean Management Network

Lean kennis uitwisseling doe je bij het Lean Management Netwerk (LMN)!
Lid worden kan al vanaf 475 Euro per jaar.

Het LMN is een netwerk voor en door leden dat elkaar helpt bij het optimaliseren van de bedrijfsprestaties. Dat doen de leden door kwalitatief hoogwaardige kennis en ervaringen op het gebied van Lean met elkaar te delen, en via het organiseren van trainingen en bijeenkomsten.
Het LMN bestaat sinds 2001 en telt meer dan zestig leden, waaronder Scania, Philips, ASML en Vanderlande. De leden zijn actief in uiteenlopende producten en diensten.

> Naar website

Lean Innovation Network Lean Innovation Network

In 2004 is het initiatief genomen tot het Lean Innovation Network. Onder het motto "Samen Sneller Leren en Innoveren" werken organisaties als Nefit, Philips, Villeroy & Boch, Swedish Match Lighters, SCA, Shell en vele MKB- en dienstverlenende organisaties aan wereldklasse. Door bij elkaar in de "keuken" te kijken leren zij van elkaars ervaringen, successen en fouten.

Binnen de Innovatie Initiatieven Lean & Green, Lean Accounting, Lean in de Gezondheidszorg, Lean in het Onderwijs en Lean en Medezeggenschap wordt met veel enthousiasme samengewerkt aan nieuwe duurzame concepten, producten en diensten.

> Naar website

Ergo Design Ergo Design

Ergo Design ondersteunt de maakindustrie bij het ontwerpen en optimaliseren van productiefaciliteiten door:
- opstellen van productie masterplannen, simulation-based scheduling. 
- ontwerpen van plant-layouts, lijnen en werkstations.
- optimalisatie logistiek, efficiency en ergonomie, faciliteren 'Lean-implementatie' 
Wij vergroten uw succes in termen van leverbetrouwbaarheid, kwaliteit en kosten. Toonaangevende (software) tools, zoals Delmia Process Engineer®, Factory Cad® (layout planning), Tecnomatix Plant Simulation® en 3D laserscanning worden ingezet. Opdrachtgevers zijn voornamelijk grote industriële bedrijven zoals Aldipress, Auping, DAF, Nefit, Philips, Remeha, Scania, Shell.

> Naar website

Multitube Multitube

Multitube is gespecialiseerd in snelbouwsystemen, in combinatie met advies op het gebied van werkplek en logistieke inrichting. Hierbij worden Lean Manufacturing principes toegepast. Onze afdeling projectenbouw ontwikkelt en realiseert constructies naar wens van de klant met behulp van SOLIDworks 2013.

In onze ruime productieafdeling van 1600 m2 worden complexe projecten op gebied van frameconstructies, werkplekinrichtingen, transportsystemen, opslagsystemen, en winkelinrichtingen gerealiseerd.

> Naar website

HAN HAN

Werkt u in het mkb, binnen het onderwijs of de zorg en wilt u de kans op fouten minimaliseren, sneller reageren op klantvragen en uw kosten reduceren? Wilt u duurzamer produceren en/of innovatieve producten of diensten introduceren?

Het invoeren van nieuwe Lean en Quick Response Manufacturing (QRM)-werkwijzen is niet makkelijk. Het HAN Lectoraat Lean helpt u met diverse trainingen, opleidingsmogelijkheden (op maat), statusmetingen en bedrijfsopdrachten waarbij studenten worden ingezet. Ook voert het lectoraat praktijkgericht onderzoek uit en creëert daarmee direct toepasbare kennis voor bedrijven en organisaties.
Het lectoraat legt zo verbindingen tussen het hbo-onderwijs en de praktijk.

> Naar website

Censor Censor

Censor heeft jarenlange ervaring in het verduurzamen van menselijk potentieel en het optimaliseren van bedrijfs- en productieprocessen. We vergroten de doelmatigheid van een bedrijf en minimaliseren de faalkosten. 

> Naar website

Bureau Tromp Bureau Tromp

Bureau Tromp levert zowel Lean als Lean Six Sigma trainingen op ieder gewenst niveau: Yellow Belt - Green Belt - Black Belt - Champion

Onze opleidingen worden gekenmerkt door afwisseling tussen theorie en praktijk. Al onze trainers voeren zelf ook projecten uit en gebruiken deze praktijkvoorbeelden weer in hun trainingen.
Veel van onze opdrachtgevers kiezen er voor om in de training al aan de slag te gaan met hun eigen processen. De theorie wordt dan direct in de praktijk gebracht. Aan het einde van een training is dan niet alleen kennis vergaard, maar zijn ook al procesverbeteringen doorgevoerd.> Naar website

Blom Consultancy Blom Consultancy

Blom Consultancy - Monozukuri: lean naar flow

Waar een weg is, is een toekomst. Onze visie is dat de Nederlandse industrie zich kan blijven meten met de rest van de wereld, door continu te verbeteren.
De kern van wat we bieden is Monozukuri: via Lean naar flow. Zowel in het proces en de productieketen als door de medewerkers, zodat zij moeiteloos hun taken doen, beter presteren en meer plezier ervaren.
Daarbij focussen wij op het ondersteunen van het management en werken we aan de balans tussen het technische en sociale systeem. Uitgangspunt is het voorkomen van verspilling. Het resultaat is een hogere productie, betere productkwaliteit, meer werkplezier en minder kosten.

> Naar website

Kepner-Tregoe Kepner-Tregoe

> Naar website

TWI Instituut TWI Instituut

Het Training Within Industry (TWI) programma is erop gericht leidinggevenden te ondersteunen bij de uitvoering van hun dagelijkse verantwoordelijkheden. De TWI methoden zijn het fundament van Lean Manufacturing en Kaizen strategieën. Leidinggevenden worden getraind om vanuit gezonde werkrelaties een klimaat te scheppen voor standaardisatie, opleiding en verbetering van werkmethoden. Succesvol Lean wordt dan direct zichtbaar op de werkvloer, daar waar het werk plaatsvindt en waarde wordt toegevoegd!

TWI Instituut Nederland BV
is officieel partner in het wereldwijde TWI Institute netwerk en hèt kennisinstituut voor training, certificering en implementatie van TWI.

> Naar website

UNC Lean Six Sigma UNC Lean Six Sigma

UPD (voorheen UNC Plus Delta) werkt pragmatisch en resultaatgericht: geen dikke dossiers vol adviezen. We werken intensief samen met opdrachtgevers aan verbeteringen, die stevig in organisaties worden verankerd.
Als specialist in continu verbeteren combineren wij Lean, Six Sigma en Agile met verandermanagement. Zo creëren we waarde, activeren we het “denken vanuit de klant” en zorgen we ervoor dat er met huidige middelen meer kan worden gedaan.
Wij worden (inter)nationaal ingezet door organisaties met repeterende werkprocessen. Hieronder zijn toporganisaties in sectoren variërend van industrie, onderwijs, bouwnijverheid, finance, telecom, logistiek, overheid tot zakelijke dienstverlening.

> Naar website

The Lean Six Sigma Company The Lean Six Sigma Company

Lean Six Sigma in de praktijk toepassen
Lean Six Sigma professionals hebben zich niet altijd in de praktijk bewezen. Het is voor werkgevers daardoor steeds moeilijker om het kaf van het koren te scheiden. The Lean Six Sigma Company staat voor kwaliteit. Niet alleen theorie is de basis voor een Lean Six Sigma professional, ook het feit dat de specialist in spé zich bewijst in de praktijk.
Met deze opzet garandeert The Lean Six Sigma Company dat door ons opgeleide en gecertificeerde professionals in staat zijn de Lean Six Sigma methodiek met succes toe te passen binnen organisaties.

> Naar website

Cimpro Cimpro

CimPro draagt met haar producten en diensten bij aan een duurzamere samenleving. Wij bieden robuuste producten voor onder meer water management, alarm management, energie management,  gebouw- en productielijn monitoring. CimPro is actief in de Benelux-markten: Waterschappen, Drinkwaterbedrijven, Vastgoed/Gebouwen en Infra en Industrie.

CimPro levert uitsluitend state-of-the-art oplossingen van World Class Manufacturers (WCM). Naast de levering van hard- en software, biedt CimPro consultancy, opleidingen, technische ondersteuning en aftersales. CimPro werkt samen met verschillende, door CimPro gekwalificeerde, systemintegratoren.

> Naar website

SigmaOnline SigmaOnline

SigmaOnline is een platform voor kwaliteitsmanagement en kwaliteit van de organisatie.

Bedoeld voor kwaliteitsmanagers, kwaliteitscoördinatoren, KAM-managers en andere professionals die zich bezighouden met kwaliteitsmanagement, zowel in de profit als non-profit sector. 

> Naar website

Teun Rijke Teun Rijke

Ik ben Teun Rijke, mijn missie is om de maakindustrie in Nederland sterker te maken. Als Quick Response Manufacturing specialist bijvoorbeeld via het verkorten van de doorlooptijden, van order intake tot en met facturatie. Of via het versterken van de samenwerking tussen de disciplines ontwerp, werkvoorbereiding, inkoop en productie, om alleen datgene te doen wat prioriteit heeft bij de eindgebruiker. Als SCRUM master kan ik hierbij SCRUM toepassen, uniek voor de maakindustrie. Het streven is om binnen één kwartaal resultaten te boeken.
Meer informatie, testimonials en projecten op mijn website 

> Naar website

UNC Plus Delta UNC Plus Delta

UPD (voorheen UNC Plus Delta) werkt pragmatisch en resultaatgericht: geen dikke dossiers vol adviezen. We werken intensief samen met opdrachtgevers aan verbeteringen, die stevig in organisaties worden verankerd.
Als specialist in continu verbeteren combineren wij Lean, Six Sigma en Agile met verandermanagement. Zo creëren we waarde, activeren we het “denken vanuit de klant” en zorgen we ervoor dat er met huidige middelen meer kan worden gedaan.
Wij worden (inter)nationaal ingezet door organisaties met repeterende werkprocessen. Hieronder zijn toporganisaties in sectoren variërend van industrie, onderwijs, bouwnijverheid, finance, telecom, logistiek, overheid tot zakelijke dienstverlening.

> Naar website

IJssel Technologie IJssel Technologie

IJssel Technologie – Uw partner in productieverbetering

IJssel Technologie optimaliseert productieprocessen. Dat doen we door, met onze kennis van theorie en praktijk, mensen en machines op de meest effectieve manier te laten samenwerken.

We werken vanuit een grote verbondenheid met de Nederlandse maakindustrie, die in onze ogen onmisbaar is voor de Nederlandse economie. Met hoofd, handen en hart maken we onze belofte waar: blijvend uw concurrentiekracht vergroten.

> Naar website

IkWilVerbeteren IkWilVerbeteren

> Naar website


1) Lijst in willekeurige volgorde van onze adverteerders in de categorie procesverbeteren algemeen, met door hen zelf gegeven achtergrondinformatie.


Hulp nodig bij de implementatie van procesverbetering?

Verwijzen naar dit artikel op internet?
Gebruik als link: http://www.procesverbeteren.nl/introductie_sponsorlijst.php