Login / Reg                    Nieuwsbrief  |   Agenda   |   Vacatures   |   Forum   |   Advies   |   Adverteer   |   Zoek
Offerte gesponsord artikel
Bron: Procesverbeteren.nl

Gesponsord artikel

Gesponsorde artikelen zijn bijdragen waarvoor de opdrachtgever betaalt, maar die verder (op de vermelding ‘gesponsord’ na) als gewone artikelen worden behandeld. Zo krijgt u binnen enkele weken duizenden lezers. Een prima manier dus om uw doelgroep te bereiken!

Een gesponsord artikel wordt op de normale manier gepubliceerd (zie voorbeeld, er staan een jaar lang ook links in), aangekondigd op onze openingspagina, en verder verspreid via sociale media zoals Twitter. Uw verhaal gaat ook mee in de eerstvolgende nieuwsbrief (zie voorbeeld), die circa 5000 abonnees heeft.

Bent u ook adverteerder of wordt u dit? Dan krijgt u, afhankelijk van uw adverteerpakket, 10 tot 35% korting op een gesponsord artikel. Adverteerders kunnen ook een een bijzondere vorm kiezen, het ‘profiel’. Daarin leggen zij via een interview uit wat er onderscheidend is aan hun producten & diensten (zie voorbeeld). Ook de kosten van een profiel nemen af met de zwaarte van het afgenomen adverteerpakket, tot gratis aan toe.


Privacy
Persoonsgegevens die u via het formulier op deze webpagina naar ons verzendt, worden niet opgeslagen in onze database.

Vul het formulier hieronder in voor een offerte voor een gesponsord artikel

Voor- en achternaam
E-mail adres
Uw functie
Uw tel.nr
Bedrijf
Webadres bedrijf

Lengte artikel (schatting) in woorden

Samenvatting artikel (in een paar zinnen uw voornaamste boodschap aan de lezer):

Moeten wij het interview doen, en de tekst maken? Kruis alléén dan dit hokje aan:


Test tegen spam-email:  Hoeveel is 5 plus 3 ?
Tel hierbij op: het huidige jaar min 2020. Vul het resultaat in: