Login                    Nieuwsbrief  |   Agenda   |   Vacatures   |   Forum   |   Advies   |   Adverteer   |   Zoek
Nieuwsbericht: The Birth of Lean, Gerard Bannink
Bron: Procesverbeteren.nl
Cockpit van de Prius Recensie van het boek The Birth of Lean
Verander iets!
Door Gerard Bannink, hoofd Logistiek Scania Production Meppel (mei 2009)


The Birth of Lean” is een prachtig boek om te lezen, vooral voor hen die meer willen weten over het ontstaan van het Toyota Productie Systeem en daarbij zoeken naar de diepere betekenis van de TPS technieken en methoden, inclusief de verbanden daartussen.  

De vele interviews, de (tijdloze) praktijkvoorbeelden en begeleidende tekst maken het boek tot een waardevol naslagwerk op het gebied van verander- en verbeterprocessen.  Juist in deze tijd waarin onze economie hapert en geld schaars is, kan de beschreven aanpak een stimulans zijn voor diverse bedrijven om niet als verliezer uit de strijd te komen, maar juist sterker te worden.


Aan de hand van “grootmeesters”  zoals Michikazu Tanaka-san, maar vooral Taiichi Ohno-san, wordt je meegenomen naar de productiewerkvloer van Toyota rond het midden van de vorige eeuw. 

Kaizen-event bij Scania
Scania Nederland wordt door veel bedrijven bezocht als voorbeeld voor Lean, hier een Kaizen-sessie in Meppel. Zie ook Scania als case op deze site!


De economische omgeving wordt op dat moment gekenmerkt door een gebrek aan grondstoffen en geld enerzijds, en anderzijds een stijgende en in complexiteit toenemende marktvraag. 

Die situatie geeft een belangrijk deel van het antwoord op de vraag waarom het TPS in zijn specifieke “Lean” vorm is ontstaan. Ohno had eenvoudigweg geen andere mogelijkheid om tegemoet te komen aan de marktwensen! De enige oplossing was om te proberen om met de bestaande middelen en mensen het maximaal haalbare uit de productieprocessen te halen.

Let op het woordje ‘proberen’!. Dit is het tweede belangrijke element in het ontstaan van TPS, zoals beschreven in het boek. Ohno had de durf, de moed en het vermogen de organisatie te bewegen tot verandering, gericht op optimale prestaties met de beschikbare, beperkte middelen. Hij daagde zijn organisatie (medewerkers en leidinggevenden) constant uit tot veranderen en wel op een dusdanig persoonlijke wijze, waardoor hij diep respect kreeg. Hij accepteerde het niet als iets “goed” liep, waardoor het naar zijn mening te weinig aandacht kreeg. Zijn belangrijkste opmerking was dan “verander iets!”. De kracht van Ohno zat enerzijds in het feit dat hij medewerkers zag als creatieve bron voor verbeteringen (“Kaizen”), anderzijds nam hij zijn besluiten met respect voor diezelfde medewerkers.

Bord voor Kanban-control, Scania
Bord voor Kanban-control bij Scania


Opvallend door het hele boek heen is de enorme gedrevenheid, passie zelfs, waarmee Ohno op de werkvloer bezig is om zijn visie uit te dragen. De wijze waarop hij “Kanban” introduceert illustreert dit wellicht het beste. Kanban wordt niet op de eerste plaats neergezet als een methode om “pull” te realiseren in een bevoorradingsketen. Het eerste doel van Ohno was om zijn medewerkers te prikkelen om veranderingen door te voeren en om te blijven verbeteren. 

De vele voorbeelden in het boek over de problemen die Toyota ondervond met het koppelen van verschillende productieprocessen,  het ongeloof bij diverse managers over de visie van Ohno, en de link met TQM zijn absoluut het lezen en overdenken waard.

The Birth of Lean (voorkaft)Titel: The Birth of Lean

Ondertitel: Conversations with Taiichi Ohno, Eiji Toyoda, and other figures who shaped Toyota Management.

Door: Koichi Shimokawa en Takahiro Fujimoto
Vertaling uit het Japans naar het Engels door Brain Miller en John Shook (maart 2009). 
300 pagina’s, The Lean Enterprise Institute


Veel is er al over het Toyota Productie Systeem geschreven, en er zijn diverse methoden, modellen, technieken, etc. ontwikkeld waardoor we “Lean” sneller (denken te) kunnen begrijpen of toepassen in onze eigen omgeving. Het Boek “The Birth of Lean” beschrijft echter de “ziel” van het Toyota Productie Systeem, en dat is wellicht belangrijker dan alle tools bij elkaar.

Wellicht is de belangrijkste constatering dat het succes van een onderneming toen én nu nog steeds bepaald wordt door creatieve, gemotiveerde mensen, aangemoedigd door een stimulerende werkomgeving en gepassioneerd, ondernemend leiderschap

> Zie ook: Uitgebreide boekbespreking The Birth of Lean
Hulp nodig bij de implementatie van procesverbetering?

Verwijzen naar dit artikel op internet?
Gebruik als link: https://www.procesverbeteren.nl/persberichten/the_birth_of_lean_Gerard_Bannink.php

Censor_smallPropos Software_smallBlom Consultancy_smallTWI Instituut_smallAzumuta_smallErgo Design_small