Login / Reg                    Nieuwsbrief  |   Agenda   |   Vacatures   |   Forum   |   Advies   |   Adverteer   |   Zoek
The Birth of Lean
Bron: Procesverbeteren.nl
Lean: Slanke organisatie
Cockpit van de Prius Bespreking van het boek "The Birth of Lean":  De barensweeën van Lean
Het proefondervindelijke Toyota Productie Systeem
Door Dr Ir Jaap van Ede, hoofdredacteur


Ook Toyota ontkomt niet aan de gevolgen van de economische recessie. Toch blijft hun Toyota Productie Systeem (TPS) de heilige graal als het gaat om Lean manufacturing. Vandaag de dag is het extra interessant dat dit productiesysteem werd ontwikkeld vlak na een recessie, namelijk die van 1950 in Japan. Net zoals nu kampte Toyota toen met een gebrek aan cash geld, wat toen werd opgelost door geld uit overtollige voorraden te bevrijden.

Er zijn veel bedrijven die een productiesysteem gelijkend op het TPS willen ontwikkelen, en er zijn even zoveel boeken die dit productiesysteem beschrijven. Het TPS zal echter zonder aanpassingen niet zal werken in een andere productieomgeving! Het is namelijk op maat gesneden voor Toyota. De trial-and-error manier waarop de autofabrikant dit deed is daarom wellicht belangrijker (want herhaalbaarder!) dan het TPS zelf. Het boek “The Birth of Lean”, met interviews met onder andere de ex-Toyota topmannen Taiicho Ohno en Eiji Toyoda, geeft inzicht in de proefondervindelijke oorsprong van Lean.

Dit boek lezen is een aanrader! Dat vindt ook Gerard Bannink, hoofd logistiek bij Scania in Meppel. Bannink's recensie vindt u onderaan deze pagina.


Je zou denken dat de Toyota-managers het fameuze Toyota Productie Systeem (TPS) ontwikkelden volgens een vooropgezet plan. De interviews met de ex-topmannen (vrouwen waren er toen nog niet) in het boek The Birth of Lean bewijzen echter het tegendeel!

De ontwikkeling van het TPS was een kwestie van trial-and-error op de werkvloer, gedreven door een urgentie om maatregelen te nemen vanwege de economische omstandigheden. Als er al iets planmatig was, dan was dit alleen de manier waarop proefnemingen op de fabrieksvloer werden geëvalueerd.

The Birth of Lean (voorkaft)Titel: The Birth of Lean

Ondertitel: Conversations with Taiichi Ohno, Eiji Toyoda, and other figures who shaped Toyota Management.

Door: Koichi Shimokawa en Takahiro Fujimoto
Vertaling uit het Japans naar het Engels door Brain Miller en John Shook (maart 2009). 
300 pagina’s, The Lean Enterprise Institute

Beoordeling  (pro's en con's)
+ Het boek beschrijft de ontwikkeling van het Toyota Productie Systeem (TPS) uit de eerste hand. Bedrijven die Lean willen gaan produceren zullen hun eigen variant van het TPS moeten ontwikkelen, omdat hun productiesituatie, markt en bedrijfscultuur verschilt van Toyota. Het boek bevat veel tips om daartoe op een trial-and-error manier met Lean aan de slag te gaan!

+ Hoe kun je snel groeien, met weinig investeringen? Ongetwijfeld wordt die vraag opnieuw actueel, zodra de economie weer aantrekt. The Birth of Lean geeft ook daarop een antwoord.

+ De productiesituaties die worden beschreven in het boek zijn vaak al tientallen jaren oud, maar doen geenszins gedateerd aan. Er zitten vast generiek toepasbare ideeën tussen!

- Het boek benadrukt het belang van het benutten van de competenties van álle werknemers. Daarom is het heel jammer dat er naast de interviews met de topmannen niet een hoofdstuk is gereserveerd voor de ervaringen van bijvoorbeeld een machine-operator.

- In het (verreweg ingewikkeldste) hoofdstuk over het creëren van pull-productie (Kikuo Suzumura) was het welkom geweest als daar meer verklarende infographics in hadden gestaan!

Bestel-informatie
Lean Enterprise Instituut (VS):  circa $40 + verzendkosten


Tips
Het lezen van “The Birth of Lean” is beslist een aanrader. Niet zozeer vanwege de diverse Lean-tools, daarvoor bestaan er betere (naslag) werken. Ook niet vanwege diverse praktische Lean-oplossingen, ook al staan daar beslist eye-openers tussen. De grootste waarde bestaat uit de vele management-tips die je uit het boek kunt destilleren. Hoe ontsluit je de kennis van je eigen medewerkers, zodat je sámen met hen een – steeds beter én voor jouw bedrijf op maat gesneden - productiesysteem kunt ontwikkelen? Daarop geeft dit boek vele antwoorden!

Interviews
“The Birth of Lean” is een collectie van interviews (soms gaat het ook om bewerkte lezingen) met zes ex-topmanagers die het TPS hielpen ontwikkelen:

  1. Taiichi Ohno – Hij is de grondlegger van het Lean-gedachtegoed (stroomsgewijze en pull-productie, geringe tussenvoorraden)

  2. Michikazu Tanaka – Als fabrieksmanager leerde hij van Taiichi Ohno hoe hij het TPS bij Daihatsu (toen in strategische samenwerking met Toyota) moest implementeren.

  3. Kikuo Suzumura -  Hij bedacht diverse praktische oplossingen om de Lean-ideeën van Taiichi Ohno (met name het creëren van flow met behulp van Kanban-signalen) in de praktijk te brengen. Om pull-productie te bewerkstelligen, moesten vraag en aanbod van diverse productieschakels worden gekoppeld. Dit vergde steeds opnieuw trial-and-error!

  4. Kaneyoshi Kusunoki – Hij hield zich bezig met buffer-management. Buffers zijn in principe een vorm van verspilling, dus eigenlijk strijdig met Lean. Het ideaal, een One Piece Flow zonder tussenvoorraden, is echter lang niet altijd haalbaar. Een slimme productievolgorde in de lakstraat vergt bijvoorbeeld een groepsgewijze opéénvolging van de kleuren, terwijl het voor de assemblage nodig is dat ingewikkelde auto’s worden afgewisseld met eenvoudige modellen. Daarom is een buffer nodig om de productievolgorde tussen deze twee bewerkingen aan te passen.

  5. Masao Nemoto – Hij leverde een belangrijke bijdrage aan de invoering van Total Quality Management (TQM) bij Toyota.

  6. Eiji Toyoda – Gedurende de ontwikkeling van het TPS was hij senior managing director, later executive vice-president, en uiteindelijk president van Toyota.

De editors van het oorspronkelijk Japanse boek zijn de hoogleraren Koichi Shimokawa en Takahiro Fujimoto. Zij zijn er wonderwel in geslaagd om de interviews en lezingen van de bovengenoemde zes mensen zodanig te bewerken, dat de lezer een goed totaalbeeld krijgt. De logische volgorde van het boek draagt daaraan bij. Het boek begint met het interview met Taiichi Ohno, over de basisprincipes van het TPS. Daarna volgen steeds gedetailleerdere uitwerkingen...


Login om dit artikel uit te lezen!

Drie voordelen van gratis registratie:
  1. Alle (vakblad)artikelen en unieke business cases voortaan meteen volledig lezen
  2. Elke twee maanden een nieuwsbrief met samenvattingen (maar natuurlijk geen andere mail)
  3. Berichten op het forum kunnen plaatsen en opmerkingen toevoegen aan artikelen
Meer dan 4000 professionals gingen u reeds voor, lees desgewenst enkele aanbevelingen.

Persoonlijke recensie “The Birth of Lean” door Gerard Bannink, Scania
Verander iets!

Wat vindt een insider uit de auto-industrie van het boek “The Birth of Lean”? Wij vroegen het Gerard Bannink, hoofd Logistiek Scania Production Meppel. Hieronder zijn persoonlijke recensie!


Gerard Bannink: “Een prachtig boek om te lezen, vooral voor hen die meer willen weten over het ontstaan van het Toyota Productie Systeem en daarbij zoeken naar de diepere betekenis van de TPS technieken en methoden, inclusief de verbanden daartussen.  De vele interviews, de (tijdloze) praktijkvoorbeelden en begeleidende tekst maken het boek tot een waardevol naslagwerk op het gebied van verander- en verbeterprocessen.  Juist in deze tijd waarin onze economie hapert en geld schaars is, kan de beschreven aanpak een stimulans zijn voor diverse bedrijven om niet als verliezer uit de strijd te komen, maar juist sterker te worden"

Kaizen-event bij Scania
Scania Nederland wordt door veel bedrijven bezocht als voorbeeld voor Lean, hier een Kaizen-sessie in Meppel. Zie ook Scania als case op deze site.


Bannink vervolgt: "Aan de hand van “grootmeesters”  zoals Michikazu Tanaka-san, maar vooral Taiichi Ohno-san, wordt je meegenomen naar de productiewerkvloer van Toyota rond het midden van de vorige eeuw.  De economische omgeving wordt op dat moment gekenmerkt door een gebrek aan grondstoffen en geld enerzijds, en anderzijds een stijgende en in complexiteit toenemende marktvraag. 

Die situatie geeft een belangrijk deel van het antwoord op de vraag waarom het TPS in zijn specifieke “Lean” vorm is ontstaan. Ohno had eenvoudigweg geen andere mogelijkheid om tegemoet te komen aan de marktwensen! De enige oplossing was om te proberen om met de bestaande middelen en mensen het maximaal haalbare uit de productieprocessen te halen.

Let op het woordje ‘proberen’!. Dit is het tweede belangrijke element in het ontstaan van TPS, zoals beschreven in het boek. Ohno had de durf, de moed en het vermogen de organisatie te bewegen tot verandering, gericht op optimale prestaties met de beschikbare, beperkte middelen. Hij daagde zijn organisatie (medewerkers en leidinggevenden) constant uit tot veranderen en wel op een dusdanig persoonlijke wijze, waardoor hij diep respect kreeg. Hij accepteerde het niet als iets “goed” liep, waardoor het naar zijn mening te weinig aandacht kreeg. Zijn belangrijkste opmerking was dan “verander iets!”. De kracht van Ohno zat enerzijds in het feit dat hij medewerkers zag als creatieve bron voor verbeteringen (“Kaizen”), anderzijds nam hij zijn besluiten met respect voor diezelfde medewerkers.

Opvallend door het hele boek heen is de enorme gedrevenheid, passie zelfs, waarmee Ohno op de werkvloer bezig is om zijn visie uit te dragen. De wijze waarop hij “Kanban” introduceert illustreert dit wellicht het beste. Kanban wordt niet op de eerste plaats neergezet als een methode om “pull” te realiseren in een bevoorradingsketen. Het eerste doel van Ohno was om zijn medewerkers te prikkelen om veranderingen door te voeren en om te blijven verbeteren"

Bord voor Kanban-control, Scania
Bord voor Kanban-control bij Scania

Bannink vervolgt: "De vele voorbeelden in het boek over de problemen die Toyota ondervond met het koppelen van verschillende productieprocessen,  het ongeloof bij diverse managers over de visie van Ohno, en de link met TQM zijn absoluut het lezen en overdenken waard.

Veel is er al over het Toyota Productie Systeem geschreven, en er zijn diverse methoden, modellen, technieken, etc. ontwikkeld waardoor we “Lean” sneller (denken te) kunnen begrijpen of toepassen in onze eigen omgeving. Het Boek “The Birth of Lean” beschrijft echter de “ziel” van het Toyota Productie Systeem, en dat is wellicht belangrijker dan alle tools bij elkaar.

Wellicht is de belangrijkste constatering dat het succes van een onderneming toen én nu nog steeds bepaald wordt door creatieve, gemotiveerde mensen, aangemoedigd door een stimulerende werkomgeving en gepassioneerd, ondernemend leiderschap”


Hulp nodig bij de implementatie van Lean?

Verwijzen naar dit artikel op internet?
Gebruik als link: https://www.procesverbeteren.nl/LEAN/The_birth_of_lean.php

CoimbeeCimproTWI InstituutBlom ConsultancyManagement MindfucksAgiliTec