Login / Reg                    Nieuwsbrief  |   Agenda   |   Vacatures   |   Forum   |   Advies   |   Adverteer   |   Zoek
Lector SCM geeft kritiek op Lean
Bron: Procesverbeteren.nl
Lean: Slanke organisatie
Rob Kwikkers Lector SCM opent aanval op Lean
Door Dr Ir Jaap van Ede, hoofdredacteur procesverbeteren.nl, 2008


Lean manufacturing bedreigt de efficiency en de leverbetrouwbaarheid !

Dit stelt Dr Ir Rob Kwikkers, lector Supply Chain Management bij Fontys Hogescholen. Volgens hem is een rücksichtloze focus op voorraadreductie & het creeëren van pull vaak niet goed. Het leidt dan alleen maar tot paniek op de werkvloer en slechtere prestaties.

Sterker nog, volgens Kwikkers "moet je alles wat geen grote afname-risico's heeft, alvast op voorraad produceren"!  Voorraden zijn vaak lang zo duur niet als onbenutte machine-capaciteit, en je maakt zo ruimte vrij om te reageren op kansen in de markt.

Het betoog van Rob Kwikkers, op 11 juni gehouden tijdens het seminar KOG 2008, is chargerend bedoeld, zo geeft hij meteen toe.

Het is bovenal een waarschuwing aan bedrijven die de implementatie van Lean Manufacturing overwegen. ‘Er zijn nogal wat consultants die deze methode toepassen bij verkeerde situaties. Bijvoorbeeld in bedrijven met een grote variëteit aan producten en sterke fluctuaties in de vraag. De lego-spelletjes en dergelijke die als voorbeeld dienen om just-in-time productie en pull te verkopen, zijn dan misleidend.’

Queeste
Volgens Kwikkers is er sprake van een soort queeste tegen:

  1. Voorraadbuffers, om werkprocessen te ontkoppelen
  2. Vooruit produceren (op voorraad dus), op basis van een vraagvoorspelling.

Anders gesteld: De heilige graal is alleen op order produceren en met zo min mogelijk (tussen) voorraden.
Volgens Kwikkers moet je echter juist zo veel mogelijk op voorraad produceren! Voorraden zijn meestal lang zo duur niet als onbenutte machine-capaciteit. ‘Maak alvast alles, wat weinig afname-risico met zich meebrengt. Vergelijk het met een restaurant dat zich voorbereidt op de gasten ’s avonds. Op die manier maak je capaciteit vrij om snel in te kunnen spelen op kansen in de markt.’

Afwaskeuken
‘Intuïtief is dat ook logisch’, vervolgt hij. ‘Neem een afwaskeuken met één afhaler, één afwasser, één afdroger, en één wegzetter, die het gemiddeld even druk hebben. Daarbij weet iedereen uit ervaring dat lokale optimalisatie en plaats om dingen neer te zetten essentieel zijn om lekker door te kunnen werken. Flinke voorraadbuffers dus. Een One Piece Flow, zoals Lean propageert, werkt dus niet in deze situatie. Dit komt doordat de werkorders in een willekeurige, klantgedreven volgorde arriveren in de keuken. Bovendien zijn er grote verschillen in de bewerkingstijden, vergelijk bijvoorbeeld het afwassen van een vork met het reinigen van een grote juspan.’

Babyluier
Na aldus gehakt te hebben gemaakt van de focus op voorraadreductie, richt Kwikkers zijn pijlen op het pull-concept, een ander onderdeel van Lean. ‘Er is geen enkele klant die een levertijd accepteert die zelfs maar in de buurt komt van de integrale procestijd. Neem bijvoorbeeld het traject van een ijzerertsmijn tot het afleveren een auto-uitlaat. Daar wil je echt niet op wachten als je uitlaat kapot is!. Of neem een babyluier. Daarbij begint de productie al, als het kind nog niet eens is geboren. Kortom, alles tot op het laatste moment uitstellen gaat gewoon niet. Je moet al starten op basis van een vraagverwachting.’

Karikaturaal
De boodschap van Kwikkers is helder, maar impliciet hanteert hij wel een erg karikaturale definitie van Lean. Hierbij mag er niets gebeuren tot er een order is, en mag er geen enkele (buffer)voorraad in de keten zijn.

Correct is die definitie niet, zie bijvoorbeeld de Lean-sectie op deze site. Neem alleen al het Kanban-systeem als voorbeeld: Hierbij wordt het product aan het eind van de keten direct uitgeleverd aan de klant (die dus niet op die uitlaat hoeft te wachten), en die uitlevering is dan het signaal aan alle schakels in de keten om nieuwe (half)fabrikaten te gaan maken.
Waarin Kwikkers overigens wel gelijk heeft, is dat het inderdaad moeilijk is om Lean in te voeren in situaties met een sterk variabele vraag en werklast (zoals de afwaskeuken), en bij klantspecifieke productie. Dit probleem kwam al herhaaldelijk aan de orde op deze site, zie bijvoorbeeld het artikel “Lean bij klantordergestuurde productie’.
Daar bestaan overigens wel oplossingen voor zoals leveling (het afvlakken van pieken en dalen in de vraag zodat de werkvloer die niet bemerkt), of het toepassen van alternatieven voor het Kanban-systeem zoals CONWIP of Polca. En zelfs als al die tools niet werken, dan nog blijft de kern van Lean overeind: het toepassen van Value Stream Mapping, om verspillingen te leren zien.

Waarschuwen
Kwikkers ontkent dit allemaal niet. ‘Ik zie echter veel consultants die Lean vooral propageren met een sterke focus op voorraadreductie en pull-productie. Dat wordt dan als ei van columbus gepresenteerd voor alle situaties’, reageert hij. ‘Daar wil ik met name tegen waarschuwen.’

Kwikkers heeft een lijst gemaakt van situaties waarin het pull-concept goed kan werken (de groene lijst hieronder), en een lijst van situaties waarin een push-concept (dus vooruit produceren op basis van een vraagverwachting) vaak beter is. De lijsten zijn gemaakt op basis van materiaal van Ann Vereecke van de Vlerick Management School:

Pull (geschikt voor Lean) versus Push (minder geschikt voor Lean)


Pull werkt in het algemeen goed als er sprake is van een stabiele vraag, een geringe productvariëteit en vaste routings. Is dat niet het geval, dan is volgens Kwikkers productie op voorraad (push) vaak
beter. ‘Ik heb gezien dat het toepassen van pull in oneigenlijke situaties leidde tot een soort ochtendgebed op de werkvloer:  Er werd dan vurig gevraagd om werkbare orders en materialen om de producten te kunnen maken!’

Hulp nodig bij de implementatie van Lean?

Verwijzen naar dit artikel op internet?
Gebruik als link: https://www.procesverbeteren.nl/LEAN/Lean_kritiek_Kwikkers.php

Veerenstael_smallAzumuta_smallCoimbee (small)Ergo Design_smallAgiliTec_small