Login / Reg                    Nieuwsbrief  |   Agenda   |   Vacatures   |   Forum   |   Advies   |   Adverteer   |   Zoek
Thuiswerken
Bron: Procesverbeteren.nl
World Class: Slanke, perfecte én geoliede organisatie
thuiswerken tijdens de corona-crisisThuiswerk in corona-tijd: Vloeiend digitaal sámenwerken
Agile at home
makkelijker dan Lean at home
Door Dr Ir Jaap van Ede, hoofdred. procesverbeteren.nl, 24-03-2020   [ reacties ]


Momenteel vindt het grootste thuiswerk experiment ooit plaats! Met een dagje thuisarbeid zijn de meeste kenniswerkers wel bekend. Hoe werk je echter samen nu iederéén thuiszit, wékenlang?

Logischerwijs is dit makkelijker, naarmate je minder afstemming nodig hebt. Zelfsturende teams, met vérgaande eigen verantwoordelijkheid, zijn daarom in het voordeel. Agile at home blijkt daarbij makkelijker dan Lean at home. Dit komt doordat bij Lean mensen strikt afgebakende taken hebben. Deze op elkaar afstemmen is moeilijk als men elkaar niet ziet.

Nederlanders omarmen nieuwe technieken snel, en onze organisaties zijn relatief plat. Dat biedt kansen, ook ná de coronacrisis. Afstemming op afstand, ook met mensen buiten je bedrijf, wordt namelijk steeds belangrijker. Zoals je nu digitaal samenwerkt is straks waarschijnlijk heel gewoon!  

Nederland liep, voor de corona-pandemie uitbrak, al voorop qua thuiswerken binnen Europa. Een dagje thuisarbeid vanwege een sneeuwstorm of een staking? Bij de meeste bedrijven geen probleem, mits je een zogenaamde kenniswerker bent.

Beveiligde verbinding
Je logt vanuit huis in op je bedrijfsnetwerk, en je gaat aan de slag. Natuurlijk moet de techniek wel in orde zijn. Je moet bijvoorbeeld beschikken over een adequaat beveiligde, versleutelde en snelle internetverbinding. Bjvoorbeeld in de vorm van een virtual private network. Ook zijn er gedragsregels nodig voor het omgaan met gevoelige bedrijfsgegevens.

Denk verder aan zaken zoals nooit klikken op onbekende links of afbeeldingen, tijdig updates doorvoeren, 2-staps authentificatie, dataversleuteling et cetera. Het is zelfs mogelijk om op een James Bond-achtige wijze op afstand data te wissen van verloren apparaten!

Ten gevolge van de corona-crisis vindt nu het grootste thuiswerkexperiment ooit plaats
Ten gevolge van de corona-crisis vindt nu het grootste thuiswerkexperiment ooit plaats (foto Voys)


Normale werkdag

Omdat ik zelf veel thuiswerk, kan ik op grond van mijn ervaring een paar tips geven over de organisatie daarvan. Met mijn dagplanning begin ik al onder de douche: wat ga ik doen en wat wil ik bereiken. Een uurtje sporten is prima, maar ik houd verder zo veel mogelijk een normale werkdag aan. Daarnaast is een ergonomisch goede werkplek belangrijk. Langdurig met een laptop werken is bijvoorbeeld geen goed idee, tenzij je hem ombouwt tot een desktop. Verder is het verstandig om computers voor privégebruik (met mogelijk risicovolle software) en bedrijfsgebruik gescheiden te houden.

Een goede werkplek is natuurlijk zo rustig mogelijk. Als je kleine kinderen hebt, die je nu thuis moet houden, is dat een extra uitdaging. Thuiswerk geeft je echter de vrijheid om op onrustige momenten routinematige klussen te doen.

Notificaties uit
Laat iedereen weten dat je, op noodgevallen na, voor privézaken alleen buiten werktijd mag worden gebeld. Daarnaast verbreek ik vaak softwarematig mijn internetverbinding. Dit voorkomt afleiding door e-mails, en het is nog veiliger ook. Gebruik je LinkedIn, dan is het verstandig om alle e-mail notificaties uit te zetten. Ook die storen, en er worden soms fake-berichten met malware-links verspreid.

Houd je rekening met de hierboven genoemde aspecten, dan gaat een dagje thuiswerken prima. Langer is ook geen probleem, als je taken hebt die je alleen kunt uitvoeren.

Ontvang samenvattingen van al onze nieuwe praktijkverhalen!
De vijf voordelen van gratis registratie:
  1. Elke twee maanden samenvattingen van al onze nieuwe artikelen
  2. Geen andere e-mail (!)
  3. Artikelen altijd volledig kunnen lezen
  4. Toegang tot 350+ praktijkcases procesverbetering
  5. Berichten kunnen plaatsen en opmerkingen toevoegen aan artikelen

Huiskatten
Thuiswerk wordt echter vele malen ingewikkelder als je sámen moet werken. Helemaal als jouw bedrijf in één keer alle mensen naar huis stuurt! Toch is dit precies wat er bij het uitbreken van de coronacrisis is gebeurd!

Je hoort nu nog niet zoveel klachten. Sterker nog: het regent tweets met bijvoorbeeld gezellige huiskatten rondom het bureau, en ik zag opmerkingen zoals “eindelijk word ik niet gestoord”.

Flow
Deze positieve ervaring kan echter snel veranderen. Met een dagje thuiswerk zijn de meesten wel bekend, waarna je dan de volgende dag weer face to face kunt afstemmen. Hoe doe je dat echter als iedereen blijvend thuiszit? Hoe stem je dan processen, die een bijdrage van meerdere mensen vergen, op elkaar af? Hoe behoud je dan een vlotte doorstroming, oftewel: hoe bereik je flow at home?

Zelfsturende teams

Voor dit artikel interviewde ik een aantal mensen om een antwoord te krijgen op die vraag. Zoals we straks zullen zien, gaat thuiswerk het beste als er zo min mogelijk af te stemmen stappen zijn, én zo min mogelijk daarbij betrokken personen.

Bedrijven waarin het werk is georganiseerd in zelfsturende c.q. zelforganiserende teams blijken daarom in het voordeel. Zelfsturende teams lijken op een vriendenclubje, dat een gemeenschappelijk uitje plant rondom een huiskamertafel.

In een hiërarchisch en verkokerd bedrijf verloopt afstemming daarentegen veel stroperiger. Dan bevinden de ‘vrienden’ zich verspreid over afdelingen, en moeten ze voor veel stappen de permissie hebben van een manager.

Lean en Agile
In een Lean-organisatie mogen teams in de regel zelf hun eigen werktaken verbeteren, binnen veilige grenzen. Toch is het heel lastig om Lean samen te werken vanuit huis. Dit komt doordat bij Lean mensen strikt afgebakende taken hebben. Deze op elkaar afstemmen is moeilijk als men elkaar niet ziet.

Agile-teams hebben vaak nog veel meer eigen verantwoordelijkheid, en daarin liggen de taken niet vast. Dit maakt samenwerken vanuit huis gemakkelijker. De cases die straks aan de orde komen laten dit zien.

Een voorwaarde voor thuiswerk is toegang tot bedrijfsgegevens en documentenEén van de voorwaarden voor thuiswerk is toegang tot bedrijfsgegevens en documenten. Cloud-oplossingen vergemakkelijken dit (foto Voys)


Software
Aan software voor digitaal samenwerken ontbreekt het niet. Er zijn bijvoorbeeld oplossingen voor teamwerk, voor gezamenlijk werken aan documenten, en voor digitaal projectmanagement. Ook kun je gemakkelijk overleggen per video, waarbij iedereen zichtbaar wordt in een eigen vakje op het beeldscherm. Met cloud-gebaseerde diensten kun je bedrijfsdata beschikbaar maken voor iedereen, onafhankelijk tijd of plaats. Wel moet iedereen natuurlijk goed met alle tools kunnen omgaan. Naast veiligheid is gebruiksvriendelijkheid dus heel belangrijk.

Laten we even aannemen dat er voldoende tools beschikbaar zijn. Dit betekent dan nog niet dat het afstemmen met collega’s daarna vanzelf vlot verloopt. Wat bovenal nodig is, is een passende organisatie en dito spelregels.

Voys
Hoe doen koplopers op het gebied van thuiswerk dit? Ik vraag het aan Voys. Dit is een onderneming die (internet)telefonie aan bedrijven levert. ‘Bij ons is thuiswerken heel gewoon’, vertelt Mark Vletter. ‘We hebben zelfs een keer de proef op de som genomen, door met zijn allen naar het buitenland te gaan.’

Mark Vletter is ‘chef leuk werk’ bij Voys. Dit is niet hetzelfde als CEO, want die hebben ze bij Voys niet. Het werk is er opgesplitst in zelfsturende ‘kringen’ met daarin ‘rollen’ die mensen kunnen uitvoeren.  Kunnen, want er is sprake van (agile) zelforganisatie volgens het holacracy-model. Vaste functies zijn er niet, je kunt taken kiezen die jou het beste liggen.

Mark Vletter (Voys): Iedereen kan bij ons vanuit huis een klant te woord staan, en bijna alle vragen beantwoordenMark Vletter (Voys): ‘Iedereen kan bij ons vanuit huis een klant te woord staan, en bijna álle vragen beantwoorden. Doorverwijzen is dus weinig nodig’


Beslissen

Zélf kunnen beslissen blijkt thuiswerk een stuk gemakkelijker te maken. ‘Er is dan namelijk minder afstemming en gedelegeer nodig’, aldus Vletter. ‘Iedereen kan bij ons een klant te woord staan, en feitelijk alle vragen beantwoorden. Nu jij belt zie ik bijvoorbeeld meteen waarvoor jij dat doet, en wat onze contactgeschiedenis is. Die gegevens zie ik ook, als een klant mij belt. Elke collega heeft, via de cloud, ook toegang tot bijna álle bedrijfsinformatie. Een redelijk eenvoudige vraag over een factuur kan iedereen daardoor zo beantwoorden. Ik hoef je daarvoor niet door te verwijzen. Ik heb ook zicht op de status van alle lopende projecten.’

Lean afstemming vergt zichtbaarheid, ook in het kantoorLean is niet bureaucratisch, maar vergt zichtbaarheid
In het artikel wordt gesteld dat bureaucratische bedrijven het moeilijk krijgen als iedereen thuiswerkt, omdat er dan veel controleslagen zijn. Bureaucratie is echter geen kenmerk van Lean. Daarbij is alles er juist op gericht om overbodige zaken achterwege te laten! Ook staat het benutten van de competenties van vakprofessionals centraal. Waarom heeft het artikel dan als titel ‘Agile at home makkelijker dan Lean at home’?

Lean streeft continu naar méér flow (doorstroom), en daardoor maximale waardetoevoeging voor de klant. Als verbeterpotentieel worden verstoringen zichtbaar gemaakt. Dit kún je digitaal doen, maar dat wordt heel moeilijk als iedereen thuiswerkt. Bij Lean is er bovendien sprake van zeer efficiënte, maar lineaire en daardoor weinig flexibele productieketens. Elke productiemedewerker heeft een min of meer vaste taak. Dit vergt veel afstemming via onder meer takttijden, Kanban en andere visuele signalen. Zichtbaar maken wat elke schakel op elk moment doet is in elk geval een vereiste. Zit iedereen thuis, dan is dit bijna onhaalbaar. Stel je bij kenniswerk bijvoorbeeld een team gemeenteambtenaren voor, dat samen een vergunningsverleningsproces voor hun rekening neemt. Doe je dat Lean dan vorm je een keten waarin iedereen een stap uitvoert.

Agile-methoden maken bedrijven wendbaar. Agility (wendbaarheid) kan twee verschillende dingen omvatten, flexibel innoveren en flexibel organiseren. Voor dit artikel is alleen het laatste van belang: een organisatie die zichzélf, zodra dat wenselijk is, qua structuur aanpast. Dit gebeurt dan door de rolverdeling, het werk wat de mensen doen, te wijzigen. Bijpassende methodes variëren van zelfsturende teams tot het Holacracy-concept.

Bij Lean krijgen verbeterteams óók al veel verantwoordelijkheid. Namelijk om hun eigen schakel in een productieketen, binnen veilige grenzen, zélf steeds verder te verbeteren.

Bij Agile gaat de delegatie van verantwoordelijkheid echter nog veel verder. Agile-teams (en in mindere mate geldt hetzelfde voor QRM-teams) zijn vaak zelf verantwoordelijk voor complete waarde-toevoegende processen. Ook verdelen ze uit te voeren taken zelf. In het meest extreme geval is een Agile-team een soort mini-bedrijf, dat ook zelf beslist wat het doet. Hiermee kom je dicht in de buurt van de metafoor voor een ideaal thuiswerkteam: een groep vrienden die autonoom activiteiten kan plannen en uitvoeren.


Twee pijlers
Het geheim van thuiswerk rust bij Voys op twee pijlers. Ten eerste is werk er verdeeld over rollen. Medewerkers die deze op zich nemen zijn daarvoor zélf verantwoordelijk, en daardoor minder afhankelijk van anderen. De medewerkers kunnen daardoor heel veel zélf afhandelen. Ten tweede is alle informatie om dat te kunnen doen, vanaf elke plek beschikbaar.

Daar komt nog iets bij: ook de klanten van Voys kunnen veel zélf doen. ‘Als je een voys over internet telefoon van ons mee naar huis wilt nemen, dan kun je die gewoon thuis op de router of het modem van je internetprovider aansluiten. Of je logt in op je freedom telefooncentrale, en schakelt je nummer door. Een derde optie is een webphone installeren op je computer of laptop. Je kunt dan telefoneren met een headset. En wil je met collega’s overleggen, dan is daarvoor een conference module beschikbaar.’

Teamoverleg per video, waarbij iedereen een eigen vakje inneemt op het schermTeamoverleg per video, waarbij iedereen een eigen vakje inneemt op het scherm. Geschikt voor een dagstart, maar ook voor een digitale koffiepauze (foto Voys)


Koffiepauzegesprek

Thuiswerk kan als saai worden ervaren. Je mist immers het sociale aspect. ‘Dat klopt, maar digitaal kun je in de buurt komen van een koffiepauzegesprek’, vervolgt Vletter. ‘Onze teams houden dagstarts, waarbij iedereen inlogt met een videoverbinding. Het scherm deelt zich dan op in vakjes, waarin je iedereen ziet zitten.’

Om de beurt vertelt een teamlid daarna wat hij of zij gaat doen, welke uitdagingen er zijn, en hoe anderen kunnen helpen. ‘Het is heel belangrijk, dat ook informele zaken aan de orde mogen komen. Normaliter kom je achtereenvolgens aan de beurt, en wordt de rest dan gemute (microfoon uit, red). Regelmatig mag iedereen echter ook vrij spreken, in elk geval op vrijdag. Dan krijg je meer een borrel-achtig gesprek.’

Samenwerkingshygiëne
Overleg per video ziet er hi-tech uit. Toch is dit lang niet altijd de beste optie. Je moet per geval nadenken over het beste communicatiekanaal, en ook niet onnodig contact leggen. Samenwerkingshygiëne, zo wordt dit soms genoemd.

‘Als je maar één persoon wilt spreken is simpel bellen soms het beste, of een slow chat. In het laatste geval kan iemand rustig nadenken over jouw vraag, en je hele scherm wordt in die periode niet in beslag genomen door de conversatie.’

E-office
E-office is een onderneming die bedrijven helpt digitaliseren. Ook bij hen is thuiswerk heel gangbaar. Teamleden overleggen er op dezelfde manier per video als bij Voys. ‘Zo kun je werk afstemmen, maar het is ook een sociaal gebeuren. Je wilt niet dat mensen vereenzamen’, vertelt CEO Roland Hameeteman.

Mini-bedrijfjes
Voorwaarde voor deze benadering is dat er goed gedefinieerde teams bestaan, én dat deze hun werk grotendeels zelf mogen organiseren. Agile of Quick Response (QRM)-achtige organisaties, die hun bedrijf hebben opgesplitst in mini-bedrijfjes, zijn daarom in het voordeel.

‘Dat klopt. Zijn er zelfsturende teams met een duidelijk doel, dan kunnen die zichzelf goed redden. Je moet mensen het vertrouwen geven, dat ze goed werk afleveren. Het zijn vaak kleinere organisaties met een hoge graad van zelfsturing die goed overweg kunnen met thuiswerk. In bedrijven die hiërarchisch zijn ingericht, en waarbij de managers in control willen zijn, lukt het minder goed.’   

thuiswerken (1)Opkomst social enterprise
In deze steeds complexer wordende wereld moeten bedrijfsteams steeds ingewikkeldere problemen oplossen. ‘In onze organisatie zien we mensen niet als radertjes met vaste taken, maar als mensen met probleem-oplossend vermogen’, vertelt Roland Hameeteman, CEO van E-office. ‘We willen dat iedereen zijn of haar talenten maximaal kan inzetten. In vakliteratuur worden organisaties soms vergeleken met complexe organismen. Daarbij zit er relatief veel intelligentie aan de buitenkant. Vertaald naar een organisatie moeten mensen, die in contact staan met klanten of business-partners, dan zo autonoom mogelijk beslissingen kunnen nemen.’

In 2019 deed Deloitte onderzoek naar human capital. ‘Eenvoudige en saaie taken worden steeds meer geautomatiseerd. Ingewikkelde vraagstukken blijven over voor de mens. Deloitte voorspelt de opkomst van de social enterprise. Om complexe problemen op te lossen werken medewerkers dan samen in cross-functionele teams, met daarin steeds vaker business-partners. Digitaal samenwerken, onafhankelijk van tijd en plaats, zal daarom steeds belangrijker worden. Ook nadat de corona-crisis voorbij is.’


Gedrag
Bij E-office werkten er al vanaf het begin, in 1991, veel mensen vanuit huis. ‘We gebruikten toen Lotus Notes. Daarmee kon je toen al goed digitaal samenwerken. Op elk tijdstip, waar ook ter wereld.’

Aanvankelijk was er totaal geen hiërarchie. ‘We waren een typisch internetbedrijf, heel creatief, met veel jonge mensen. Toen echter rond de eeuwwisseling de internetbubbel barstte, werden we gedwongen om structuur aan te brengen: wie is er bijvoorbeeld verantwoordelijk voor sales etc. Toen zagen we ook de keerzijde van structuur: gedrag verandert er door. Je krijgt al gauw opmerkingen zoals “dit is niet geregeld, dús ik kan nu niet verder”. Dit soort zaken zullen de komende tijd in toenemende mate gaan spelen in hiërarchisch georganiseerde bedrijven, naarmate de medewerkers daarvan langer thuiswerken.’

Wij danken onze partners/adverteerders, door hen kunnen wij onafhankelijke artikelen maken!
Ontdek bijvoorbeeld hoe onderstaande partij WorldClass in de praktijk helpt brengen!

Blom ConsultancyBlom Consultancy

Blom Consultancy - Monozukuri lean naar flow

Waar een weg is, is een toekomst. Onze visie is dat de Nederlandse industrie zich kan blijven meten met de rest van de wereld, door continu te verbeteren.
De kern van wat we bieden is Monozukuri via Lean naar flow. Zowel in het proces en de productieketen als door de medewerkers, zodat zij moeiteloos hun taken doen, beter presteren en meer plezier ervaren.
Daarbij focussen wij op het ondersteunen van het management en werken we aan de balans tussen het technische en sociale systeem. Uitgangspunt is het voorkomen van verspilling. Het resultaat is een hogere productie, betere productkwaliteit, meer werkplezier en minder kosten.

> Naar website

Vriendenclub
Stel dat je organisatie nu al bestaat uit zelfsturende teams, met duidelijke doelen en eigen verantwoordelijkheden. Wat is er dan, naast techniek, nog nodig voor digitale samenwerking? ‘Als metafoor voor de ultieme beleving gebruiken wij een groepje vrienden, dat aan een huiskamertafel overlegt over een weekendje weg’, vervolgt Hameeteman. ‘Een vriendenclub is een veilige omgeving. Iedereen kan alles zeggen, iedereen is aanwezig, en iedereen ziet de non-verbale reacties van elkaar. Dat zijn dingen die je ook langs digitale weg moet zien te realiseren.’

Spelregels
Overleg wordt een stuk moeilijker, als de vrienden uit de metafoor over meerdere ruimtes worden verdeeld en afwisselend aanwezig zijn. Dat is de situatie die je krijgt bij thuiswerk. Bovendien is een bedrijfsteam geen vriendenclub. ‘Klopt. Zonder spelregels verloopt digitale samenwerking vaak inefficiënt. De organisatie van voetbal is een goede denkrichting. Voetbalteams kunnen in wisselende samenstelling goede resultaten bereiken, zonder gedoe.’

Thuis samenwerken gaat niet zonder spelregels
Thuis samenwerken gaat niet zonder spelregels. (foto Voys)


Template

Een voorbeeld van een spelregel: als je belooft om een afspraak in een projectplanningssysteem te zetten, dan moet je dit ook dóen. ‘En als het niet lukt om zoiets na te komen, dan moet je dat melden. Ook moet alle beschikbare informatie worden gedeeld.’

Daarnaast is het een goed idee om alles rondom projecten vast te leggen in een template. Een volgend en soortgelijk project kan dan een headstart maken. ‘Je begint dan vanuit een digitale huiskamer, die al grotendeels is gemeubileerd.’

Etiquette
Naast spelregels is er ook aandacht nodig voor digitale etiquette. ‘Iedereen moet veilig zijn of haar mening kunnen geven, en worden gerespecteerd. Om nog even terug te komen op dat vriendenclubje: daarin is het geen probleem als meningen soms schuren.’

Volgens Hameeteman is de cultuur in Nederland erg geschikt voor thuiswerk. ‘Techniek wordt hier vrij snel geaccepteerd, én we zijn van nature niet hiërarchisch’.

Mark Vletter (Voys) sluit zich daarbij aan. ‘Wél kan de overheid nog een obstakel wegnemen: de werkkostenregeling. Bureaus, computers, beeldschermen, printers, headsets et cetera die je aanschaft voor thuiswerk, worden nu vrij snel als verkapt salaris gezien. Het zou mogelijk moeten zijn dat een werkgever voor jou een complete thuiswerkplek inricht.’

Kans
Vletter pleit er voor om de corona-crisis te benutten om oude gebruiken en gewoonten tegen het licht te houden. ‘Onder druk wordt alles vloeibaar. We moeten echt van het idee af van veel controleslagen en schakels, die de voortgang van het werk blokkeren. Denk aan het kinderspelletje waarbij je in een rij een boodschap aan elkaar doorgeeft. Hoe meer schakels, hoe meer fouten. Mensen kunnen zich heel snel aanpassen aan nieuwe organisatievormen. Als je begin maart tegen iemand had gezegd dat die nu thuis zou werken, met de kinderen in huis, en dat alle overige sociale contacten zouden zijn stilgelegd, dan had die persoon je uitgelachen. Nu is dat de werkelijkheid. Deze crisis biedt mogelijkheden om dingen blijvend te veranderen, en het werk flexibeler en minder plaatsgebonden te maken.’ 

thuiswerk (2)Reflectie
In deze corona-crisis worden we opgeroepen tot social distancing, om snelle verspreiding van het virus tegen te gaan. Een beter woord is echter physical distancing, omdat het gaat om fysiek afstand houden. Voor sociaal contact langs digitale weg zijn er geen belemmeringen, en dit moet nu eerder méér worden dan minder.

Deze tijd nodigt niet alleen uit tot experimenteren met digitale samenwerking, en tot nieuwe vormen van sociaal contact op afstand. Deze periode is ook een goed reflectiemoment: hoe kun je producten en diensten (straks) slimmer leveren. Wellicht komt er na deze crisisperiode een flinke inhaalpiek in de vraag. Raadpleeg op een rustig moment bijvoorbeeld eens de vele bedrijfscases op deze website ter inspiratie. Er worden ook steeds meer trainingen online aangeboden, onder meer op het gebied van QRM, Lean en Agile.


Maatwerk
Albert Boonstra, hoogleraar informatiemanagement aan de Rijksuniversiteit Groningen, onderschrijft dat thuiswerk relatief makkelijk is in organisaties met autonoom functionerende teams. Hiërarchische organisaties met strikt gescheiden afdelingen hebben het veel moeilijker.

Albert Boonstra‘Ik wil echter nog wat toevoegen. Bij thuiswerk is maatwerk belangrijk. Men denkt vaak: de techniek is er, het kán, dús we gaan thuiswerken. Of thuiswerk bevalt, verschilt echter van persoon tot persoon. Dit begint al met de werkplek. De één heeft een ruim huis met een rustige kantoorruimte, terwijl de ander bij wijze van spreken driehoog in Amsterdam woont met veel lawaai, of voortdurend wordt gestoord door kinderen. Ook is de één veel geschikter voor thuiswerk dan de ander.’

Mensen die goed overweg kunnen met ICT, en daarnaast van nature al goed zelfstandig kunnen werken, lijken in het voordeel.

Lekker bezig
Boonstra geeft leiding aan twaalf mensen, die nu thuis zitten omdat de universiteit gesloten is. ‘Het is dan verstandig om iedereen regelmatig te bellen om te vragen hoe het gaat. Sommigen zeggen lekker bezig te zijn. Buitenlandse studenten geven vaker aan dat zij moeite hebben met de nieuwe situatie. Zij hebben minder sociale contacten, en vaak minder goede werkplekken. Het helpt al, als je dit weet. Het aantal contactmomenten kun je daarna toespitsen op het individu.’

> Zie ook: Teamoverleg per video: bezint eer ge begint
> Zie ook: Dossier Corona en Procesverbeteren


Reacties lezers
Login om hier uw bijdrage te plaatsen! (daarna even terug naar beneden scrollen)

Hulp nodig bij de implementatie van WorldClass Operations?

Verwijzen naar dit artikel op internet?
Gebruik als link: https://www.procesverbeteren.nl/selectie_methodes/Thuiswerk_afstemmen_Lean_at_home.php

VeerenstaelBlom ConsultancyLeanFormsCoimbee