Login / Reg                    Nieuwsbrief  |   Agenda   |   Vacatures   |   Forum   |   Advies   |   Adverteer   |   Zoek
50 snelle tips om slimmer te werken
Bron: Procesverbeteren.nl
World Class: Slanke, perfecte én geoliede organisatie

50 tips om slimmer te werken
Paul d'Hond is innovatie-adviseur bij Syntens, innovatienetwerk voor MKB-ondernemers (sinds 1 januari 2014 is Syntens onderdeel van de Kamer van Koophandel). Doordat Syntens werkt in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken en andere overheden, is hun dienstverlening vaak kosteloos.

Tijdens hun werk zagen Paul d'Hond en zijn collega's duizenden slimme vindingen de revue passeren om slimmer, efficiënter en effectiever te werken. Hij kwam toen op het praktische idee, om deze staaltjes van innovatieve procesverbetering generiek te beschrijven op zogenaamde staalkaarten. Op dit moment zijn dat er al 49!

Op deze webpagina deelt Paul d'Hond zijn tips voor een efficientere productie en een effectievere klantbenadering met ons. Meestal gaat het niet om echte eye-openers. De lijst is echter wel ideaal als reminder en checklist, vooral voor het MKB. Zeker nu, in recessie-tijd! Wij voegden zelf een vijftigste tip toe.


Tip no. Staalkaart Samenvatting slimmer werken actie Eigenaar van deze tip ?=Optie
X=Doen!
1 Verleng / verander je verdienmodel Verdien aan het verbruik van je product - Verdien aan de service en diensten - Verdien aan het gebruik van je product Paul d'Hond
Syntens
 
2 Heroverweeg je activiteiten Word meer onderscheidend - Heroverweeg je langetermijn strategie - Breng focus aan en schrap activiteiten die onrendabel zijn Paul d'Hond
Syntens
 
3 Verminder conjunctuur-gevoeligheid Zoek markten die minder conjunctuurgevoelig zijn - Zoek conjunctureel tegengestelde markten qua seizoen of door export - Zoek conjunctureel tegengestelde activiteiten Paul d'Hond
Syntens
 
4 Verbeter de samenwerking met partners Verbeter samenwerking met horizontale ketenpartners - Verbeter samenwerking met verticale ketenpartners Paul d'Hond
Syntens
 
5 Vergroot focus op meest winstgevende klanten, producten en diensten Analyseer welke klanten de meeste winst opleveren - Analyseer welke producten/diensten de meeste winst opleveren - Vergroot de effectieve verkooptijd bij deze groepen
Stem de verkoopbenadering af op de klantgroepen - Stem de geboden kwaliteit en prijzen van producten en diensten af op de klantgroep
Paul d'Hond
Syntens
 
6 Objectiveer of een marktsegment aantrekkelijk is Objectiveer of een marktsegment aantrekkelijk is. Zo ja, ontwikkel een passende en onderscheidende propositie Paul d'Hond
Syntens
 
7 Ontwikkel een nieuw marktsegment Stem producten en diensten af op nieuwe marktsegmenten - Verbeter de merkbekendheid en eigen reputatie - Verwerf een belang of zoek samenwerkingspartners
Paul d'Hond
Syntens
 
8 Onderzoek kansen op buitenlandse markten Export, internationalisering en offshoring van bedrijfsactiviteiten geven mogelijk interessante groeikansen Paul d'Hond
Syntens
 
9 Vergroot focus
product-innovatie
Analyseer welke levenscyclus producten en diensten doorlopen - Investeer in de ontwikkeling van nieuwe producten en diensten - Verwerf R&D-capaciteit of koop deze in Paul d'Hond
Syntens
 
10 Houd grip op de tent Verhoog aandacht voor continu & proactief prestatiemanagement
Identificeer variabelen om efficiëntie en effectiviteit bedrijfsprocessen te meten (meetwaarden, "Key Performance Indicators")
Bepaal beoogde meetwaarden - Voer rapportagesysteem in om middels meetwaarden effectiviteit en efficiëntie te bewaken
Communiceer uitkomsten rapportagesysteem binnen de organisatie - Definieer concrete acties op basis van uitkomsten en voer deze ook uit (met steun management)
Paul d'Hond
Syntens
 
10b Houd grip op de tent Optimaliseer uw eigen rol als ondernemer in uw bedrijf Paul d'Hond
Syntens
 
11a Verbeter inzicht in klantbehoeftes Verbeter inzicht in klantbehoeftes per klantgroep (via propositie analyse)
Verzamel en analyseer vragen, klachten en feedback van klanten
Paul d'Hond
Syntens
 
11b Verbeter inzicht in klantbehoeftes Maak gebruik van studenten of onderzoeksbureaus om meer en objectievere informatie retour te krijgen van klanten Paul d'Hond
Syntens
 
12 Maak van je klant een fan Ontdek wat de klant wil - Identificeer klantcontacten met uw product en bedrijf en overtref verwachtingen - meet de tevredenheid, en het percentage fans dat uw product bij anderen zou aanbevelen Paul d'Hond
Syntens
 
13 Selecteer prospects op potentie Stel een profiel op van de ideale klant - Analyseer welke prospects de meeste winst kunnen opleveren en focus hierop
Maak een shortlist van prospects die de meeste winst kunnen opleveren
Maak een veroverplan
Paul d'Hond
Syntens
 
14 Maak uw producten- en dienstenpakket
voor een grotere doelgroep passend
Pas huidige producten en diensten aan, zodat deze bruikbaar worden voor nieuwe klantgroepen
Verbeter de eigenschappen en functionaliteit van producten en diensten
Vergroot de kwaliteit en betrouwbaarheid van producten en diensten
Paul d'Hond
Syntens
 
15 Vergroot focus op meest winstgevende klanten, producten en diensten Verwerf (of geef) exclusieve overeenkomsten met leveranciers en andere partners Paul d'Hond
Syntens
 
16 Member gets member Vraag uw klant om een klant - Maak van uw klant een ambassadeur en beloon dat - Altijd 2 visitekaartjes geven (1 om weg te geven) Paul d'Hond
Syntens
 
17 Laat weten dat je er bent Zorg dat je vindbaar bent (40% B2B zoekt informatie via Google) - Besteed 40% van je tijd buiten de deur voor acquisitie Paul d'Hond
Syntens
 
18 Identificeer interessante prospects en maak een veroverplan Analyseer welke prospects de meeste winst op kunnen leveren - Maak een shortlist van begeerlijke prospects - Bekijk wat nodig is om deze suspects en prospects tot klant te maken en onderneem actie Paul d'Hond
Syntens
 
19 Verken wat je met je product of technologie kunt betekenen voor andere sectoren Zet de mogelijkheden voor de inzet van andere technologieën en materialen af tegen aspecten zoals duurzaamheid, gebruiksgemak, vormgeving, kosten, enz.  Denk daarbij 'out of the box' en zet creativiteitstechnieken in.
Paul d'Hond
Syntens
 
20 Ontzorg je klant Zorg dat je klant een order gemakkelijk kan plaatsen, weet wat de status is en de producten op het juiste moment krijgt
Zorg dat je klant je producten probleemloos kan toepassen
Zorg dat je klant de producten in de juiste volgorde krijgt en de factuur op de gewenste wijze ontvangt
Paul d'Hond
Syntens
 
21 Vergroot de focus op het behoud van klanten Verzamel en analyseren vragen, klachten en feedback van klanten - Analyseer welke klanten het grootste risico lopen om te switchen -
Bied gecombineerde pakketten aan van meerdere producten en diensten - Focus op transitiemomenten
Paul d'Hond
Syntens
 
22 Vergroot de focus op uitbreiding van klantrelaties Verbeter het inzicht in klant (inkoop)behoeftes
Identificeer mogelijkheden tot cross-selling en verbeter de vaardigheden van personeel
Bied gecombineerde pakketten van meerdere producten en diensten
Beloon goede verkoopresultaten (bijvoorbeeld door bonussen) - Verschuif van eenmalige verkoop naar 'abonnement' service en onderhoud leveren
Paul d'Hond
Syntens
 
23 Verbeter uitvoering
account- management
Investeer in relaties met klanten die de meeste winst opleveren - Reageer snel op vragen, klachten en feedback van klanten
Verbeter de vaardigheden van personeel op het gebied van relatiebeheer - Richt een kwaliteitssysteem in
Paul d'Hond
Syntens
 
24 Zorg dat je een aantrekkelijke partner bent - versterk de relatie Beloon je goede klanten - Ken de echte wensen en doelen van je klanten en stuur daarop - Op medewerkerniveau moet zaken doen fun zijn! Paul d'Hond
Syntens
 
25 Laat weten dat je er bent Zorg voor interessante PR - Doe mee aan prijsvragen Paul d'Hond
Syntens
 
26 Vergroot marge door inzicht in prijsmechanismen Vergroot inzicht in waarde van producten en diensten voor de klant - Vergroot inzicht in prijsgevoeligheid
Vergroot het inzicht van het personeel in prijzen en marge/winstgevendheid - Beloon personeel aan de hand van marge/winstgevendheid
Paul d'Hond
Syntens
 
27 Optimaliseer prijzen Wijzig gratis diensten in betaalde diensten - Differentieer prijzen naar risico, waarde voor de klant, etc. - Richt aanbiedingen en promoties op behoeften van klanten
Onderzoek de prijselasticiteit, geef niet direct korting! - Geef de klant keuze (3 voorstellen-methode)
Paul d'Hond
Syntens
 
28 Vergroot de focus op de meest winstgevende verkoopkanalen Richt verkoop direct op eindgebruikers (gebruik geen tussenhandelaren) - Verbeter het gebruik van goedkope verkoopkanalen (bijvoorbeeld verkoop via internet/e-mailing)
Verplaats verkoop met laag rendement naar goedkope verkoopkanalen - Verbeter de inzet van verkopend personeel
Paul d'Hond
Syntens
 
29 Let ook op de kleine kosten Bespaar op energie en materiaal - hoog rendementverlichting met sensoren - compressor, koffieautomaat, kopieermachine 's nachts en in weekeinde uit - print dubbelzijdig - airco lager - deur dicht = warmte binnen - platines aan de snijmachine optimaal nesten Paul d'Hond
Syntens
 
30 Verbeter je betalings-voorwaarden Factureer sneller door beter inzicht in openstaande facturen, automatisering van standaard facturen en uitbesteden ervan
Geef korting op direct betalen - Verkort de betalingstermijn
Paul d'Hond
Syntens
 
31 Rationaliseer/ optimaliseer verkoop portfolio Onderzoek wat de opbrengst is per verkoopkanaal, rekening houdend met de tijd en kosten die aan het verkoopkanaal zelf worden gespendeerd
Beoordeel het strategisch belang per verkoopkanaal - Onderzoek mogelijkheden tot bundelen verkoopkanalen om zo een sterkere positie te verwerven tegen lagere inspanningen - Onderzoek mogelijkheden tot verdere samenwerking verkoopkanalen - Bekijk of rationalisering/optimalisering mogelijk is, waarbij ook een gesegmenteerde aanpak overwogen moet worden
Paul d'Hond
Syntens
 
32 Verhoog efficiency verkoop Onderzoek of voldoende informatie voor verkoopstaf voorhanden is - Onderzoek of kennis en kunde verkoopstaf voldoende is - Onderzoek wat belemmeringen zijn
Onderzoek mogelijkheid belonen verkoopstaf op basis efficiëntie en resultaat - Definieer en selecteer verbetermogelijkheden
Definieer planning (wanneer wat, eventueel wat niet) - Implementeer geselecteerde verbetermogelijkheden
Paul d'Hond
Syntens
 
33 Vergroot conversie bij verkoop Versterk je verkooptechniek (SPIN)
Werk met agenten - Optimaliseer je website (o.a. SEO) - Bel al uw offertes na (of gebruik een automatisch herinneringssysteem)
Paul d'Hond
Syntens
 
34 Verlaag kosten verkoop Laat je klant het werk doen - Verkoop standaardproducten en herhalingsaankopen via je website - Geef richtprijs voor je gaat rekenen
Stuur op rendabele klanten en activiteiten
Paul d'Hond
Syntens
 
35 Bewaak projecten op nut en doel! Vergelijk op regelmatige basis lopende projecten met de huidige bedrijfsstrategie en prioriteitsstelling - Beoordeel de projecten op omvang, complexiteit,
impact en dus doorlooptijd - Neem besluiten! - Annuleer projecten die niet binnen de bedrijfsstrategie en prioriteitsstelling passen
Paul d'Hond
Syntens
 
36 Verbeter inkoop Analyseer huidige contracten leveranciers (prijs, levering, opslag, etc.) - Analyseer aanbod concurrerende leveranciers - Onderhandel over betere condities met leveranciers
Onderzoek verbetering afstemming grondstoflevering en productie.
Onderzoek verbeteringsmogelijkheden bestellingsproces en ontvangst goederen - Voer verbetermogelijkheden door - Optimaliseer levering en voorraden grondstoffen
Analyseer welke inkoopvaardigheden personeel nodig heeft - Analyseer huidige inzet en vaardigheden personeel (productkennis, onderhandelingsvaardigheden)
Waar nodig, zorg dat personeel benodigde vaardigheden verkrijgt (cursus e.d.) - Stuur personeel aan op inzet en efficiënt werken - Stem beloningsstructuur af op inzet en gerealiseerde afspraken personeel - Verbeter de vaardigheden van de medewerkers die belast zijn met inkoop - Maak afspraken met leveranciers en leg deze vast in 'service level agreements' - Verbeter de voorraadinformatie en productieplanning
Paul d'Hond
Syntens
 
37 Maak van product, dienst- en procesinnovatie een strategische vaardigheid Verbeter communicatie en kennisdeling over organisatorische grenzen heen - Verbeter productinnovatie-processen
Laat medewerkers meedenken over verbeteringen in producten, diensten en processen - Laat klanten meedenken over verbeteringen in producten en diensten
Paul d'Hond
Syntens
 
38 Richt product-ontwikkeling op belangrijke klanten en groepen Analyseer welke klanten waardevol zijn voor de organisatie - Onderzoek voor welke klanten productontwikkeling wordt gedaan
Rationaliseer/prioriteer de productontwikkeling op basis van klantsegmentatie
Paul d'Hond
Syntens
 
39 Optimaliseer de inzet van product-ontwikkeling Verdeel productontwikkeling in deeltrajecten en analyseer de risico's - Geef helder aan wat en hoe er gepresenteerd moet worden
Maak goede planning (uren) en geef directe terugkoppeling (target/gerealiseerd)
Paul d'Hond
Syntens
 
40 Werk internationaal samen Vernieuw uw product met innovatieve technologie uit het buitenland - Vergroot de afzetmarkt voor uw eigen innovatieve technologie Paul d'Hond
Syntens
 
41 Vergroot samenwerking met partners Gebruik partners voor inbreng van kennis - Analyseer daarbij mogelijke belangenconflicten - Overweeg een amortisatiemodel Paul d'Hond
Syntens
 
42 Verhoog de inzet en vaardigheden van personeel Analyseer welke kennis en kunde nodig is - Analyseer huidige inzet en vaardigheden personeel - Waar nodig, zorg dat personeel benodigde vaardigheden verkrijgt (cursus e.d.) - Stuur personeel aan op inzet en efficiënt werken - Stem beloningsstructuur af op inzet en kwaliteit werk Paul d'Hond
Syntens
 
43 Houd grip op de cijfers Creëer een dashboard met de belangrijkste KPI's en neem zo nodig actie - Maak kosten variabel of afhankelijk van omzet Paul d'Hond
Syntens
 
44 Verhoog efficiëntie productieproces door vergroting Overall Equipment Effectiveness Analyseer onderbrekingen productieproces a.g.v. onderhoud en reparatie productiemachines - Analyseer oorzaken van (ver)storingen en inventariseer of daar structurele oorzaken tussen zitten - Analyseer onderhoudsprogramma of dit uitgebreider moet of juist minder uitgebreid - Onderzoek aanschaf/lease nieuwe, efficiëntere apparatuur Paul d'Hond
Syntens
 
45A Verminder voorraden Houd minder grondstoffen op voorraad - Onderzoek de mogelijkheden om de logistiek en het voorraadbeheer bij koper neer te leggen - Analyseer kostenreductie indien logistiek en voorraadbeheer bij koper wordt neergelegd - Onderhandel met koper over logistiek en voorraadbeheer Paul d'Hond
Syntens
 
45B Verminder voorraden Inventariseer overbodige/onbruikbare voorraad grondstoffen - Inventariseer overbodige/onbruikbare voorraad halffabricaten of eindproducten
Verkoop of vernietig overbodige voorraden
Paul d'Hond
Syntens
 
46A Elimineer verspilling in productie (1) Vermijd overproductie: te veel en/of te snel produceren
Reduceer tussenvoorraden: meer goederen en onderhanden werk dan nodig
Reduceer wachttijden: materiaal, machine, instructies
Paul d'Hond
Syntens
 
46B Elimineer verspilling in productie (2) Verbeter procesinrichting, afstemming processen op elkaar
Reduceer transport:verminder lange afstanden en inefficiënte omgang met materialen en onderhanden werk
Vermijd onnodige handelingen; buigen, rekken, strekken, etc.
Paul d'Hond
Syntens
 
46C Elimineer verspilling in productie (3) Vermijd vervaardiging van gebrekkige producten; reduceer afkeur en herstelwerkzaamheden - maak maximaal gebruik van de kennis van uw medewerkers Paul d'Hond
Syntens
 
47A Verbeter de inzet van service-personeel Onderzoek verbeteringsmogelijkheden planning personeelinzet - Onderzoek mogelijkheden tot belonen servicepersoneel o.b.v. efficiënt werken
Onderzoek verbeteringsmogelijkheden managementtools voor sturen op efficiëntie servicepersoneel - Kijk hierbij met name naar:
- vaardigheden planner - ondersteunende software
Paul d'Hond
Syntens
 
47B Verbeter de informatie voor service-personeel Inventariseer welke informatie servicepersoneel nodig heeft voor efficiënte uitvoering diensten - Richt informatiesystemen en processen in op benodigde informatie - Denk hierbij aan informatie zoals: klantprofielen, transactie historie, contractinformatie Paul d'Hond
Syntens
 
48 Logistiek en distributie Minimaliseer kosten van levering
Verbeter logistieke planning gericht op minder verspilling - Verbeter sturing gericht op efficiënte logistiek
Vergroot samenwerking met partners
Paul d'Hond
Syntens
 
48B Optimaliseer Warehouse Management Beheers de levertijden - Elimineer verspillingen door een effectieve inzet van mensen en materieel - Breng de voorraadhoogte per artikel naar een optimum Paul d'Hond
Syntens
 
49 Maak een aanvalsplan en maak de urgentie en ambitie daarvan duidelijk aan al uw medewerkers en partners Verklaar aan alle betrokkenen de noodzaak om snel te veranderen, definieer een overkoepelend en uitdagend doel, en geef een pakkende naam aan het project om dat doel te bereiken Paul d'Hond
Syntens
 
50 Vergroot de doorstroom in de productie
Vergroot de doorstroom van uw productie, zodat u sneller en adequater op de (momenteel sterk wisselende ) klantvraag kunt reageren. Dit kan door het creeëren van flow, het optimaal exploiteren van bottlenecks, en door het verlagen van de hoeveelheid onderhanden werk.  Bij een snelle doorstroom en weinig onderhanden werk komen bovendien snelheidslimiterende stappen aan het licht, die vervolgens kunnen worden verbeterd. Jaap van Ede  
Deze tabel is gestart als een bewerkte versie van een tabel met 49 tips van Paul d'Hond   © Paul d'Hond (Kamer van Koophandel) & Jaap van Ede (Procesverbeteren.nl) 2009-2011

 

strategie klantrelatie & marketing continu verbeteren

 Hulp nodig bij de implementatie van WorldClass Operations?

Verwijzen naar dit artikel op internet?
Gebruik als link: https://www.procesverbeteren.nl/selectie_methodes/Tips_voor_slimmer_werken_Syntens.php

LeanFormsCoimbeeManagement MindfucksBlom Consultancy