Login / Reg                    Nieuwsbrief  |   Agenda   |   Vacatures   |   Forum   |   Advies   |   Adverteer   |   Zoek
Corona Dossier
Bron: Procesverbeteren.nl

Dossier Corona-crisis
In maart 2020 bereikte de corona-crisis Nederland. Hoe gaan bedrijven en organisaties daarmee om? Hoe kun je nu continu blijven verbeteren? Op deze webpagina vindt u een overzicht van álle artikelen en blogs die wij tot nu toe daarover publiceerden. Lees hier onder meer over:

  • Thuiswerk (in teams) en video-overleg
  • De kracht van visueel management
  • Het Lean gedachtegoed in Coronatijd
  • Supply chains in crisistijd
  • Organisatie-lessen voor ziekenhuizen
  • Smart Industry en Corona
  • Snel verbeteren met geringe investeringen
Meldt u aan voor onze gratis nieuwsbrief als u op de hoogte wilt blijven van nieuws en nieuwe artikelen!

Tips voor meer flow en betere afstemmingTips voor meer flow en betere afstemming

Principes snélle verbetering (tweeluik)
01-12 juli 2021, cat. WorldClass |Door de Corona-crisis maakten sommige bedrijven pas-op-de-plaats met procesverbeteren, en in hard getroffen sectoren is daar voorlopig weinig budget voor. Dan kunnen deze snelle verbetertips en ‘wetten’ helpen! Wat zijn úw tips voor meer flow en productiviteit?

Draagt Smart Industry bij aan uw missie?Draagt Smart Industry bij aan uw missie?

Niet de slimste, maar de klantgerichtste
11 mei 2021, cat. WorldClass |De corona-crisis versnelde de digitalisering, en in het kielzog Smart Industry. Bezint echter eer ge begint met bijvoorbeeld AI. Het is niet het slimste bedrijf wat wint, maar het klantgerichtste. Smart industry moet bijdragen aan een missie die je onderscheidend maakt voor je klanten.

Het UMCG ontwikkelde dit Lean spel Het UMCG ontwikkelde dit Lean spel

Uitdagingen stimuleren Lean Zorg
16 november 2020, cat. Lean  |Lean zorg wordt gestimuleerd door grote uitdagingen! Die streef je vervolgens stapsgewijs na, sámen met anderen. Dit was de voornaamste boodschap tijdens het jaarcongres 2020 van netwerk Lean in de zorg (Lidz). Lex van den Elsen vertelde over Toyota in (corona-)crisistijd.

Treinen als metafoor voor supply networks Treinen als metafoor voor supply networks
10 principes voor (Lean) Supply Chains
09 november 2020, cat. Supply / Lean |10 generiek toepasbare principes voor (Lean) supply chains! Een supply chain voldoet aan dezelfde logistieke ‘wetten’ als een werkvloer, maar het valt niet mee om een netwerk Lean én robuust te maken. En hoe bereid je je voor op een crisis als corona?

Versnelde productie met parallele folierollen Versnelde productie met parallele folierollen
Kracht & eenvoud Toyota Productie Systeem
21 oktober 2020, cat. Forum  |Een YouTube-filmpje van Toyota toont hoe hun TPS-experts de productie van beschermende kleding tegen Corona 100x weten op te schroeven, met goedkope oplossingen zoals klaprekjes en kartonnen rolletjes. Serieus? Discussie en analyse op het forum.

Lessen organisatie zorg na 1e corona-golf Lessen zorg-organisatie na 1e corona-golf
Verbinding maakt zorg beter
12 oktober 2020, cat. Lean  |Tijdens de eerste Corona-golf sprong de snelle besluitvorming in het oog. Wat kun je daarvan leren? Helpt Lean? Er blijkt sprake van ‘ontkoppeling’ van mensen in en rond ziekenhuizen. De oplossing? Verbinding maken, richting geven, en elkaars competenties beter benutten.

Planning toelevering vanuit control towers Supply Chain Management via control towers
Scania’s supply netwerk doorstaat stress-test
01 september 2020, cat. Lean / Supply  |Door de corona-crisis kwamen álle materiaalbewegingen in het enorme logistieke netwerk van Scania abrupt tot stilstand. Daarna werden ze even snel weer opgestart. Hoe kreeg Scania dit voor elkaar, met de kortste stilstandsperiode van alle automotive fabrikanten?

Wat veroorzaakte de storing?Wat veroorzaakte de storing?
‘Ga kijken!’ - Genchi Genbutsu
29 juni 2020, cat. Lean (blog)  |Go See, Ask Why, Show Respect - Hiermee vatte Fujio Cho, tegenwoordig erevoorzitter van Toyota, het Toyota Productie Systeem samen. Lean managers moeten frequent de werkvloer bezoeken, om te zien wat daar écht speelt. Kan dit In deze Coronatijd ook virtueel?

Anderhalvemeter werkplek‘Anderhalvemeter’-werkplek
De kracht van Visueel Management
10 mei 2020, cat. Lean (blog)  | Visueel Management, bekend uit Lean manufacturing, toont zijn waarde bij de invulling van de ‘anderhalvemetersamenleving’. Net zoals in een Lean productiestraat wil je nu géén batchvorming, zoals groepjes mensen, in winkels of op andere plekken.

Delen van informatie in supply chainsDelen van informatie in supply chains
Visueel Management Supply Chain kansrijk
18 april 2020, cat. Supply (blog)  |Hoewel bínnen bedrijven de productieketen vaak goed op orde is, liggen er extern veel kansen. Data zoals voorraden en vraagvoorspellingen wordt namelijk nauwelijks gedeeld met toeleveranciers en afnemers. Dit blijkt uit de nieuwste Nationale Supply Chain Monitor.

Bewaking van patiënten op afstand Bewaking van patiënten op afstand
Lean in ziekenhuizen tijdens de Corona-crisis
16 april 2020, cat. Lean  |Wat kun je tijdens deze Corona-crisis in een ziekenhuis nog met Lean? Op het oog lijkt just-in-time toelevering nu just-too-late. Dat ligt echter niet aan Lean, maar aan de globalisering! In de ziekenhuizen draagt Lean bij aan een effectieve inzet van schaarse middelen en mensen.

Schermsplitsing en -deling bij videobellenSchermsplitsing en -deling bij videobellen
Teamoverleg per video: bezint eer ge begint
03 april 2020, cat. Smart  |Er is veel software voor (team)overleg per video, en er zijn nu veel aanbiedingen. Niet alle applicaties zijn echter even veilig, en er zijn er grote verschillen in gebruiksvriendelijkheid, kwaliteit en functionaliteit. Onderzoek daarom eerst wat het beste bij uw bedrijf past.

Digitale dagstarts en koffiepauzesDigitale dagstarts en koffiepauzes
Thuis sámenwerken: Lean at home
24 maart 2020, cat. WorldClass  |Hoe werk je samen nu bij veel bedrijven iedereen thuiswerkt, wékenlang? Logischerwijs is dit gemakkelijker naarmate je minder afstemming nodig hebt. Bedrijven met zelfsturende teams zijn daarom in het voordeel. Agile at home blijkt daarbij gemakkelijker dan Lean at home.Ergo Design_smallBlom Consultancy_smallManagement Mindfucks (small)Censor_smallThe Lean Six Sigma Company (small)Cimpro (2)LSSN (small)Propos Software_small