Login / Reg                    Nieuwsbrief  |   Agenda   |   Vacatures   |   Forum   |   Advies   |   Adverteer   |   Zoek
Nieuwsbericht: Philips Accelerate!
Bron: Procesverbeteren.nl
Philips wil versnellen
Door Dr Ir Jaap van Ede, hoofdredacteur procesverbeteren.nl, 13-03-2012 

Twee jaar geleden waren er nog twee verschillende en bovendien grotendeels gescheiden verbeterprogramma's binnen Philips Consumer Lifestyle:
  1. Een succesvolle mens-georiënteerde benadering in fabrieken, genaamd Simply Philips, gericht op het creëren van betrokkenheid bij het continu verbeteren van productieprocessen.
  2. Een Lean Six Sigma Black Belt programma gericht op snelle en baanbrekende verbeteringen, dat tevens fungeerde als ontwikkelingsprogramma voor toekomstige leiders.

In 2011 werden deze twee aanpakken samengevoegd in een vernieuwd Simply Philips programma. Daarnaast werd een nieuw en aanvullend initiatief gelanceerd, genaamd Accelerate!  Dit heeft als doel om de business speed en de innovatie te versnellen.  

MEDIC, Six Sigma, Lean product development, Lean Six Sigma, Simply Philips… De programma’s binnen Philips voor procesverbetering en innovatie zijn meer complex en meer variabel dan in veel andere multinationals. 

Neem bijvoorbeeld Unilever (TPM), Heineken (TPM), Shell (Lean Six Sigma & Business Process Re-engineering) en Sara Lee (Lean).

Deze bedrijven kozen één benadering en bleven daar vervolgens bij. Weliswaar werden in de loop der jaren tools uit andere methoden toegevoegd, maar de managementstructuur voor procesverbetering bleef hetzelfde. Wat maakt Philips anders?

Philips wil snellere innovatie
Philips wil snellere innovatie


Samenbrengen
‘Wij hebben veel variatie in producten en in business modellen, business-to-consumer and business-to-business’, verklaart Michael Unverwerth, hoofd van het nieuwe Simply Philips verbeterprogramma. ‘In dat geval kan het nadelen hebben als je maar één benadering kiest. Immers als je alleen maar een hamer hebt, dan ziet elk probleem eruit als een spijker. Wij hadden een grotere gereedschapskist nodig, en daarom werden er meerdere verbetermethoden ontwikkeld binnen Philips. Op dit moment zijn we echter bezig met het samenbrengen daarvan.’

Verandermanagement
Om dit te verduidelijken, schetst Unverwerth eerst de historie van Simply Philips. ‘Het oude Simply Philips programma, dus nog zonder het Lean Six Sigma gedeelte, werd ongeveer 3,5 jaar geleden ontwikkeld binnen Philips Consumer Lifestyle. Feitelijk is dit een erg succesvol veranderprogramma gericht op het implementeren van Lean manufacturing. Daarbij zijn er vijf fasen, waarvan de laatste “worldclass” heet. Het doel van het programma is het trainen van mensen, het veranderen van hun gedrag, het volledig benutten van hun competenties, en het borgen van verbeteringen die stap voor stap worden bereikt. Simply Philips maakt mensen in fabrieken bijzonder enthousiast om elke dag persoonlijk bij te gaan dragen aan verdere verbetering.’
  
Managementontwikkeling
Het Lean Six Sigma programma is net zoals Simply Philips ongeveer drie jaar oud. Een andere overeenkomst is dat ook bij de ontwikkeling van dit Black Belt programma de business-sector Consumer Lifestyle het voortouw nam.

Het Black Belt programma ontstond vanuit MEDIC, toentertijd specifiek Philips-jargon voor de DMAIC-projectcyclus van Six Sigma. ‘Bij ons is Lean Six Sigma vooral een programma voor managementontwikkeling’, verklaart Unverwerth. ‘High potentials voeren Lean Six Sigma Black Belt projecten uit, om te leren hun beslissingen te baseren op feiten. De projecten worden daarbij natuurlijk zo gekozen, dat ze gericht zijn op het vervullen van onze belangrijkste verbeterbehoeften.’
 
In 2011 ontstond het idee om het Simply Philips veranderprogramma, ten dele een bottom-up benadering, samen te voegen met het Lean Six Sigma programma, een top-down benadering om complexe problemen op te lossen en daarbij gelijktijdig nieuwe managers op te leiden. Het resultaat daarvan moet één nieuw Simply Philips programma worden, gericht op het ontwikkelen van mensen én het verbeteren van bedrijfsprocessen.

Fundamenteel verschil
Op papier lijkt dat ideaal, maar de vraag rijst hoe Philips dat wil gaan realiseren. Er is namelijk een fundamenteel verschil tussen een Lean management programma gericht op het optimaal benutten van competenties op de werkvloer, zoals het oude Simply Philips programma, en Lean Six Sigma.

In een ‘Lean’ bedrijf dragen veel mensen – liefst iedereen - bij aan verbetering in kleine stapjes. Dit gebeurt met veel trial-and-error, zij het in een gestructureerde context. In een (Lean) Six Sigma bedrijf verzamelt een groep van hoogopgeleide mensen (de Black Belts) informatie, en ontwikkelen zij op grond daarvan op feiten gebaseerde oplossingen, gericht op verbetering in relatief grote en baanbrekende stappen.

Business speed
Om succesvoller te worden, heeft Philips behoefte aan snellere innovatie en meer business speed. Anders gezegd, het end-to-end proces van idee naar product moet sneller.

Innovatie is minder voorspelbaar en minder repetitief dan productie. Zo'n proces optimaliseren lijkt mij (de schrijver van dit artikel) een flinke uitdaging. Het kan overigens wel: naar eigen zeggen boekt Sara Lee succes met value stream mapping van innovatie en marketing activiteiten.

Een ander bedrijf dat innovatieprocessen heeft weten te systematiseren is Procter & Gamble1. Hun doel daarbij was (en is) het combineren van twee concepten van meer dan een eeuw terug: Het onderzoekslaboratorium van Thomas Edison uit 1870, en de stromende productie van Henry Ford een paar decennia later. Het resultaat is een new growth factory, een soort fabriek voor de massaproductie van ideeën. Hiermee verdrievoudigde de succeskans van innovaties.  Eén van de pijlers zijn transaction learning experiments. Hierbij produceert en verkoopt een innovatieteam een geringe hoeveelheid van een nieuw product, zodat consumenten kunnen stemmen met hun portemonnee.

Accelerate!
In diverse dagbladen waaronder Trouw pleitte Frans van Houten, de CEO van Philips, onlangs voor ondernemender gedrag bij de werknemers. Als lichtend voorbeeld noemde hij daarbij een lokaal Philips-team in Singapore, dat zelfstandig – en met succes - inschreef op de levering van medische en verlichtingsapparatuur aan een nieuw ziekenhuis.

Een nieuw veranderprogramma, specifiek gericht op het vergroten van de business speed van Philips, werd onlangs gelanceerd onder de naam Accelerate!

Dit programma is opgebouwd rond drie kerngedragingen die alle werknemers in de ogen van Frans van Houten zouden moeten omarmen: Be eager to win, Take ownership and Team up to excel!  Naast excellence of execution moet de samenwerking tussen markt en bedrijfsactiviteiten verder verbeteren, en moeten teams kunnen beschikken over de juiste middelen om optimaal te presteren.

‘Om Acellerate! een succes te maken zullen alle managementlagen de principes daarvan moeten gaan naleven’, aldus Unverwerth.

 

1) Bron: How P&G tripled its innovation succes rate, Harvard Business Review, juni 2011, pag. 64-72.

Meer artikelen over Philips
Hulp nodig bij de implementatie van procesverbetering?

Verwijzen naar dit artikel op internet?
Gebruik als link: https://www.procesverbeteren.nl/persberichten/Philips_accelerate.php

Blom Consultancy_smallErgo Design_smallLeanteamCimpro (2)Azumuta_smallTWI Instituut_smallAgiliTec_small