Login / Reg                    Nieuwsbrief  |   Agenda   |   Vacatures   |   Forum   |   Advies   |   Adverteer   |   Zoek
Bron: Procesverbeteren.nl
TOC: Ongelimiteerde organisatie
In memoriam Dr. Eliyahu M. Goldratt (1947-2011)
Elk conflict is oplosbaar
Door Dr Ir Jaap van Ede, hoofdredacteur procesverbeteren.nl, 13 juni 2011  -   also available in English on business-improvement.eu  


"I smile and start to count on my fingers: One, people are good. Two, every conflict can be removed. Three, every situation, no matter how complex it initially looks, is exceedingly simple. Four, every situation can be substantially improved; even the sky is not the limit. Five, every person can reach a full life. Six, there is always a win-win solution. Shall I continue to count?"
(citaat uit Goldratt’s boek The Choice, vertaald als De Keuze)


Na een ziekte van enkele maanden overleed op 11 juni Eliyahu Goldratt, managementgoeroe en grondlegger van de Theory of Constraints (TOC) . Dit gebeurde in zijn huis in Israël, te midden van familie en vrienden. Wij denken op de eerste plaats aan hen. Daarnaast is het overlijden van Goldratt ook een groot verlies voor de procesverbetergemeenschap, in het bijzonder voor de aanhangers van de TOC.

Eliyahu GoldrattDe naam van geen enkele andere managementgoeroe, zelfs Taiichi Ohno niet, is zó sterk verbonden met zijn eigen procesverbetertheorie. Herhaaldelijk maakte ik mee hoe Goldratt met zijn baanbrekende en altijd tot nadenken stemmende denkbeelden zijn gehoor urenlang kon boeien. Powerpointsheets had hij nauwelijks nodig, een paar prikkelende uitspraken of vragen waren voldoende om de aandacht vast te houden.


Het doel
Het bekendste boek van Goldratt, Het Doel, werd mij ruim vijftien jaar geleden toegestuurd door Martijn Lofvers, toentertijd hoofdredacteur van vakblad Logistiek en tegenwoordig hoofdredacteur van Supply Chain Magazine. Dit boek boeide mij meteen, vanwege de wetenschappelijke manier waarmee Goldratt logistieke problemen benadert.

Later ontdekte ik dat dit pleidooi om wetenschappelijk en logisch te denken, één van zijn belangrijkste missies was. "All my work is based on the conviction that the underlying concepts and methods in the hard sciences can and should be applied in the social sciences", zo schrijft hij in het voorwoord van de Japanse uitgave van The Choice.

Toen ik mijn review van dat boek aan Goldratt stuurde, liet hij via zijn management assistente Wendy Maxwell weten dat ‘hij wel eens wilde kennismaken met degene die dit had geschreven’. Op die manier kreeg ik de kans om Goldratt enkele uren in zijn huis in Nederland te interviewen en te spreken. Dat gesprek was minstens zo intrigerend als het bijwonen van bovengenoemde lezingen. Het mondde uiteindelijk uit in het maken van schetsen van ruimteschepen, die elkaar berichten zenden terwijl ze met lichtsnelheid vliegen. Dit naar aanleiding van mijn vraagtekens bij de stelling van Goldratt dat ‘de natuur in toenemende mate eenvoudig is’.

Vanwege de eerdergenoemde internationale bestseller Het Doel uit 1984, staat de TOC vooral bekend als de bottlenecktheorie. Het basisidee daarbij: de doorzet in een voortbrengingsketen, en daarmee ook de bedrijfswinst, wordt bepaald door de zwakste schakel. Daarom moet je die schakel opsporen en vervolgens maximaal exploiteren, door de planning van alle andere productiestappen erop af te stemmen.


Oorzaken, gevolgen en kansen
Wie bij de TOC alleen aan het vinden en opheffen van dergelijke bottlenecks denkt, doet deze managementfilosofie tekort. In latere boeken bouwde Goldratt de TOC uit tot een theorie rond het in kaart brengen van oorzaken, gevolgen en kansen. Achtereenvolgens kwam hierbij aandacht voor marketing, project management, supply chain management en uiteindelijk zelfs voor het opheffen van bottlenecks in de manier waarop wij denken. In één van zijn laatste boeken, The Choice (2008), legt Goldratt uit hoe we worden gehinderd om business-opportunities te zien.

Op deze manier verbreedde het TOC-gedachtegoed zich steeds verder. Dit zette zich de afgelopen jaren voort.  Goldratt zocht in die periode aansluiting bij andere procesverbetermethoden, met name lean manufacturing. In zijn laatste boek Isn’t it Obvious (Dat is toch Duidelijk) beschrijft hij hoe een op basis van de TOC ontwikkelde strategie, in de praktijk kan worden gebracht door het toepassen van Lean principes.

In zijn artikel Standing on the Shoulders of Giants vertelt hij bovendien hoe hij bij de ontwikkeling van de TOC voortbouwde op het werk van Giants zoals Henry Ford en Taiichi Ohno, de grondlegger van Lean manufacturing.

Goldratt zelf zal nu één van de Giants worden, wiens werk op het gebied van operations management anderen zal inspireren.  Het TOC-gedachtegoed zal op die manier blijven voortleven.  
Hulp nodig bij de implementatie van TOC?

Verwijzen naar dit artikel op internet?
Gebruik als link: https://www.procesverbeteren.nl/persberichten/Eliyahu_Goldratt_in_memoriam.php

VeerenstaelAzumutaCimpro