Login / Reg                    Nieuwsbrief  |   Agenda   |   Vacatures   |   Forum   |   Advies   |   Adverteer   |   Zoek
Bron: Procesverbeteren.nl
Six Sigma: Perfecte organisatie
Six Sigma team, Draka Comteq Draka Comteq: Minder afkeur glasvezelkabels
Door Dr Ir Jaap van Ede, hoofdredacteur procesverbeteren.nl, 2005


Dit artikel beschrijft een klassieke toepassing van Six Sigma bij Draka Comteq. Bij een bepaald type glasvezelkabel die zij maken, waren de kosten door productafkeur relatief hoog. Eén van de aandachtspunten bij Six Sigma is dat je bij het diepgaand analyseren van zo'n probleem ook aandacht besteedt aan de invloed van je testapparatuur. Hierdoor werd ontdekt dat het meetresultaat van de preform analyser, die dwars op de glasbuis meet, enigszins varieert, gezien in de lengterichting van de buis. Hierdoor werden weleens afwijkingen gemeten die dat eigenlijk niet waren. Dit probleem werd opgelost door op twee lengteposities te gaan meten, en het gemiddelde van die bepalingen te nemen.

Deze case maakte oorspronkelijk onderdeel uit van het introductie-artikel Six Sigma, maar is naar deze pagina verplaatst omdat het een verouderd artikel is.

Roland van Laere is hoofd procesondersteuning bij Draka Comteq. Dit is een middelgroot bedrijf met 200 werknemers in Eindhoven, dat glasvezelkabels produceert. 'Wij hebben te maken met strenge kwaliteitseisen, daardoor is er relatief veel productuitval', legt van Laere uit. 'Dat maakt ons bedrijf bij uitstek geschikt voor Six Sigma. Die methode is namelijk ideaal voor procestechnische bedrijven, die producten maken waarvan de specificaties tussen bepaalde grenzen moeten liggen.'

Het productieproces van Draka Comteq begint met het aanbrengen van zo'n duizend hele dunne laagjes glas, aan de binnenkant van een holle glazen buis. De brekingsindex van de verschillende glasafzettingen is daarbij steeds een beetje anders. Om dat voor elkaar te krijgen wordt de samenstelling gevarieerd van het synthesegas, dat bestaat uit siliciumtetrachloride, germaantetrachloride en zuurstof.

Nadat het zogenaamde Plasma-activated Chemical Vapour Deposition proces is voltooid, wordt de glazen buis verhit. Hierdoor stort de buis in elkaar en wordt massief. Daarna wordt met een zogenaamde preform analyser gecontroleerd of de staaf aan de specificaties voldoet. Is de staaf in orde, dan gaat hij naar een zusterbedrijf in Frankrijk, die er nog een extra glaslaag omheen op aanbrengt.

Terug in Nederland gaat de glazen staaf, die dan zo'n 8 centimeter dik is, in een oven. Vervolgens wordt de glasvezel eruit getrokken. Van Laere: 'Je wacht tot er een druppel ontstaat en gaat dan geleidelijk steeds harder trekken, uiteindelijk met 750 meter per minuut. Het eindproduct heeft een dikte van 125 micrometer, met een kern tussen de 8 en 62,5 micrometer. Tijdens het trekken komt daar nog een beschermende coating omheen.'

Het Six Sigma team van Draka Comteq      
Het Six Sigma team van Draka Comteq


Gestructureerde manier
Draka Comteq maakte al geruime tijd gebruik van statistische methoden zoals statistical proces control, om de productkwaliteit te sturen. 'Toch misten we iets, namelijk een methode om dit op een gestructureerde manier te doen. Eigenlijk zou je kunnen zeggen dat we hard op weg waren om zelf Six Sigma uit te vinden', lacht Van Laere. 'Die term had ik overigens wel eens horen vallen, maar wat het precies inhield, wist ik niet.'

Ralph van Lankveld, senior procesingenieur bij Draka Comteq hoorde via een vriend bij buurbedrijf Philips van Six Sigma, en besloot toen een cursus daarover te gaan volgen. Van Laere zelf raakte mede door een voordracht van General Electrics overtuigd van Six Sigma.

Van Laere: 'Toen ging het snel. Ralph begon al gedurende de cursus met ons eerste Six Sigma project. Dat is overigens wel een aanrader, want dan kun je de cursusleiding meteen vragen daarover stellen. Van Lankveld is tussen januari en juni 2004 full-time bezig geweest met de optimalisatie van een productielijn voor de multi-mode glasvezel MaxCap. Dat is een glasvezel die wordt gebruikt in locale computernetwerken, waarbij de bandbreedte erg groot moet zijn. We hebben de MaxCap-productielijn bewust als eerste Six Sigma project gekozen. Bij de MaxCap zijn de kosten door productafkeur namelijk relatief hoog, dus is er in theorie veel winst te behalen.'

black belt
Projectleider Van Lankveld mag zich qua Six Sigma kennis inmiddels een black belt noemen, maar voert die titel niet. 'Vooral de systematiek van de DMAIC-methode wierp zijn vruchten af', concludeert hij. 'Eén van de aandachtspunten bij Six Sigma is namelijk, dat je tijdens de analyse-fase ook aandacht moet besteden aan de invloed van je meetapparatuur.'

'Zo kwamen we erachter dat het meetresultaat van de preform analyser, die dwars op de glasbuis meet, enigszins varieert gezien in de lengterichting van die buis. Hierdoor maten we wel eens afwijkingen die dat eigenlijk niet waren. We hebben dat probleem opgelost door op twee lengteposities te gaan meten, en het gemiddelde van die metingen te nemen.'
'Dit meetresultaat wordt gebruikt om het productieproces van nieuwe glasbuizen bij te sturen, en dat hoeft nu minder vaak te gebeuren. Dat is belangrijk, want dit bijregelen kost tijd en brengt een risico van oversturing met zich mee. Al met al is het percentage productafkeur nu met zo'n 8 % verminderd.'

De deviatie van het productieproces van de MaxCap glasvezels is nog altijd meer dan 6σ, zes sigma. 'Het is de vraag of je die streefwaarde ooit bereikt. Dat is ook niet het doel, het gaat om kwaliteitsverbetering', aldus Van Laere.

Niet blindstaren
Vanwege het succes van het pilot-project zal Six Sigma als standaardmethode worden ingevoerd binnen de hele productie en de R&D-afdeling. 'In theorie zou je het ook kunnen toepassen binnen onze inkoop- en verkoopafdeling, maar dat heeft niet de eerste prioriteit. Wij willen ons sowieso niet blindstaren op Six Sigma, want dan loop je het risico dat je verzandt in statistische analyses. Je moet ook je gezonde verstand blijven gebruiken.'Hulp nodig bij de implementatie van Six Sigma?

Verwijzen naar dit artikel op internet?
Gebruik als link: https://www.procesverbeteren.nl/SixSigma/Draka_Comteq_Six_Sigma.php

AzumutaCimproCoimbee