Login / Reg                    Nieuwsbrief  |   Agenda   |   Vacatures   |   Forum   |   Advies   |   Adverteer   |   Zoek
Bron: Procesverbeteren.nl
Six Sigma: Perfecte organisatie
Klanten gebruiken de vloeistofmengsels van Enthone o.a. om bestek te verzilveren (small) Enthone verbetert met glans
Door Dr Ir Jaap van Ede, hoofdredacteur procesverbeteren.nl, 02-11-2011


Enthone is een toeleverancier van bedrijven die oppervlakken verduurzamen en verfraaien, door deze te galvaniseren. Enthone levert duizenden verschillende vloeistofmengsels om dat goed te kunnen doen. Het bedrijf past Six Sigma toe om al hun productie- en bedrijfsprocessen te verbeteren, van de productontwikkeling tot en met de rationalisatie van hun producten- en klantenportfolio.

Six Sigma concentreert zich op het terugdringen van variatie, en dat blijkt voor heel diverse processen van belang! Enkele resultaten: Een constantere kwaliteit, niet meer producten dan nodig, en voor iedere klant een min of meer gelijke kosten/baten-verhouding.

Wie zich weleens afvraagt hoe het komt dat trompetten zo mooi glanzen denkt vast niet direct aan Enthone, maar zou dat wél moeten doen!

‘Wij zijn een toeleverancier aan de galvano-technische industrie’, verklaart Dick Langerak, Six Sigma Black Belt in ’s-Hertogenbosch. ‘Onze klanten zijn bedrijven die voorwerpen bijvoorbeeld vernikkelen, vergulden, verchromen of verzinken. Hierdoor wordt het oppervlak daarvan kras- of corrosiebestendiger, of het wordt mooier en gladder.’

Klanten gebruiken de vloeistofmengsels van Enthone o.a. om bestek te verzilveren
Klanten gebruiken de vloeistofmengsels van Enthone o.a. om bestek te verzilveren


Galvaniseren

Galvaniseren gebeurt door objecten onder te dompelen in een bad met water, metaalzouten en hulpstoffen. Vervolgens wordt dan een elektrolyse uitgevoerd, met het te behandelen voorwerp als kathode. Metaalionen uit de oplossing worden bij de kathode gereduceerd, en zetten zich dan daarop af als een laagje metaal.

De productenrange van Enthone omvat een groot aantal vloeistofmengsels, die je kunt gebruiken om metaalcoatings van diverse soorten en kwaliteiten aan te brengen. Het blijkt te gaan om maar liefst 10.000 verschillende producten!

Portfolio
Langerak verklaart waarom de productportfolio zo groot is. ‘Wij leveren ruwweg drie soorten producten. Ten eerste schoonmaakartikelen, die worden gebruikt om te coaten voorwerpen vooraf te reinigen. Ten tweede middelen om oxidatieplekken en roest te verwijderen, zodat je een mooi glad basisoppervlak krijgt. Die middelen mogen niet te agressief zijn, anders wordt het voorwerp zelf aangetast. De derde en laatste categorie zijn tenslotte de vloeistoffen waarmee je de elektrolysebaden maakt. Daarin worden de voorwerpen uiteindelijk gegalvaniseerd.’

Enthone levert de galvanisatievloeistoffen en hulpmiddelen niet alleen, maar helpt hun klanten ook om ze optimaal te gebruiken. ‘Sommige klanten hebben bijvoorbeeld wel de apparatuur om te galvaniseren, maar kunnen zelf niet meten of de samenstelling van hun elektrolysebad correct is. Dan doen wij dat voor ze, en soms testen we ook de weerstand die voorwerpen na behandeling hebben verkregen tegen corrosie. Daarnaast voeren onze Black Belts ook verbeterprojecten uit bij klanten, om hun processen efficiënter en beter te maken.’

Meer cases (semi-)procesindustrie
Andere business cases efficiency-verbetering in de (semi-)procesindustrie kunt u vinden via de link hieronder, waarmee u kunt zoeken op bedrijfssectoren en verbetermethodes.
> Zoeken naar bedrijfscases


Verminderen variatie
Enthone past de projectmatige verbetermethode Six Sigma toe. Deze methode vermindert de variatie in productie- en bedrijfsprocessen. Het blijkt dat in het geval van Enthone heel verschillende zaken gebaat zijn bij een reductie van de variatie! In dit artikel komen onder meer aan de orde:

  1. De productkwaliteit: De variatie in de samenstelling van de vloeistoffen moet binnen nauwe grenzen liggen. Mengt een klant dan de juiste hoeveelheden daarvan, dan zal de samenstelling van een galvanisch bad ook goed zijn. Dat is niet alleen prettig voor die klant maar ook voor Enthone, want zij krijgen dan minder hulpvragen, zie punt 3
  2. De productportfolio:  De variatie qua productenaanbod moet niet meer zijn dan nodig.
  3. De klantondersteuning:  Per klant moet de gratis geboden ondersteuning in balans zijn met de winst die deze klant oplevert.

Verborgen fabrieken
Langerak houdt zich als Six Sigma Black Belt fulltime bezig met verbeterprojecten. ‘Toen we in 2000 met Six Sigma begonnen, werd die methode vooral gebruikt om de kwaliteit van onze producten constanter te maken. Ook werden toen verborgen fabrieken, zoals herbewerkingsstappen in het productieproces, opgespoord en aangepakt.’

Nu daarmee veel succes is geboekt, verschuift de aandacht naar de variatie in de productfolio en de omgang met de klant. ‘Ik ben nu betrokken bij diverse verbeterprojecten op dat gebied. Dat is niet verwonderlijk, want veel Enthone producten voor de EU worden tegenwoordig in Duitsland gemaakt. Vanuit ’s-Hertogenbosch wordt voornamelijk klantondersteuning gegeven voor de Benelux. Het zijn daarom met name klantgerichte processen die ik probeer te verbeteren.’

Dick Langerak ontving in 2009 zijn diploma als Six Sigma Black Belt
Dick Langerak ontving in 2009 zijn diploma als Six Sigma Black Belt


Rationalisatie
Langerak is nu ruim één jaar Black Belt, daarvoor was hij hoofd van het laboratorium. ‘Eén van de grote verbeterprojecten betrof de rationalisatie van de productportfolio. Na een fusie met de Duitse bedrijven Blasberg en LPW bleken we onder verschillende namen min of meer dezelfde producten te verkopen, dus meer dan nodig. Bovendien is bekeken of de portfolio verder kan worden opgeschoond, door in kaart te brengen welke producten weinig werden verkocht of geen winst opleverden.’

Een ingewikkelder project dat momenteel nog loopt, betreft het in balans brengen van de ondersteuning die een klant krijgt en de winst die deze klant oplevert. ‘Het is logisch dat je toegeeflijker bent richting een afnemer die je bij wijze van spreken 1 miljoen oplevert, dan richting een klant die honderd euro in het laadje brengt. Het is echter niet alleen een kwestie van een kosten-baten analyse. We kijken ook naar het groeipotentieel: Hoe groot is de kans dat een bepaalde klant in de toekomst aanzienlijk meer producten gaat afnemen dan nu.’

Categorieën
De klanten zijn inmiddels verdeeld in categorieën. ‘Voor een kleine groep blijkt het de beste oplossing als zij onze producten gaan afnemen via een distributeur. Een tweede groep zullen wij direct blijven beleveren, maar krijgt geen gratis service. Grote klanten of klanten met een groot groeipotentieel krijgen wel gratis ondersteuning, maar daar wordt een limiet aan gesteld.’

Niet alleen Enthone is gebaat bij deze nieuwe aanpak, ook de klant. ‘Klanten die hun productieprocessen goed beheersen hebben relatief weinig ondersteuning nodig, maar zij betalen in de huidige opzet wel mee aan de “gratis” service die wij bieden aan bedrijven die hun zaken minder op orde hebben. Uiteindelijk leidt dat tot een hogere kostprijs van onze producten.’

Green of Black Belt Training
Klanten die hun productieproces beter onder controle willen krijgen kunnen meedoen aan de bedrijfsinterne Green of Black Belt training van het moederbedrijf van Enthone, de Cookson Group.

‘Zelf heb ik die opleiding ook gevolgd, hij wordt afwisselend in Europa, Azië en de VS gegeven. Wij voeren wel eens een Black Belt project uit bij een klant en soms raakt die daar dan zo enthousiast over, dat ze Six Sigma zelf willen gaan toepassen. Dan kunnen zij iemand naar onze training sturen. Dat levert een win-win situatie op, want hoe beter hun processen draaien, des te meer vraag er zal komen naar onze producten. Bovendien hoeven we dan weer minder ondersteuning te geven.

Lean
Naast Six Sigma wordt binnen Enthone ook Lean manufacturing ingezet. ‘Met Six Sigma verminderen we de variatie, en met Lean reduceren we de hoeveelheid verspilling in tijd en materialen.’

Met de toepassing van Lean werd in ‘s-Hertogenbosch vier jaar geleden al een begin gemaakt. ‘Daarmee werd echter gestopt toen er hier geen Enthone producten meer voor onedelmetalen werden gemaakt.’

De Nederlandse fabriek produceert naast edelmetaalproducten ook voor een zusterbedrijf, Fernox. Zij zijn gespecialiseerd in corrosiebeschermers voor CV en waterinstallaties. Voor het verbeteren van het productieproces daarvan wordt Lean nu weer nieuw leven ingeblazen. Dit gebeurt onder begeleiding van adviesbureau Craft Lean Management.

‘We zijn nu in de opstartfase, we zijn onder meer bezig met 5S  en SMED. Daarnaast willen we de productie van onze 15 tot 20 best verkopende producten gaan aansturen met Kanban, om de voorraden te reduceren. Vroeger werden veel zaken zoals afvullen handmatig gedaan, je hebt dan veel flexibiliteit zodat inefficiënties niet zo opvallen. Nu we meer productiestappen gaan automatiseren, moeten die beter op elkaar gaan aansluiten. Met Lean willen we daartoe een gestadige productiestroom gaan creëren.’


Hulp nodig bij de implementatie van Six Sigma?

Verwijzen naar dit artikel op internet?
Gebruik als link: https://www.procesverbeteren.nl/SixSigma/Enthone_Six_Sigma.php

CimproAzumutaCoimbee