Login / Reg                    Nieuwsbrief  |   Agenda   |   Vacatures   |   Forum   |   Advies   |   Adverteer   |   Zoek
Bron: Procesverbeteren.nl
Six Sigma: Perfecte organisatie
Toepassingen van SABIC IP's kunststoffen Six Sigma stabiliseert kwaliteit
Door Dr Ir Jaap van Ede, hoofdredacteur procesverbeteren.nl, 2009

SABIC Innovative Plastics (IP), het voormalige General Electric Plastics, is een bedrijf met bijzonder veel ervaring als het gaat om Six Sigma.
Six Sigma verwijst letterlijk naar een kans van minder dan 3,4 op de miljoen, dat een product of proces niet voldoet aan de klant-verwachtingen. Meestal is dat extreem hoge kwaliteitsniveau meer een aansporing, dan dat het werkelijk wordt gehaald. Na 15 jaar procesverbeteren (!) is SABIC IP inmiddels echter bijna letterlijk een Six Sigma bedrijf als het gaat om het percentage klachten op het aantal leveringen

De projectmanagementmethode DMAIC uit Six Sigma was én blijft leidend, maar als het gaat om tools dan wordt tegenwoordig ook Lean manufacturing toegepast. "Met Six Sigma alléén lijk je nameliijk op een timmerman met enkel een hamer", aldus master black belt Marcel Kranenburg.
Ruwweg kun je stellen dat Lean wordt gebruikt om ervoor te zorgen dat je (bijna) alleen waarde-toevoegende processen overhoudt, terwijl Six Sigma wordt ingezet om de kwaliteit van de overgebleven processen te verbeteren.  In die zin kun je zeggen dat SABIC IP momenteel Lean Six Sigma toepast.

Six Sigma tools blijken met name nuttig in de eerste stap van het productieproces, de polymeersynthese. Een zeer constante kwaliteit van de kunststoffen is namelijk cruciaal voor de klanten van SABIC IP. Lean komt vooral aan bod in de tweede stap van het productieproces. Hierbij worden additieven en pigmenten bijgemengd, om duizenden product(kleur)varianten naar keuze te maken. Door de omsteltijden te reduceren, kan dit steeds efficiënter gebeuren.

Marcel Kranenburg is global business process improvement leader binnen SABIC Innovative Plastics (IP), het voormalige General Electric Plastics (GEP). Wereldwijd heeft Kranenburg de supervisie over de toepassing van Lean Six Sigma. ‘Binnen de rest van SABIC gebruiken ze TQM, maar dat is geen probleem. Integendeel, we kunnen nu intern van elkaar leren. Lean, Six Sigma en TQM vullen elkaar aan’

Marcel KranenburgStap terug
General Electric (GE) was na Motorola één van de eerste bedrijven die Six Sigma breed toepasten. Ex-werknemers van GE met een ‘black belt’-niveau in deze verbetermethode zijn daardoor zeer gewild, en dat geldt nog sterker voor master black belts zoals Kranenburg. ‘Rond de overname van GEP door SABIC kreeg ik tientallen aanbiedingen van headhunters, of het nu geen goed moment was om over te stappen. Jaren geleden heb ik echter Six Sigma helpen invoeren bij klanten van ons, zoals Nokia en LEGO. Kom je dan vanuit GE, dan betekent dat feitelijk een stap terug. Ik vind het eigenlijk leuker om onze eigen bedrijfsprocessen nog excellenter te maken, daarom ben ik bij SABIC-IP gebleven.’

Lean manufacturing verbetert bedrijfsprocessen vanuit een logistieke invalshoek, door verspillingen in tijd en materialen zoveel mogelijk te voorkomen. Six Sigma optimaliseert processen vanuit de invalshoek kwaliteit. Gestreefd wordt naar perfectie, oftewel een product dat altijd voldoet aan alle specificaties van de klant. Critical To Quality (CTQ), zo worden deze specificaties genoemd.

Design of experiments
Six Sigma staat bekend om de statistische analyses (meten is weten) en de slim opgezette experimenten waarbij procesparameters worden gevarieerd om te onderzoeken wat het effect is op de productkwaliteit. Design of Experiments heet dit, oftewel DOE.

De term Six Sigma verwijst letterlijk naar een kans van minder dan 3,4 op de miljoen dat een product of proces niet voldoet aan de verwachtingen van de klant. Vaak is dat een utopie, een drijfveer om steeds beter te worden. Hoewel… ‘Toen wij in 1995 begonnen met Six Sigma hadden we binnen Europa continu zo’n 16.000 klachten in ons systeem, nu zijn dat er nog maar zo’n 250. Afgezet tegen het enorme aantal leveringen zijn we in dat opzicht inmiddels ongeveer Six Sigma.’ 

Om het streven naar continue en stapsgewijze verbetering te sturen wordt DMAIC gebruikt, de projectmanagementmethode uit Six Sigma. DMAIC staat voor Design, Measure, Analyse, Improve en Control. Feitelijk gaat het om een cyclus van meten, verbeteren en borgen.

Die aanpak blijkt ook zijn vruchten af te werpen bij het ontwikkelen van nieuwe producten of processen. De afkorting DMAIC verandert dan in DMADV, met de D van Design en de V van Verify. Eerst bepaal je dan wat de klanten Critical to Quality vinden, daarna wordt een bijpassend productieproces ontworpen en getest.

Toepassing Lean en Six Sigma binnen SABIC IP
Lean wordt gebruikt om ervoor te zorgen dat je (bijna) alleen waarde-toevoegende processen overhoudt. Six Sigma verbetert de kwaliteit van de overgebleven processen.  (Bron illustratie: Marcel Kranenburg)     


Blindstaren
‘Om verbeteringen te realiseren zetten wij tools in uit de Six Sigma toolbox, maar ook Lean manufacturing gereedschappen zoals 5S. Je kunt dus stellen dat wij Lean Six Sigma toepassen, met Six Sigma als managementmethode en Lean of Six Sigma tools afhankelijk van de actuele probleemstelling.’

Op deze manier wordt blindstaren voorkomen. ‘Je kunt beter meerdere gereedschappen hebben, dat is effectiever. Met Six Sigma alleen lijk je op een timmerman met enkel een hamer. Elk probleem gaat dan al gauw op een spijker lijken.’

Hoewel er nu meer tools zijn dan vroeger duurt de bedrijfsinterne opleiding tot Black Belt nu korter: slechts vijf dagen. ‘Het doel is niet om alles tot in detail te begrijpen, we vinden het voldoende als een Six Sigma projectleider weet welke gereedschappen er zijn, en wat je daarmee kunt. Afhankelijk van de positie in ons bedrijf worden namelijk lang niet alle tools gebruikt. Zodra het nodig is, kan dieper in de theorie worden gedoken. We hebben daartoe meer dan voldoende lesmateriaal op de plank liggen’

Duizenden varianten
SABIC-IP produceert engineering plastics in duizenden varianten en kleuren, onder meer op basis van polycarbonaat. Het eindproduct bestaat uit kunststofkorrels. Die worden door klanten bijvoorbeeld gebruikt om een kunststofbeschermlaag om CD’s en DVD’s aan te brengen. Ook zijn veel koplampen en achterlichten van auto’s van polycarbonaat, en er zijn nog talloze andere toepassingen.

Het productieproces van de engineering plastics bestaat ruwweg uit twee stappen. De eerste stap, de synthese van de polymeren, vindt plaats in grote chemische fabrieken.  De tweede stap is het bijmengen van additieven en pigmenten naar keuze.  Deze productdiversificatie vindt plaats in productiehallen met meerdere productielijnen.

Het opstarten van een chemische fabriek duurt ongeveer een week, maar daarna draait zo’n plant maanden lang en volcontinu. ‘In die situatie heb je weinig aan Lean, maar des te meer aan Six Sigma. Je kunt dan bijvoorbeeld DOE doen. Daarbij breng je kleine variaties aan in de procesinstellingen om te onderzoeken wat het effect is op de productkwaliteit, vanzelfsprekend binnen veilige grenzen.’

Recent werd een DMAIC-project uitgevoerd binnen een fabriek in Burkville in de VS. ‘Als bijproducten ontstaan daar waterstof en teer. Die bijproducten worden verbrand om stoom op te wekken voor het productieproces. Om het verbrandingsproces goed te laten verlopen, moet een bepaalde hoeveelheid aardgas worden bijgemengd en dus ingekocht. Het is zaak om precies zo veel mogelijk stoom op te wekken als nodig, met het optimale teer-waterstof-aardgas mengsel.’

Transferfunctie
De black belt projectleider leek in eerste instantie niet voldoende procesgegevens te hebben, om met het programma Minitab de ‘transferfunctie’ te kunnen bepalen. ‘Die transferfunctie geeft aan hoe je het proces moet instellen, afhankelijk van de omstandigheden. Om de functie te berekenen moeten de meetgegevens eigenlijk een normaalverdeling hebben. Dat was hier voor slechts 95% van de data het geval. De berekende functie is dus eigenlijk niet helemaal correct. Toch heb ik de betreffende black belt aangeraden om het toch te proberen, en met succes. Op jaarbasis wordt nu een besparing in het aardgasverbruik gerealiseerd van 1,5 miljoen euro.’

Meer cases (semi-)procesindustrie
Andere business cases efficiency-verbetering in de (semi-)procesindustrie kunt u vinden via de link hieronder, waarmee u kunt zoeken op bedrijfssectoren en verbetermethodes.
> Zoeken naar bedrijfscases


Lean
Lean manufacturing tools worden vooral ingezet bij de tweede stap van het productieproces, de productdiversificatie. Hierbij is er sprake van meerdere productielijnen in parallel, waarbij elke productielijn ruwweg bestaat uit een menger, gevolgd door een extruder. Bij elke productwissel, er zijn tienduizenden productvarianten, moet de productielijn worden stilgelegd en schoongemaakt.

‘De omsteltijd varieert per productwissel. Heb je twee heldere kunststofvarianten na elkaar, dan duurt het schoonmaken slechts 15 minuten. Ga je echter van zwarte naar doorzichtige kunststof, dan duurt het omstellen minstens 6 uur.’

Elke productwissel heeft een eigen wascode, die het uit te voeren schoonmaakproces beschrijft. ‘Per wascode zou je idealiter weinig spreiding in de schoonmaaktijd verwachten, maar we vonden soms schoonmaaktijden van wel 32 uur. Voor de extrusielijn met de slechtste prestaties zijn we daarom een DMAIC-project gestart om de schoonmaaktijden te bekorten. Daarbij hebben we in de improve-fase Lean-tools ingezet, zoals de spaghetti-chart. Alle loopbewegingen van de procesoperator werden daarbij in kaart gebracht’

Moon shining
Een andere Lean-techniek die succesvol bleek was moon-shining, het direct uitproberen van ideeën. ‘Op de werkvloer ontstond het idee om in een kleine menginstallatie kleurstoffen te gaan vóórmengen. Dit heeft als voordeel dat je die kleuren op het allerlaatste moment kunt toevoegen. Bij productwisselingen hoef je dan een minder groot deel van de productielijn intensief te reinigen. Sommige omsteltijden daalden daardoor van 6 uur naar een half uur.’

Product SABIC IP en toepassingen daarvan
De eindproducten van SABIC, kunststof pellets (zie inzet), worden door klanten verwerkt in producten zoals DVD's. Daarom moeten SABIC's producten van hoge én constante kwaliteit zijn


Productontwikkeling
Productontwikkeling gebeurt in nauwe samenwerking met klanten, aan de hand van de DMADV-cyclus uit Six Sigma. ‘Je begint met vast te stellen welke de parameters Critical To Quality zijn. Daarna stel je vast hoe je die CTQ’s kunt meten. Zodra op labschaal de productiekwaliteit een betrouwbaarheid van Six Sigma heeft, schalen we verder op. Ook daarna blijven we streng: Producten mogen pas worden afgeleverd, als ook de variaties van de CTQ’s binnen Six Sigma vallen.’

Een product met goede CTQ-waarden alleen is dus niet voldoende. ‘Omdat onze klanten hun productieprocessen inregelen op onze halffabricaten, moet de kwaliteit daarvan zeer constant zijn. Bij producenten van DVD’s kan die kwaliteit bijvoorbeeld van invloed zijn op de cyclustijd. Gezien de enorme productiehoeveelheden maakt het heel veel uit als die cyclustijd bijvoorbeeld 3,5 seconden kan zijn in plaats van 3,6.’

SABIC IP in Bergen op Zoom
De productielocatie van SABIC Innovative in Bergen op Zoom.

Frisse blik
In de fabriek in Bergen op Zoom werken gemiddeld zo’n 20 black belts fulltime aan procesverbetering. ‘Dat kan makkelijk uit, want elke black belt verdient meerdere malen zijn of haar salaris terug. Exact berekenen doen we dat overigens niet meer, want je kunt je gemakkelijk rijk rekenen. Klanttevredenheid vinden we veel belangrijker.’

Soms wordt gezegd dat een black belt het beste aan de verbetering van voor hem of haar onbekende processen kan werken, dit zou een frisse blik opleveren. ‘Het klopt dat je het beste projecten kunt doen buiten je eigen fabriek. Maar gaat het om chemische procestechnologie, dan moet je daar wel kennis van hebben.’

Tot slot heeft Kranenburg nog een tip voor bedrijven die Lean Six Sigma willen gaan toepassen. ‘Bepaal eerst wat je grootste probleem is, en beslis dan welke aanpak het meest geschikt is. Wees daarbij flexibel. De tools zijn niet het doel, het gaat om het verbeteren.’


Hulp nodig bij de implementatie van Six Sigma?

Verwijzen naar dit artikel op internet?
Gebruik als link: https://www.procesverbeteren.nl/SixSigma/SABIC_IP_Six_Sigma.php

The Lean Six Sigma CompanyAzumutaLeanForms