Login / Reg                    Nieuwsbrief  |   Agenda   |   Vacatures   |   Forum   |   Advies   |   Adverteer   |   Zoek
Bron: Procesverbeteren.nl
QRM: Cellulaire organisatie
Zonwering, één van Harol's producten (1) Betere beheersing van variatie met QRM
Harol halveert doorlooptijd
Door Dr Ir Jaap van Ede, hoofdredacteur procesverbeteren.nl, 25-11-2010


Na tien jaar toepassing van Lean manufacturing leek de doorlooptijd bij Harol niet verder naar beneden te kunnen. Niets bleek echter minder waar: Met Quick Response Manufacturing (QRM) halveerde de doorlooptijd nog eens!

De Belgische fabrikant van zonweringen, rolluiken en garagedeuren is inmiddels dan ook bijzonder enthousiast over deze methode. Om het QRM-gedachtegoed te helpen verspreiden, participeert het bedrijf in het nieuwe QRM Center van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen.


Harol is van oorsprong een familiebedrijf. In het Belgische Diest produceren 320 medewerkers zonweringen en rolluiken, en sinds 2001 ook sectionele poorten. ‘Dat zijn bijvoorbeeld garagedeuren, die uit panelen bestaan’, vertelt Arthur Vandebosch, manager productie en logistiek.  ‘De productie van al onze artikelen is klantspecifiek en verloopt daarom voor 95% op order. Dealers in België, Nederland en Frankrijk nemen bij de klant de gewenste afmetingen op van bijvoorbeeld een zonwering of een poort. Wij maken het product dan conform die specificaties, en assembleren het vrijwel volledig. Het plaatsen gebeurt door de dealer.’

Vandebosch werkt al 23 jaar bij Harol, en heeft het bedrijf in die periode sterk zien groeien in grootte en complexiteit. ‘Ik heb het DOS-tijdperk nog meegemaakt. Daarna gingen we de productieplanning aansturen met een AS/400 systeem, maar ook dat was nog steeds voornamelijk op basis van push.  Orders werden afgedrukt op papier en op die manier vrijgegeven voor productie, zonder rekening te houden met de hoeveelheid onderhanden werk en eventuele bottlenecks.’

Sectionele (garage)poort, één van de producten die Harol maakt
Sectionele (garage)poort. Voorbeeld van één van de producten die Harol maakt op specificaties van de klant


Lean

In 2000 werd Lean manufacturing geïntroduceerd. ‘Sindsdien verloopt de productie vraag gestuurd en gaan er niet meer orders de werkvloer op dan we aankunnen’, vervolgt Vandebosch.

De resultaten bleven niet uit: de doorlooptijd ging terug van 3 weken naar 4 dagen. ‘Dat kregen we voor elkaar door bekende Lean-principes toe te passen: het definiëren van productfamilies, het werken met takttijden en stromend produceren.’

Op deze manier kwam Harol heel ver, maar uiteindelijk liep het bedrijf toch tegen de grenzen van Lean manufacturing in zijn traditionele vorm aan. ‘We hebben te veel variatie’, zo vat Vandebosch het probleem samen. ‘Ik vertelde je al dat de afmetingen per klant variëren, maar daarnaast kan die klant ook nog kiezen uit standaard- en speciaalkleuren. Ten derde fluctueert het tempo waarin de orders arriveren behoorlijk, onder meer vanwege de seizoensgebondenheid. Het gevolg van dit alles is flinke variaties in de takttijden. Bovendien hadden we nog steeds veel meer onderhanden werk dan we wensten.’

Manco
Het laatste is een gevolg van een manco in het Kanban-systeem dat bij Lean de doorstroom regelt.

Kanbans zijn instructiekaarten, die bij verbruik aanvulling triggeren door een toeleverend bewerkingsstation.
Ik heb halffabricaat van een bepaald type verbruikt, stuur me nieuw: Dat is in feite de boodschap die op zo’n Kanban-kaart staat.  Dit systeem werkt echter alleen als er van elk mogelijk type halffabricaat een voorraad is, hoe klein ook. Zijn er heel veel verschillende producten, zoals bij Harol, dan vormen al die kleine voorraadjes bij elkaar nog steeds heel veel onderhanden werk!

Een jaar geleden startte Harol met een groot project: De implementatie van een nieuw ERP-systeem,  Microsoft AX Dynamics. ‘We hebben toen bekeken of we daarmee de doorstroom konden verbeteren door te gaan schedulen in realtime. De herberekening van de Material Requirements Planning bleek daarvoor echter veel te lang te duren: Als die berekening klaar is, is de situatie op onze werkvloer al lang weer anders.’

Buffermanagement
‘Waar wij eigenlijk naar zochten is een zelfsturend buffermanagementsysteem. Uiteindelijk vonden we een oplossing die wij POLWIP hebben gedoopt: een combinatie van Constant Work in Progress (CONWIP) en de Kanban-variant POLCA.’

POLCA is één van de tools voor het realiseren van Quick Response Manufacturing (QRM). Het gaat om een materiaalbesturingsysteem voor klantspecifiek producerende bedrijven, ontwikkeld door Rajan Suri, zie het kader. Via Sirris (zie verderop) kwam Harol in contact met deze Amerikaanse professor.  ‘Ik heb kort daarna ook zijn boek gelezen. Niet zijn recent verschenen bondige publicatie It’s about Time, maar de dikke pil Quick Response Manufacturing, A Companywide Approach to Reducing Lead Times. Ja, die heb ik écht helemaal doorgewerkt.’

Vandebosch raakte geleidelijk steeds meer overtuigd dat QRM de juiste aanvulling was op Lean. Belangrijk was daarbij ook een bedrijfsbezoek aan Bosch Scharnieren in Doetinchem. Dit bedrijf pastte in Nederland als eerste het POLCA-systeem toe om heel veel verschillende orders kriskras over de werkvloer te verplaatsen. ‘Ik heb toen ook met de directeur Fried Kaanen gesproken, en POLCA in werking gezien. In april 2010 heb ik tenslotte nog een workshop van Rajan Suri bijgewoond.’

POLCA en Quick Response Manufacturing (QRM)
POLCA - Paired-cell Overlapping Loops of Cards with Autorization - is een variant van het Kanban-systeem voor klant-specifieke productie. Eerst wordt de werkvloer opgesplitst in zogenaamde productiecellen, waarin mensen en machines een bepaalde klasse van bewerkingen uitvoeren. De verschillende halffabricaten bewegen zich vervolgens kriskras over de werkvloer, waar ze – afhankelijk van het gewenste type eindproduct – achtereenvolgens productiecellen naar keuze aandoen.

Om de werklast te sturen worden alle productiecellen die materialen met elkaar kunnen uitwisselen, paarsgewijs verbonden via circulerende POLCA-kaarten. Op zo’n POLCA-kaart staan aan de ene kant de gegevens van een toeleverende productiecel (zeg T), en aan de andere kant de gegevens van een ontvangende productiecel (O). De clou is nu, dat cel T alleen aan een product mag gaan werken dat dóór moet naar cel O, als cel T een POLCA-kaart T/O in zijn bezit heeft. Zo niet, dan krijgt het werken aan een product dat door moet naar een andere productiecel voorrang.

POLCA is één van de tools voor het realiseren van Quick Response Manufacturing (QRM), ontwikkeld door de Amerikaanse professor Rajan Suri. In deze aanpak voor klantspecifieke productie staat het reduceren van de Manufacturing Critical Path Time (MCT), de doorlooptijd van grondstoffen tot afgeleverd eindproduct, centraal.  De rationale achter QRM is dat een “snellere keten” zich méér dan terugverdient vanwege het concurrentievoordeel door vlotte leveringen in combinatie met lagere overheadkosten.

> meer over POLCA
> meer over QRM


Pilot
Harol is aanzienlijk groter dan Bosch Scharnieren, dus hun oplossing eenvoudig kopiëren zou niet gaan. ‘Bovendien hebben wij complexere productieroutes, die lopen over meerdere afdelingen. Neem een knikarmscherm: daarbij moeten het doek en de profielen gelijktijdig aankomen bij de assemblage.’

Er was daarom behoefte aan een pilotproject om de waarde van QRM, en in eerste instantie vooral POLCA, in de praktijk te testen. Die wens sloot aan bij Sirris, dat ook ervaring wilde opdoen met QRM.  Sirris is een samenwerkingsverband van de Belgische technologische industrie. Hun doelstelling is het vinden van oplossingen voor gemeenschappelijke problemen via gezamenlijke onderzoeksprojecten. ‘Uitgaande van POLCA heeft Pascal Pollet van Sirris uiteindelijk samen met onze procesmanager, Kristof Souwens, een voor Harol op maat gesneden logistiek systeem ontwikkeld.’  

Het pilotproject bij de knikarmschermen werd afgerond met een bezoek van Rajan Suri, om te checken of er geen hiaten in het systeem zaten. Na een succesvolle audit door hem werd de aanpak verder uitgerold. ‘Momenteel is in 70 % van onze afdelingen het nieuwe logistieke systeem geïmplementeerd.’

Rajan Suri bezoekt Harol voor een audit van QRM
Rajan Suri tijdens het auditen van QRM bij Harol.  Van links naar rechts: Pascal Pollet (consultant Sirris), Gunther Vanhooste (planner),  Kristof Souwens (procesmanager),  Rajan Suri,  Arthur Vandebosch (logistiek manager)


POLWIP
Binnen Harol wordt dit het POLWIP-systeem genoemd. ’Dit is, zoals ik al eerder zei, een samentrekking van POLCA en CONWIP. Bij de beslissing welke nieuwe orders worden toegelaten op onze werkvloer passen we het Constant Work In Progress of CONWIP-systeem toe. Zijn de orders eenmaal vrijgegeven, dan wordt de volgorde waarin de materialen van werkcel naar werkcel stromen aangestuurd met POLCA.’

CONWIP
CONWIP, dat veel ouder is dan POLCA, kun je zien als een eenvoudige voorloper daarvan. CONWIP wordt tegenwoordig echter ook ingezet als POLCA niet helemaal haalbaar blijkt. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn in situaties waarin er veel divergentie en convergentie is in de productieroutes en/of veel variatie in de capaciteitsbelasting per werkcel.

CONWIP stelt eenvoudig een maximum aan het aantal orders dat tegelijk op de werkvloer aanwezig mag zijn. Aan elke order wordt daartoe een kaartje gekoppeld, en pas als dat kaartje terugkomt mag een nieuwe productieorder worden vrijgegeven.

Ordervrijgave
Vandebosch legt uit hoe zij CONWIP inzetten bij de ordervrijgave. ‘Wij gebruiken geen kaartjes, maar de karretjes waarop we halffabricaten en producten verplaatsen. Als zo’n karretje leeg terugkomt, is dat het signaal dat een nieuwe order mag worden vrijgegeven.’
Op dat moment wordt in Microsoft Dynamics AX gekeken welke nog te starten order de meest nabije leverdatum heeft. ‘In principe wordt die opdracht dan vrijgegeven, maar soms geven we toch een andere order voorrang. We passen namelijk het Lean-principe leveling toe. De mix van orders die we onze fabriek in sturen maken we zo gebalanceerd mogelijk, zodat je pieken in de vraag naar bepaalde bewerkingen zo veel mogelijk voorkomt.  Orders voor bijvoorbeeld zonneschermen in speciaalkleuren zullen we daarom als dat kan afwisselen met orders voor standaardkleuren.’

Bij orders voor standaardkleuren wordt een plaatje van de betreffende kleur aangebracht op de kar, zodat er geen vergissing mogelijk is. ‘Die orders kunnen daarna meteen door naar de doekenafdeling en de assemblage, want er is een bufferhoeveelheid profielen in alle standaardkleuren aanwezig . Orders voor speciaalkleuren gaan eerst naar de poederlakhal.’

POLCA waar dat kan
Bedrijven die CONWIP toepassen laten na de ordervrijgave het bepalen van de werkvolgorde in de regel volledig over aan de mensen op de productievloer. Harol heeft echter gekozen voor een intrigerende oplossing, die ik nog niet eerder heb gezien: Nadat de orders zijn vrijgegeven, wordt alsnog de Kanban-variant POLCA gebruikt. POLCA dus waar dat maar kan, om de werklast zodanig over de werkcellen te verdelen dat er zo min mogelijk opstoppingen ontstaan!

‘Neem als bijvoorbeeld orders voor zonneschermen in speciaalkleuren, waarbij de productie start in de poederlakhal’, verklaart Vandebosch. ‘In dat geval moeten eerst profielen op maat worden gezaagd en daarna in de juiste kleur gespoten. De mensen in een werkcel beginnen dan in principe met de taak die de hoogste prioriteit heeft. Ze beginnen echter alleen aan die taak als de eerstvolgende werkcel die met die order aan de slag moet heeft laten weten dat daar capaciteit vrij is. Dat gebeurt door het versturen van een POLCA-kaart.  Op die manier wordt accumulatie van tussenvoorraden voorkomen, en wordt de doorstroom versneld.’

Zonwering, één van de producten van Harol (2)
Ook zonweringen worden op maat gemaakt.


Sneller maken
Inmiddels is al zichtbaar dat het POLWIP-systeem werkt. De gemiddelde doorlooptijd, dankzij Lean al met 75% gereduceerd, halveerde nog eens en is nu nog maar 2 dagen. ‘Dat we dat zo snel voor elkaar hebben gekregen, danken we aan onze zeer ruime ervaring met Lean. Zo werkten we al met productfamilies en kende iedereen al het belang van het focussen op een snelle doorstroming.’ 

Harol wil nu haar hele organisatie, inclusief de omgeving, “sneller” gaan maken. ‘We gaan ons concentreren op het reduceren van de manufacturing critical path time in de héle keten, inclusief de toeleveranciers. Bovendien willen we onze productontwikkeling gaan bespoedigen, de time-to-market van nieuwe producten. Tenslotte willen we ook onze kantoorprocessen met QRM onder handen gaan nemen.’

QRM Center
Met het oog op kennisvermeerdering en -uitwisseling neemt Harol deel aan het in september opgerichte Quick Response Manufacturing Center van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN). Dit betreft de eerste zusterorganisatie van het QRM-Center buiten de Verenigde Staten. Bij de oprichting van het Center zijn nog enkele andere bedrijven en een adviesbureau betrokken.

‘Het kost ons een gering bedrag om te participeren', zo verklaart Vandebosch de deelname van Harol. 'Dat geld verdienen we bovendien meteen terug, omdat we gratis mogen deelnemen aan de masterclasses onder leiding van Rajan Suri aan de HAN. We zijn niet verplicht om iets terug te doen. Persoonlijk ben ik echter zo enthousiast over QRM, dat ik zeker zal gaan meehelpen om het gedachtegoed te verspreiden, met name in België.'

Populairder
Op 2 en 3 december 2010 werd er een masterclass worden gehouden op initiatief van Sirris, met aansluitend een bezoek aan Harol waarbij je POLWIP in actie kon zien.

Nog steeds zijn er nog niet zo veel bedrijven in de Benelux die QRM toepassen – bij procesverbeteren.nl zijn naast Harol alleen Bosch Scharnieren, Interfocos, Parker Filtration & Separation en de BOZ Groep bekend. Toch is dit opnieuw een teken dat QRM snel populairder wordt.  Het feit dat je QRM-principes op dit moment in toenemende mate terugziet binnen andere procesverbetermethodes (zonder dat QRM daarbij altijd expliciet genoemd wordt overigens) onderstreept dit.


Hulp nodig bij de implementatie van QRM en/of POLCA?

Verwijzen naar dit artikel op internet?
Gebruik als link: https://www.procesverbeteren.nl/POLCA/Harol_QRM.php

24FlowAzumutaCensorCoimbeeNoctuamLeanteam