Login / Reg                    Nieuwsbrief  |   Agenda   |   Vacatures   |   Forum   |   Advies   |   Adverteer   |   Zoek
Manufacturing Critical-path Time
Bron: Procesverbeteren.nl
QRM: Cellulaire organisatie
Deel van Manufacturing Critical-path Time schemaDe kracht van de Manufacturing Critical-path Time
Door Dr Ir Jaap van Ede, hoofdred. procesverbeteren.nl, 29-10-2018   [ reacties ]

De Manufacturing Critical-path Time (MCT) is een goede meetlat voor de doorstroom van een proces. Het hoe & wat staat beschreven in de MCT Handleiding. Het gaat om een recent uitgebrachte Nederlandse vertaling van de MCT Quick Reference Guide van Rajan Suri. Het boekje beschrijft helder de voordelen van de MCT: breed toepasbaar, toegankelijk en een stimulans tot ketenbreed verbeteren.

De kracht van de MCT heeft echter ook een keerzijde. De MCT laat je focussen op wacht- en transporttijden, omdat reductie daarvan de doorlooptijd het sterkste verlaagt. Hierdoor kan de effectiviteit en de kwaliteit van het primaire proces uit beeld raken. En snel is niet alles: je moet ook goed zijn.

 

Alle logistieke verbetermethoden, Lean maar ook Quick Response Manufacturing (QRM) en de Theory of Constraints (TOC), streven naar een snellere doorstroom. Meer flow, en dus zo kort mogelijke doorlooptijden. De hamvraag is echter: hoe méét je dat? Hoeveel is de doorlooptijd korter geworden na een verbeteractie?

MCT
Rajan Suri’s indicator daarvoor, zie ook het kader Rajan Suri en QRM hieronder, is de Manufacturing Critical-path Time oftewel de MCT. Zijn handleiding voor het toepassen daarvan, de MCT Quick Reference Guide uit 2014, is nu in het Nederlands vertaald door Censor.

Rajan Suri en QRM
Rajan Suri is emeritus professor industrial engineering aan de universiteit van Wisconsin-Madison. Hij is de bedenker van Quick Response Manufacturing (QRM) voor high mix, low volume productie. In tegenstelling tot Lean, richt QRM zich enkel en alleen op wachttijdreductie, met als indicator de Manufacturing Critical-path Time oftewel de MCT. Dit is ruwweg het langste tijdpad van grondstof tot eindproduct. Verkorting daarvan reduceert volgens Suri de niet-waarde toevoegende activiteiten, je overhead, het meeste. Denk daarbij aan het terugdringen van zaken zoals zoeken, (her)plannen, en kosten voor de opslag en afschrijving van voorraden.


MCT Handleiding
Het resultaat: de MCT handleiding. Dit blijkt een helder en bondig boekje van 52 pagina’s. Het beschrijft waarom (volgens Suri) de MCT een goede indicator voor de doorlooptijd is, en hoe je de MCT kunt toepassen.

De MCT is niet alleen nuttig als je Suri’s eigen verbetermethode toepast, QRM. De MCT kan ook goed worden gecombineerd met Lean of de TOC als logistieke verbetermethode.

De MCT handleiding is een aanrader om te lezen, maar ook een kanttekening daarbij: het bewijs dat je je enkel op MCT-reductie zou moeten focussen, ontbreekt. Sterker nog: ik pleit voor een breder blikveld. Verderop leg ik uit waarom.

Voorkaft MCT handleidingKritieke pad
De Manufacturing Critical-path Time (MCT) is gedefinieerd als ‘de gebruikelijke hoeveelheid kalendertijd vanaf het moment dat een klant een order plaatst, via het kritieke pad, tot het moment waarop de klant het eerste (complete) eindproduct ontvangt’.

Dat klinkt ingewikkeld, maar dat is het niet. De MCT is eenvoudig de tijd die het duurt om from scratch één eindproduct te maken. Dit verklaart het ‘kritieke pad’ in de definitie: onderdelen die je relatief snel kunt maken, zijn onbelangrijk.

Vervaardigingsroute
Volgens Suri moet je je concentreren op het langste pad van start tot finish. Onderdelen die weinig kosten en waarvan je zonder problemen een voorraad kunt aanhouden, zoals schroefjes of nietjes, tellen echter óók niet mee. Zelfs al duurt het een half jaar om die door een Chinese toeleverancier te laten aanvullen! Alleen belangrijke (lees dure, moeilijk leverbare of veranderlijke) onderdelen worden meegenomen in de MCT.

Vervolgens focus je je op het onderdeel met de langste ‘vervaardigingsroute’. Al je verbeteracties richt je op het verkorten van die route, totdat één van de andere vervaardigingsroutes de tijdsbeperkende factor wordt.

Overigens, zoals ook in het boekje staat, blijft de definitie van de MCT subjectief. Zo is er altijd discussie mogelijk over wanneer ‘de klok moet beginnen te tikken’. Is dat bijvoorbeeld het moment waarop een klant een offerte aanvraagt, of het moment dat zijn of haar bestelling definitief is?

Niet uniek
Het idee om te streven naar doorlooptijdreductie is niet uniek voor QRM. Stilstand, in de vorm van wachtende halffabricaten, is binnen Lean bijvoorbeeld een belangrijke vorm van verspilling die je moet terugdringen. Bovendien zijn alle momenten waarop geen waarde aan producten wordt toegevoegd, zoals transportmomenten, binnen Lean in feite ook een vorm van stilstand.

De Theory of Constraints (TOC) zoekt naar knelpunten c.q. flessenhalzen in productieketens. Vervolgens wordt dan geprobeerd deze ‘zwakste schakels’ optimaal te laten functioneren, dus zoveel mogelijk ‘water’ (producten) door de flessenhals.

Met de MCT als prestatie-indicator wordt ‘tijd’ je enige meetinstrument, namelijk de tijd van grondstof tot uitlevering voor de langste vervaardigingsroute. De rationele daarachter is dat lange doorlooptijden in ketens tot meer overhead leiden, bijvoorbeeld omdat je klanten te woord moet staan die klagen over te late leveringen, omdat je fouten (te) laat opmerkt, of omdat voorraden halffabricaten niet meer nodig zijn en dus moeten worden afgeschreven. Daalt je MCT, dan dalen ook deze vormen van overhead, is de idee.

Rajan SuriKetenbreed
Eén van de voordelen van de MCT als prestatie-indicator is, dat je wordt gedwongen om ketenbreed (dus end-to-end) de flow te vergroten. Lokale optimalisatie wordt zo voorkomen. Sterker nog: lokaal is een stijging van de doorlooptijd toegestaan, bijvoorbeeld doordat je in kleinere batches gaat werken en daardoor vaker moet omstellen. Dat mag, mits daar elders grotere voordelen tegenover staan, zodat de MCT overall daalt. Dit is precies waarom streven naar One Piece Flow één van de aandachtspunten is bij Lean.

Een ander voordeel van de MCT is dat deze prestatie-indicator breed inzetbaar is. Ook als u niet QRM, maar Lean of de TOC toepast, en ook buiten productie-omgevingen. Denk aan de MCT als indicator voor de flow van patiënten in een ziekenhuis, of voor de flow van sollicitant tot werknemer.

Witte tijd
De MCT heeft ook een kant die tegen je intuïtie in gaat. Als je het kritieke pad in kaart brengt, dan blijkt steevast dat ‘witte tijd’ (stilstand, er gebeurt niets) véél meer bijdraagt aan de MCT dan ‘grijze tijd’ (tijd waarin er iets gebeurt). Als je de MCT wilt terugdringen, dan kun je je dus het beste concentreren op het verminderen van stilstand (wachttijden, transporttijden etcetera). Volgens Suri moet je beginnen met de grootste bron daarvan.

Op zich is daar niets tegen. Los van de reductie van de overhead, maakt een korte MCT je namelijk veel slagvaardiger. Je kunt nieuwe producten sneller in de markt zetten en blijft dan niet zitten met een lange pijplijn met onderdelen voor het vóórgaande product.

Twee gedachten
Toch wringt er iets. In mijn ogen is namelijk niet elke tijdsvertraging even erg. Dat maakt een MCT diagram niet zichtbaar. Een lange toelevertijd van (buitenlandse) onderdelen die je aan het begin van een toeleverketen als buffer opslaat, lijkt me bijvoorbeeld minder ernstig dan een lange doorlooptijd op de werkvloer. Dat laatste veroorzaakt immers overal tussenvoorraden en chaos.

De MCT Handleiding hinkt wat dit betreft overigens op twee gedachten. Aan de ene kant wordt herhaaldelijk benadrukt dat verkorting van het kritische pad van grondstof tot eindproduct het ultieme doel is. Aan de andere kant krijg je de hint om met het meten van de MCT binnen je bedrijfsmuren te beginnen.

Ontvang samenvattingen van al onze nieuwe praktijkverhalen!
De vijf voordelen van gratis registratie:
  1. Elke twee maanden samenvattingen van al onze nieuwe artikelen
  2. Geen andere e-mail (!)
  3. Artikelen altijd volledig kunnen lezen
  4. Toegang tot 350+ praktijkcases procesverbetering
  5. Berichten kunnen plaatsen en opmerkingen toevoegen aan artikelen

Nauwelijks aandacht
Er is nog een tweede probleem rond de MCT als prestatie-indicator. Door de focus op witte (ledige) tijd, krijgt de effectiviteit van je productie niet of nauwelijks aandacht.  Een toelevertijd van bijvoorbeeld 14 dagen wordt namelijk als veel erger gezien, dan een product een half uur lang herbewerken of zelfs opnieuw maken. Conform de MCT zelfs als 672x zo erg (!). Kan niet kloppen, zou je zeggen.

Daar komt bij: als je niet streeft naar foutvrije productie, dan zijn er ongetwijfeld óók fouten die je niet ziet en die de klant dus pas opmerkt. Als je niet oppast wordt de MCT dus een tool die leidt tot snelheid, maar lage kwaliteit. De MCT handleiding waarschuwt je hier niet voor.

Kracht
Ik zie de MCT als een handig en eenvoudig toepasbaar meetinstrument, om zichtbaar te maken wat verbeteracties met de doorlooptijd doen, en dat ketenbreed gezien. Dát is de kracht ervan. Ik pleit echter ook voor het toepassen van andere tools náást de MCT, om kokervisie te voorkomen. Daarbij denk ik dan met name aan Value Stream Mapping (VSM), wat net zoals de MCT gebruikt wordt om de flow van een groep soortgelijke producten over de werkvloer inzichtelijk te maken.

Het maken van een VSM is, daarin geef ik Rajan Suri gelijk, veel complexer dan het maken van een MCT schema. Met een VSM maak je echter alle verspillingen in een productieketen zichtbaar, niet enkel de wachttijden, maar ook alle fouten en herbewerkingen. Als je de MCT en VSM combineert, kun je dus snel én goed worden.

Reacties lezers
Login om hier uw bijdrage te plaatsen! (daarna even terug naar beneden scrollen)

Het boek MCT handleiding is te bestellen via managementboek.nl en censor.nl voor € 12,95 (excl. btw en verzendkosten)

Hulp nodig bij de implementatie van QRM en/of POLCA?

Verwijzen naar dit artikel op internet?
Gebruik als link: https://www.procesverbeteren.nl/POLCA/MCT_Handleiding.php

CensorLeanteamCimproPropos SoftwareKepner-Tregoe