Login / Reg                    Nieuwsbrief  |   Agenda   |   Vacatures   |   Forum   |   Advies   |   Adverteer   |   Zoek
NedCoat registreert stilstand & feedback klanten
Bron: Procesverbeteren.nl
Smart Industry: Slimme organisatie
Medewerkers van NedCoat hangen te verzinken metalen onderdelen op aan een ‘traverse’ Intensieve samenwerking met leverancier kraanbaansysteem
NedCoat haalt maximale uit machinepark
Door Dr Ir Jaap van Ede, hoofdredacteur procesverbeteren.nl, 14-08-2012.


Binnen vier jaar wist de Groningse verzinkerij NedCoat de doorzet te verdubbelen. Een groot deel van de winst is toe te schrijven aan een nieuw en geavanceerd kraanbaansysteem, dat de metaalproducten automatisch door de reinigingsbaden en het zinkbad stuurt. Als betrof het auto’s door een wasstraat!

Toch kwam de efficiency-verbetering niet vanzelf. ‘Automatisering en apparatuur werken alleen als je er optimaal gebruik van maakt’, vertelt directeur Reinier Brongers. ‘Om het maximale uit ons machinepark te halen gebruiken we een Continu Verbeter Toolkit. Daarmee leggen we alle verstoringen vast, en daarna proberen we de oorzaken daarvan blijvend weg te nemen. Bij het realiseren van verbeteringen werken we bovendien intensief samen met Scheffer, de leverancier van het kraanbaansysteem.’

Momenteel wordt gewerkt aan het opzetten van een registratiesysteem voor opmerkingen van klanten. ‘Door die te registreren in ons ERP-systeem willen we nog meer verbeteropties gaan opsporen.’   


NedCoat is gespecialiseerd in verzinken. Dit is het aanbrengen van een zinklaag om metaal constructies te verduurzamen. Het gaat daarbij om zaken variërend van scheepspijpen tot fietsenrekken en boxen voor koeien.

In 2008 verhuisde NedCoat naar een nieuwe fabriek, en in datzelfde jaar werd Reinier Brongers er directeur. ‘In de nieuwe fabriek verlopen de logistieke processen veel efficiënter’, vertelt hij. ‘Vroeger werd elke productiestap handmatig in gang gezet. Nu doet een geavanceerd kraanbaan-transportsysteem dat, maar de omschakeling naar die nieuwe manier van werken ging niet vanzelf. We boekten pas resultaat toen iedereen inzag dat alles in dienst moet staan van het vergroten van de doorstroom.’

De productieplanning wordt gemaakt met het Enterprise Resource Planning (ERP) systeem. ‘Dat is een maatwerkoplossing, ontwikkeld door ons moederbedrijf. Hoewel het perfect past bij ons productieproces, werd het ERP-systeem vroeger nauwelijks gebruikt op de werkvloer. Eén van de eerste zaken die ik daarom heb gedaan is de productieplanning leidend maken.  Gemakkelijke producten voorrang geven kon toen niet meer, waardoor de doorstroom meteen flink toenam.’

Medewerkers aan de zwarte (inkomende) kant van de fabriek hangen te verzinken metalen onderdelen op aan een traverse
Medewerkers aan de zwarte (inkomende) kant van de fabriek hangen te verzinken metalen onderdelen op aan een ‘traverse’ (transportbalk). Hierna kiezen zij een ‘was programma’ en transporteert het automatische kraansysteem  de traverse van dompelbad naar dompelbad.


Wasstraat

Aan de ‘zwarte kant’ van de fabriek bevinden zich de te behandelen producten, vaak vuil en soms verroest. Aan de ‘witte kant’ verlaten glimmende producten schoon en verzinkt de productiehal. Logistiek gezien lijkt het verzinkingsproces op een autowasstraat. ‘Voor een vuile auto is een intensiever wasprogramma nodig, en dat geldt ook voor de te verzinken metaaldelen. Zijn die vuiler of verroester, dan moeten die langer in onze reinigingsbaden vertoeven.’

Het behandelproces begint met het ophangen van de producten aan ‘traverses’, dikke stalen balken van zo’n negen meter lang. ‘De operators kiezen vervolgens per traverse een “wasprogramma” en geven op welke producten daaraan hangen. Daarna kan de status van elke productieorder in realtime worden gevolgd.’

Het kraanbaansysteem brengt elke traverse van dompelbad naar dompelbad, en laat de daaraan opgehangen producten – de “auto” - dan enige tijd daarin zakken. Dit gebeurt door de betreffende traverse op ‘stoelen’ te leggen, de kraanbaan kan dan in de tussentijd een andere traverse gaan verplaatsen.

De eerste baden dienen om de producten schoon te maken. Eerst is er een ontvettingsbad, dan een spoelbad, daarna een beitskuip om roest te verwijderen, en dan weer een spoelbad. De laatste voorbereidende stap is het fluxbad, daarin bevinden zich zouten die later voor een betere hechting van de zinklaag zorgen.

Het spannendste deel is de laatste processtap, een bad gevuld met zink van circa 450 ºC. Net als wij op die plek arriveren zakt een aantal producten in de vloeibare zink. Hierbij klinkt een geluid dat doet denken aan een frituurpan. ‘Wat je hoort is lucht en/of water wat expandeert als gas. Holle producten moeten daarom vooraf zijn voorzien van ontluchtingsgaten, anders kunnen er ernstige ongelukken gebeuren.’

Het spannendste procesdeel is een bad gevuld met gloeiend hete vloeibare zink
Het spannendste procesdeel is een bad gevuld met gloeiend hete vloeibare zink! Op de foto zijn producten hangend aan een traverse hierin ongedompeld, en wordt daaraan waarde toegevoegd in de vorm van een zinkcoating.


Gezond Boeren Verstand

De heilige graal is het vergroten van het aantal dips in de zinkpan. Die is namelijk de bottleneck in de wasstraat, én de plek waar de meeste waarde wordt toegevoegd in de ogen van de klant. Hoewel er veel Lean principes worden toegepast om de waardetoevoeging te vergroten, loopt er officieel geen lean manufacturing programma. ‘Ik noem onze aanpak GBV, Gezond Boeren Verstand. Ik kijk echter wel goed hoe andere bedrijven het doen, bijvoorbeeld door het lezen van de case-beschrijvingen op procesverbeteren.nl.’

De successen die Brongers tot nu toe heeft geboekt, lijken vooral toe te schrijven aan het frequent bezoeken van de werkvloer en het observeren wat daar wellicht beter kan.

De doorzet steeg al snel tot het dubbele van de oude fabriek. ‘De verzinkerij is een erg traditionele sector. Daarom had ik het idee dat het nog veel efficiënter moest kunnen, vooral door het kraanbaansysteem beter te benutten. De leverancier daarvan, Scheffer, stond erg open voor dat idee. Sindsdien zijn we voor hen een test- en demonstratielocatie. Daarbij is het handig dat zij niet zo ver van ons af zitten, in Sassenberg in Duitsland, op 2,5 uur rijden.’

Er komen regelmatig bedrijven langs om het systeem in actie te zien. ‘Naast ons zijn er nog zes andere verzinkerijen in Europa die het kraanbaansysteem van Scheffer gebruiken. Wij halen echter het meeste uit onze installatie, gerekend in het aantal dips in de zinkpan.’

Suggesties voor verbetering geeft NedCoat aan Scheffer door, en zij bekijken dan of ze die kunnen gaan ondersteunen met hun kraanbaansysteem. ‘Die verbeteringen realiseren ze voor ons tegen kostprijs, winst kunnen ze later behalen door hetzelfde elders toe te passen.’

Eén van de vernieuwingen die het samenwerkingsverband heeft opgeleverd is een flinke vermindering van de vervuiling van de baden.

Uitdruipen
Het is onvermijdelijk dat de metaalproducten vloeistof van het ene naar het andere bad overbrengen. ‘Op die manier komt bijvoorbeeld ontvettingsmiddel in het beitsbad terecht. Eens in de zoveel maanden moet de inhoud van een bad daarom worden aangesterkt of vervangen.’ Er bleek echter meer “oversleep” op te treden dan nodig. ‘Toen dat bleek uit onze laboratoriumbepalingen, ben ik gaan kijken wat daarvan de oorzaak zou kunnen zijn. Het kraansysteem laat de producten enige tijd uitdruipen, alvorens ze naar het volgende bad te transporteren. Bij holle producten stroomt de vloeistof dan via de ontluchtingsgaten weg. Bij producten zoals lange buizen bleek die uitdruiptijd soms te kort.’

Extra gaten aanbrengen was geen optie, want dat wil de klant niet. Brongers kreeg echter een ingenieuze inval. ‘In elke kraan zit een weegsysteem. Dat voorkomt overbelasting en triggert een noodstop als een traverse bijvoorbeeld ergens achter blijft haken. Mijn idee was nu, om het weegsysteem op de volgende manier te gebruiken: Alleen als het gewicht niet meer daalt is het uitlekken voltooid en mag een transverse op weg gaan naar het volgende bad.’

Dit idee ‘uit het veld’ was nieuw voor Scheffer. ‘Dat we daar nog nooit aan hebben gedacht, zeiden ze. Voor slechts 800 euro aan programmeerwerk bleken ze het te kunnen realiseren. Sinds we de gewichtscontrole hebben ingevoerd, kunnen we de vloeistoffen in onze baden 50 tot 60% langer gebruiken. Dat bespaart ons op jaarbasis vele tienduizenden euro’s, en het is beter voor het milieu.’

Voorbehandelen   
Een tweede idee was het ’s nachts alvast gaan voorbehandelen van zware en/of roestige producten. ‘Het ontvetten en beitsen daarvan duurt langer, vergelijk het met een grote en/of vuile auto waarvoor een intensief wasprogramma nodig is. Dergelijke vuile “auto’s” verstoren bij ons de doorstroom.’

Het kraanbaansysteem werkt volautomatisch, maar verzinken is ’s nachts niet mogelijk omdat daar bijsturing bij nodig is. ‘Het hele voorbereidende proces kan echter in principe zonder ingrijpen plaatsvinden, met alleen supervisie. Ik kwam daardoor op het idee om aan het eind van de middag traverses vol te gaan hangen met zware en roestige producten. In de nacht zou het kraanbaansysteem die “vuile auto’s” dan uit onze procesbuffer te kunnen halen, ze door de ontvet- en beitsbaden kunnen sturen, en ze daarna weer terughangen. De volgende dag hoeven die producten dan alleen nog maar kort gebeitst, gefluxt en verzinkt te worden.’
Ook dit idee bleek een eyeopener voor Scheffer. ‘Het bleek helemaal niet moeilijk om de aansturing van hun kranen er geschikt voor te maken.’

Record
Op dit moment wordt de automatische voorbehandeling niet meer gebruikt. Sinds kort wordt er namelijk dag en nacht doorgewerkt, in een drieploegendienst. ‘Vorig jaar hebben we maar liefst 946.000 stuks verzinkt, bijna een record. Alleen in 2007 was het nog een fractie meer.’

Mocht de recessie hard toeslaan, dan is het een prettig idee dat kan worden teruggevallen op een tweeploegensysteem, met voorbehandeling van vuile producten ’s nachts. ‘Ik denk echter niet dat dit snel zal gebeuren, want we krijgen nu extra aanvoer vanuit Amsterdam. Daar hadden we een zusterfabriek aan ’t IJ, maar die grond is verkocht aan een woningbouwvereniging. Klanten uit de regio Amsterdam leveren hun producten nu aan bij ons depot aldaar. Wij transporteren die dan naar Groningen, en we zorgen er voor dat de producten binnen 24 uur verzinkt teruggaan naar het depot. Die korte levertijd kunnen we realiseren dankzij de snelle doorstroom in deze fabriek. Vroeger zou dat nooit hebben gekund.’

Reinier Brongers, directeur NedCoat: ‘Ons proces lijkt op een autowasstraat'
Reinier Brongers, directeur NedCoat: ‘Ons proces lijkt op een autowasstraat. Met behulp van de Continu Verbeter Toolkit registeren we alles wat de doorstroom belemmert, om dit in de toekomst te voorkomen’


Stilstand voorkómen
Voor de doorstroom is het cruciaal dat alles blijft functioneren, niet alleen het kraantransportsysteem maar ook bijvoorbeeld de heftrucks die materialen toeleveren. Om alles in de gaten te houden en om verbeteropties te vinden, werd in 2010 een Continu Verbeter Toolkit (CVT) geïmplementeerd geleverd door S&S-Systems.

Dit systeem registreert elke stilstand. ‘De CVT draait standalone, onafhankelijk van ons ERP-systeem’, verklaart Brongers. ‘Er is echter wel een koppeling met de Programmable Logic Controllers die het kraanbaansysteem aansturen. Storingen van dat systeem worden daardoor automatisch vastgelegd.’

Een voorbeeld van een kraanbaanstoring is een contouralarm (zie verder). Wat bijvoorbeeld ook kan gebeuren, toevallig actueel terwijl ik mijn rondleiding krijg:  Eén van de kabels breekt, waaraan een product aan een traverse hangt! ‘Het kraanbaansysteem registreert dat en zet de lijn stil, omdat het gewicht van de producten verandert. Bij het optakelen van de producten uit het bad blijven ze dan namelijk deels daarin hangen.’

Terug in het kantoor opent Brongers de CVT op zijn computer. ‘Kijk, hier zie je wanneer die storing plaatsvond. Voor ons betekent dat een optie om verder te verbeteren, door de oorzaak op te sporen.’ Storingen die niet worden veroorzaakt door het kraanbaansysteem worden handmatig ingegeven. ‘Stel, een heftruck doet het niet. Dan kun je die heftruck gemakkelijk vinden door eerst de fabriekssectie te kiezen waarin je je bevindt. Vervolgens kies je dan het typenummer van die heftruck, en je kiest uit een lijst met mogelijke storingen wat er aan de hand is. Je kunt ook meteen een reparatieverzoek naar de Technische Dienst sturen.’  

Alles wat buiten de standaardlijsten valt noteert de operator in het digitale wachtboek,  plus eventuele opmerkingen. ‘Hoe meer gegevens er later beschikbaar zijn, des te meer mogelijkheden om het probleem in de toekomst te voorkómen.’

Elke ochtend is er een werkbespreking. ‘Met de productie en de Technische Dienst worden dan de afgelopen 24 uur doorgenomen. Te nemen acties kunnen daarbij direct in de CVT worden vastgelegd en uitvoerenden aangewezen.’

Contouralarmen
De CVT registreert de downtime in uren, en je kunt inzoomen op de belangrijkste oorzaken. ‘Op die manier ontdekten we dat er opvallend veel contouralarmen waren. Een optische cel detecteert in dat geval, dat de contour van de producten aan een traverse niet in een bad past. Het kraanbaansysteem wordt dan automatisch stilgezet.’

Het leeuwendeel van die contouralarmen bleek te worden veroorzaakt door dezelfde operators. ‘Sommige mensen hangen de producten kennelijk wat “gemakkelijker” op dan andere. We hebben die gegevens laten zien aan de teamleiders, en die zijn de betrokken operators gaan wijzen op het belang van het goed ophangen van de producten. Bij een contouralarm moet de betreffende traverse worden teruggehaald, hetgeen een flinke verstoring van de doorstroom betekent. Het liefst confronteer je een operator direct met zo’n verbeterpunt.’

Te voorzichtig
Te voorzichtig werken kan ook. ‘Uit de CVT-registraties kwam ook naar voren dat sommige operators relatief intensieve beitsprogramma’s kiezen. Ze doen dat om te voorkómen dat er nog roest wordt gevonden bij de visuele inspectie, voor de producten het zinkbad ingaan. Voor de zekerheid extra veel beitsen is echter niet goed. De doorlooptijd wordt dan onnodig lang en de kwaliteit van het beitsbad gaat sneller achteruit.’

Om de operators te helpen bij het kiezen van het juiste “wasprogramma” hangen er plaatjes met voorbeelden van minder en meer roestige producten. ‘Het is echter ook een kwestie van ervaring. Feedback over je gevolgen van je keuzes helpt daarbij, en daarbij is de CVT een belangrijk hulpmiddel.’

Verzinkte producten worden aan de witte (uitgaande) kant van de fabriek van een traverse gehaald
Behandelde producten, nu voorzien van een glimmende zinklaag, worden aan de 'witte'  (uitgaande) kant van de fabriek van een traverse gehaald.


Opmerkingen klanten
Niet alleen informatie uit de fabriek is van belang om continu te verbeteren, op- en aanmerkingen van klanten zijn net zo belangrijk. ‘Een paar maanden geleden zijn we daarom begonnen om elke opmerking van een klant gedetailleerd te gaan vastleggen in ons ERP-systeem. We hebben de typen klachten en suggesties daartoe onderverdeeld in een aantal categorieën, net zoals we dat voor storingen deden in de CVT. Op die manier kunnen we gaan onderzoeken waar het meeste verbeterpotentieel zit. Het is echter nog te vroeg om resultaten te melden.’

In principe wordt een klant altijd gewaarschuwd als hun producten later klaar zijn dan verwacht. Toch maken de afnemers steeds vaker gebruik van de mogelijkheid om via het internet in te loggen op het ERP-systeem en de status van hun order op te vragen. ‘Voor klanten zoals Royal de Boer, fabrikant van veestallen en ligboxen, is onze fabriek steeds meer een integraal onderdeel van hun just-in-time productieketen. Bij het maken van hun productieplanning willen ze bijvoorbeeld voorrang kunnen geven aan producten die bij ons al gereed zijn, boven producten die nog moeten worden verzinkt.’   

Controle
Meer controle over alle bedrijfsprocessen en meer inzicht: dat heeft het leidend maken van het ERP-systeem, het optimaal gebruiken van het kraanbaansysteem, en het vastleggen en analyseren van alle problemen opgeleverd. ‘Daardoor zijn onze faalkosten ten opzichte van 2009 gehalveerd’, concludeert Brongers. 

Zie ook: Mens en machine verbeteren doorstroom bij NedCoat


Hulp nodig bij de implementatie van hard- en software voor Smart Industry?

Verwijzen naar dit artikel op internet?
Gebruik als link: https://www.procesverbeteren.nl/data-acquisitie/NedCoat_storingsregistratie_klantregistratie.php

CoimbeeAzumuta24FlowVeerenstael