Login / Reg                    Nieuwsbrief  |   Agenda   |   Vacatures   |   Forum   |   Advies   |   Adverteer   |   Zoek
Smart Industry maakt De Cromvoirtse Lean
Bron: Procesverbeteren.nl
Smart Industry: Slimme organisatie
Productie bij De CromvoirtseKleine series in één dag geproduceerd en geleverd
Smart Industry maakt De Cromvoirtse Lean

Door Dr Ir Jaap van Ede, hoofdredacteur Procesverbeteren.nl, 23-11-2015


Binnen Lean manufacturing was altijd het adagium: éérst de rol van de mens verbeteren, dan pas eventueel nieuwe machines en/of ICT aanschaffen. Om nieuwe techniek ten volle te benutten, is immers een verbetercultuur noodzakelijk.

Sinds de opkomst van Smart Industry, ook wel Industrie 4.0 genoemd, ligt dit echter niet meer zo zwart-wit. In de metaalsector zijn er enkele voorlopers in Nederland, die het hele proces van offerte-aanvraag tot productie hebben geautomatiseerd.

Eén van die bedrijven is De Cromvoirtse uit Oisterwijk. Via een webportaal omschrijft een klant de gewenste metaaldelen, en keurt de klant de offerte daarna goed, dan wordt het artikel de volgende nacht gemaakt en direct daarna afgeleverd.
Dit hele proces verloopt vrijwel ‘mensloos’. Zelfs een One Piece Flow is mogelijk, enkelstuksproductie dus. Feitelijk het summum van Lean: orders stromen nagenoeg zonder wachttijden door de fabriek, van kantoor tot uitlevering!


Industrie 4.0? Kent u een goede definitie daarvan? En zo ja, wat was dan Industrie 1.0, 2.0 en 3.0? Formeel is dat respectievelijk stoomkracht, electrische aandrijving, en automatisering. Fase 4.0 zou dan digitalisering zijn. Die indeling doet echter gekunsteld aan. Volgens mij is het beter te spreken over steeds slimmere mechanisatie en automatisering.

In mijn ogen heeft de term Industrie 4.0, ook wel Smart Industry genoemd, een hoog hype gehalte. Hoe ‘smart’ moet je immers zijn voor 4.0? Ergens een robot inzetten? In dat geval is de auto-industrie al tientallen jaren ‘slim’!

Geen revolutie
Elke hype heeft echter wel een kern van waarheid. Door de inzet van ICT en robotisering wordt het leveren van maatwerk steeds gemakkelijker. Lees: elke klant kan zijn eigen product definiëren en bestellen, in een volume naar keuze, slechts één artikel afnemen mag ook. En dit alles is binnen smart industry mogelijk zónder dat de kosten daarvan hoger zijn dan bij serieproductie.

Een overgang van Industrie 3.0 naar 4.0 suggereert dat er sprake is van een revolutie. Dat is echter niet het geval. Wel is er sprake van een geleidelijk pad naar steeds meer maatwerk, zonder meerkosten, in steeds kleinere series.

Kretologie
De Cromvoirtse startte, achteraf gezien, zeven jaar geleden al met Smart Industry. Toen werd die term echter nog niets eens gebruikt!

‘Klopt’, zegt directeur-eigenaar Janwillem Verschuuren. ‘In Nederland lopen we een beetje achter, met name op Duitsland. Ik denk dat de overheid nu graag een soort boost zou genereren en wil aanzetten tot innovatie. Kretologie alleen is daarvoor echter niet genoeg. Bij subsidie-aanvragen biedt het stempel smart industry nu bijvoorbeeld nog geen merkbaar voordeel.’

Het aantal metaalbewerkingen dat een klant bij De Cromvoirtse kan laten uitvoeren is qua specificatie schier oneindig
Het aantal metaalbewerkingen dat een klant bij De Cromvoirtse kan laten uitvoeren is qua specificatie oneindig, maar het aantal grondstoffen en typen bewerkingen is daarentegen beperkt. Een ideaal uitgangspunt voor Smart Industry.


Snel metaal op maat
De Cromvoirtse begon als ijzerhandel in 1992. Tegenwoordig levert dit Brabantse middelgrote bedrijf  “snel metaal op maat”. Hun afnemers zijn OEM-ers, fabrikanten van eindproducten dus, en toeleveranciers daarvan.

‘We maken metaaldelen op klantspecificatie, en dat kunnen we heel snel. Dat is onze corebusiness. We lassen de delen niet aan elkaar. Daarmee zouden we ons niet onderscheiden, want dat doen onze afnemers zélf al. Bovendien willen we uit hun vaarwater blijven.  Klanten bestellen bij ons losse metaalonderdelen zoals platen of buizen, die wij voor hen op maat snijden en bewerkingen laten ondergaan zoals kanten, ontbramen, trommelen, tappen, stralen, meniën en coaten. Meestal stellen klanten bouwpakketten samen, die zij later zelf aanéén lassen of aan elkaar monteren. Zo ontstaat dan bijvoorbeeld een opbouw voor een bergingsvrachtwagen, voor een schroeftransportsysteem of voor een landbouwmachine.  De benodigde metaaldelen bestellen de klanten door op ons webportaal bewerkingen naar keuze aan te klikken en bijpassende tekeningen te uploaden.’

Het online bestelproces is minder ingewikkeld dan het lijkt. ‘Een vlakke plaat bestellen kun je bijvoorbeeld goed vergelijken met het laten afdrukken van een foto via de website van Blokker. Je kiest dan het type papier, vergelijk dit met de metaalsoort, en daarnaast het aantal stuks en het formaat. In ons geval kun je ook een werktekening meesturen, of ons eigen tekenprogramma gebruiken om aan te geven wat je wilt. Bovendien kun je daarna nog een groot aantal afwerkingsmethoden kiezen. Het principe blijft echter hetzelfde als bij het bestellen van een foto.’

De productie in volle gang
De productie in volle gang. Veel zaken verlopen 'mensloos', maar het onderhoud van het machinepark bijvoorbeeld niet


Oneindig   
Het aantal variaties is bij metaaldelen schier oneindig. Het aantal typen bewerkingen is echter beperkt, en hetzelfde geldt voor het aantal grondstoffen: metalen platen en buizen in verschillende diktes. Bovendien kwamen er de laatste jaren machines die de bewerkingen niet alleen automatisch kunnen uitvoeren, maar waarbij je ook met één druk op de knop een bewerking kunt aanpassen. De omsteltijd is dan dus nul.

Dit verklaart waarom metaalverwerkende bedrijven zoals Tailorsteel247 en De Cromvoirtse nu voorop lopen als het gaat om Smart Industry. De metaalsector is dus lang niet in alle gevallen conservatief, zoals vaak wordt beweerd!

Niet onderschatten
Uit het bovenstaande zou je misschien de conclusie kunnen trekken, dat het voor de genoemde metaalbedrijven redelijk eenvoudig was om het hele proces van offerte-aanvraag tot productie te automatiseren. Dit moet je echter niet onderschatten! Je moet daartoe immers een tekening van een klant kunnen herkennen, deze softwarematig omzetten in een offerte, vervolgens automatisch de juiste materialen uit het magazijn laten halen, deze laten bewerken, verpakken et cetera. Elke stap in die keten kan daarbij de zwakste blijken!

‘De grootste bottleneck was, en is, het koppelen van de ICT-systemen aan elkaar. Denk daarbij aan ons webportaal, ons ERP-systeem en de procesautomatisering. Elke dag is er wel een probleem dat moet worden opgelost. Hiervoor hebben we één ICT-er in vaste dienst. Daarnaast huren we continu twee programmeurs in, steeds andere mensen.’

’s Avonds bereikbaar
In 2008 zette De Cromvoirtse voorzichtig de eerste stappen op het digitale pad. Curieus genoeg was het doel toen iets heel anders dan ‘mensloze’ productie.

Ontvang samenvattingen van al onze nieuwe praktijkverhalen!
De vijf voordelen van gratis registratie:
  1. Elke twee maanden samenvattingen van al onze nieuwe artikelen
  2. Geen andere e-mail (!)
  3. Artikelen altijd volledig kunnen lezen
  4. Toegang tot 350+ praktijkcases procesverbetering
  5. Berichten kunnen plaatsen en opmerkingen toevoegen aan artikelen


‘Sommige klanten, met name kleinere bedrijven, wilden dat wij ook ’s avonds bereikbaar zouden zijn voor calculaties. Daarom besloten wij een automatisch calculatie- en offertesysteem te bouwen. Een tweede reden om dat te willen, was dat we kort daarvoor hadden meegemaakt dat we de schaal op een tekening niet goed overnamen, met als resultaat een verkeerd gedimensioneerde productieserie. Als je tekeningen automatisch inleest, is de kans op dit soort fouten veel kleiner. Achteraf gezien bouwden wij toen de eerste schakel van onze mensloze bestel- en productieketen.’

De eerste stap op weg naar de digitalisering van het pad van offerte tot productie was de mogelijkheid om online offertes aan te vragen
De eerste stap op weg naar de digitalisering was de mogelijkheid om online offertes aan te vragen. Dit kan desgewenst op basis van meegeleverde of online gemaakte tekeningen


8000 tekenaars
In het bestelproces heeft De Cromvoirtse te maken met maar liefst 8000 verschillende tekenaars (er zijn niet zo veel klanten, maar bij sommigen zijn er meerdere producttekenaars). Zorgen dat een computer al die tekenaars begrijpt is dan een hele uitdaging!

‘Het probleem is niet dat zij verschillende softwarepakketten gebruiken, die CAD-formaten kunnen wij wel aan. De moeilijkheid is wat de tekenaars bedoelen. Waar bij de één een stippellijn een snijvlak is, is dat bij een ander bijvoorbeeld slechts een hulplijn om een positie aan te geven. Samen met de Federatie Metaalplaat werken wij daarom aan een tekenstandaard.’

Dat betekent dat ook andere staalverwerkende bedrijven die straks kunnen gaan gebruiken. ‘Voor een collegabedrijf was dit uit concurrentie-oogpunt reden om niet mee te doen, maar wij vinden het geen probleem. Onze onderscheidende kracht is de snelheid en flexibiliteit van onze productie. Digitalisering van de héle keten maakt dit mogelijk, dat is veel belangrijker dan één schakeltje daarin. Soms heb ik wel het gevoel dat wij inmiddels net zozeer een ICT- als een metaalbedrijf zijn.’

De mensloze calculatie- en productieroute werd in de loop der jaren parallel aan de gewone manier van werken ontwikkeld. Nog steeds volgen niet alle orders de digitale route. ‘In het begin bestond er voor elke metaalbewerking ook nog geen flexibele robotoplossing. Vergelijk het met de komst van digitale camera’s, die hadden in het begin ook nog niet alle functies.’

Mensloze productie werd het eerste mogelijk bij het uitsnijden van vlakke platen, maar al snel werden andere bewerkingen geautomatiseerd
(Vrijwel) 'mensloze' productie werd het eerste mogelijk bij het op maat nijden van vlakke platen, maar al snel werden andere bewerkingen mogelijk zoals kanten.


Snel en in kleine series
De Cromvoirtse besloot niet op één bepaald moment om ‘mensloze productie’ tot doel te verheffen, laat staan om het voorbeeld van Smart Industry te worden wat ze nu zijn.

‘Ons doel was nooit automatisering an sich, maar heel snel kunnen leveren in kleine series. Lean manufacturing dus. Onze afnemers vragen daarom, om te voorkómen dat ze grote tussenvoorraden krijgen die beslag leggen op hun kapitaal, en die later mogelijk zelfs onverkoopbaar blijken. Voortschrijdend inzicht en de komst van steeds betere technieken hebben ons gebracht waar we nu zijn. Een belangrijk deel van onze visie ontwikkelden we tijdens de recessie van 2009. Die stille tijd hebben we benut om na te denken over onze sterktes en zwaktes.’

Mensloze productie werd als eerste mogelijk voor eenvoudige producten, zoals op maat gesneden vlakke platen. Later volgden meer ingewikkelde bewerkingen zoals buigen en gaten boren. ‘Inmiddels kunnen we vrijwel alles tenminste automatisch calculeren. Dagelijks worden zo’n 2000 offerteregels opgevraagd via ons webportaal, waarbij een offerte uit 1 tot 250 regels bestaat. Een kwart van die offertes wordt een order. Ruim 50% van onze omzet halen we nu uit de digitale route. Overigens zou dat technisch gesproken bijna 95% kunnen zijn. Sommige klanten zijn echter nog niet toe aan digitaal bestellen.’

Hulp
Klanten worden desgewenst geholpen om de overstap te maken. ‘Met Teamviewer kunnen wij meekijken op hun computerscherm, en hen zo door het bestelproces loodsen. Voor het meekijken is toestemming van de klant nodig, deze moet de installatie van een programmaatje toestaan.’

Het meekijken verloopt op dezelfde manier als het op afstand problemen oplossen door sommige ICT-beheerders. Vaak blijkt één keer voldoende. ‘Daarna kan een klant dan zelfstandig orders bij ons plaatsen. Wat daarbij ook helpt, is dat voorgaande bestellingen door het systeem worden onthouden. Herhaling van een order is dus met één druk op de knop mogelijk.’

Niet alle orders komen in één keer goed door het systeem. ‘Deze worden afgevangen, en we geven de klant dan feedback over de fout. Ook als een bepaalde afnemer opeens een ander bestelgedrag gaat vertonen geeft het systeem een seintje. Bij een grote bestelling kunnen wij dan bijvoorbeeld besluiten om die order extra goed te controleren. Een klant krijgt in elk geval een bevestiging per e-mail zodra er een order is geplaatst.’

De Cromvoirtse Academy
De Cromvoirtse Academy: Klanten leren welke bewerkingen er tegenwoordig allemaal mogelijk zijn, zodat ze daar bij productontwerpen rekening mee kunnen houden. Ook krijgen ze een korte demonstratie hoe je via het web kunt bestellen.


Bottlenecks
Hierboven werden al een paar bottlenecks genoemd voor de mensloze productie, zoals het feit dat de ICT-ondersteuning continu onderhoud vergt. Het primaire productieproces mag dan mensloos zijn, dat geldt dus niet voor veel zaken daaromheen!

‘Sterker nog, wij hebben nu méér mensen nodig dan voorheen, er werken hier nu zo’n 50 personen. De omzet per medewerker is overigens wel gestegen. Ook zijn het hoger opgeleide krachten, je bent nu bijvoorbeeld programmeur of monteur, in plaats van machine-belader. Cross-training, mensen multi-inzetbaar maken, blijft net zo belangrijk als vroeger. Het is bijvoorbeeld niet zo dat als je de ene machine kunt programmeren, dat dit ook geldt voor andere apparatuur.’

Passen jullie een methode zoals Total Productive Maintenance toe om het machinepark draaiend te houden?, vraag ik. ‘Formeel hebben wij het hier niet over Lean of TPM, we noemen dat GBV oftewel Gezond Boeren Verstand. We passen de principes echter wel toe. Autonoom onderhoud - kleine taken uitvoeren zoals visuele inspecties, smeren en oliën - valt bij ons onder het eerste echelon. Voor de meer ingewikkelde taken zijn gespecialiseerde monteurs nodig.’

Succesfactor
De mensloze productie werd niet van de ene dag op de andere ingevoerd, maar geleidelijk, waarbij De Cromvoirtse steeds weer een beetje bijleerde. Dit verklaart voor een deel hun succes, maar er is nóg een factor die daaraan bijdroeg. De Cromvoirtse heeft het karakter van een familiebedrijf. Verschuuren werkt er al sinds 1992, en nam het bedrijf met collega Ronnie van den Hurk in 2002 over via een management buy-out . ‘We komen dagelijks op de werkvloer, dus we weten wat er speelt.  De mensen in dit bedrijf zijn bovendien altijd erg veranderbereid geweest. We staan nooit stil maar zijn voortdurend in ontwikkeling.’

Weerstand tegen automatisering omdat werkzaamheden daardoor verdwenen was er nauwelijks. ‘Wat verdwijnt is repeterend werk, dat nogal saai is. In plaats daarvan komen taken die veel uitdagender zijn. En de meeste mensen zien wel in dat wij hierdoor veel concurrerender worden.’

Magazijn
Een laatste succesfactor is de medewerking van de machine-leveranciers. ‘Wat dat betreft sprong Kasto, de leverancier van ons geautomatiseerde magazijn voor metaalplaten, eruit. Ons in 2012 opgeleverde magazijn heeft 900 palletplaatsen, aan- en afvoer geschiedt met robotwagens. Niet alleen moeten de juiste platen automatisch worden opgehaald, restanten moeten daarna weer worden opgeslagen om later te worden gebruikt. Met name dat laatste is echt een nieuwe toepassing. Kasto dacht enorm met ons mee, je hoorde nooit “Nee, dat kan niet”, maar “Ja, dat kan, mits”’

3D Printen
In het kader van Smart Industry wordt ook vaak de opkomst van 3D-printen als voorbeeld genoemd. Met die techniek zou je een complex metalen onderdeel niet meer hoeven snijden en lassen, maar dit in één keer als het ware kunnen opspuiten. Zou dat een bedreiging kunnen gaan vormen voor de productiewijze bij De Cromvoirtse?

‘Voorlopig niet. Over zo’n vijf jaar zie ik het wel worden toegepast voor het maken van kleine onderdelen, denk bijvoorbeeld aan items die heel licht moeten zijn. Ik denk dat metaalbedrijven die gespecialiseerd zijn in draai- en freeswerk zich daarop moeten voorbereiden. Wij maken echter veel grotere producten. Ik zie eerder de zelfrijdende auto op grote schaal doorbreken, dan dat 3D-printen de standaard wordt.’ 

Hulp nodig bij de implementatie van hard- en software voor Smart Industry?

Verwijzen naar dit artikel op internet?
Gebruik als link: https://www.procesverbeteren.nl/smart_industry/De_Cromvoirtse_Smart_Industry.php

CimproAzumutaManagement MindfucksPropos Software