Login / Reg                    Nieuwsbrief  |   Agenda   |   Vacatures   |   Forum   |   Advies   |   Adverteer   |   Zoek
ABISS 2022 (1)
Bron: Procesverbeteren.nl
Smart Industry: Slimme organisatie
ABISS2022Smart Industry || Low code apps: alsof iedereen een sporthorloge heeft!
Digitale fabriek informeert taakgericht & adviseert (1)
Door Dr Ir Jaap van Ede, hoofdred. Procesverbeteren.nl, 05-06-2023  [ deel 1 ] [ deel 2 ]


Smart Industry krijgt vleugels. Digitale fabrieken ontlasten de mens, door data automatisch te verzamelen met middleware. Door vervolgens passende gegevens te presenteren met gebruiksvriendelijke low code apps, wordt iedereen op zijn of haar eigen plek geïnformeerd over wat er wel en niet goed gaat. Alsof iedereen een sporthorloge heeft! Op grond van de informatie wordt in realtime bijgestuurd, of worden verbeteracties gestart.

Mens en software slaan zo de handen inéén. Soms adviseert de fabriek zelfs al wat je het beste zou kunnen doen!  Verduurzaming en het verlagen van het energieverbruik komen daarbij steeds hoger op de agenda.

De technologiebeurs ABISS toonde de opmars van Smart Industry in België. In dit tweeluik worden naar aanleiding daarvan vijf cases besproken: Aisin, Baulieu International Group, Cabka, Borit en Stow Robotics.

In de herst van 2022 werd de 7e Advanced Business & Industrial Software Summit (ABISS 2022) gehouden in Kortrijk, België. Eerdere versies van deze technologiebeurs leidden tot de conclusie dat een heldere visie, ingevuld via een samenspel van techniek en mens, Smart Industry het beste waarmaakt (zie ABISS 2020).

Toegang tot machine- en bedrijfsdata is noodzakelijk, maar niet genoeg (zie ABISS 2021). Je wilt mensen in elke rol op heldere en begrijpelijke wijze actief ondersteunen. Iedereen moet op het juiste moment precies de goede gegevens zien. Dit moet bovendien leiden tot concrete acties en tot continu verbeteren. 

Smart Industry
Smart Industry, met als synoniem Industrie 4.0, staat ruwweg voor het gecombineerd toepassen van digitalisering, robotisering, virtual reality en artificiële intelligentie, waarbij deze componenten met elkaar worden verbonden, bijvoorbeeld via het industrial internet of things (IIoT). Aan de horizon gloren fabrieken die volledig transparant zijn, en steeds meer zelfsturend of zelfs meedenkend.
> Introductie Smart Industry

Jaarevents Smart Industry Benelux
In Nederland en België worden regelmatig Smart Jaarevents georganiseerd.
> Overzicht Jaarevents (en belangrijke andere smart artikelen)


Stand van zaken
ABISS 2022 was een goed moment om de stand van zaken inzake Smart Industry oftewel Industrie 4.0 op te maken in België. Inhoudelijk waren er weer veel goede lezingen, die je ook online prima kon volgen. Het viel daarbij wel op dat er vaak minder dan tien online deelnemers waren, en dat ik soms zelfs de enige was!

Wellicht komt dat doordat je alle lezingen on demand kunt terugzien. Dat heeft als voordeel dat je zo nu en dan even kunt stoppen, om een afbeelding rustig te bestuderen. De hoeveelheid jargon, en de vaak erg complexe afbeeldingen, waren namelijk geregeld overweldigend.  

Fabrieken ontlasten, informeren en adviseren in toenemende mate de mens
Fabrieken ontlasten, informeren en adviseren in toenemende mate de mens. Daartoe worden eerst alle data toegankelijk gemaakt via middleware of een data lake. Daarna worden er een soort apps gebouwd, die taak-gericht gegevens combineren en presenteren.


Vijf praktijkverhalen
Hieronder zal ik de boodschap van vijf praktijkverhalen zo helder mogelijk samenvatten. Hierbij is kort na afloop van ABISS 2022 intensief samengewerkt met de betreffende sprekers, die ik daarvoor hartelijk dank!

Uit de vijf cases blijkt dat Smart Industry al lang geen theorie meer is. Ook volgen alle bedrijven ongeveer dezelfde strategie.

Eerst wordt daarbij een visie geformuleerd, die Smart Industry moet helpen waarmaken.

Om de visie waar te maken wordt er vervolgens gebouwd aan een digitale fabriek, die mensen op elke plek ontlast, informeert en adviseert. Je kunt dit ook anders formuleren: data acquisitie gaat automatisch, de fabriek laat daarna zien wat er goed gaat en wat niet, en geeft soms zelfs advies over wat er beter kan!

Techniek
De techniek die dit mogelijk maakt is ook in alle gevallen hetzelfde. Eerst wordt op de één of andere manier alle data in de fabriek toegankelijk gemaakt. Bijvoorbeeld via een extra database (data lake), of via een tussenlaag van bemiddelingssoftware (middleware). Deze "spin in het web"  of "databus" wordt vervolgens gevoed met data uit bedrijfssoftware en machines, die er aan worden gekoppeld.

Vervolgens wordt er een laag van gebruiksvriendelijke applicaties bovenop gebouwd. Het gaat om een soort apps, die mensen taak-gericht in hun werk ondersteunen, door de juiste data uit het datalake of de middleware te presenteren.

Houdt dit beeld voor ogen bij het lezen van de onderstaande cases, om te voorkomen dat u verdwaalt in het technische jargon. Nu volgen de vijf cases!   


Jacques Fils1. Aisin: eerst het waarom, dán pas het hoe
‘Je digitaliseert niet om te digitaliseren, maar met een réden’, benadrukt Jacques Fils. Hij is directeur operations België bij Aisin, dat tweemaal een factory of the future award won. ‘Dus eerst het waarom, en dán pas het hoe’.

Aisin is een multinational met liefst 154 fabrieken. ‘We leveren een heel divers pakket aan auto-onderdelen. In onze fabriek in Mons maken we bijvoorbeeld aandrijflijnen en transmissie besturingen. Onder onze afnemers zijn veel grote automerken. Om te concurreren met lagelonenlanden moeten we heel efficiënt zijn. Met industrie 4.0 kán dat. Daarmee kun je de efficiency van een productielijn met 20% opschroeven, zónder extra machines, en zónder extra mensen.’

Solide fundament
Na het waarom van Smart Industry volgt het leggen van een solide fundament. ‘Je wilt geen lappendeken van lukraak aan elkaar geknoopte oplossingen. Processen en machines staan namelijk niet op zichzelf, maar vormen één geheel. Om te beginnen wil je één versie van de waarheid. Die hebben wij gecreëerd met een datalake. Dat is een extra database die via een push systeem alle gegevens overal up to date houdt.’

Het is belangrijk om prioriteiten te stellen. ‘Anders kan je ICT-afdeling bijvoorbeeld onevenredig veel aandacht geven aan de aansluiting van een erg oude machine. In dat soort gevallen beperken we ons liever tot eenvoudige digitale vastlegging, voor en na het betreffende proces.’

Analyseren en presenteren
Toen het solide data-fundament er eenmaal was, kon Aisin daarmee aan de slag. Data alleen is immers niet genoeg!

‘Eerst zijn we de data acquisitie gaan automatiseren, zodat mensen dat niet meer zelf hoeven te doen. Daarna zijn we de gegevens automatisch gaan analyseren en presenteren, via dashboards en user interfaces passend bij de rol die iemand heeft.’

Om dergelijke functie-specifieke dashboards te maken wordt het low code platform Python gebruikt. Low code verwijst hier naar makkelijk programmeerbaar. Je kunt met Python eenvoudig app-achtige applicaties bouwen die data ophalen, combineren, manipuleren en presenteren. ‘De laatste stap is dat de software ook beslissingen ondersteunt, door artificial intelligence toe te voegen.’

Ontvang samenvattingen van al onze nieuwe praktijkverhalen!
De vijf voordelen van gratis registratie:
  1. Elke twee maanden samenvattingen van al onze nieuwe artikelen
  2. Geen andere e-mail (!)
  3. Artikelen altijd volledig kunnen lezen
  4. Toegang tot 350+ praktijkcases procesverbetering
  5. Berichten kunnen plaatsen en opmerkingen toevoegen aan artikelen

Loop sluiten
Continu verbeteren doet Aisin conform Lean en The Toyota Way. Lokaal is er ook sprake van Quick Response Cellen met daarin autonome en multidisciplinaire teams. De low code applicaties ondersteunen het proces van continu verbeteren.

‘Als je stapsgewijs wilt verbeteren, dan moet je de loop van meten tot verbeteren sluiten’, vervolgt Fils. ‘Bij procesverbetering zijn al snel veel mensen en systemen betrokken, die daartoe allemaal digitaal met elkaar moeten zijn verbonden. Neem iets relatiefs eenvoudigs als een digitale check sheet voor kwaliteitsmetingen. Daarmee neem je op de eerste plaats een operator werk uit handen, maar daarna wil je ook iets met de gegevens doen.’

Statistical Process Control uit Six Sigma is een belangrijk doel. ‘Als een proces nog binnen de specificaties valt, maar de trend is achteruitgang, dan wil je preventief ingrijpen. Dat kan betekenen, dat er een notificatie moet naar de onderhoudsafdeling. Mogelijk blijkt vervolgens dat er nieuwe werkinstructies nodig zijn voor de operators. Die moet iedereen dan weer leren kennen.’

Aisin heeft ook een systeem ontwikkeld dat actuele vaardigheden van de operators bijhoudt. ‘Je kunt een machine niet starten als na jouw inlog blijkt, dat er bijvoorbeeld eerst een aanvullende training nodig is.’  

Wij danken onze partners/adverteerders, door hen kunnen wij onafhankelijke artikelen maken!
Ontdek bijvoorbeeld hoe onderstaande partij Smart Industry in de praktijk helpt brengen!

AzumutaAzumuta

Azumuta is het toonaangevende no-code platform om werkvloer activiteiten en documenten te digitaliseren. Zo kunt u makkelijk al uw bestanden op ├ę├ęn plaats cre├źren en beheren. Vergeet onhandig bewerken van Word en Excel documenten of het gebruik van Sharepoint!

Met Azumuta bent u in staat om gegevens in real-time te verzamelen en bij te werken. Zo hebben uw medewerkers toegang tot de meest recente gegevens, en voorkomt u fouten. Ook hebt u altijd, overal en vanaf elk apparaat toegang. U kunt handige dashboards maken met gecombineerde gegevensbronnen, en krijgt zicht op de productieactiviteiten. Azumuta combineert de vruchten van de papierloze fabriek, gegevens en analyses, en Internet of Things

> Naar website


2. Baulieu International Group: duurzame(re) productie ondersteunen
Een overgang naar meer duurzame manieren van productie, waarbij je bijvoorbeeld gerecyclede materialen gebruikt, kan de normale procesgang flink verstoren.

Smart Industry kan ook hier echter helpen. Het maakt fabrieken namelijk als het ware transparant. Veranderingen en de oorzaak daarvan worden daardoor veel sneller zichtbaar. Dat helpt om daar adequaat op in te spelen.

Beaulieu International Group (BIG) is gespecialiseerd in polymeersynthese, en producten op basis daarvan zoals garens, vloeren en technisch textiel.

‘Wij willen onze milieu voetafdruk al in 2030 naar nul brengen’, vertelt project engineer automation Korneel Verleden. ‘Digitalisering begint mijns inziens met je machinepark en de besturing daarvan. Al onze systemen zijn inmiddels met elkaar verbonden, slaan alle data op, en maken die toegankelijk. De besturing gaat via aanraakschermen. De enige knop die je nog ziet is de wettelijk verplichte noodstop.’

Realtime
Vroeger was procesverbetering iets wat achteraf gebeurde, van achter een bureau.

‘Je keek dan: hoe hebben we gedraaid, en wat kan er beter. Diepgaande analyses doen we nog steeds op die manier, zij het nu met software ondersteuning. Je kunt echter ook veel al in realtime op de werkvloer bijsturen.’

Dit doe je met edge computing, softwareprogrammaatjes die lokaal berekeningen uitvoeren.

PLC’s, procescomputers die de productiebesturing uitvoeren, zijn daarvoor niet geschikt. ‘Om tot edge toepassingen te komen hebben we een gelaagde softwarearchitectuur gebouwd, een technology stack’, vertelt automation engineer Robbe Nuyttens. ‘Spin in het web is daarbij een databus, waaraan je databases en software koppelt. Hierna is alle bedrijfs- en productiedata beschikbaar. Vervolgens kun je dan micro-applicaties toevoegen, een soort apps.’

Sporthorloge
Het doel is om zo van data tot informatie te komen, die uiteindelijk leidt tot kennis. Om mooie grafieken te maken wordt Grafana gebruikt. ‘Ik houd van fietsen en heb een Garmin sporthorloge. Dat laat precies zien hoe ik train, zodat ik steeds beter kan worden. Dat willen wij ook op onze werkvloer. Operators moeten kunnen zien wat het effect is van hun eigen handelen.’

Dat inzicht kan leiden tot kortere opstart- en omsteltijden van machines, en dus tot kortere periodes waarin er slechts afval wordt geproduceerd.

‘Ook probleemoplossing gaat veel sneller. Op een afdeling, waar garens op rollen worden gedraaid met liefst 3000 meter per minuut, traden er af en toe trillingen op. Vroeger zou je dan een Ishikawa of visgraatdiagram hebben gemaakt om uit alle mogelijke oorzaken de root cause te vinden. Met zoiets ben je echter wel twee weken zoet. Nu liet de software zien dat het probleem bij alle machines optrad, én altijd bij dezelfde snelheid. Na twee dagen konden we daardoor al concluderen dat het een resonantieprobleem is. Eén bepaald toerental moet je zien te vermijden.’  

De oorzaak van trillingen bij het wikkelen van garens op rollen werd dankzij data acquisitie en analyse snel gevondenDe oorzaak van trillingen bij het wikkelen van garens op rollen werd dankzij data acquisitie en analyse snel gevonden: resonantie bij een bepaald toerental


Duurzaamheid
Slimme apps helpen ook bij de transitie naar duurzaamheid.

Verleden: ‘Op sommige afdelingen kunnen we al werken met tot 50% gerecyclede grondstoffen, maar dat getal moet verder omhoog. Toenemend hergebruik leidt echter tot onbekende procesvariaties. Om die snel onder controle te krijgen, helpt het als je direct al kunt beginnen met bijsturen.’

In de toekomst kunnen de machines dit wellicht ook zélf doen. ‘Ik denk dan aan artificial intelligence, wellicht in de vorm van software van derden. Security wordt dan een nóg belangrijker aandachtspunt, we kunnen niet zomaar iets in elkaar knutselen. Toch zien we meer kansen dan bedreigingen, denk bijvoorbeeld aan de mogelijkheid van versleutelde communicatie. De route naar duurzame en gedigitaliseerde productie vergt samenwerking van alle disciplines in je bedrijf. Sámen ga je wellicht langzamer, maar kom je uiteindelijk wél veel verder. ’  

> In deel 2 van dit artikel nóg drie cases: Cabka, Borit en Stow Robotics!

> Een recente Nederlandse case van middleware plus industriële apps is Variass!

Hulp nodig bij de implementatie van hard- en software voor Smart Industry?

Verwijzen naar dit artikel op internet?
Gebruik als link: https://www.procesverbeteren.nl/smart_industry/ABISS2022_Smart_Industry.php

LeanFormsCoimbeeManagement MindfucksCimpro