Login / Reg                    Nieuwsbrief  |   Agenda   |   Vacatures   |   Forum   |   Advies   |   Adverteer   |   Zoek
Smart Industry Jaarevent 2021 (1)
Bron: Procesverbeteren.nl
Smart Industry: Slimme organisatie
Smart Industry JaarEvent 2021Jaarevent Smart Industry 2021: de strategie
Vijf jaar vooruit denken voor Smart Industry [1]
Door Dr Ir Jaap van Ede, hoofdred. procesverbeteren.nl, 29-11-2021 [ deel 1 ] [ deel 2 ]


8 jaar na de start van het Smart Industry-programma is er een ecosysteem van regionale fieldlabs (technische proeftuinen) en smart hubs (toegangsloketten). Langs deze weg kan de MKB-maakindustrie experimenteren, maar slechts 1% doet mee. Ondernemers worden afgeleid door de waan van de dag, en het smart jargon schrikt af. Nergens voor nodig, zo bleek tijdens het Smart Industry JaarEvent 2021. Een gratis assessment – welke kansen zijn er voor mijn bedrijf – is al een mooi begin!

De belangrijkste tip: probeer vijf jaar vooruit te denken. Onderzoek ook, wat je nú al kunt met bestaande data. En blijf op de hoogte van mogelijk disruptieve technologieën zoals 3D printen en Augmented Reality. En áls je die technieken inzet, doe dit dan voor iets écht nieuws!

Vijf uitgebreide casebesprekingen - MTA, Cosun, VMI Group, Thales en Hittech Bihca - staan in deel 2 van dit artikel.

Het jaarevent 2021 van het Smart Industry programma vond dit jaar, vanwege Corona, verspreid over vijf online middagsessies plaats. Mark Beumer leidde de bijeenkomsten, vanuit de vijf smart hubs die Nederland rijk is. Deze hubs zijn loketten waar het MKB met vragen terecht kan, en die doorverwijzen naar één van de tientallen fieldlabs. In die technische proeftuinen - want dat zijn het - experimenteert het bedrijfsleven samen met kennisinstituten met nieuwe technologieën.

Proeverij
Smart Industry is geen toekomstmuziek, zo bleek uit de sessies. Er werd een proeverij van toepassingen voorgeschoteld, variërend van het beter gebruiken van bestaande data, tot 3D printen, machine learning en virtual reality.

Voor het MKB blijft het moeilijk om uit de grote gereedschapskist die smart industry is, de best passende tools te vinden. Het Smart Industry programma is succesvol, maar Einstein zei al: ‘als je het niet simpel kunt uitleggen, dan begrijp je het zelf onvoldoende’.

Het helpt niet als je in een toch al versnipperd programma dagelijks meer dan 8 mensen elk 7 minuten het woord geeft. Jammer, want zo doe je de op zich interessante cases, en daarmee het Smart Industry programma, geen recht.

Tip voor een volgende keer: beperk het jaarevent tot een aantal diepgaande cases, waarin het waarom en het hoe van een bepaalde ‘smart’ toepassing zo simpel mogelijk wordt uitgelegd. Ligt misschien gevoelig, maar de Belgen zijn op dit vlak goed bezig!

VMI maakt machines voor bandenproductieVMI, één van de smart voorbeelden op het JaarEvent 2021, maakt machines voor bandenproductie. Hun uitgangspunt: wat voor klanten belangrijk is, is dat óók voor VMI en de toeleveranciers daarvan.


Frau Antje
8 jaar na de start van het Smart Industry-programma geeft Ineke Dezentjé Hamming-Bluemink de voorzittershamer over aan Theo Henrar, die Ineke ook afwisselt als voorzitter van FME, de ondernemersvereniging voor de technologische industrie in Nederland.

‘Het is mooi dat er nu een ecosysteem is van fieldlabs, waarin bedrijven en onderzoeksinstituten samen experimenteren’, aldus Hamming-Bluemink bij haar afscheid. ‘De MKB maakindustrie kan daar zo gemakkelijk mee kennis maken. Ik denk nog met veel plezier terug aan de aftrap van het Smart programma op de Hannover Messe, met premier Mark Rutte en bondskanselier Angela Merkel. Dankzij een robotversie van Frau Antje stond ons programma toen meteen op de kaart. Daarvóór zag Duitsland ons slechts als een mogelijke toeleverancier, nu werden we een serieuze innovatiepartner. Mijn tip voor bedrijven bij mijn afscheid: houd je verdienmodel in de gaten, zorg dat het toekomstbestendig is.’

Samenwerken
Intrigerend is, dat we inmiddels soms zelfs een voorsprong hebben op onze oosterburen. Dit komt doordat wij in ons polderlandje van nature meer samenwerken, waar Duitse bedrijven gewend zijn om veel zelf te doen. Dat laatste is niet goed, want Smart wordt je niet alleen.

Hamming-Bluemink heeft veel werk verzet. Eén van haar uitspraken, die bij mij is blijven hangen: ‘Smart Industry maakt enkelstuks productie mogelijk tegen massagoed-prijzen’.

Daarmee maakt ze in één zin duidelijk dat je je met smart technieken kunt onderscheiden, door maatwerk te leveren tegen lage prijzen, met korte levertijden en met weinig voorraden. Met andere woorden: Smart maakt Lean productie mogelijk, zonder dat je éénheidsworst aflevert!

Logo Powering mart IndustryJaarevents Smart Industry Benelux
Procesverbeteren.nl is ambassadeur van het Nederlandse smart industry initiatief, smartindustry.nl Rechts hun logo.

Zowel in Nederland als in België worden regelmatig Smart Jaarevents georganiseerd.
> Overzicht Jaarevents (en belangrijke andere smart artikelen)


1%
Zorgen rond het Smart Industry programma zijn er wel. Het is mooi dat daar nu ongeveer 600 bedrijven aan meedoen. Dit is echter nog maar 1% van de beoogde doelgroep: de MKB maakindustrie!

Eén oorzaak: ondernemers worden in beslag genomen door de waan van de dag. ‘Je moet zélf willen toehappen, en nieuwe kansen grijpen’, aldus Fried Kaanen, voorzitter van Koninklijke Metaalunie. ‘Je zag bij het begin van de corona-crisis hoe belangrijk innovatie is. Wie als winkelier al een webwinkel had, kon veel beter op de corona-maatregelen inspelen.’ 

Fried Kaanen kreeg grote bekendheid in procesverbeterland, door de invoering van Quick Response Manufacturing (QRM) in zijn bedrijf Bosch Scharnieren. Logistieke verbetering en digitalisering gaan op zijn werkvloer sindsdien hand-in-hand. Zoals uit de cases op het JaarEvent blijkt, is dit bij succesvolle toepassingen van smart technieken eerder regel dan uitzondering.

Peter van DamJust do it
Omdat Smart Industry feitelijk niet meer is dan een soort meccano, een gereedgeschapskist met slimme bouwstenen, worstelen veel bedrijven met de vraag waar zij het beste mee kunnen beginnen.

‘Start in elk geval met iets dat relevant is voor je bedrijfsvoering’, adviseert Peter van Dam van Cosun Beet Company.

Paul Braakhuis van een gelijknamig bedrijf, gespecialiseerd in precisie draai- en freeswerk, sluit zich daarbij aan. ‘Just do it. Zelfs als het deels mis gaat leer je daarvan. Je hoeft niet in alles voorop te lopen. Begin met waar je nú profijt van hebt.’.

Waardecreatie
Dit laat zien dat het belangrijk is, om waardecreatie voor de klant als leidraad te nemen. Smart Industry moet daaraan bijdragen en ondersteunt daartoe procesverbetermethodes zoals Lean, QRM en TPM.

Daarnaast kan Smart Industry ook nieuwe producten en diensten mogelijk maken, en soms zelfs nieuwe businessmodellen. Bezin bij elk smart initiatief echter, waarom je daarmee begint. Smart worden is nooit een doel op zich, maar moet bijdragen aan waardecreatie.

Ontvang samenvattingen van al onze nieuwe praktijkverhalen!
De vijf voordelen van gratis registratie:
  1. Elke twee maanden samenvattingen van al onze nieuwe artikelen
  2. Geen andere e-mail (!)
  3. Artikelen altijd volledig kunnen lezen
  4. Toegang tot 350+ praktijkcases procesverbetering
  5. Berichten kunnen plaatsen en opmerkingen toevoegen aan artikelen

Vijf jaar vooruit
De mijns inziens beste tip tijdens het JaarEvent sluit hier naadloos bij aan: probeer vijf jaar vooruit te kijken! Welk type klanten heb ik dan en hoe voorzie ik dan beter in hun behoeften dan de concurrentie. Betrek bij deze reflectie ook je (keten)partners.

Was alles rondom het Smart Industry programma maar zo helder als deze tip! Het is mij een raadsel waarom de fieldlabs zulke ingewikkelde namen hebben. Is dit omdat je dan makkelijker subsidie binnenhaalt? Waarom heet de Smart Welding Factory bijvoorbeeld niet gewoon 'flexibel robotlassen'? Als je het MKB wilt binnenhalen is dat toch veel laagdrempeliger?

Eenvoudig geformuleerd bestaat het Smart Industry Programma uit technische proeftuinen (fieldlabs) met toegangspoorten voor het MKB (smart hubs). Daarnaast zijn er opleidingscentra (skill labs).

Hittech experimenteert met additive manufacturing van titanium onderdelenHittech experimenteert met additive manufacturing van titanium onderdelen. Hierbij gaat minder (duur) materiaal verloren, en je kunt in één keer ingewikkelde vormen maken.


European Digital Innovation Hubs
De fieldlabs zijn regionaal georganiseerd. Naast EU-subsidie is ook het leeuwendeel van de publieke ondersteuning regionaal. De overheid participeert nauwelijks. Dit roept vragen op. Kennis over zoiets als 3D-printing of Artificial Intelligence lijkt me van nationaal belang. Zou daar dan niet beter een nationaal expertisecentrum voor kunnen komen?

Aan de andere kant zorgt het lokale karakter van de fieldlabs er voor, dat ‘buurtbedrijven’ elkaar makkelijk vinden. Ondanks dit feit stapt het MKB moeizaam in, mede doordat zij niet het budget hebben om een beoogde smart toepassing in te brengen.

Om het systeem toegankelijker te maken, werden een paar jaar terug de smart hubs opgericht. Soortgelijke toegangspoorten op Europees niveau zijn momenteel in ontwikkeling. Deze gaan European Digital Innovation Hubs (EDIH’s) heten, en kunnen bedrijven in contact brengen met geschikte partners in de EU.

Wij danken onze partners/adverteerders, door hen kunnen wij onafhankelijke artikelen maken!
Ontdek bijvoorbeeld hoe onderstaande partij Smart Industry in de praktijk helpt brengen!

CimproCimpro

Technologie provider CimPro realiseert hard- en softwareprojecten voor de industrie, bouwend op een solide ervaring van 25 jaar. Wij maken enkel gebruik van innovatieve 'proven technology' van internationaal gerenommeerde leveranciers.

Het doel? Door digitalisering meer productiviteit, minder afval, lager energieverbruik, verbeterde omgevingsfactoren en een kleinere CO2-footprint. CimPro heeft kantoren in Nederland en Belgiƫ, en een team van engineers en consultants. Ook verzorgen wij opleidingen. Bedrijven zoals Mars, Janssen Pharmaceutica, AKZO Nobel en Dawn zijn trouwe klanten van ons.

> Naar website

Assessment
Smart worden is helemaal niet zo moeilijk als menigeen denkt. Bedenk welke klantwaarde u nu en in de toekomst wilt leveren, houd in de gaten welke technieken daaraan kunnen bijdragen, en experimenteer daar dan gericht mee. En bedenk daarbij: het is niet het slimste bedrijf dat (over)wint, maar het meest klantgerichtste. Kies dus technieken die uw (toekomstige) verdienmodel versterken!

Ter inspiratie is een gratis assessment – hoe slim ben ik nu en hoe slim zou ik straks kúnnen zijn - een goed idee. Veel lovende woorden hierover tijdens het Smart Industry Jaarevent. Na zo’n assessment kan eventueel een betaalde workshop volgen, die je in contact brengt met een solutions provider op een specifiek gebied.

Meer met data
Smart Industry is een containerbegrip. Het is ook deels oud nieuws, daar de trend tot digitalisering en robotisering al meer dan tien jaar vóór de introductie van de term Smart Industry werd ingezet.

Qua stand-alone oplossingen gaat het nu snel. Aan de andere kant worden beloften zoals uniformiteit bij het ketenbreed koppelen van bedrijfssoftware nog steeds niet ingelost.

In deel twee van dit artikel komen een groot aantal smart cases aan bod.

> lees verder in deel 2 !

Hulp nodig bij de implementatie van hard- en software voor Smart Industry?

Verwijzen naar dit artikel op internet?
Gebruik als link: https://www.procesverbeteren.nl/smart_industry/smart_industry_jaarevent_2021.php

Cimpro24FlowAzumutaManagement Mindfucks