Login / Reg                    Nieuwsbrief  |   Agenda   |   Vacatures   |   Forum   |   Advies   |   Adverteer   |   Zoek
Bron: Procesverbeteren.nl
Lean Six Sigma: Slanke én perfecte organisatie
vlnr: Prof. Dr Ronald Does, Dr Henk de Koning en Dr Jeroen de Mast Boekbespreking: "Lean Six Sigma - stap voor stap"
Helder stappenplan voor Lean Six Sigma
Door Dr Ir Jaap van Ede, hoofdredacteur procesverbeteren.nl


Lean Six Sigma – Stap voor Stap, zo heet het nieuwe boek van professor Dr Ronald Does, Dr Henk de Koning en Dr Jeroen de Mast (zie foto rechts). Het boek blijkt een helder stappenplan voor de toepassing van de projectmatige verbetermethode Lean Six Sigma, en is daardoor interessant voor elke organisatie waarbinnen kwaliteit een issue is.

In het boek is Six Sigma leidend. De toepassing van Lean blijft hoofdzakelijk beperkt tot Value Stream Mapping (VSM). Als uw bedrijf bijvoorbeeld een bank of ziekenhuis is, dan komt u op deze manier - Six Sigma met Lean aanvulingen - een heel eind. De voorbeelden in het boek sluiten bovendien op de situatie in dienstverlenende organisaties aan. Werkt u echter in de industrie, dan zult u zich ook in zaken zoals flow manufacturing, empowerment en pull-production moeten verdiepen. Bovendien ontkomt u dan naast Six Sigma en Lean niet aan andere verbetermethodes zoals de Theory of Constraints, Total Productive Maintenance (TPM) en Quick Response Manufacturing (QRM).


Het boek “Lean Six Sigma – Stap voor Stap”  van Prof. Dr Ronald J.J.M. Does, Dr Henk de Koning en Dr Jeroen de Mast, werd op dinsdag 24 juni 2008 gepresenteerd. Dit gebeurde op een gelijknamig symposium in het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG). Toevallig is dat niet, want het boek geeft goed weer op welke wijze Lean Six Sigma in het UMCG wordt toegepast, overigens zónder dat er voorbeelden uit dit ziekenhuis worden genoemd!

Hoewel alle schrijvers werkzaam zijn bij adviesbureau IBIS UvA is het boek objectief geschreven, in die zin dat het ook bruikbaar is zónder dit bureau in te schakelen.
Jammer is wel dat de literatuurlijst alleen IBIS UvA-publicaties en proefschriften van de Universiteit van Amsterdam (UvA) bevat, want dat suggereert anders.


Historisch perspectief

Het boek bestaat uit twee vlot lezende delen. In het eerste deel wordt de historie van kwaliteitsmanagement uitééngezet, en hoe dat leidde tot de Six Sigma-methode, met als laatste vernieuwing Lean Six Sigma. Daarbij is het streven naar zo min mogelijk verspilling in een voortbrengingsketen – één van de belangrijke onderdelen van Lean Manufacturing - als het ware in de Six Sigma methode geïntegreerd. Wat met name is overgenomen is Value Stream Mapping (VSM). Dit wordt binnen Lean Six Sigma ingezet als analyse-tool, om (tijds-)verspillende stappen in geschakelde werkprocessen op te sporen.

Het tweede deel van het boek is een stappenplan voor het toepassen van Lean Six Sigma. Daartoe wordt aan elk van de stappen uit de DMAIC-projectcyclus (definieer, meet, analyseer, verbeter, borg) een hoofdstuk gewijd.

Cover boek: Lean Six Sigma, stap voor stapTitel:   Lean Six Sigma – Stap voor Stap

Door: Prof. Dr R. (Ronald) J.J.M. Does, Dr Henk de Koning en Dr Jeroen de Mast.
99 pagina’s, Beaumont Quality Publications, 2008. 

Beoordeling
+ Inzicht in de historie van kwaliteitsmanagement, en hoe dat heeft geleid tot de
   ontwikkeling van Lean Six Sigma.
+ Heldere beschrijving van de Six Sigma methode, en hoe je die kunt uitbreiden
   met Value Stream Mapping
+ Een duidelijk stappenplan om Lean Six Sigma in te voeren, vanaf het formuleren
    van wat Critical to Quality is voor uw klanten, tot aan de borging van de verbeterde
    processen.

- Lean manufacturing wordt onvoldoende beschreven
- Lean Six Sigma wordt in het boek nogal top-down toegepast, Kaizen-initiatieven
  vanaf de werkvloer blijven bijvoorbeeld onbesproken. Ook is er weinig aandacht
  voor Change Management.


State-of-the-art

Lean Six Sigma wordt in het boek gepositioneerd als state-of-the-art op het gebied van kwaliteitsmanagement en zelfs op het gebied van procesmanagement in het algemeen. Het eerste zal door weinigen worden betwist, maar dat geldt echter niet voor het tweede: het opvoeren van Lean Six Sigma als dé procesverbetermethode voor élke situatie in élk bedrijf. Dat lijkt me een brug te ver, omdat het niet aansluit bij de huidige praktijk. Die komt erop neer dat één van de verbetermethoden, bijvoorbeeld Lean, Six Sigma of TPM, als leidende methode wordt genomen. Bij Sara Lee en Scania is die ‘sturende’ methode bijvoorbeeld Lean, en bij Unilever is dit TPM. Om bedrijfsprocessen te optimaliseren worden vervolgens ook tools uit alle andere methoden toegepast.

Wat bedrijven zoals Unilever en Sara Lee doen is in wezen een eigen methode voor procesverbetering ontwikkelen, die past bij hun specifieke situatie. Je kunt dus beter spreken van het Unilever Productie Systeem en het Sara Lee Productie-systeem, maar analogie van het Toyota Productie Systeem. Hoewel vaak anders wordt beweerd is dat laatste systeem namelijk niet gelijk aan Lean Manufacturing, maar is het in feite dat een slimme combinatie, passend bij Toyota, van meerdere verbeterconcepten.

Womack & Jones
Tot nu toe is het nog niemand gelukt om één standaardconcept te ontwikkelen dat werkt in alle situaties, of dit nu Lean Six Sigma, TOC Lean Six Sigma, of World Class Manufacturing heet.
Dat geldt dus ook niet voor Lean Six Sigma, zoals beschreven in dit boek. Werkt u in de industrie, dan is de beschrijving van Lean manufacturing in het boek bijvoorbeeld beslist onvoldoende. De ideeën van Womack & Jones blijven bijvoorbeeld onbesproken!. Om een optimaal productiesysteem te ontwikkelen voor uw bedrijf zult u bovendien ook kennis moeten nemen van andere procesverbetermethodes zoals de Theory of Constraints, Total Productive Maintenance (TPM) en Quick Response Manufacturing.

Hoewel één standaardmethode voor alle situaties mijn inziens dus niet haalbaar is, zou je wellicht wel een soort standaardaanpak kunnen ontwikkelen voor bepaalde bedrijfssectoren. En dat is eigenlijk precies wat dit boek doet, hoewel de schrijvers dat niet noemen.
Wellicht is dat een gemiste kans. Volgens mij is het namelijk heel goed verdedigbaar om Lean Six Sigma, zoals beschreven in het boek, neer te zetten als hét productie-systeem voor bijvoorbeeld een ziekenhuis of een bank. Kortom, een soort blauwdruk voor een UMCG-productiesysteem of ABN Amro-productiesysteem. Ook de voorbeelden die in het boek worden genoemd sluiten daarop aan: het verbeteren van het verkoopproces van hypotheken, het stroomlijnen van het opstartproces van een operatiekamer, en het optimaliseren van de adressenadministratie bij een verzekeraar.

Verborgen fabriek
Werkt u nu in de industrie, dan betekent dat niet dat u niets aan het boek zou hebben.Elke organisatie waarbij kwaliteit een issue is, ontkomt immers niet aan het toepassen van Six Sigma-aspecten. In die zin is het lezen van het boek nuttig voor elk bedrijf. Want, zoals de kwaliteitsgoeroe Armand Feigenbaum al in 1977 stelde: In elke organisatie is er sprake van een verborgen fabriek, die zich bezig houdt met het herstellen van fouten en zaken die tijd of materialen verspillen.  Die verborgen fabriek slokt circa 30% van uw capaciteit op. Lean Six Sigma is een methode waarmee je die verborgen capaciteit kunt vrijmaken!

Reactie op de recensie door de auteurs
“Er zijn veel activiteiten in organisaties die gerelateerd zijn aan kwaliteit en efficiëntie, en zij dienen niet allemaal op dezelfde manier georganiseerd te worden. Joseph Juran heeft een algemeen geaccepteerde indeling voorgesteld van de activiteiten gerelateerd aan kwaliteit: kwaliteitsplanning, kwaliteitsbeheersing en kwaliteitsverbetering"

Kwaliteitsverbetering
"Het gerecenseerde boek gaat over kwaliteitsverbetering. Deze activiteit is het georganiseerde en systematische streven naar verbetering om de kwaliteit en efficiëntie te verhogen. In tegenstelling tot kwaliteitsbeheersing is kwaliteitsverbetering geen on-line activiteit, maar moet het worden uitgevoerd in de vorm van projecten"

Dienstverlening & gezondheidszorg
"Ons boek “Lean Six Sigma, stap voor stap” is vooral geschreven voor de dienstverlening en de gezondheidszorg, en gaat niet over Lean Manufacturing. In een vorig boek uit dezelfde reeks — “Six Sigma, stap voor stap” — lag het accent op de industrie.
Er zijn een boel procesverbetertechnieken: TPM, Theory of Constraints, Lean Manufacturing, pull en kanban, et cetera. Wij denken dat Lean Six Sigma niet met deze technieken vergeleken moet worden, omdat het in een andere categorie valt"

Prof. Dr Ronald Does, Dr Henk de Koning en Dr Jeroen de Mast
De auteurs van het boek "Lean Six Sigma, stap voor stap". Vanaf links: Prof. Dr Ronald Does, Dr Henk de Koning en Dr Jeroen de Mast


Raamwerk
"Lean Six Sigma biedt namelijk het organisatorische en methodologische raamwerk, waarbinnen andere technieken ingezet kunnen worden.

Lean Six Sigma geeft een raamwerk bestaande uit richtlijnen voor programmamanagement, deployment-strategie, instructiestrategieën en een projectmanagement-aanpak. 
De zogenaamde “belt-hiërarchie” is een onderdeel van het organisatorische raamwerk.
Het meest bekende onderdeel van het methodologische raamwerk is de DMAIC-structuur. Binnen het organisatorische en methodologische raamwerk kan een veelheid aan technieken, inclusief de door de recensent genoemde, een natuurlijke plek krijgen. Het organisatorische en methodologische raamwerk wordt uitgebreider besproken in het boek Lean Six Sigma for Service and Healthcare van dezelfde auteurs."

Assimilatie
"Lean Six Sigma onderscheidt zich op nog een ander punt van andere verbetertechnieken. Het is niet gebaseerd op de ideeën van één of enkele personen, maar assimileert een groot aantal innovaties uit de 20ste eeuw, waaronder de ideeën van Taylor, Ford, Deming, Drucker, Juran, Ishikawa, Imai, Ohno, Feigenbaum, Jensen, Harry en vele anderen. “


Hulp nodig bij de implementatie van Lean Six Sigma?

Verwijzen naar dit artikel op internet?
Gebruik als link: https://www.procesverbeteren.nl/Lean_Six_Sigma/Lean_Six_Sigma_stap_voor_stap.php

Management MindfucksVeerenstaelLeanFormsCoimbeeThe Lean Six Sigma Company