Login / Reg                    Nieuwsbrief  |   Agenda   |   Vacatures   |   Forum   |   Advies   |   Adverteer   |   Zoek
Inkoop achter de horizon
Bron: Procesverbeteren.nl
Supply Chain: Netwerkorganisatie
Verslag Inkoopseminar 2019 HanzehogeschoolBlijft de inkoopzon schijnen?

Door Dr Ir Jaap van Ede, hoofdredacteur, 22-07-2019.   Dit artikel verscheen eerder in inkoopvakblad Deal.  Fotograaf: Tim van der Kuip, Bureau Apart

Het Inkoopseminar 2019 van de Hanzehogeschool had als thema: inkoop achter de horizon.

Beperk je je als inkoper tot operationele activiteiten, dan heb je gerede kans dat je functie achter de einder verdwijnt, als gevolg van automatisering. Ontwikkel je daarentegen tactische en strategische vaardigheden, dan gaat de zon juist voor je op. Zeker als je weet in te spelen op de actuele duurzaamheids- en klimaatvraagstukken!

Als de klimaatplannen worden uitgevoerd, krijgen veel organisaties de komende jaren te maken met grote veranderingen. Inkoop kan daarbij een katalysator en game changer zijn!

Welke vaardigheden hebben toekomstige inkopers nodig, welke kansen zijn er voor hen? Hierover ging het jaarlijkse inkoopseminar van de Hanzehogeschool in Groningen, dat al voor de 14e keer werd gehouden. Meer dan 250 bezoekers, waaronder veel oud-studenten, namen deel aan dit netwerkevent.

Klaas Stek (Universiteit Twente): Pluk als inkoper de bananen in je bedrijfKlaas Stek (Universiteit Twente): ‘Pluk als inkoper de bananen in je bedrijf’.

Baanbrekende inkopers
In vakblad Deal van inkoopvereniging NEVI en op deze website werd de afgelopen twee jaar regelmatig bericht over de resultaten van een Twentse universitaire onderzoeksgroep, onder leiding van professor Holger Schiele. Samen met mensen uit andere universiteiten bracht deze groep in het project PERFECT (2015-2018) in kaart welke competenties baanbrekende inkopers moeten hebben.

‘Het gaat om een optimale mix van kennis, vaardigheden en gedrag’, vertelde Klaas Stek, die binnenkort op inkoopvaardigheden hoopt te promoveren. ‘Met die mix aan skills wil je als inkoper de kosten en de risico’s verlagen, én waarde toevoegen. Bij de Volkswagen Kever was het inkoopaandeel nog 15%, terwijl dat bij een moderne auto zoals de Porsche Cayenne al 80% is. Daardoor kunnen inkopers nu niet meer enkel bezig zijn met de “voeding” van fabrieken. Zij moeten hun blik veel meer naar buiten richten.’

Stek enquêteerde en interviewde een groot aantal inkopers, die daarbij hun eigen vaardigheden beoordeelden op een Likertschaal. Tegelijkertijd werd hen gevraagd welke successen ze de afgelopen jaren hadden geboekt, en of ze die hard konden maken.

Vervolgens zocht Stek naar statistische verbanden tussen succes en specifieke vaardigheden. ‘Ik krijg daarbij soms de kritiek, dat je eigenlijk naar toekomstig benodigde competenties moet zoeken. Succesvolle vaardigheden uit het verleden, bieden immers geen garantie voor de toekomst. Als wetenschapper kun je echter onmogelijk die toekomst voorspellen.’


Super skills
Stek presenteerde een lijstje met daarop 14 super skills voor inkopers, waaronder (kort door de bocht): technische productkennis, multicultureel bewustzijn, kennis van global sourcing, inventiviteit, leiderschap, onderhandelen, projecten managen, relaties managen, en duurzaamheid initiëren.

Nuttig, maar tegelijk niet echt opzienbarend. Had je mij, de auteur van dit artikel, dit gevraagd, dan kwam er iets uit als een ‘ketenbreed en circulair denkende, communicatief en sociaal vaardige netwerker, liefst met kennis van smart industry en Lean’.

Stek benadrukt echter dat het óók belangrijk is om te kijken naar wat er niet op de lijst staat, en dus op dit moment nog minder belangrijk is dan gedacht. Een voorbeeld is big data analyse. ‘Verder is een opvallende uitkomst dat inkopers veel super skills blijken te missen. Dit betekent dat er legio kansen voor hen zijn om zich te ontwikkelen. Oók als het gaat om sociale vaardigheden. We hebben namelijk vastgesteld dat die niet enkel aangeboren zijn.’

Bananen
Bijdragen aan duurzaamheids- en klimaatdoelstellingen in hun bedrijf wordt voor inkopers steeds belangrijker. Dit vraagt om durf: risico-sturend in plaats van risicomijdend gedrag.

Stek herinnert ons aan de oudejaarsconference van Guido Weijers. Daarin komt een scene voor met een aap, die een tros bananen bovenaan een ladder probeert te pakken. Hij wordt echter tegen gehouden door andere apen, omdat die door zijn actie worden natgespoten!

Een patstellling dus. Intrigerend is dat die blijft bestaan als je alle apen één voor één vervangt, en zij dus niet eens meer weten waarom ze elkaar hun eerste levensbehoefte ontzeggen. ‘Ga als inkoper daarom op zoek naar de bananen in je bedrijf’, adviseert Stek.

Ontvang samenvattingen van al onze nieuwe praktijkverhalen!
De vijf voordelen van gratis registratie:
  1. Elke twee maanden samenvattingen van al onze nieuwe artikelen
  2. Geen andere e-mail (!)
  3. Artikelen altijd volledig kunnen lezen
  4. Toegang tot 350+ praktijkcases procesverbetering
  5. Berichten kunnen plaatsen en opmerkingen toevoegen aan artikelen

In kaart brengen
Welke ‘duurzaamheidsbananen’ moet je daarbij als eerste proberen te plukken, en zijn een eventuele ‘douche’ (uitglijder) het meeste waard? Hierover vertelde Wolter van der Vlist, senior adviseur inkoopbeleid bij de Dienst Justitiële Inrichtingen.

‘Wij hebben adviesbureau metabolic gevraagd om in kaart te brengen wat er onze gevangenissen en inrichtingen inkomt, en wat er weer uitgaat’, aldus Van der Vlist. ‘Voorlopig is dit model nog lineair. Het liefst zou je natuurlijk een gesloten loop hebben, maar zo ver is het nog lang niet. We weten nu dat we jaarlijks 93 terajoule aan vervoer besteden, 730 terajoule aan energie, 7641 ton aan voedsel, 54 ton aan textiel en 45 ton aan meubels. Dit alles leidt vervolgens tot uitstoot van CO2, en tot afval dat wordt verbrand, gestort of gerecycled.’

Wolter van der Vlist (Dienst Justitiële Inrichtingen): ‘Het hele wagenpark elektrisch maken blijkt niet meer dan een deuk in ons pak CO2-boter.Wolter van der Vlist (Dienst Justitiële Inrichtingen): ‘Het hele wagenpark elektrisch maken blijkt niet meer op te leveren dan een deuk in ons pak CO2-boter.’

Deuk in pak CO2-boter
Wat leer je hier nu van? ‘Dat stoppen met plastic koffiebekertjes of overstappen op recyclebaar papier bitter weinig helpt. Zelfs als wij ons hele wagenpark elektrisch maken, en dat is iets waar we al hard aan werken, dan nóg is dat niet meer dan een flinke deuk in ons pak CO2-boter. Wat in onze situatie het meeste helpt: onze stroom zélf gaan opwekken, bijvoorbeeld door onze inrichtingen te voorzien van zonnecellen. Dáár moeten we dus prioriteit aan geven.’

Van der Vlist mist een gevoel van urgentie bij inkopers, om dit soort duurzaamheidsdoelen om te zetten in daden. Daarom toonde hij een verontrustende afbeelding waarop te zien is hoe we in exponentieel tempo onze planeet steeds zwaarder belasten.

‘Gelukkig is er is ook goed nieuws: het tij is te keren. De kosten van zonne- en windenergie dalen bijvoorbeeld exponentieel. Ook is er bij streven naar duurzaamheid en circulariteit vaak sprake van win-win. In ons geval is bijvoorbeeld elke maaltijd die je minder hoeft weg te gooien een besparing. En is er geen besparing, dan zijn er vaak andere voordelen. Omdat LED-verlichting bijvoorbeeld niet alleen minder energie verbruikt maar ook langer mee gaat, hoeft er minder vaak een technicus met een beveiliger het betreffende pand in. En als we het vervoer elektrisch gaan doen, staan bewakers en gedetineerden niet meer in dieseldampen te wachten voor vertrek.’

Wij danken onze partners/adverteerders, door hen kunnen wij onafhankelijke artikelen maken!
Ontdek bijvoorbeeld hoe onderstaande partij Supply Chain & Inkoop in de praktijk helpt brengen!

TWI Instituut (2)TWI Instituut (2)

Het Training Within Industry (TWI) programma is erop gericht leidinggevenden te ondersteunen bij de uitvoering van hun dagelijkse verantwoordelijkheden. De TWI methoden zijn het fundament van Lean Manufacturing en Kaizen strategieën. Leidinggevenden worden getraind om vanuit gezonde werkrelaties een klimaat te scheppen voor standaardisatie, opleiding en verbetering van werkmethoden. Succesvol Lean wordt dan direct zichtbaar op de werkvloer, daar waar waarde wordt toegevoegd!

TWI Instituut Nederland BV
is officieel partner in het wereldwijde TWI Institute netwerk en hèt kennisinstituut voor training, certificering en implementatie van TWI.

> Naar website


Acteren als B
Jan Potkamp is voorzitter van het Inkoop Platform Groningen (IPG). Dit is een netwerkorganisatie van (semi)overheidsorganisaties, met als doel kennisuitwisseling en samenwerking op het gebied van inkoop.

Aan het IPG nemen nu 15 organisaties deel. ‘In totaal brengt dat zo’n 200 inkopers bij elkaar, die samen heel veel kennis vertegenwoordigen’, vertelt Potkamp enthousiast.

Op dit moment beperkt de inkoopsamenwerking zich nog tot Groningen, maar in 2022 moet het IPG zijn omgedoopt tot Inkoop Platform Noord Nederland (IPNN).

‘Ontwikkeling en innovatie van de inkoopfunctie is en blijft ons doel. Een stip aan de horizon vind ik al ver weg, laat staan een stip áchter de horizon, het thema van dit seminar. Je werkt namelijk altijd vanuit het nú. Is B de stip die je nastreeft en werk je als A, dan raad ik je aan om alvast te gaan acteren alsof B realiteit is. De problemen die je vervolgens ondervindt los je dan stap voor stap op. Kijk wat nodig is in de context, en beweeg daar flexibel in mee. Inkoop moet actief gaan bijdragen aan de organisatie doelstellingen en toegevoegde waarde laten zien. Dat vergt andere skills, zoals Klaas Stek ook al constateerde.’   

Jan Potkamp (Inkoop Platform Groningen) : ‘Een stip aan de horizon is ver weg. Je werkt altijd vanuit het nú.’


NEVI Purchase Promise Award
Het inkoopseminar vormt traditioneel de afsluiting van de minor inkoopmanagement van de Hanzehogeschool. Studentenkoppels presenteerden op posters weer de resultaten van hun praktijkopdrachten. Elevator pitches, die in 2017 en 2018 nog op het programma stonden, ontbraken dit keer. Mijns inziens jammer, want die gaven snel een overzicht van de onderzoeksresuktaten.. 

De NEVI Purchase Promise Award ging dit jaar naar de studenten Emiel Rouhof en Gerard de Wit. Zij onderzochten de mogelijkheden voor contractmanagement bij de provincie Groningen. ‘Hoe meer we naar een netwerkmaatschappij gaan, hoe belangrijker contractmanagement wordt’, aldus de genoemde studenten. ‘In theorie kan de provincie er miljoenen mee besparen.‘

Innovatiewerkplaats inkoop
Tot nu toe losten de studentenkoppels van de Hanzehogeschool alleen op incidentele basis inkoopproblemen op. Vanaf september 2019 kunnen bedrijven en organisaties ook structureel gaan samenwerken met de hogeschool. Dit kan door mee te doen met de nieuwe innovatiewerkplaats (duurzame) inkoop.

Een ander nieuwsfeit is dat de ‘losse’ minor inkoopmanagement blijft bestaan, maar daarnaast ook een vast onderdeel wordt in het curriculum van de studenten business facility management van de Hanzehogeschool.

 


Hulp nodig bij Supply Chain Management, Inkoop en de Netwerkorganisatie?

Verwijzen naar dit artikel op internet?
Gebruik als link: https://www.procesverbeteren.nl/procesgericht/Inkoop_achter_de_horizon.php

AzumutaTWI Instituut (2)VeerenstaelCoimbee