Login / Reg                    Nieuwsbrief  |   Agenda   |   Vacatures   |   Forum   |   Advies   |   Adverteer   |   Zoek
Lean verandermanagement / Lean Event 2016 (1/2)
Bron: Procesverbeteren.nl
Lead & Change: Veranderen en leiden
Lean Event 2016Lean verandermanagement (1/2)

Door Dr Ir Jaap van Ede, hoofdred. Procesverbeteren.nl, 17-05-2016  [ deel 1 ] [ deel 2 ]

Op veel vlakken willen en zelfs moeten organisaties voortdurend veranderen. Dat gaat alleen sámen met de medewerkers. Hoe houd je als organisatie een open blik en blijf je zo wendbaar mogelijk? Hoe vergroot je het werkplezier, en vind je een “hefboom” om verandering in gang te zetten?

Verandermanagement in vele vormen was het thema tijdens het Lean Event 2016. In een serie van twee artikelen zet ik de belangrijkste tips op een rij. Dit levert een caleidoscoop aan inzichten op. Van innovatieteams tot coaching, en van manieren om van uw klanten fans te maken, tot bijdragen aan een betere wereld! In dit artikel gaan we in op het belang van helder waarnemen, wendbaarheid en innovatie. In deel 2 verschuiven we de aandacht naar coaching.

 

Paul Hendriks, Eppo Kuipers en Martijn van Laak, eigenaren van de Lean Consultancy Group, openden het Lean Event met een ontboezeming. ‘Eén van de belangrijkste tips omtrent Lean kregen wij van een sensei in Japan: Behoud een open mind.’

Experimenteren
‘Voor Lean moet je durven experimenteren’, vervolgde Martijn van Laak. ‘Je moet je parachute open houden, zeker nu er veel nieuwe ontwikkelingen op ons afkomen. Denk daarbij aan de trend tot meer zelfsturing en betekenisgeving. Vraag je dus iedere week af: Wat ging er fout en wat was een succes, en wat kan ik daarvan leren? Deze week sparde ik bijvoorbeeld met een collega over een opdracht bij een klant, maar kreeg ik het gevoel dat mijn boodschap niet overkwam. Bleek ik toch weer in mijn eigen koker te zijn beland, ik stond niet meer open voor ideeën van de ander.’

Impressie van het Lean Event 2016
Impressie van het Lean Event 2016: Houd je parachute open!  (Foto maudfontein.nl)


Balans

Björn Aris, ex-investment banker en beoefenaar van de Japanse zwaardgevechtskunst, benadrukte dat voor een open mind je ratio, intuïtie en gevoel in balans moeten zijn. ‘Die innerlijke balans is iets wat wij van Japanners kunnen leren.’ Je geest moet vrij zijn, zodat je alle zaken kunt zien zoals ze zijn. Pas dan kun je de langetermijnvisie ontwikkelen, die een voorwaarde is voor Lean.

‘Alles heeft een natuurlijke snelheid, dat geldt ook voor het nastreven van bedrijfsdoelen. In het Westen zijn we continu bezig met het verleden, of met dingen die we willen gaan doen. Het hier en nu is echter het enige moment waarop we kunnen handelen.’

Bjorn Aris: Met een heldere geest zie je de omgeving van je bedrijf als een rimpelloos meer
Björn Aris: ‘Met een heldere geest, gericht op het hier en nu, zie je de omgeving van je bedrijf als een rimpelloos meer’


Meditatie

Tijdens een mini-meditatie hielp Aris ons met het leegmaken van onze hoofden. We telden daarbij onze in- en uitademingen, en probeerden alle overige gedachtes te laten varen. Met een heldere geest, onbevangen gericht op het hier en nu, zie je de omgeving van je bedrijf als een rimpelloos meer. Je schrikt dan niet meer van daaruit opspringende vissen, lees: onverwachte gebeurtenissen.

Vervolgens liet Aris ons ervaren dat we druk makkelijker kunnen pareren als we een vuist beantwoorden met een open hand. ‘Voel hoe je dan kunt sturen met weinig energie. Die open hand is een metafoor voor een masker dat je afgooit. Wees jezelf. Succes is niet iets waar je je voor moet inspannen. Juist als je je ontspant bereik je meer.’

Mengvoederfabriek
Het Lean Event wordt om de één á twee jaar georganiseerd door de Lean Consultancy Group. Zoals gewoonlijk werd dit Event, dat dit jaar plaatsvond op 7 en 8 april, weer omlijst door veel spektakel. Dit varieerde van een DJ tot een “Wereld Draait Door Lean” sessie. De locatie, een oude lijnolie- en mengvoederfabriek die is omgebouwd tot evenementenlocatie, droeg bij aan het enthousiasme van de ruim 250 bezoekers. Wel ontbrak er mijns inziens één ding: een stiltegebied voor als je een meer diepgaand gesprek wilt. Lean vraagt immers óók om reflectie.


Verandermanagement
Met een zo open mogelijke geest bezocht ik vervolgens diverse lezingen en workshops. De meeste bleken deze keer niet te gaan over het toepassen van Lean, maar over verandermanagement in vele vormen. Van innovatie tot coaching, en van de klant een fan maken tot het verbeteren van de wereld!

Innovatie
Over innovatie sprak Kees van Nunen, senior partner bij Value First. Zijn vrijetijdskleding leek te benadrukken dat ook voor innovatie een open mind noodzakelijk is, en daarnaast natuurlijk energie.

Bij van Nunen bleek die energie in ruime mate aanwezig. Hij ontleent zijn visie op innovatie aan de Lean Startup methode, zoals beschreven in het bekende boek van Eric Ries. ‘Een voorbeeld van hoe het niet moet is Webvan, een thuisbezorgdienst voor voeding’, aldus Van Nunen. ‘Zij investeerden meteen honderden miljoenen in distributiecentra en trucks, maar het resultaat was één van de grootste internet bubbles uit de geschiedenis. In 2001 gingen ze failliet en lieten daarbij een krater achter van 800 miljoen dollar.’

Kees van Nunen: Een startup is een tijdelijke organisatievorm om een nieuw en schaalbaar bedrijfsmodel te vinden
Kees van Nunen: ‘Een startup is een tijdelijke organisatievorm om een nieuw bedrijfsmodel te vinden’  (Foto maudfontein.nl)


Darts

Wat ging er mis? ‘Stel, je gaat darts spelen, en je draait daarbij van tevoren een paar keer in de rondte. Het doel heb je dan slechts wazig in beeld. Als je dan één keer gooit, hoe groot is dan de kans dat je succesvol bent? Toch is dat precies wat Webvan deed.’

Je moet er dus voor zorgen dat je vaker kunt gooien, én daarbij van elke worp kunt leren. Hiertoe moet je innovaties zien als hypotheses, mogelijke oplossingen. Die hypotheses test je via een groot aantal cycli uit op een beperkte groep klanten, liefst mogelijke early adopters. Na elke test stel je daarbij je hypothese bij.

‘Een startup is géén kleine versie van een groot bedrijf’, benadrukte Van Nunen. ‘Het is een tijdelijke organisatievorm om een nieuw en schaalbaar bedrijfsmodel te vinden. Twee doelen staan daarbij voorop. Ten eerste customer discovery: je nieuwe product moet een probleem oplossen dat voldoende mensen hebben. Ten tweede customer validation: je zoekt naar een product dat je doelgroep goed genoeg vindt. Pas als je iets hebt dat aan deze twee voorwaarden voldoet, kun je het bedrijf gaan opschalen.’

Experimenteren – meerdere pijltjes gooien en daarbij van je fouten leren – is in de Startup fase noodzakelijk. ‘Je moet accepteren dat je herhaaldelijk faalt’

Ontvang samenvattingen van al onze nieuwe praktijkverhalen!
De vijf voordelen van gratis registratie:
  1. Elke twee maanden samenvattingen van al onze nieuwe artikelen
  2. Geen andere e-mail (!)
  3. Artikelen altijd volledig kunnen lezen
  4. Toegang tot 350+ praktijkcases procesverbetering
  5. Berichten kunnen plaatsen en opmerkingen toevoegen aan artikelen

Speedbootjes
Innoveren kan ook plaatsvinden binnen een grote organisatie, maar die moet daartoe wel ambidextrous oftewel tweehandig worden, stelde Van Nunen. Binnen de organisatie worden dan “losgezongen” innovatieteams gevormd. ‘Zie deze als speedbootjes, die gemakkelijk van richting kunnen veranderen, ongehinderd door de koers van het moederbedrijf. Elke speedboot is een optie op succes, je hebt meerdere speedboten in je innovatieportfolio.’

De teams worden afgeschermd van bedrijfspolitieke invloed, het zijn innovation sandboxes. Tegelijkertijd worden de teams gevoed met bestaande kennis uit de moederorganisatie. De financiering is op basis van metered project funding: hoeveel verlies is in een bepaald stadium acceptabel.

Opties voor nieuwe producten worden vaak off-brand getest. ‘Een bestaand merk loopt dan geen afbreukrisico, als een experiment niet meteen het gewenste resultaat oplevert.  Bovendien trekken activiteiten van grote merken in de beginfase veel aandacht en dat wil je dan nog niet.’

Pot met goud
Bij de samenstelling van de innovatieteams gaat het vaak mis. ‘Je moet daar geen managerstypes in zetten. Je hebt mensen nodig die bereid zijn om steeds tegen een muur aan te lopen, totdat ze daar op een dag doorheen breken, en de pot met goud bereiken. Het gaat om creatieve en gedreven mensen, personen die naar klanten toegaan met prototypes.’

De Lean Startup Methode lijkt vooral geschikt voor bedrijven die software-producten maken. Het is dan immers relatief gemakkelijk om snel een groot aantal productvarianten te maken, totdat je iets hebt dat voldoet. Tenminste, mits softwarefouten niet onoverkomelijk zijn voor je (test)gebruikers.

‘Het klopt dat softwaremakers in het voordeel zijn. Zij kunnen sneller cycli doorlopen van bouwen, testen, leren en aanpassen. Alle webretailers passen daarom de Lean Startup Methode toe. Amazon probeert zelfs elke elf seconden een kleine verandering uit op hun webportaal. Zij kunnen dat, omdat ze zoveel bezoekers hebben. Een klein deel daarvan fungeert dan steeds als proefkonijn.’

De Lean Startup filosofie is volgens Van Nunen echter ook breder toepasbaar. ‘Airbnb heeft bijvoorbeeld uitgetest of een bed & breakfast locatie vaker wordt geboekt, als daarvan professionele foto’s worden getoond. Dit bleek het geval. Airbnb is nu bezig om een netwerk van fotografen op te zetten.’

U las deel 1 van dit artikel
Deel 2 gaat over coaching. In dit vervolg onder meer aandacht voor:
  • Het centraal stellen van klanten, en hoe je medewerkers daartoe aanzet
  • Hoe je van Lean teams winnaars kunt maken
  • Hoe je als bedrijf kunt bijdragen aan een betere wereld, naar het voorbeeld van Tony's Chocolonely

Zie ook: Lean Event 2013 (Verbeteren in harmonie met de natuurwetten)
Zie ook: Lean Event 2014 (Balanceren tussen vrij en gestuurd verbeteren)Hulp nodig bij verandermanagement en leiderschap?

Verwijzen naar dit artikel op internet?
Gebruik als link: https://www.procesverbeteren.nl/change_management/Lean_verandermanagement_Lean_Event_2016.php

VeerenstaelCimproAzumuta