Login / Reg                    Nieuwsbrief  |   Agenda   |   Vacatures   |   Forum   |   Advies   |   Adverteer   |   Zoek
Lean bij Mirror Controls International
Bron: Procesverbeteren.nl
Lean: Slanke organisatie
Productie bij Eaton Automotive (1) Lean bij Mirror Controls International
Door Dr Ir Jaap van Ede, hoofdredacteur procesverbeteren.nl, 2005


Een artikel over de invoering van Lean manufacturing bij de Nederlandse vestiging van Mirror Controls International, in de tijd dat dit bedrijf nog onderdeel was van Eaton. Deze case maakte oorspronkelijk onderdeel uit van het introductie-artikel Lean manufacturing, maar is naar deze pagina verplaatst omdat het een verouderd artikel is.

Eaton Automotive is inmiddels onderdeel van Mirror Controls International. Een recent artikel over de toepassing van Lean bij Eaton vindt u hier.

Eaton Automotive is een producent van elektrische spiegelverstelmechanieken voor auto’s. Vijftien jaar geleden heette deze onderneming nog IKU, Industrie Koot Utrecht. ‘Wij waren toen nog een familiebedrijf’, legt Onno Oenema uit.

‘Direct na de overname door het Amerikaanse Eaton, in 1995, werd de invoering van lean manufacturing hier krachtdadig ter hand genomen’, vervolgt de manager assembly engineering. ‘Binnen een jaar kregen we cursussen in value stream mapping. Een externe consultant hadden we daarbij niet nodig, de ondersteuning kwam en komt nog steeds uit Amerika.  Eaton is een groot bedrijf, vergelijkbaar met General Electric. We hebben een eigen kenniscentrum voor lean manufacturing en kwaliteitsbeheer.’

‘Amerikanen zijn heel sterk in het invoeren van procesverbeteringsmethoden, ze dwingen de invoering eenvoudig af. Hun bedrijfscultuur laat dat ook toe, want die is veel meer hiërarchisch dan wat wij in Noord-Europa gewend zijn. Daardoor lopen we hier qua invoering van lean manufacturing achter, maar de belangstelling neemt steeds verder toe. De Nederlandse Vereniging van Algemene Toelevering, de NEVAT, organiseert tegenwoordig bijvoorbeeld themadagen.’

x
Bij het ontwerp voor deze ‘lean’ assemblagelijn zorgde Eaton er voor dat er slechts ruimte is voor één stuks tussenvoorraad. Op die manier ontstond een one piece flow  (foto Eaton Automotive)


Vanaf het moment dat lean manufacturing in zijn fabriek werd ingevoerd, zag Oenema grote veranderingen. ‘De meest in het oog springende verspillingsbron die we hebben verwijderd, zijn onze tussenvoorraden.  Wij maken hier zo’n honderd varianten spiegelverstelmechanismes. Die bevatten elk zo’n twintig kunststofonderdelen, die we zelf spuitgieten en assembleren. Vroeger stond hier zo’n vijftig meter magazijnstelling, vier meter hoog, helemaal vol met voorraden kunststofonderdelen. Van sommige artikelen lag er genoeg voor een week produceren. Tegenwoordig is de voorraad per artikel nooit groter dan vier uur productie. De magazijnstellingen zijn daardoor verdwenen.’

De extra ruimte die zo ontstond, werd benut om de lay-out van de fabriekvloer grondig te herzien. ‘Nadat we onze waardestroom en de diverse productbewerkingen in kaart hadden gebracht, bleek dat onze werkvloerinrichting onlogisch was. Daarom hebben we de machines in flow opgesteld, in volgorde van de productbewerkingen. Onderdelen en de materialen komen nu aan de ene kant onze fabriek binnen, terwijl de producten er aan de andere kant als het ware uitstromen.’

Productie bij Eaton Automotive
Productie bij Eaton Automotive


Bij Eaton wordt onderscheid gemaakt tussen de takttijd en de machinetijd. ‘De takttijd wordt bepaald door de klantvraag. We produceren grosso modo nooit sneller dan het tempo waarmee onze klanten bestellen. De cyclustijd van de machines moet minimaal gelijk zijn aan de takttijd, maar het liefst korter. Immers, als onze mensen met een bepaalde machinebewerking klaar zijn, dan kunnen ze weer iets anders doen.’

Naast elke machine hangen actuele gegevens over de machineprestaties. ‘Multidisciplinaire teams van mensen, bestaande uit engineers, operators en onderhoudstechnici, voeren zelfstandig verbeteringen door. Die aanpak heeft geleid tot veel minder machinestoringen en productafkeur.’

Een randvoorwaarde voor het slagen van deze continue verbeteringsstrategie was, dat er goede gegevens beschikbaar moesten zijn over de machineprestaties. ‘Alleen dan kun je gericht de meest voorkomende storingen opsporen en aanpakken. We hebben daarom geïnvesteerd in software die de machineprestaties automatisch bijhoudt.’

Nu de vraag sturend is op de werkvloer, wordt er veel vaker tussen productvarianten gewisseld. ‘Dit had vooral gevolgen voor onze spuitgietmachines. De matrijzen daarvan moesten veel sneller kunnen worden omgewisseld dan voorheen. SMED was daarom een belangrijk aandachtspunt voor ons.’

De invoering van lean manufacturing hoeft zich niet tot de werkvloer te beperken. Bij Eaton werd ook de ontwerpafdeling voor assemblage-apparatuur onder de loep genomen. Op deze afdeling worden de machines ontworpen, die het bedrijf gebruikt voor het assembleren van de spiegelverstellers. ‘We kijken op de eerste plaats naar het ontwerpproces zelf. Uit de value stream mapping is naar voren gekomen dat er nogal wat non-value added time is, met name wachttijden.  Dat is interessant, want iedereen op onze ontwerpafdeling heeft het altijd reuze druk. De verspilde tijd blijkt terug te voeren op het achterhalen van gegevens, die bij het overdragen van het ontwerp tussen de ene en de andere ontwerper ontbreken.’

De ontwerpstappen werden in een zo logisch mogelijke volgorde geplaatst. ‘Bovendien hebben we een standaardprotocol bedacht, waarbij het in ieder ontwerpstadium verplicht wordt om na te denken over bepaalde lean manufacturing eigenschappen van het machineontwerp. Denk daarbij bijvoorbeeld aan Poka Yoke of aan snelle omsteltijden.  We hebben bijvoorbeeld een handmatige assemblagelijn ontworpen voor een zusterfabriek van ons in Ierland. Daarbij is er voor gezorgd dat er tussen de machines slechts ruimte is voor het neerleggen van één tussenproduct. Er kunnen dan geen voorraden in de keten ontstaan.’


Hulp nodig bij de implementatie van Lean?

Verwijzen naar dit artikel op internet?
Gebruik als link: https://www.procesverbeteren.nl/LEAN/Eaton_Automotive.php

Azumuta_smallErgo Design_smallManagement Mindfucks (small)LeanForms (2)Veerenstael_small